De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De preek gaat over Handelingen 2:

Verwante presentaties


Presentatie over: "De preek gaat over Handelingen 2:"— Transcript van de presentatie:

1 De preek gaat over Handelingen 2: 14 - 17
. . Inge Boogaard-Post Danny Boogaard Jochem van de Zwaag Welkom in onze belijdenisdienst Jochem Rijken Maryam Hendrikse De preek gaat over Handelingen 2: Een stap in geloof . .

2

3 De preek gaat over Handelingen 2: 14 - 17
. . Inge Boogaard-Post Danny Boogaard Jochem van de Zwaag Welkom in onze belijdenisdienst Jochem Rijken Maryam Hendrikse De preek gaat over Handelingen 2: Een stap in geloof . .

4 De heilige Geest en de duif De vrucht van de Geest
. . Votum en Zegengroet Zingen: PvN 145 De heilige Geest en de duif De vrucht van de Geest Zingend gebed: Heer, ontferm U over ons Gesproken gebed Lezen: Handelingen 2:1 - 24 Preek: Handelingen 2: Zingen: NLB 289 (melodie Opw. 334) . .

5 De heilige Geest en de duif De vrucht van de Geest
. . Votum en Zegengroet Zingen: PvN 145 De heilige Geest en de duif De vrucht van de Geest Zingend gebed: Heer, ontferm U over ons Gesproken gebed Lezen: Handelingen 2:1 - 24 Preek: Handelingen 2: Zingen: NLB 289 (melodie Opw. 334) . .

6 God, ik adem om van u te zingen Alle dagen zing ik dank op dank
. . PvN 145 a, b, c, d, e God, ik adem om van u te zingen Alle dagen zing ik dank op dank Groter bent u dan in duizend levens Een mens bevatten kan Wat u doet gaat elke taal te boven Maar erover zwijgen wil ik niet Uw rechtvaardigheid wil bezingen Uw goedheid met dit lied . .

7 Hij vergeeft, hij vergeeft Veegt weg wat wij verkeerd doen
. . PvN 145 a, b, c, d, e Hij vergeeft, hij vergeeft Veegt weg wat wij verkeerd doen In zijn liefde blijft hij dichtbij Dichtbij al zijn mensen Dichtbij alles wat hij leven gaf . .

8 Al wat adem kreeg en levenskrachten Dankt u dat het u als koning kent
. . PvN 145 a, b, c, d, e Al wat adem kreeg en levenskrachten Dankt u dat het u als koning kent Laten alle landen van de aarde Beseffen wie u bent En als iemand valt of door het leven Krom gebogen wordt, dan helpt de Heer Alle mensen die hem kennen weten God is er altijd weer, steeds weer . .

9 Wat hij doet, wat hij doet Toont ons zijn grote liefde
. . PvN 145 a, b, c, d, e Wat hij doet, wat hij doet Toont ons zijn grote liefde Roep hem, roep maar, hij zal er zijn Hij geeft antwoord, hij beschermt je Pak zijn hand dan val je niet . .

10 Van zijn liefde zal ik blijven zingen Alle dagen zing ik hem mijn dank
. . PvN 145 a, b, c, d, e Van zijn liefde zal ik blijven zingen Alle dagen zing ik hem mijn dank God, ik adem om van u te zingen Ik zing mijn leven lang Wat hij doet, wat hij doet Toont ons zijn grote liefde Roep hem, roep maar, hij zal er zijn Hij geeft antwoord, hij beschermt je Pak zijn hand dan val je niet . .

11 De heilige Geest en de duif De vrucht van de Geest
. . Votum en Zegengroet Zingen: PvN 145 De heilige Geest en de duif De vrucht van de Geest Zingend gebed: Heer, ontferm U over ons Gesproken gebed Lezen: Handelingen 2:1 - 24 Preek: Handelingen 2: Zingen: NLB 289 (melodie Opw. 334) . .

12 De heilige Geest en de duif De vrucht van de Geest
. . Votum en Zegengroet Zingen: PvN 145 De heilige Geest en de duif De vrucht van de Geest Zingend gebed: Heer, ontferm U over ons Gesproken gebed Lezen: Handelingen 2:1 - 24 Preek: Handelingen 2: Zingen: NLB 289 (melodie Opw. 334) . .

13 Liefde Vreugde Vrede Geduld Vriendelijkheid Goedheid Trouw Zachtmoedigheid Zelfbeheersing

14 De heilige Geest en de duif De vrucht van de Geest
. . Votum en Zegengroet Zingen: PvN 145 De heilige Geest en de duif De vrucht van de Geest Zingend gebed: Heer, ontferm U over ons Gesproken gebed Lezen: Handelingen 2:1 - 24 Preek: Handelingen 2: Zingen: NLB 289 (melodie Opw. 334) . .

