De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Geriatrisch Netwerk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Geriatrisch Netwerk"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Geriatrisch Netwerk
10 september 2013

2 Quote: “Om de door angst gedreven drang om de zaak onder controle te houden, zit de oorzaak van het probleem in de zorg” Han Noten

3

4 Thema: Op weg naar kleinschaligheid in de zorg
Werken met zelfstandige teams

5 De aanleiding Klant: Empowerment - de eigen kracht
Medewerker: Wedergeboorte Professionals VWS: Programmabrief langdurige zorg Inkoopdocumenten Zorgkantoor Druk door “goedkopere” alternatieven De werkgroep ‘kwaliteit en doelmatigheid’

6 Programmabrief langdurige zorg (selectief)
Versterken van de rechten van de cliënt middels Wetsvoorstel Cliëntenrechten Zorg Optimale schaalgrootte – zorggiganten worden teruggedrongen IGZ meer naar de werkvloer en minder papieren verantwoording

7 Programmabrief langdurige zorg
‘In voor zorg’ (stimuleringsprogramma innovatie) Stimulatie van verzorgenden en verpleegkundigen om eigen kwaliteitsnormen en richtlijnen te ontwikkelen. Concept Buurtzorg wordt als leidend bestempeld. Administratieve lasten met 5% per jaar te laten dalen Nieuwe regeldruk voorkomen, oude verminderen Vereenvoudigde indicatiestelling; CIZ blijft

8 Organisatie van extramurale zorg
Met minder middelen een door vergrijzing groter wordend bereik bedienen. gebiedsgerichte aanpak waarin de functie van voortijdige signalering en preventie door wijkverpleegkundige meerwaarde krijgt Meer richten op kansen en mogelijkheden van de klant en haar omgeving dan op de vastgestelde beperking Infrastructuur

9 Organisatie van extramurale zorg
Infrastructuur; Wijkverpleegkundige functie Functie over alle organisaties in de wijk heen Schakel naar alle uitvoerende medewerkers in de wijk Verantwoordelijk voor opstellen, uitvoeren en onderhouden zorgplan Nauwe samenwerking met de POH-er

10 Ambitie Thuiszorg Pantein Werkgroep Kwaliteit en Doelmatigheid
Meer klanten bedienen bij gelijk blijvend budget Visie op zorg (eigen regie/ eigenaarschap) Gebruik hulpmiddelen (ter ondersteuning/ vervanging) Gebruik voorliggende voorzieningen (ter voorkoming) Kleinschalige en zelfstandige teams (als het moet) Full service pakket Rol leefbaarheid in de wijk

11 Collectieve ambitie Pantein
Vier Strategische Pijlers 1928 1 Grenzeloze Zorg 9+ Kwaliteit voor u in alles 2% Resultaat Gerichte Organisatie 8 Open Organisatie

12 Stand van zaken Thuiszorg Pantein
Wijkgericht werken Werkgebieden zijn verdeeld in wijken Verschillende niveaus werken naast elkaar Alle klanten hebben een verantwoordelijke verpleegkundige Netwerken worden ontwikkeld, contacten met huisartsen substantieel verbeterd Tevredenheid klanten en medewerkers goed HET GAAT GOED maar…stilstand is achteruitgang!!!

13 En nu verder… De verfijning van kleinschaligheid
Zelfsturende teams of zelfstandige teams m.a.w. wel of geen management Er is geen wondermiddel Maar wel een concept Geïnspireerd door onze medewerkers

14 Het (Thuiszorg) Pantein Concept
Werken met zelfstandige teams

15 Wat houdt zelfstandigheid in
De zorg terug naar de professional Ook de coördinatie van de zorg Teams opereren autonoom en zelfstandig maar niet geïsoleerd Werkt binnen grove kaders Optimale samenwerking binnen de teams Ondersteuning middels coaches Leiding accepteert verschillen tussen teams

16 Een wijkteam… Is zichtbaar in de wijk en is bereikbaar voor de (toekomstige) klant Geografische grenzen 6 – 8 medewerkers excl. niveau 1 en 2 Uitvalslocatie in het werkgebied

17 Een wijkteam… Is inhoudelijk verantwoordelijk voor de zorgverlening
Stelt de planning en het dienstrooster vast en regelt kortdurend verzuim

18 Een wijkteam… Legt verantwoording af over budgetten en kwaliteit
Productievolume en budgetten worden per wijkteam vastgesteld Financiële resultaten worden besproken met het wijkteam Tevredenheid klant en medewerker wordt periodiek gemeten en besproken

19 Een wijkteam… Maakt gebruik van, combineert en integreert producten
Specialistisch team GTB Intramurale zorg VODI en winkel HHP in geval gecombineerde zorg Extra

20 Het Pantein Concept Directeur Coach Team

21 Het verschil… De medewerkers voelen zich betrokken bij het wijkteam en hebben een teamverantwoordelijkheid Zorgcoördinatoren worden weer wijkverpleegkundigen en zijn onderdeel van een klein team. Het zijn geen managers maar vertegenwoordigers Management vervalt en wordt vervangen door een beperkt aantal coaches.

22 Hoe gaan we veranderen? Benoemen koplopersteam
Verandering is een organisch proces (lerende bedrijfscultuur) Processen lean inrichten door en met de teams Focus op zelfstandigheid en meer regelruimte. Relatie klant en medewerker komt centraal te staan Team wordt ondersteund door teamcoach Fase 1 Thuiszorg West bv. Fase 2 Zorgcentra Pantein bv. extramurale en combinatieteams Fase 3 Zorgcentra Pantein bv. intramurale teams

23 Uitsmijter “Een innovatieve organisatie maakt steeds nieuwe fouten. Een behoudende organisatie maakt steeds dezelfde fouten.”


Download ppt "Presentatie Geriatrisch Netwerk"

Verwante presentaties


Ads door Google