De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gedrag : aangeleerd of niet aangeleerd

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gedrag : aangeleerd of niet aangeleerd"— Transcript van de presentatie:

1 Gedrag : aangeleerd of niet aangeleerd
Gedrag : aangeleerd of niet aangeleerd? Weten pillen hoe ze ons gedrag ‘verbeteren’? Apotheker Fernand Haesbrouck

2 Wie informeert over de werking?
Tekst uit de introductiemap voor studenten farmacie aan de Rijksuniversiteit te Gent ( midden 2004): De apotheker is hoe langer hoe meer de 'specialist in geneesmiddelen' geworden, die waardevolle inlichtingen verstrekt aan het publiek en aan de geneesheer. Voor die laatste is het vrijwel onmogelijk geworden op de hoogte te blijven van het dagelijks stijgend aantal nieuwe geneesmiddelen.

3 Rilatine en geneeskunde
Geneeskunde : “une jolie fleur dans un peau de vache, une jolie vache dans un peau de fleur”. ( Guy Béart) Rilatine : “het beestje is wel mooi genoeg , maar het heeft zo een hete pootjes”. ( Guido Gezelle)

4 Inleiding : 2 onderwerpen dus ( 1)
1 ) Geneeskunde ... Meerderheid die voorschrijft weet niet dat men amfetamine voorschrijft. Zij die het weten vinden het effect op ADHD ‘raar’. Vinden het contradictorisch dat speed ‘lastige’ kinderen kalmeert. Maar ze schrijven het voor : ‘omdat het zo is ‘! Farmaceutische industrie bevestigt dat het werkingsmechanisme hen voorlopig onbekend is ( zie ook de bijsluiter) .

5 Werking ? Rilatine RITALIN
Methylphenidate (meth-il-FEN-i-date) belongs to the group of medicines called central nervous system (CNS) stimulants. It is used to treat attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), narcolepsy (uncontrollable desire for sleep or sudden attacks of deep sleep), and other conditions... Description: Methylphenidate is a mild stimulant to the central nervous system (brain and nerves). The exact way that methylphenidate works is unknown.

6 Werking ? Strattera STRATTERA (atomoxetine HCl) is a selective norepinephrine reuptake inhibitor. Atomoxetine HCl is the R (-) isomer as determined by x-ray diffraction. The chemical designation is (-)- N -methyl-3-phenyl-3-( o -tolyloxy)-propylamine hydrochloride. The molecular formula is C 17 H 21 NO HCl, which corresponds to a molecular weight of Pharmacodynamics and Mechanism of Action. The precise mechanism by which atomoxetine produces its therapeutic effects in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) is unknown, but is thought to be related to selective inhibition of the pre-synaptic norepinephrine transporter, as determined in ex vivo uptake and neurotransmitter depletion studies. (Editors note - Eli Lilly admits upfront this is guess work)

7 Inleiding : 2 onderwerpen dus (2)
2) Rilatine a) Cijfers. b) Wetgeving. c) Het beestje is wel mooi genoeg: voordelen. d) Maar het heeft hete pootjes : de nadelen. e) Beetje fysiologie van de neuronen. f) Neurotransmitters. g) Hoe werkt amfetamine ? h) (Beetje) …geschiedenis

8 ADHD–epidemie, de cijfers !

9 Wetgeving op het afleveren van geneesmiddelen.
Vrije verkoop : de zogezegd onschadelijke producten. Schadelijke stoffen : die schade kunnen toebrengen. Op medisch voorschrift. ( wet op de geneesmiddelen 25/03/1964) Giftige stoffen : waarmee je iemand kunt doden. Medisch voorschrift,eigenhandig geschreven,bewaren in giftkast. ( wet op de giftstoffen en verdovende middelen 24/02/1921) Verdovende middelen: speciale reglementering. ( meestal voor terminale toepassingen) Medisch voorschrift, eigenhandig door dokter geschreven, bewaren in afzonderlijke giftkast,in speciaal register bijhouden. ( 10 jaar bewaren). KB omtrent handel in slaap- en verdovende middelen ( ) en KB op sommige psychotrope stoffen (22 januari 1998).

