De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ir. Frank De Poortere, directeur Industrie en Services

Verwante presentaties


Presentatie over: "ir. Frank De Poortere, directeur Industrie en Services"— Transcript van de presentatie:

1 ir. Frank De Poortere, directeur Industrie en Services
grijswater voor de landbouw in West-Vlaanderen via het grijswatersubsidiebesluit 5 en 12 juli 2010 ir. Frank De Poortere, directeur Industrie en Services

2 Welk gebied ? IWVA en VMW 2

3 Historiek: een lange weg
Sokkelwater in West-Vlaanderen: grondstof met hoge economische waarde peildalingen beperking van de vergunningen ( - 75%) Landeniaan in West-Vlaanderen: grondstof die vooral door landbouwers en kleine bedrijven wordt aangewend Zoektocht naar alternatieven (vanaf 1999) bemalingswater snelwegen RWZI-Waregem Leiewater 3 3

4 Diep grondwater = fossiele grondstof
Historiek Diep grondwater = fossiele grondstof

5 Diep grondwater = fossiele grondstof
Historiek

6 Concept grijswaterproject W-Vl
Oplossing: deel 1: Grijswatersubsidiebesluit (11/06/2004) deel 2: VMW - project voor industrie: Extra drinkwaterproductie uit oppervlaktewater (WPC De Gavers) Verdeling via leidingennet VMW (analogon groene stroom) Eindbehandeling tot gewenste eindkwaliteit in situ deel 3: VMW-IWVA project voor Landbouw Extra drinkwaterproductie uit oppervlaktewater (WPC De Blankaart) Verdeling via leidingennet IWVA en VMW Water moet voldoen aan drinkwaterkwaliteit Voordelen gebruik leidingennet grotere besparing op Sokkel/Landeniaan/Krijt Minder discussie over concurrentieverstoring Afvlakking van verbruiksschommelingen Risicospreiding voor VMW en deelnemers 6 6

7 Hoe ? Vereisten voor deelname:
grotere besparing op Sokkel/Landeniaan/Krijt Minder discussie over concurrentieverstoring Afvlakking van verbruiksschommelingen Risicospreiding voor VMW en deelnemers Vereisten voor deelname: Een vergunning hebben voor oppompen Landiaanwater en Sokkelwater Geen vervanging van huidige drinkwaterafnames Bedrijf is aansluitbaar op het distributienet Verbruik moet redelijk gespreid zijn over 12 maanden 7 7

8 Grijswater voldoet aan drinkwaterkwaliteit;
Wat bieden we ? Grijswater voldoet aan drinkwaterkwaliteit; VMW/IWVA garandeert huidig vergund volume gedurende 10 jaar (contractduur); De prijs bedraagt 0,90 €/m³; De afnemer verbindt er zich toe 75% van volume te betalen, ongeacht de werkelijke afname; Bestaande verbruik aan drinkwater blijft aan het normale drinkwaterwatertarief; 8 8

9 VMW/IWVA stellen typecontract voor
Deze contracten moeten ondertekend worden en deel uitmaken van het definitieve aanvraagdossier dat VMW/IWVA zal overmaken (1/11/2010). Voor verdere inlichtingen kan men terecht bij : IWVA op 058/ (vragen naar Emmanuel Van Houtte) of VMW : Greet Leleu op 056/

10 Drinkwaterdistributie vanuit WPC De Blankaart/IWVA
2. Het definitieve concept (2) Drinkwaterdistributie vanuit WPC De Blankaart/IWVA WPC De Blankaart IJzer/Blankaartvijver 10

11 Drinkwaterdistributie vanuit WPC De Blankaart/IWVA
2. Het definitieve concept (2) WM WM WM WM Drinkwaterdistributie vanuit WPC De Blankaart/IWVA UF Ultrafiltratie WPC De Blankaart UF De Blankaart IJzer/Blankaartvijver 11

12 2. Het definitieve concept (3)
Technische opbouw van het project Luik 1: Uitbreiding van de productiecapaciteit van het WPC De Blankaart Luik 2 Versterking van het bestaande drinkwaterleidingnet waar nodig Luik 3 Aansluiting bij de landbouwbedrijven

13 Membraanmodule Ultrafiltratie
Holle vezels inw. vezeldiam. 0.8 mm

14


Download ppt "ir. Frank De Poortere, directeur Industrie en Services"

Verwante presentaties


Ads door Google