De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ISB-Congres Is de sportdienst de enige en ideale trekker voor beweging bij jonge kinderen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "ISB-Congres Is de sportdienst de enige en ideale trekker voor beweging bij jonge kinderen?"— Transcript van de presentatie:

1 ISB-Congres 2012 Lokaal sportbeleid in veilige handen 21 en 22 maart 2012 – Limburghal Genk

2 ISB-Congres 2012 Is de sportdienst de enige en ideale trekker voor beweging bij jonge kinderen?
Limburghal Genk

3 Limburghal Genk 22.03.12 Jan Cuypers – Jeugdsportnet KDR
ISB-Congres Creëren van sportaanbod voor jonge kinderen via netwerking Limburghal Genk Jan Cuypers – Jeugdsportnet KDR

4 … Netwerking werkt …

5 Ruim 10 jaren aan de gang Verhaal over Netwerking
Samenwerking tussen : Kleinere gemeenten Kleinere instanties Relatief belangrijke resultaten … Ruim 10 jaren aan de gang

6 Vanuit een sterke intentie is een slimme oplossing voor specifieke situaties veelal te vinden binnen het eigen systeem met eventuele ondersteuning van externe partners.

7 Enkele voorbeelden van extra sportaanbod voor jonge kinderen
Speeltuin*Leertuin*Club Sportsnack Olekadee Sportsnack Retie Sportsnack Beerse Ballentuin Clubstages tijdens vakanties G-judo Steeds op vraag van één of meerdere partners

8 Speeltuin*Leertuin*Club
Item Concrete uitwerking Aanbod Inhoudelijk : Algemene bewegingsvaardigheden Doelgroep : laatste kleuter + 1ste leerjaar / 2de + 3de leerjaar Frequentie : 2 sessies op woensdagnamiddag Betalingen : 1.5 euro per les/2 instapmomenten per jaar Lesgever Vaste bachelor lichamelijke opvoeding = Sportsnacklesgever Vlabus – contract Accom Gemeentelijke sporthal Management Fiscale attesten : gemeentelijke financiële dienst Planning en opvolging : Netwerk van 6 jeugdsportclubs Coördinatie : FOLLO (dossier + 3 overlegmomenten/jaar) Vervanging : netwerk sportclubs Inning deelnamegelden : netwerk sportclubs Promo : FOLLO

9 Speeltuin*Leertuin*Club
trainers Ouders Clubs (6) Deelnemers SLC Lesgever Vlabus SF Financiële dienst FOLLO

10 Speeltuin*Leertuin*Club
Om sporttakoverschrijdend aanbod te creëren. Samenwerking tussen 6 clubs en 2 gemeentelijke diensten.

11 Sportsnack Olekadee Item Concrete uitwerking Aanbod
Concept : naschoolse sport Inhoudelijk : Algemene bewegingsvaardigheden Doelgroep : van 1ste leerjaar tot 6de leerjaar Frequentie : maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Samenwerking : gemeente Kasterlee en Dessel Lesgever Vaste bachelor lichamelijke opvoeding Deeltijdse functie Vlabus – contract/deeltijds in dienst van gemeente Kasterlee met % doorverrekening van loonkost naar gemeente Dessel. Accommodatie Gemeentelijke sportaccommodaties + schoolaccommodaties Management Fiscale attesten : gemeentelijke financiële dienst Planning en opvolging : lesgever Betalingen : financiële dienst Coördinatie : FOLLO/sportsnacklesgever Inhoudelijke kwaliteit : FOLLO

12 Sportsnack Olekadee Kinder Ouders Opvang Deelnemers Olekadee Lesgever
Vlabus SF Financiële dienst FOLLO

13 Sportsnack Olekadee Om kinderopvang te ontlasten Samenwerking tussen 3 gemeenten om een deeltijdse lesgever aan te stellen.

14 Sportsnack Retie Item Concrete uitwerking Aanbod
Concept : naschoolse sport Inhoudelijk : Algemene bewegingsvaardigheden Doelgroep : van 1ste leerjaar tot 6de leerjaar Frequentie : maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Lesgever Vaste bachelor lichamelijke opvoeding Deeltijds lesgever lokale school + deeltijds sportsnack (Vlabus – contract ) Accommodatie Gemeentelijke sportaccommodaties + schoolaccommodaties Management Fiscale attesten : gemeentelijke financiële dienst Planning en opvolging : lesgever Betalingen : financiële dienst Coördinatie : FOLLO/sportsnacklesgever Inhoudelijke kwaliteit : FOLLO

15 Sportsnack Retie Kinder Ouders Opvang Deelnemers Sportsnack Retie
School Lesgever SF Vlabus Financiële dienst FOLLO

16 Om een overbezette kinderopvang te ontlasten …
Sportsnack Retie Om een overbezette kinderopvang te ontlasten … Samenwerking ‘school – gemeente’ om vaste lesgever gezamenlijk te creëren. Samenwerking tussen diverse gemeentelijke diensten nl. kinderopvang, financiële dienst, PWA, sportdienst i.f.v. structureel management.