10 Het beestje is wel mooi genoeg : de voordelen.
Verhoogt het prestatievermogen ( inclusief de concentratie erop)-> doping. Remt de eetlust: is een uitstekend vermageringsproduct->anorecticum De moeder van alle anti-depressiva. Onderdrukt een onweerstaanbare drang tot slapen(narcoleptie). Kinderen met onaangepast gedrag meer gedwee

11 Korte termijneffecten
Verhoogd hartritme Verhoogde bloeddruk Verminderde eetlust Pupilvergroting Gevoel van macht en welbehagen Vermoeidheidsgevoel verdwijnt.

12 Maar het heeft hete pootjes: de nadelen
Slapeloosheid en rusteloosheid. Paranoide psychosis Hallucinaties Gewelddadig en agressief gedrag Vermageren Beven Dokters die nu publiceren over Rilatine of Concerta waarschuwen voor het optreden van een robot-achtig gedrag en een verminderde spontaneïteit.

13 Amfetamine : een psychotisch makende substantie.
In 1956 moest voor het pas ontdekte nieuwe antipsychoticum HALOPERIDOL een registratiedossier opgemaakt worden om het op de markt te kunnen brengen. Men toonde met dierproeven op psychotisch gemaakte ratten aan dat haloperidol een verbetering kon teweeg brengen. Die ratten werden eerst psychotisch gemaakt met … amfetamine. Rilatinekinderen die in de psychiatrie terechtkomen worden behandeld met de antipsychotica die eerder werden uitgetest op psychotisch gemaakte ratten. Simpele verklaring : ADHD zou ontstaan door een tekort aan dopamine in de hersenen.Met amfetamine verbrandt men het mechanisme dat dopamine terug kan opnemen waardoor niet-selectief oncontroleerbare overmaten dopamine ontstaan. Precies die overmaten aan dopamine doen een vorm van schizofrenie ontstaan, waardoor dopaminereceptorblokkerende stoffen moeten toegediend worden ( antipsychotica).

14 Autonoom zenuwstelsel
Onze organen in het lichaam , zoals het hart , de maag , de ingewanden worden geregeld door een deel van hetgeen men het autonome zenuwstelsel noemt. Dit systeem is een deel van het perifere zenuwsysteem en controleert veel organen en ook de spieren van het lichaam. In de meeste situaties zijn we ons niet bewust van de reflexmatige manier van werken. Bijvoorbeeld , als het formaat van de bloedvaten wijzigt heeft zoiets een invloed op de hartslag. Niettemin kunnen mensen getraind worden om bepaalde functies zelf te controleren, zoals de hartslag of de bloeddruk . Het autonome zenuwstel is belangrijk in twee stuaties: In nood veroorzaakt het stress en veroorzaakt het een "fight" or take "flight" (run away) reactie en … In rust laat het ons toe te "rusten" en “te verteren" .

15 Autonoom zenuwstelsel
Regelt: Spieren in de huid (rond de haarfollikels) rond de bloedvaten in het oog (iris) in de maag, ingewanden en blaas Van het hart Klieren Zenuwstelsel is verdeeld in drie delen: Het sympathisch systeem Het parasympathisch systeem Het enterische system.

16 Het sympathisch zenuwstelsel
                                                         Wandelend in een park , staat plots een echte beer pal voor je. Blijf je staan en begint ertegen te vechten of draai je je om en loopt weg ? De “Fight or Flight” reactie : vluchten of vechten. In deze situaties is het sympathische zenustelsel in actie geschoten , het verbruikt energie , de bloeddruk stijgt , het hart klopt veel sneller en de vertering heeft nergens nog een behoefte aan . Zie hoe de het sympatisch systeem vertrekt van het ruggenmerg. Er zijn de pre en de postganglionaire neuronen , met elkaar verbonden via synapsen . De synaps in het sympathische ganglion gebruikt acetylcholine als een neurotransmitter; de synaps van de postganglionaire neuron met het orgaan gebruikt de neurotransmittert norepinephrine. Een belangrijke uitzondering natuurlijk: het postganglionaire neuron dat eindigt aan de klieren gebruikt acetylcholine .

