De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Comfortabel energiebesparen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Comfortabel energiebesparen"— Transcript van de presentatie:

1 Comfortabel energiebesparen
Schouwburgen en Theaters

2 Even voorstellen Naam: Raymond Moelard Ervaring: 7 jaar
honderden energieonderzoeken ontwikkeling EPA-U software 10 schouwburgen / theaters Zuiderspoorstraat 11-13 7512 AX Enschede

3 programma (wettelijk ) kader energieonderzoeken Schouwburgen/theaters
Inhoud energieonderzoek Aanpak energieonderzoek Energiehuishouding Schouwburgen/theaters Besparingsmogelijkheden Kosten en baten (incl. subsidies) Energiekosten

4 (wettelijk) Kader energieonderzoeken
Eigenbelang kostenreductie inzicht energiehuishouding comfortverbetering Wettelijk Wet milieubeheer Energiecertificaten medio 2006

5 Wettelijk kader Wet Milieubeheer:
elektriciteitsverbruik > kWh of gasverbruik > m³ dan moeten rendabele maatregelen uitgevoerd worden. (Rendabel = terugverdientijd <= 5 jaar) Energiecertificaat vanaf medio 2006 (of 2007) Utiliteitsgebouwen > 1000 m2 moeten bij grootschalige verbouwing of wisseling van huurder of eigenaar een energiecertificaat op laten stellen. Dit certificaat geeft de energie-efficiency van het pand aan. Certificaat is in ontwikkeling. EPA (EnergiePrestatieAdvies) is uitstekend instrument

6 Inhoud EPA-U 1. INLEIDING 2. INVENTARISATIE 3. ENERGIEHUISHOUDING
3.1 Energieverbruikcijfer 3.2 Energiekosten 3.3 Uitstoot CO2 4. ENERGIEVERBRUIKPOSTEN 5. ENERGIEBESPARINGSOPTIES 6. KOSTEN EN BATEN 7. IMPLEMENTATIE Bijlage A: Verbeteringsoptieslijst Bijlage B: Nieuwe Schakeltijden Bijlage C: Voorbeeld Actiediagram Bijlage D: Subsidies Bijlage E: Wet milieubeheer

7 Aanpak energieonderzoek
Inventariserend bezoek op locatie Wat zijn gebruikstijden tekeningen verzamelen apparatuur inventariseren enz. Achterhalen (trend) energieverbruik (eventueel eigen meting) rekenmodel invullen en energieverbruik berekenen fitten van het energieverbruik op basis van gemeten verbruik Bepalen besparingsopties rapportage

8 Energiehuishouding Schouwburgen/theaters
Kenmerken: onderling zeer wisselende bedrijfssituatie wel/geen horeca wel geen koeling/bevochtiging wel/geen gebouwbeheersysteem seizoensgebonden steeds meer toneelverlichting hoog energieverbruik voor ventilatie zalen (koeling, verwarming, bevochtiging en ventilatoren)

9 Energiehuishouding Schouwburgen/theaters
Inzicht energiehuishouding wordt o.a. verkregen door: vastleggen uitgangssituatie (hoe is energieverbruik verdeeld) In eigenbeheer kloktijden beheren energiemonitoring dagpatroon elektriciteitsverbruik wekelijks-/maandelijksverbruik (gas en elektra)

10 Energiebalansen

11 Energiemonitoring (dagprofiel)

12 Energiemonitoring (per maand)

13 Energiemonitoring (vergelijking jaren)

14 Energiemonitoring (gas per maand)

15 Energiemonitoring (warmte/graaddag)

16 Besparingsopties Schouwburgen
ventileren naar behoefte optimaal bevochtigen verhogen rendement warmte opwekking optimaliseren stooktijden klokschakeling op boiler en circulatiepomp warmteterugwinning optimaal verlichten zalen energiezuinige verlichting horeca mogelijkheden Interessante maatregelen zijn veelal niet bouwkundig.