15 Mensen zonder liefde, zonder lied - Heer, ontferm U over ons.
BAND Mensen zonder liefde, zonder lied - Heer, ontferm U over ons. Mensen zonder vrienden, zonder hoop – Mensen zonder vader, zonder naam – Mensen zonder moeder, zonder troost – . .

16 O Heer, ontferm u, ontferm u over ons en hoor ons, kom ons tegemoet.
Heer, ontferm U over ons BAND O Heer, ontferm u, ontferm u over ons en hoor ons, kom ons tegemoet. O Heer, ontferm u, ontferm u over ons. Als u iets doet, dan komt het goed. . .

17 Mensen zonder water, zonder brood - Heer, ontferm U over ons.
BAND Mensen zonder water, zonder brood - ALLEN Heer, ontferm U over ons. Mensen zonder kleren, zonder eer - . .

18 Mensen zonder vrede, zonder vuur - Heer, ontferm U over ons.
BAND Mensen zonder vrede, zonder vuur - ALLEN Heer, ontferm U over ons. Mensen zonder mensen, zonder U - . .

19 O Heer, ontferm u, ontferm u over ons en hoor ons, kom ons tegemoet.
Heer, ontferm U over ons ALLEN O Heer, ontferm u, ontferm u over ons en hoor ons, kom ons tegemoet. O Heer, ontferm u, ontferm u over ons. Als u iets doet, dan komt het goed. . .

20 De heilige Geest en de duif De vrucht van de Geest
. . Votum en Zegengroet Zingen: PvN 145 De heilige Geest en de duif De vrucht van de Geest Zingend gebed: Heer, ontferm U over ons Gesproken gebed Lezen: Handelingen 2:1 - 24 Preek: Handelingen 2: Zingen: NLB 289 (melodie Opw. 334) . .

21 De heilige Geest en de duif De vrucht van de Geest
. . Votum en Zegengroet Zingen: PvN 145 De heilige Geest en de duif De vrucht van de Geest Zingend gebed: Heer, ontferm U over ons Gesproken gebed Lezen: Handelingen 2:1 - 24 Preek: Handelingen 2: Zingen: NLB 289 (melodie Opw. 334) . .

22 1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak
. . Handelingen 2: 1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide . .

23 toon te spreken in vreemde talen, zoals hun
. . Handelingen 2: toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. 5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6 Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. . .

24 7 Ze waren buiten zichzelf van verbazing en
. . Handelingen 2: 7 Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8 Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9 Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10 Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, . .

25 en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd
. . Handelingen 2: en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11 Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 12 Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13 Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’ . .

26 14 Daarop trad Petrus naar voren, samen met
. . Handelingen 2: 14 Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe: ‘U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. 15 Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het is immers pas het derde uur na zonsopgang. 16 Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël: . .

27 17 “Aan het einde der tijden, zegt God,
. . Handelingen 2: 17 “Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. 18 Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. . .

28 19 Ik zal wonderen doen verschijnen aan de
. . Handelingen 2: 19 Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook. 20 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed voordat de grote, stralende dag van de Heer komt. 21 Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.” . .

29 22 Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus
. . Handelingen 2: 22 Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. 23 Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. . .

30 24 God heeft hem echter tot leven gewekt en
. . Handelingen 2: 24 God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. . .

31 De heilige Geest en de duif De vrucht van de Geest
. . Votum en Zegengroet Zingen: PvN 145 De heilige Geest en de duif De vrucht van de Geest Zingend gebed: Heer, ontferm U over ons Gesproken gebed Lezen: Handelingen 2:1 - 24 Preek: Handelingen 2: Zingen: NLB 289 (melodie Opw. 334) . .

32 . . Tekst: Handelingen 2: . .

33 Pinksteren: een stap naar voren zetten
. . Tekst: Handelingen 2: Pinksteren: een stap naar voren zetten . .

34 en het uit de wegruimen van een misverstand
. . Tekst: Handelingen 2: De heilige Geest en het uit de wegruimen van een misverstand . .

35 en het uit de wegruimen van een misverstand
. . Tekst: Handelingen 2: De heilige Geest en het uit de wegruimen van een misverstand → Heilige Geest van God, help me! . .

36 Pinksteren: terugkijken (Wat heeft de Geest al veel gedaan!)
. . Tekst: Handelingen 2: Pinksteren: terugkijken (Wat heeft de Geest al veel gedaan!) . .