17 Parasympathisch zenuwstelsel
In  het park ga je rusten. Er zijn de "Rust en Relax" reacties. De tijd voor het parasympathetische om energie te sparen , bloeddruk daalt ,uw hart slaat trager en de spijsvertering kan beginnen. Bekijk de afbeelding aan de linkerkant, waar de cellichamen van het parasympathetisce systeem in het ruggenmerg gelokaliseerd zijn. In de medulla vormen de schedelzenuwen III, VII, IX en X de preganglionic parasympathetic vezels. De preganglionic vezels van de medulla of ruggenmerg reiken naar ganglia heel dicht bij het doelorgaan en maken een synapse. Deze synapse gebruikt de neurotransmitter acetylcholine. Van deze post-ganglionic neuron gaat het naar het doelorgaan en gebruikt acetylcholine opnieuw aan zijn eindpunt. Noteer dat de effecten van deze twee systemen in de meeste gevallen elkaars tegengestelde zijn.

18 Samenvatting autonoom zenuwstelsel

19 En de hersenen … Onze eetlust, emoties, stemming, concentratievermogen, stressbestendigheid en nog veel meer worden in onze hersenen geregeld. De hersencellen zijn zenuwcellen die met lange uitlopers met elkaar in verbinding staan en zo een enorm netwerk vormen. De informatie tussen de zenuwcellen wordt uitgewisseld via kleine hoeveelheden van zeer actieve stofjes, die neurotransmitters worden genoemd. In onze hersenen kennen we een groot aantal gespecialiseerde gebieden waar de vele functies die onze hersenen hebben worden geregeld. Een van de gebieden waar onze emoties geregeld worden is het Limbische systeem en onze eetlust wordt o.a. geregeld in de Hypothalamus.

20 Serotonine werking

21 Dopamine werking

22 Noradrenalinewerking

23 Neuronen sturen boodschappen op een electrochemische manier

24 Neuron

25 Werkingsmechanisme: het hersenweefsel bestaat voor het grootste deel uit twee celsoorten: ± 15% neuronen (zenuwcellen) en ± 85% gliacellen (ondersteunende cellen). De circa 10 miljard neuronen dragen informatie op elkaar over via een ingewikkeld proces. Het basisprincipe is als volgt: 1.Een neuron stuurt een elektrische prikkel (een boodschap) naar een andere neuron 2.De prikkel komt bij het uiteinde van het neuron ("presynaptisch neuron") 3.In dit uiteinde van het neuron liggen blaasjes opgeslagen met zogenaamde "neurotransmitters" 4.De elektrische impuls zet een aantal reacties in gang 5.De blaasjes met neurotransmitters versmelten met de buitenrand van het uiteinde van het neuron 6.De neurotransmitters komen in een spleet (synaps) tussen twee neuronen 7.De neurotransmitters gaan naar het begin van het volgende neuron ("postsynaptisch neuron") 8.De neurotransmitters binden zich tijdelijk aan een receptor 9.Via een ingewikkeld chemisch proces wordt er weer een elektrische prikkel doorgestuurd 9.a.De neurotransmitters worden afgevoerd en opgeruimd via voornamelijk: - afbraak door enzymen - heropname in het neuron van oorsprong - opname in gliacellen. Alle antidepressiva werken op dit afvoeren en opruimen. 9.b.Door dit proces te verhinderen blijven er meer neurotransmitters in synaps. Bijna alle antidepressiva remmen de heropname, één antidepressivum remt de afbraak van neurotransmitters Werking uitgelegd Werkingsmechanisme: het hersenweefsel bestaat voor het grootste deel uit twee celsoorten: ± 15% neuronen (zenuwcellen) en ± 85% gliacellen (ondersteunende cellen). De circa 10 miljard neuronen dragen informatie op elkaar over via een ingewikkeld proces. Het basisprincipe is als volgt: 1.Een neuron stuurt een elektrische prikkel (een boodschap) naar een andere neuron 2.De prikkel komt bij het uiteinde van het neuron ("presynaptisch neuron") 3.In dit uiteinde van het neuron liggen blaasjes opgeslagen met zogenaamde "neurotransmitters" 4.De elektrische impuls zet een aantal reacties in gang 5.De blaasjes met neurotransmitters versmelten met de buitenrand van het uiteinde van het neuron 6.De neurotransmitters komen in een spleet (synaps) tussen twee neuronen 7.De neurotransmitters gaan naar het begin van het volgende neuron ("postsynaptisch neuron") 8.De neurotransmitters binden zich tijdelijk aan een receptor 9.Via een ingewikkeld chemisch proces wordt er weer een elektrische prikkel doorgestuurd 9.a.De neurotransmitters worden afgevoerd en opgeruimd via voornamelijk: - afbraak door enzymen - heropname in het neuron van oorsprong - opname in gliacellen. Alle antidepressiva werken op dit afvoeren en opruimen. 9.b.Door dit proces te verhinderen blijven er meer neurotransmitters in synaps. Bijna alle antidepressiva remmen de heropname, één antidepressivum remt de afbraak van neurotransmitters