17 Ventileren naar behoefte
Ventileren is noodzakelijk om lucht te verversen en om temperatuur te handhaven (luchtverwarming). Op het moment dat er minder/geen personen aanwezig zijn en/of de gewenste binnentemperatuur bereikt is hoeft er minder of niet geventileerd te worden. Te realiseren door: optimaliseren kloktijden CO2 gestuurde ventilatie

18 Ventileren naar behoefte
Omschrijving CO2 gestuurde ventilatie: Des te meer mensen in de zaal des te hoger de CO2 uitstoot van de mensen (ademhaling). Met een sensor kan het CO2 niveau gemeten worden en kan het toerental van de ventilator met behulp van frequentieregeling geregeld worden. Voordelen: Instellen van kloktijden niet noodzakelijk altijd optimale verversing besparing op elektriciteitsverbruik ventilatoren, koeling, verwarming en bevochtiging Mogelijk op meeste bestaande installaties

19 Optimaal bevochtigen Algemeen:
Energieverbruik voor elektrische stoombevochtiging is vaak hoger dan verwacht. Gemiddelde schouwburg staat 60 kW opgesteld. Gebruik bevochtiging zeer wisselend (veel schouwburgen hebben geen bevochtiging, andere wel, waarvan een aantal ook overdag bevochtigd) Opties beperken bevochtigingstijden (< 1 uur gewenste RV te bereiken) efficiënt bevochtigen elektrische stoombevochtiging (inefficiënt, goedkoop in aanschaf en hoge energiekosten) gasgestookte stoombevochtiging (gemiddelde energiekosten en duur in aanschaf) verdampingsbevochtiging (lage energiekosten)

20 Verhogen rendement warmteopwekking
Het rendement van warmteopwekking kan o.a. verhoogt worden door: HR-ketel toepassen (indien in cascade 1 HR en 1 VR) stooklijn verlagen regelen op minimale binnentemp. (met sensor) boiler loskoppelen van cv-systeem met HR-ketel(s) rookgascondensor toepassen

21

22 Optimaliseren stooktijden
Bij schouwburgen worden verschillende ruimten vaak op verschillende tijden gebruikt. Hierdoor is er vaak sprake van continue verwarming van verschillende ruimten. Dit kan voorkomen worden door: verwarmingsgroepen te scheiden. verschillende schakeltijden aan te houden voor verschillende ruimten thermosstatische radiatorkranen met klok toe te passen Tevens worden verwarmingstijden vaak te ruim aangehouden. Ook met optimaliseringregeling.

23 klokschakeling op boiler en circulatiepomp(en)
In een schouwburg wordt er vaak t.b.v. de kleedkamers en/of keuken centraal warmtapwater bereid. Middels een circulatieleiding wordt het warme tapwater dan vaak rondgepompt. Er kan bespaard worden door een schakelklokken te plaatsen op de circulatiepomp. Indien gebruik gemaakt wordt van een elektrische boiler kan een schakelklok toegepast worden, zodat de boiler niet onnodig verwarmd wordt en er gedurende daltarief verwarmd kan worden.

24 Warmteterugwinning Bij ventilatie wordt warme binnenlucht vervangen door koude buitenlucht, welke opgewarmd moet worden. Een groot deel van de warmte kan echter teruggewonnen worden. De maatregel is interessant indien de ventilatie veel in bedrijf is. Indien alleen geventileerd wordt op het moment dat er voorstellingen zijn zal de terugverdientijd lang zijn.

25 optimaal verlichten zalen
In veel zalen brand de (sfeer) verlichting in de zalen ook overdag. Vaak gaat het hierbij om halogeen of gloeilampen. Het onnodige energieverbruik kan aanzienlijk zijn. Energie kan bespaard worden door een apart verlichtingsysteem met gasontladingslampen toe te passen voor dagbedrijf.