17 Sportsnack Beerse Item Concrete uitwerking Aanbod
Concept : naschoolse sport Inhoudelijk : Algemene bewegingsvaardigheden Doelgroep : van 1ste leerjaar tot 6de leerjaar Frequentie : maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Lesgever Vaste bachelor lichamelijke opvoeding Deeltijds sportpromotor sportdienst + deeltijds lesgever sportsnack Accommodatie Gemeentelijke sportaccommodaties + schoolaccommodaties Management ‘dagelijkse werking’ Fiscale attesten : gemeentelijke financiële dienst Planning en opvolging : lesgever Betalingen : sportpromotie vzw Coördinatie : sportsnacklesgever Opstart Van idee tot verankering : FOLLO + sportfunctionaris

18 Sportsnack Beerse Scholen Ouders Kinder Opvang Deelnemers FOLLO
Lesgever SF Sport promotie Sportpromotie Dienst Gezondheid

19 Om een overbezette kinderopvang te ontlasten …
Sportsnack Beerse Om een overbezette kinderopvang te ontlasten … Samenwerking tussen scholen, kinderopvang, sportdienst en gemeente met uitbreiding sportdienst als gevolg.

20 Ballentuin Arendonk Item Concrete uitwerking Aanbod
Inhoudelijk : Algemene balvaardigheden Doelgroep : laatste kleuter + 1ste leerjaar Frequentie : 1 sessies op dinsdagvroegavond Betalingen : 1.5 euro per les Lesgever Bachelor lichamelijke opvoeding Vlabus – contract Accommodatie Sporthal school Management Fiscale attesten : gemeentelijke financiële dienst Planning en opvolging : Netwerk van 4 jeugdsportclubs Coördinatie : Sportfunctionaris (dossier + 3 overlegmomenten/jaar) Vervanging : netwerk sportclubs Inning deelnamegelden : financiële dienst Promo : Sportfunctionaris Opstart + facilitering Van idee tot verankering : KDR + sportfunctionaris Facilitering : Jeugdsportnet KDR (jaarlijks 2 overlegmomenten)

21 Ballentuin Arendonk Ouders Clubs (4) Deelnemers Jeugdsportnet KDR
Lesgever SF Vlabus Financiële dienst

22 Om een extra sporttakoverschrijdend sportaanbod te creëren
Ballentuin Arendonk Om een extra sporttakoverschrijdend sportaanbod te creëren Samenwerking tussen 4 clubs en gemeentelijke sportdienst, financiële dienst Input van expertise versnelt opstartproces.

23 G-judo Item Concrete uitwerking Aanbod Inhoudelijk : G-judo
Doelgroep : kinderen tussen 6 en 12 jaar Frequentie : 1 maal per week Betalingen : lidgeld Lesgevers/trainers gediplomeerde judotrainer Accommodatie Gemeentelijke sportaccommodatie Management Fiscale attesten : nihil Planning en opvolging : jaarlijks kort overleg Coördinatie : kort overleg Inning deelnamegelden : club Promo : gemeente Opstart + facilitering Jeugdsportnet KDR

24 G –Judo Ouders Deelnemers Jeugdsportnet KDR Vakantiestages
Provincie A’pen Trainer Clubs (4) G-coördinator

25 Om G-judo voor ruime regio te organiseren
Samenwerking club, gemeente en regionale G-coördinator Input van expertise versnelt opstartproces.

26 Vakantiestages basketbal
Item Concrete uitwerking Aanbod Inhoudelijk : basketbal Doelgroep : lage ringen en hoge ringen Frequentie : 3 daagse tijdens kerst – en paasvakantie Betalingen : 4 euro/dag Lesgevers/trainers Hoofdtrainer : Master LO + Trainer A (Pilootproject Vlabus) Trainers : Gediplomeerde lesgevers BasketNet KDR/Kempen (vrijwilligersvergoeding) Accommodatie Gemeentelijke sporthallen Management Fiscale attesten : nihil Planning en opvolging : BasketNet KDR*Kempen Coördinatie : BasketNet KDR*Kempen + Coördinator KDR Inning deelnamegelden : BasketNet KDR*Kempen Promo : BasketNet KDR*Kempen Opstart + facilitering Jeugdsportnet KDR