26 Electrische trigger voor een neurotransmissie.

27 Verspreiding van de neurotransmittors over de synaptische spleet

28 Of anders gezegd … Zij verhogen tijdelijk de concentratie transmitters die uitgestort wordt in de synapsspleet tussen twee zenuwuiteinden. Dit is het raakpunt tussen twee zenuweinden. Als de ene zenuwcel signalen doorgeeft naar de volgende worden neurotransmitters in de zogenaamde synapsspleet uitgestort. Eenmaal uitgestort in de synapsspleet wordt de prikkel doorgegeven naar de volgende zenuw. Daarna wordt serotonine weer terug genomen door de zenuw die het signaal heeft gegeven. Dit noemen we heropname. Hierdoor gaat er dus niet zoveel neurotransmitterstof verloren. Dit kan steeds weer worden gebruikt De synaps is het raakpunt tussen 2 zenuwen. Ze vormen het enorme netwerk in ons zenuwstelsel. De axonen staan in verbinding met de kortere uitlopers van de zenuwcellen de dendrieten genaamd

29 Detail

30 Axonuiteinden

31 Phenylethylamine phenylethylamine noradrenaline dopamine tyramine serotonine prozac amfetamine rilatine XTC 1.gedrag=resultaat van electrochemische stimulatie geregeld door een mechanisme van een veelheid van amines 2.mechanisme beinvloeden door receptoren te verbranden of uit te schakelen ( amfetamine is nog steeds de krachtigste monoamineoxidaseremmer: een enzyme dat overmaten aan ‘amines’ moet neutraliseren) 3.resultaat : overmaat aan noradrenaline , (dopingeffecten) overmaat aan dopamine, ( schizofrenie) overmaat aan serotonine, ( passiviteit , geremdheid, mindere controle op spieren,mindere eetlust) overmaat aan tyramine : verhoogde bloeddruk kan aanleiding geven tot een hartinfarct. Het beïnvloedt ook de werking van geneesmiddelen die tot doel hebben de bloeddruk te verlagen.

32 Neurotransmitter types

33 Ratten ( onderzoek december 2003)
Gebruik van Rilatine voordat de puberteit start zorgde namelijk voor blijvende veranderingen in de hersentjes van deze dieren. Dat zou ook kunnen gebeuren bij kinderen die het medicijn slikken om de kenmerken van ADHD te onderdrukken, oppert men. Ratten die Rilatine kregen lieten op volwassen leeftijd een vorm van afhankelijke hulpeloosheid in hun gedrag zien. Verder was er sprake van een afwijkende activiteit in bekende omgevingen, dat gevolg kan zijn van veranderingen in de manier waarop de ratten aandacht geven aan omgevingskenmerken, zo stelt Carlezon (coördinator van het onderzoek). Er blijft ongerustheid bestaan over het gebruik van Rilatine , een middel dat wordt voorgeschreven aan kinderen met ADHD. Rilatingebruik voor jongere kinderen zou tot depressie kunnen leiden op latere leeftijd. Die uitspraak baseert men op onderzoeken bij ratten, waarover volgende week ( december 2003) gepubliceerd wordt. De conclusie van het team: "Dit onderzoek onderstreept het belang van een beter begrip van de langerdurende neurobiologische effecten van blootstelling in de kinderleeftijd aan medicijnen die het psychisch functioneren beïnvloeden".

