De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gevaarlijke spullen in het Koninkrijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gevaarlijke spullen in het Koninkrijk"— Transcript van de presentatie:

1 Gevaarlijke spullen in het Koninkrijk
Eren en riskeren… Gevaarlijke spullen in het Koninkrijk

2

3 Marcus 10:23-27 23 Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: 'Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan.' 24 De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus zei nog eens uitdrukkelijk: 'Kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan: 25 het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.' 26 Nu waren ze nog meer ontzet, en ze zeiden tegen elkaar: 'Wie kan er dan nog gered worden?' 27 Jezus keek hen aan en zei: 'Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.’

4 I Timoteüs 6:7-10 7 Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. 8 Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. 9 Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. 10 Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend.

5

6 Marcus 10:28-31 28 Petrus nam het woord en zei: 'Maar wij hebben alles achtergelaten om u te volgen!' 29 Jezus zei: 'Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie, 30 zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven. 31 Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.'

7 Dodelijk geld Elders spreekt Jezus over hoe je niet twee heren (God en mammon (een persoonlijkheid) kunt dienen. Het is of / of. Je zult; de ene lief hebben en de ander haten: als je God liefhebt dan haat je wat Hij haat Of je aan de ene hechten en de ander minachten; als je mammon omarmt dan haal je je neus op voor elke preek over geven Jezus antwoord, Ik zal je 100x meer geven (van dat wat je doden kan) … … met vervolging erbij! Dat helpt je bewust zijn van hoe giftig deze gave kan zijn…

8 Dodelijk geld Elders spreekt Jezus over hoe je niet twee heren (God en mammon (een persoonlijkheid) kunt dienen. Het is of / of. Je zult; de ene lief hebben en de ander haten: als je God liefhebt dan haat je wat Hij haat Of je aan de ene hechten en de ander minachten; als je mammon omarmt dan haal je je neus op voor elke preek over geven Jezus antwoord, Ik zal je 100x meer geven (van dat wat je doden kan) … … met vervolging erbij! Dat helpt je bewust zijn van hoe giftig deze gave kan zijn…

9

10 Oefenen met slangen Mozes moest staf voor Farao gooien werd slang.
Die oefening moest hij eerst in de wildernis doen: De Heer zegt, pak hem op... Mozes vraagt, hoe ? De Heer zegt, bij de staart (dat is erg fout in de natuur, de slang draait zich dan om en bijt) Als Mozes het doet word zijn staf weer een stok

11

12

13 Staf van Mozes met bronzen slang (Num.21:4–9) & het kruis (Joh.3:14)
van Giovanni Fantoni op Mt. Nebo.

14 Mozes houdt staf nu stevig vast…
Mozes heeft succes in handen Bij Fara0; slang eet de staf van Farao’s tovenaars op Bij dode zee; slaat ermee op water en zee splijt In woestijn; bij slangenplaag zet hij koperen slang er op en iedereen die kijkt wordt genezen Kan zomaar weer een slang worden Heeft dan potentie om hem te doden…

15 Lucas 12:48-49 48 Van iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel worden geëist, en hoe meer aan iemand is toevertrouwd, des te meer zal van hem worden gevraagd. 49 Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al brandde! Het evangelie is een riskante business Je kunt Jezus weigeren en daarmee eeuwig heil verspelen De Heer haalt verleidingen niet weg, draagt je op er over te heersen! Er word je als Christen heel veel kracht en macht toevertrouwd waarmee je brokken kunt maken …

16

17 Spelen met vuur… Als je het ‘vuur’ vasthoud zoals God het ‘juist’ noemt, dan is het de sleutel tot je grootste doorbraak. Zo niet dan kan het je einde betekenen. Joh.15:3 ‘… elke rank die wel vrucht draagt, snoeit Hij, zodat die meer vrucht dragen zal. Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u.’


Download ppt "Gevaarlijke spullen in het Koninkrijk"

Verwante presentaties


Ads door Google