26 Energiezuinige verlichting
Bij schouwburgen wordt veel gebruik gemaakt van halogeen verlichting en gloeilampen. Veelal is aanpassing van deze verlichting niet mogelijk, omdat bijvoorbeeld de verlichting dimbaar moet zijn. Indien dit niet het geval is kan men tegenwoordig ook sfeervolle spaarlampen aanschaffen. Een nieuwe ontwikkeling is LED verlichting. Voor contour verlichting is dit een geschikte techniek. Wil men echter nog een hoog lichtniveau bereiken dan is toepassing van LED verlichting nog te kostbaar.

27 Energiezuinige verlichting
Ook kan er bespaard worden op de conventionele TL-verlichting door hoogfrequente verlichting te vervangen. Hierbij wordt bespaard op het niet nuttige energieverbruik van het voorschakelapparaat en daalt het opgenomen vermogen van de TL-lamp. De besparing is ongeveer 20% per armatuur. De maatregel is interessant bij noodzakelijke vervanging en bij verlichting met veel branduren.

28 Horeca Besparingsopties bij de horeca zijn:
vaatwasser op warmtapwater aansluiten gasgestookte ovens toepassen gasgestookte kookketel gasgestookte frituur deurcontact op koelcellen schakelklokken op drankenautomaten (niet alle typen)

29 Kosten en Baten De kosten gaan voor de baten dus de vraag is hoe snel is een maatregel terugverdiend. Hierbij is het volgende van belang: de investering de energiebesparing de opbouw van de energiekosten de mogelijke subsidie(s) initiatieven van marktpartijen waarbij een derde investeert

30 Kosten en Baten Investering:
De investering hangt sterk samen met de situatie ter plekke. Een bezoek ter plekke is noodzakelijk om de investering te bepalen. Energiebesparing: De energiebesparing kan bepaald worden indien het energieverbruik van het proces bekend is waarop een maatregel wordt toegepast. De uitgangssituatie dient dus bekend te zijn. Werken met kengetallen levert in de praktijk van een aanzienlijke afwijking op!!!

31 Kosten en Baten Elektriciteitkosten: leveringskosten (dag/nacht)
transportkosten (dag/nacht) energiebelasting (zone verdeling) Wil men de besparing (in euro’s) bepalen dan dient men dus te weten wanneer de besparing plaatsvindt en in welke zone de besparing behaald wordt. Dit wordt door de meeste adviseurs niet gedaan!!!!

32 Kosten en Baten gaskosten leveringskosten (zones of vast tarief)
transportkosten energiebelasting (zones) Warmtekosten (inkoop GJ warmte) vaste vergoeding variabele vergoeding op basis verbruik energiebelasting Alleen besparing op variabel deel. Hierdoor TvT lang. Besparing vaste vergoeding mogelijk na onderhandeling met energiebedrijf.

33 Kosten en Baten Subsidies:
Veel overheidsubsidies en subsidies van energiebedrijven zijn afgeschaft. Wel zijn er nog gemeentelijke en provinciale subsidies i.v.m. gemeentelijk milieubeleid (BANS subsidies). Indirect kan gebruik gemaakt worden van subsidies door een derde te laten investeren in een maatregel.

34 Kosten en Baten Markt initiatieven:
Vele geadviseerde maatregelen worden niet doorgevoerd vanwege het ontbreken van een budget. Er zijn marktpartijen die investeren in een maatregel en eigenaar blijven van deze maatregel. De besparing wordt echter behaald door de gebruiker. Er wordt dan een vergoeding afgesproken (vast bedrag of gerelateerd aan de bereikte besparing). De vergoeding is lager dan de besparing waardoor de exploitatiekosten voor de gebruiker lager zullen zijn. Een dergelijke constructie wordt vooral interessant wanneer de marktpartij wel kan profiteren van een subsidie en de gebruiker niet. EnerDeCo werkt sinds kort samen met een installateur die op deze wijze CO2 gestuurde ventilatie aanbied.

35 Einde


Download ppt "Comfortabel energiebesparen"

Verwante presentaties


Ads door Google