34 BCFI 17 september 2004 Waarschuwingen in verband met het gebruik van antidepressiva bij jongeren SSRI’s kunnen depressies en zelfmoorden veroorzaken bij jongeren . Welke producten ? Zyban,Cipramil,Sipralexa,Prozac,Floxyfral,Remergon,Seroxat,Aropax,Serlain,Efexor . Niet in België: Strattera ( chemisch derivaat van Prozac) in de behandeling van … ADHD.

35 (Beetje)… geschiedenis
Amfetamine, als moeder van de meeste gedragschemicalien                                                                                                                                                               Isomeride , hongerremmer Ionamin,succesvolle hongerremmer Nardil , klassieke MAO-remmer Prozac

36 Bedenkingen rond Rilatine …
- zware druk die uitgaat van pedagogische wereld. - geen geneesmiddel zo dankbaar om het voor te schrijven: win win situatie - doordenker : hoogbegaafd, lui , hyperkinetisch , concentratieproblemen - narcolepsie - autisme - zieke ADHD'ers en ... sport . zelfmoord agressie - getuigenis (1) - getuigenis (2) hoe eindigt een rilatineverhaal ? waarom risperdal geven aan rilatinekinderen? - allemaal kommer en kwel ?

37 Q (1) : onweerstaanbare druk
ik wil u bedanken voor de informatie die u verschaft op uw website. Uw teksten zijn zeer duidelijk en leesbaar, zelfs voor een leek als mezelf. Mag ik eens kort onze situatie schetsen? Ik woon samen met een vriendin met twee aangename kinderen. De jongste van de twee (Q) heeft school- en leerproblemen. De oudste doet het daarentegen (té) goed, zodat het verschil tussen de twee erg groot is. De school van Q heeft ons aangeraden om kontakt op te nemen met het Revalidatie-Centrum, wat we twee jaar geleden gedaan hebben. Tijdens het eerste verkennend gesprek kwam de naam Rilatine al naar boven, wat voor mij onbekend was, maar mijn vriendin had gehoord dat deze pil veel kinderen hielp. Instinctief heb ik gezegd dat ik van medicatie helemaal niet wilde weten. Er moeten andere oplossingen zijn. Ik merkte meteen dat ik niet te geliefd was om tegen hun opinie in te gaan. Soit. Uiteindelijk hebben ze veel voor Q gedaan, rekenen en taal zijn goed vooruitgegaan. De problemen nu liggen in het moeilijk kunnen concentreren en stilzitten, waardoor hij al snel zijn omgeving tegen hem krijgt. Soms botst het ook thuis en ik kan heel goed begrijpen dat de lerares het soms moeilijk heeft. Er is veel gebeurd ondertussen. Telkens kwam een samenkomst met het Centrum neer op Rilatine, wat van onze "onwetende" kant telkens afgewezen werd. Het laatste incident was iets op school wat wij van Q onaanvaardbaar vonden. Thuis werd hij serieus gestraft, hij moet leren gehoorzamen op school. Hiermee wilden we aantonen dat als hij zijn best niet doet op school, hij ook de wind tegen krijgt thuis. Hij was nogal kwaad over zijn straf, en mede door een grote portie zelfmedelijden, heeft hij dit beginnen rondvertellen tegen zijn lerares en opvoedkundige. Die hebben met zijn verhaal niet veel gedaan. Echter de kinderpsychologe in het Centrum geloofde de uitgebreide versie van straffen. Zij heeft alles neergepend en dit kwam uiteindelijk op meerdere A4-blz'en terecht /2