27 Vakantiestages Basketbal
Ouders Deelnemers Jeugdsportnet KDR Vakantiestages Trainers Hoofd trainer Vlabus Clubs (4)

28 Vakantiestages Basketbal
Om extra aanbod te creëren tijdens vakanties Samenwerking tussen 2 clubs om een vaste regionale A-trainer officieel aan te stellen (pilootproject Vlabus)

29 Samenwerkingsprojecten binnen K, D, R, A …
(projectenbundel)

30

31 (Vlabus of eigen personeel of clubs)
Wie is lesgever ? Speeltuin*Leertuin*Club : Vlabus + clubs Sportsnack Olekadee : Vlabus Sportsnack Retie : Vlabus Sportsnack Beerse : eigen personeel Ballentuin Arendonk : Vlabus + clubs Clubstages tijdens vakanties : Vlabus + clubs Vaste lesgever … (Vlabus of eigen personeel of clubs)

32 Gemeente + scholen + Club
Accommodaties ? Speeltuin*Leertuin*Club : gemeente + scholen Sportsnack Olekadee : gemeente + scholen Sportsnack Retie : gemeente + scholen Sportsnack Beerse : gemeente + scholen Ballentuin Arendonk : gemeente + scholen Clubstages tijdens vakanties : gemeente Gemeente + scholen + Club (gunstig tarief)

33 Partners en taakverdeling
Clubs Gediplomeerde jeugdsportbegeleiders Vlabus Officiële tewerkstelling Gediplomeerde lesgevers Sportfunctionaris Overleg Financiële dienst Fiscale attesten Ontvangsten en betalingen PWA Toezicht verplaatsing kinderen Jeugdsportnet KDR Coördinatie projecten Coördinatie deelnetwerken Gemeenten Accommodatie ter beschikking stellen Mogelijkheden Taken verdelen Opstart door netwerker Opstart + facilitering door netwerker

34 Voorlopige conclusie (1)
Stap 1 Noodzaak/probleem/ potentiële energie Stap 2 Analyse Wat, wie hebben we al ? Wat, wie dienen we nog te zoeken ? Stap 3 Draaiboek opstellen (complexiteit bepaalt duurtijd van proces) Stap 4 Uitvoeren Stap 5 Opvolgen (proces, product) Stap 6 Feest vieren …erkenning bij ankermomenten

35 Voorlopige conclusie (2)
Actoren Meer of minder betrokken /dichter of verder/eigen rol + deeltaak om geheel te doen draaien Sportdienst, kinderopvang, OCMW, PWA, financiële dienst, Vlabus, clubs, federaties, hogescholen, scholen, provincie, jeugdsportfonds, andere gemeente, LOGO, … Netwerkcoördinator Omdat elke actor tijd en energie nodig heeft voor de eigen opdracht is 1 actor (netwerkcoördinator) nodig om het geheel te laten draaien bij opstart, … (bij uitvoering) …

36 Voorlopige conclusie (3)
Opbouwen naar zelfstandige systemen Expertise versnelt opstart Netwerker faciliteert proces.

37 Implementatie van multimove voor kinderen
Nieuwe uitdaging Implementatie van multimove voor kinderen

38 Aanbod/energie Inhoudelijke versterking van reeds bestaande initiatieven Zin in innovatie

39 Kiezen voor een netwerkmethodiek ?
Complex issue Vele partners met unieke krachtige input

40 Multimove is een versterkende netwerkpartner ?
inhoudelijke kennismacht … (vormingen, ondersteunende materialen, website, forum, …) lichte financiële macht …

41 Arena-analyse (1) VSF Algemene coördinatie project + projectluik sportfed. ISB Projectluik lokale besturen VTS Ontwikkelen kennispakket/oefenstof Ugent en VUB Flankerende onderzoeken

42 Jeugd – en cultuurdienst
Arena-analyse (2) Sportdienst draaiboek, logistiek, promo, lesgever Kinderopvang kinderen, fiscale attesten, begeleiding Scholen kinderen, accom, lesgever PWA toezicht tijdens tussenmomenten Financiële dienst fiscale attesten, betalingen Vlabus officiële tewerkstelling, lesgevers Gemeente accom Clubs lesgevers, accom, LOGO inhoudelijke kennis gezondheid OCWM netwerk en kennis doelgroepen Jeugd – en cultuurdienst Bewegingsanimatoren

43 Arena-analyse (3) Speeltuin*Leertuin*Club Sportsnack Olekadee
Sportsnack Retie

44 Draaiboek uitbreiden Inhoudelijke versterking Vorming lesgevers
Toepassen Evalueren Verankeren Verhoging van betrokkenheid ouders