37 Pinksteren: omhoog kijken
. . Tekst: Handelingen 2: Pinksteren: omhoog kijken (Wat is het nieuws van Jezus ook vandaag kostbaar!) . .

38 Pinksteren: vooruit kijken
. . Tekst: Handelingen 2: Pinksteren: vooruit kijken (Want de heilige Geest gaat nog door met zijn werk!) . .

39 Zingen: NLB 289 (melodie Opw. 334)
Onderwijs over belijdenis doen en doop Belijdenis en Doop Zingen: Psalm 134:1, 2, 3 Getuigenissen Oproep aan de gemeente Zingen: Gezang 103: 1, 4, 5, 6, 9 (GK 27) Gebed Uitreiken cadeaus Collecte Zingen: Opwekking 407 Zegen . .

40 Heer, het licht van uw liefde schittert,
. . NLB 289 1, refr. 2, refr, 3, refr, Heer, het licht van uw liefde schittert, schijnt in donkere diepten, schittert; Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons door de waarheid die u geeft, bevrijd ons. Schijn op mij, schijn op mij. . .

41 vul dit land met uw Vaders glorie;
. . NLB 289 1, refr. 2, refr, 3, refr, Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie; blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam, stroom, overstroom alle naties met uw genade. Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht. . .

42 Heer, ik kom in uw stralend schijnsel, uit de schaduw in uw nabijheid;
. . NLB 289 1, refr. 2, refr, 3, refr, Heer, ik kom in uw stralend schijnsel, uit de schaduw in uw nabijheid; door uw Zoon mag ik staan in uw luister, toets mij, test mij, verteer al mijn duister. Schijn op mij, schijn op mij. . .

43 vul dit land met uw Vaders glorie;
. . NLB 289 1, refr. 2, refr, 3, refr, Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie; blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam, stroom, overstroom alle naties met uw genade. Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht. . .

44 Heer, hoe meer wij uw helder licht zien
. . NLB 289 1, refr. 2, refr, 3, refr, Heer, hoe meer wij uw helder licht zien en de weerglans op uw gezicht zien, - zal ons leven voor anderen stralen, het verhaal van uw liefde vertalen. Schijn in mij, schijn door mij.. . .

45 vul dit land met uw Vaders glorie;
. . NLB 289 1, refr. 2, refr, 3, refr, Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie; blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam, stroom, overstroom alle naties met uw genade. Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht. . .

46 Zingen: NLB 289 (melodie Opw. 334)
Onderwijs over belijdenis doen en doop Belijdenis en Doop Zingen: Psalm 134:1, 2, 3 Getuigenissen Oproep aan de gemeente Zingen: Gezang 103: 1, 4, 5, 6, 9 (GK 27) Gebed Uitreiken cadeaus Collecte Zingen: Opwekking 407 Zegen . .

47 Zingen: NLB 289 (melodie Opw. 334)
Onderwijs over belijdenis doen en doop Belijdenis en Doop Zingen: Psalm 134:1, 2, 3 Getuigenissen Oproep aan de gemeente Zingen: Gezang 103: 1, 4, 5, 6, 9 (GK 27) Gebed Uitreiken cadeaus Collecte Zingen: Opwekking 407 Zegen . .

48 Zingen: NLB 289 (melodie Opw. 334)
Onderwijs over belijdenis doen en doop Belijdenis en Doop Zingen: Psalm 134:1, 2, 3 Getuigenissen Oproep aan de gemeente Zingen: Gezang 103: 1, 4, 5, 6, 9 (GK 27) Gebed Uitreiken cadeaus Collecte Zingen: Opwekking 407 Zegen . .

49 Komt allen, dienaars van de HEER, zegent zijn naam en geeft Hem eer,
. . Psalm 134: 1, 2, 3 Komt allen, dienaars van de HEER, zegent zijn naam en geeft Hem eer, U die in 't huis de HEREN staat en in de nacht Hem dienen gaat. . .

50 Heft nu uw handen naar omhoog, richt op het heiligdom uw oog.
Psalm 134: 1, 2, 3 Heft nu uw handen naar omhoog, richt op het heiligdom uw oog. Brengt uit des HEREN tempelhof aan Hem uw dank, uw lied en lof. . .

51 de zegen van uw God, de HEER, die hemel, aarde, al wat leeft,
. . Psalm 134: 1, 2, 3 Uit Sion dale op u neer de zegen van uw God, de HEER, die hemel, aarde, al wat leeft, zijn naam ter eer geschapen heeft. . .