38 Q (2) : onweerstaanbare druk
Na een kwaad telefoontje van haar kant naar mijn vriendin, en dreigingen "Als u niets doet zullen wij moeten ingrijpen", heb ik besloten om Q één maand van het centrum weg te houden. Zij waren hier niet mee akkoord, maar wij wilden Q wat meer rust geven (er kwam per week namelijk 3hr extra bij voor hem, terwijl klasgenootjes konden spelen). Tijdens die maand zagen we Q veel rustiger worden. Het was duidelijk dat het Centrum in mij dé boeman zag: niet akkoord met Rilatine en véél te streng. Streng zijn betekent voor mij kordaat zijn. Ik kom met Q goed overeen juist doordat hij weet dat 'ja' een 'ja' is, en een 'neen' een 'neen'. Er is nooit geen twijfel over mijn antwoord. Het Centrum begon Q aan te moedigen om met zijn problemen bij zijn moeder alleen te gaan, of zelfs bij zijn echte vader. Kortom, het heeft me heel wat slapeloze nachten bezorgt, temeer omdat ik niet zijn echte vader ben, en welk recht zou ik hebben om dat kind te straffen wanneer hij onbeleefd of ongehoorzaam is ??? Omdat we het beste willen voor Q, hebben we onlangs terug een afspraak gemaakt met het Centrum. Via telefoon werd het duidelijk gemaakt dat het vanaf nu op hun manier zou gebeuren. En dan ben ik wonderlijk op uw website gevallen. Uw documenten maakten mij duidelijk wat ik instinctief al vermoedde. Ik heb uw teksten gememoriseerd, feiten, datums en benamingen... Eindelijk had ik een wapen om terug te slaan. Want eerlijk gezegd, het heeft er heel hard aan toegegaan. Terwijl ik afkwam met argumenten, kreeg ik verwijten naar het hoofd geslingerd. Maar ik stond sterk. Verwijten als "Bent u een dokter misschien ?" en "Mijnheer, ik zit 25 jaar in het vak en ik voel mij machteloos tegen u ! " heb ik telkens mooi kunnen weerleggen dankzij uw informatie. Uit dit dovemans-gesprek hebben we duidelijk gezien dat zo'n opvoedkundigen altijd hun gelijk moeten halen. En wanneer hun mening in vraag wordt gesteld, zij nogal agressief uit de hoek komen. Zij hebben geen tijd voor opvoeding, zoals u zegt, enkel behandeling telt. Zelfs ten koste van zijn gezondheid. Nu houden we Q volledig uit het Centrum weg, en hij is veel gelukkiger geworden. Dat is uiteindelijk wat telt voor ons. Dat zijn punten wat lager liggen, geeft niet. De naaste omgeving en familie reageert alleszins positief op ons standpunt. En ook Q.

39 Kleinzoon (1) : Kassucces
Mijn kleinzoon is sinds kort gediagnosticeerd (?) als zijnde een ADHD kind door Dr. W (Gent) na een simpel EEG, een kort gesprekje waarop een voorschrift voor RILATINE volgde. Mijn dochter, eerder geneigd om de alternatieve toer op te gaan, heeft echter zo haar bedenkingen over dit product en heeft zodoende het recept niet gehaald. Ik heb contact opgenomen met Professor D. (Leuven) de vrouw met de meeste ervaring op het gebied van ADHD, stelt u zich voor, haar agenda voor dit jaar is reeds volgeboekt , zij kan onmogelijk nog afspraken bijnemen. Dit stemt mij tot nadenken en verontrust mij ten zeerste. Hoe staat u hier tegenover? Kan U mij en mijn oogappel(mijn kleinzoon) een klein beetje uit de onzekerheid helpen, en ons wat wegwijs maken in deze verwarde materie. Vriendelijke groeten en met DANK !