45 Flankerende onderzoeken
Uitvoeren en opvolgen Flankerende onderzoeken

46 Bv. Multimovedag … erkenning, inspiratie en groei …
Ankermomenten Bv. Multimovedag … erkenning, inspiratie en groei …

47 Sportsnack Olekadee VTS Kinder Opvang Ouders Ugent VUB Deelnemers VSF
Lesgever Vlabus SF Financiële dienst FOLLO ISB

48 Conclusie Win – Win

49 Lokaal Aan de slag

50 Kleinere projecten : netwerk benutten/interne projectcoördinator
Grotere projecten : netwerkcoördinator voor opstart Complexe projecten : netwerkcoördinator voor langere periode

51 Complexe projecten Stap 1 Jeugdsportnet – ILV Stap 2
Algemene netwerker Stap 3 Netwerker/sport Stap 4 All – in – 1 projecten

52 Beheer Jeugdsportnet Complexe projecten
Interlokale vereniging (ILV) tussen 3-tal gemeenten Deeltijdse tewerkstelling coördinator (met middelen uit de eigen begroting)

53 Beheer FOLLO Complexe projecten
Statuut FOLLO : Detachering coördinator (Bloso, onderwijs) Werkingsmiddelen

54 Netwerker/coördinator … een procesbewaker
Alle projecten Stap 1 Noodzaak/probleem Stap 2 Arena-analyse Stap 3 Draaiboek opstellen Stap 4 Uitvoeren Stap 5 Opvolgen (proces, product) Stap 6 Feest vieren …erkenning bij ankermomenten

55 Wat is een netwerkcoördinator niet
Sportfunctionaris (beheer, beleid, … ) Sportpromotor (promo, organisatie,…) Externe organisator (totale project-organisatie, kostenplaatje, …) Alle projecten

56 Zwakte Alle projecten Vaak geen extra financiën voor netwerkcoördinator Ontwikkelen van nieuwe projecten is vaak niet aan de orde/duurt vaak lang. De netwerksfunctie vereist ‘specifieke competenties en attitude’

57 Sterkte Alle projecten Kracht van sterke partners benutten Materieel
Mentaal Multiwinst is het eindresultaat Vaak financiële gunstige situaties voor gebruikers .. Verbondenheid en betrokkenheid tussen partners verhoogt

58 Netwerk-attitude Alle projecten Positieve blik Resultaatsgericht
Co-creatie Eigen belang is ondergeschikt aan groepsbelang Netwerken is een middel en geen doel op zich

59 Valkuilen Alle projecten Netwerkcoördinator vervult taken van actoren
Extra overleg

60 Dus … Alle projecten Meer door minder … slim zijn
Inzetten op grotere, belangrijke projecten … (= minder kleine projecten …) Aanpikken bij grotere thema’s (bv. gezondheid)

61 Diverse goede voorbeelden
Genker jeugdopleiding voetbal BVMV Regionaal basketproject Leuven (ISB-congres Leuven) Diverse grote en kleine samenwerkingsprojecten (

62 Wat kan je doen ?

63 Sportdiensten … wat doen ? (1)
Spelen met de spelers die je hebt Sportdiensten … wat doen ? (1) Vertrekken uit noodzaak/vraag/energie Kies niveau (klein – groot – complex) Stappenplan procesmatig doorlopen (Issue – partners) Feest vieren !!! Slimme projecten kiezen

64 Sportdiensten … wat doen ? (2)
Troeven uitspelen Sportdiensten … wat doen ? (2) Eigen energie inzetten Organiseren Communiceren Trek mee de kar

65 Sportdiensten ondersteunen
Een held zijn !!! ISB … wat doen ? (1) Inspireren … goede voorbeelden zoeken en verspreiden Taakomschrijving netwerkcoördinator Opleiding netwerkcoördinator Kansen opzoeken en benutten (BBC’s)

66 Sportdiensten ondersteunen
Een held zijn !!! ISB … wat doen ? (2) Voorstellen memorandum Proefprojecten uitwerken Uitzendbureau netwerkcoördinatoren om communityprojecten op te zetten …(Ondersteuning ter plaatse) Eigen netwerk benutten om slimme grote projecten in Vlaanderen op te zetten …

67 Netwerking Passie Hart Fun

68 ISB ondersteunt Zelf Issue Arena-analyse Netwerk-Masterplan Looping
Overgangsritueel Zelf Niveau 1 Klein Niveau 2 Groter Niveau 3 Complex Netwerk ad hoc Netwerk anker ISB ondersteunt

69

70 … Netwerking werkt …

71 Bedankt allemaal


Download ppt "ISB-Congres Is de sportdienst de enige en ideale trekker voor beweging bij jonge kinderen?"

Verwante presentaties


Ads door Google