52 Zingen: NLB 289 (melodie Opw. 334)
Onderwijs over belijdenis doen en doop Belijdenis en Doop Zingen: Psalm 134:1, 2, 3 Getuigenissen Oproep aan de gemeente Zingen: Gezang 103: 1, 4, 5, 6, 9 (GK 27) Gebed Uitreiken cadeaus Collecte Zingen: Opwekking 407 Zegen . .

53 Zingen: NLB 289 (melodie Opw. 334)
Onderwijs over belijdenis doen en doop Belijdenis en Doop Zingen: Psalm 134:1, 2, 3 Getuigenissen Oproep aan de gemeente Zingen: Gezang 103: 1, 4, 5, 6, 9 (GK 27) Gebed Uitreiken cadeaus Collecte Zingen: Opwekking 407 Zegen . .

54 Zingen: NLB 289 (melodie Opw. 334)
Onderwijs over belijdenis doen en doop Belijdenis en Doop Zingen: Psalm 134:1, 2, 3 Getuigenissen Oproep aan de gemeente Zingen: Gezang 103: 1, 4, 5, 6, 9 (GK 27) Gebed Uitreiken cadeaus Collecte Zingen: Opwekking 407 Zegen . .

55 O Schepper, Geest, woon in uw kerk,
. . Gezang 103: 1, 4, 5, 6, 9 (GK 27) O Schepper, Geest, woon in uw kerk, Schenk haar het heil van Christus werk, Stort hemelgaven in haar uit, Bereid haar toe als reine bruid Uw krachten werken door het woord, nooit wordt vergeefs uw taal gehoord. Uw lamp schijnt in het duister hart, Uw licht verblindt wie zich verhardt. . .

56 Laat U mijn hart een tempel zijn, maak toch mijn leven nieuw en rein.
Gezang 103: 1, 4, 5, 6, 9 (GK 27) Laat U mijn hart een tempel zijn, maak toch mijn leven nieuw en rein. Regeer mij door uw levend woord. Geleid ook al Gods kindren voort. Tussenspel . .

57 O Geest, die al Gods heil ontvouwt, schenk ons uw gaven zevenvoud,
. . Gezang 103: 1, 4, 5, 6, 9 (GK 27) O Geest, die al Gods heil ontvouwt, schenk ons uw gaven zevenvoud, ontspring in ons als een fontein die leven wekt in de woestijn. U, Vader, U zij eeuwig eer! Lof zij U, Christus, onze Heer! U, Geest, van beiden uitgegaan, Geprezen zij uw grote naam! . .

58 Zingen: NLB 289 (melodie Opw. 334)
Onderwijs over belijdenis doen en doop Belijdenis en Doop Zingen: Psalm 134:1, 2, 3 Getuigenissen Oproep aan de gemeente Zingen: Gezang 103: 1, 4, 5, 6, 9 (GK 27) Gebed Uitreiken cadeaus Collecte Zingen: Opwekking 407 Zegen . .

59 Zingen: NLB 289 (melodie Opw. 334)
Onderwijs over belijdenis doen en doop Belijdenis en Doop Zingen: Psalm 134:1, 2, 3 Getuigenissen Oproep aan de gemeente Zingen: Gezang 103: 1, 4, 5, 6, 9 (GK 27) Gebed Uitreiken cadeaus Collecte Zingen: Opwekking 407 Zegen . .

60 COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor Zending
. . COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor Zending En de 2de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Evi in ’t Anker Volgende week: Johan Marsman Na de collecte zingen we: Opwekking 407 . .

61 COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging:
. . COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Evi in ’t Anker Volgende week: Johan Marsman Na de collecte zingen we: Opwekking 407 . .

62 O, Heer mijn God, wanneer ik in verwond’ring
. . Opwekking 407: 1, 2, 3 O, Heer mijn God, wanneer ik in verwond’ring de wereld zie die U hebt voortgebracht. Het sterrenlicht, het rollen van de donder, heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! . .

63 Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
. . Opwekking 407: 1, 2, 3 Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen tot in de dood gegaan is als een Lam, sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen en aan het kruis mijn zonde op zich nam. Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! . .

64 Als Christus komt met majesteit en luister,
. . Opwekking 407: 1, 2, 3 Als Christus komt met majesteit en luister, brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij! Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! . .

65 . . Zegen . .

66 . . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om uur. Van harte welkom. . .


Download ppt "De preek gaat over Handelingen 2:"

Verwante presentaties


Ads door Google