40 Kleinzoon (2) : antwoord
Bedankt voor het mailtje . Ik kreeg er al verschillende aangaande dit onderwerp . Ik word er bijna moedeloos van , te moeten ervaren dat ofwel de farmaceutische industrie misbruik maakt van de onwetendheid van sommige dokters op dat vlak , of erger nog , dat sommige dokters , die niet onwetend zijn op hun beurt dan misbruik maken van de onwetendheid van de mensen , om kinderen doping toe te dienen en ze op korte termijn psychotisch maken. Succesdokters raken inderdaad voor een jaar ver volgeboekt : amfetamine toedienen aan kinderen is blijkbaar zeer winstgevend. Ook een zekere veearts Landuyt boekte er veel succes mee in het renners en het paardenmilieu . En zou professor D. ook XTC geven aan die kinderen, als nu eens zou blijken dat op een dag XTC pillen goedkoper zullen zijn dan Rilatine of Concerta ? Het gaat hier immers over dezelfde amfetamines die kinderen en dancingbezoekers psychotisch maken. Maar je merkt dat ook dokters er de voorkeur aan geven om alleen maar te luisteren naar de simpele verkoopstechnieken van de farmaceutische firma's , die hun zakencijfers moeten opdrijven, in plaats van zich wetenschappelijk te scholen over de echte werking van de VERBODEN producten die ze toch alleen maar voorschrijven om goed te scoren bij de ouders van de kinderen. Op termijn weten die dokters ook wel dat ze de kinderen dus eerst psychotisch maken , om ze dan nadien, na enkele jaren , weer terug te krijgen met zware gedragsstoornissen omwille van de amfetamine . Ze moeten die kinderen dan gaan behandelen met de antipsychotica , die bijna 50 jaar geleden werden ontwikkeld , nadat men merkte dat die antipsychotica goed werkzaam bleken tegen amfetamine-geïnduceerde psychosen. En op die manier blijft het winkeltje draaien.

41 Kleinzoon (3) ... BEDANKT ! Dank voor het snelle antwoorden op mijn berichtje. Het is schrijnend te moeten vaststellen dat bij geleerde mensen, die volgens mij toch het belang van de mensheid zouden moeten dienen, de volksverlakkerij zo'n hoge ogen gooit. Ik houd mijn hart vast, wat dat gaat worden wanneer deze kinderen adolescenten of volwassenen zullen zijn. Als moeder van een zoon die worstelt met het "BORDERLINEsyndroom weet ik beter dan wie ook wat al die medicatie teweeg brengt. Ook is het verschil in benadering van een patiënt in de psychiatrie totaal verschillend, ik durf gerust te spreken dat er in sommige instellingen nog sprake is van middeleeuwse toestanden, waar gaat dat heen ? Zijn de leiders van dit land dan blind of willen ze uit eigenbelang de verschillende problemen die zich stellen, en dan denk ik niet alleen aan deze voor de Volksgezondheid in het algemeen, maar voor het leefklimaat dat wij diegenen die na ons komen te bieden hebben. Dit te schrijven lucht mij enigzins op, dank voor uw luisterend en begripvol medeleven. Dank, dat er nog mensen zijn zoals u, die openlijk voor hun mening durven uitkomen.

42 Hoogbegaafd en lui of alleen maar hyperkinetisch ?
Onze D. is 12 en zit in de eerste Latijnse (1e humaniora). Wij hebben al heel wat 'problemen' achter de rug, vooral door zijn extreme slordigheid en zijn nonchalant zijn. Hij is reeds verschillende keren getest en als resultaat krijgen we altijd hetzelfde : hoogbegaafd en neigend naar hyperkinetisch. Dat hoogbegaafd- zijn (verbaal iq 150) brengt mee dat hij constant nieuwe dingen moet aangeboden krijgen of hij geeft er de brui aan. De laatste tijd hebben we de indruk dat dat 'neigend naar hyperkinetisch' een grotere rol gaat spelen. Sinds dit jaar volgen we hem op de voet en moet hij LEREN studeren.Dit valt echt niet mee. Geen motivatie. Geen doorzettingsvermogen. Nogal lui. Niet belangrijk voor hem... Boze D., boze en zenuwachtige ouders... Hij zit nu uren op zijn kamer maar heeft mindere resultaten dan toen hij niet studeerde in de lagere school.Ook al is hij hoogbegaafd, wij vinden dat hij dikwijls domme en zeker onvolledige antwoorden geeft op zijn testen. Vaak antwoordt hij ook naast de kwestie. Wij weten dat hij heel verstandig is en leggen dus de lat vrij hoog, hebben hoge verwachtingen. Hijzelf legt voor hem de lat zo laag mogelijk.Op school haalt hij slechts 71?% voor examens en 79% in het totaal. Wij willen hem leren studeren maar hebben het idee dat toen hij alles kon meepikken uit de les er geen probleem was. Nu hij thuis moet werken - omdat hij minder oplet in de les (?) en omdat de leerstof veel uitgebreider is en men op school hogere eisen stelt, valt het echt tegen. Hij ontgoocheld, wij ontgoocheld. Vorige week zei hij : "ik wou dat ik dom was, dan zou dit niet allemaal van mij geeist worden". Is dit uit luiheid of uit onmacht? Kan hij niet beter door die concentratie of wat is het probleem? Voor de rest is hij een blije jongen van 12, gek op computer en playstation en op duiken. Wij maken ons grote zorgen! We willen dat hij zich inzet volgens zijn mogelijkheden maar beginnen nu te twijfelen aan zijn mogelijkheden...Kan u ons aub helpen? Zou u denken dat relatine een goeie oplossing is? Hoe schadelijk zijn deze produkten. Of moeten we kiezen voor het minste kwaad?

43 Eigen ervaring van S.(1) Ik had graag mijn eigen ervaringen met Rilatine toegelicht. Dit enkel omdat ik er net als Dhr. Fernand van overtuigd ben dat dit soort medicijnen gevaarlijk zijn. Een zestal jaar terug, ik was toen 18 is bij mij de diagnose ADHD gesteld. Dit is niet zomaar gebeurd en het heeft meerdere diepgaande onderzoeken in beslag genomen vooraleer men de diagnose uiteindelijk heeft gesteld. Daarna werd ik doorverwezen naar de psychiater van dat centrum om te starten met medicatie, nl. Rilatine. Ik heb 1 jaar een zeer nauwkeurige en weloverwogen dagelijkse dosis Rilatine geslikt (uiteraard want de dokter-psychiater volgt op en stuurt bij waar nodig). In het begin leek het inderdaad of er beterschap was: Rilatine was in mijn ogen een wondermiddel: mijn concentratie steeg enorm, mijn studies gingen erop vooruit en vele andere vervelende adhd-symptomen schenen weg te smelten als sneeuw voor de zon. Maar niet lang, na ongeveer 9 maanden was ik niet meer wie ik was. Ik was een volledig andere persoon geworden, ik leefde apathisch, ik voelde me een plant. Nog enkele maanden later heeft mijn lichaam zich gewreekt op de dosis amfetamines die het zo lang had moeten slikken en heb ik een inzinking gekregen te wijten aan een plotseling verkeerde werking van het medicijn rilatine. Uitleg van de dokter-psychiater; is normaal, komt wel vaker voor; meteen stoppen met de medicatie en zoeken naar andere medicatie. Gevolgen: depressie van biologische (zeg gerust bio- chemische) oorsprong, ... Ik kon weer starten bij 0, nee bij -10 want het was slechter met me gesteld dan voor ik met de Rilatine gestart was, ondanks de periode van korte euforie bij het starten van de behandeling. Maar goed, waartoe wil ik komen. Ik wil gewoon graag laten weten dat ik enorm tegen het gebruik ben van Rilatine en zeer zeker ook tegen het oh zo makkelijk voorschrijven van vele artsen van dit medicijn vr kinderen waarbij vaak maar een vermoeden is dat er sprake is van adhd en waarbij niet eens een degelijk onderzoek is gedaan of een diagnose is gesteld op basis van degelijke onderzoeken.Ik ben leerkracht, kleuteronderwijzeres en ik moet dagelijks toekijken op x-aantal kinderen dat hun pilletje van de andere juffen te slikken krijgen. Allemaal Rilatine, allemaal amfetamines: laat ze maar slikken denken de ouders en ook heel wat leerkrachten, dan zijn ze van het vervelende gedrag van hun kind af. Maar denk beter eens aan de gevolgen van deze drugs (ja, het is en blijft pure speed er is gewoon een labeltje 'rilatine' of 'concerta' opgekleefd)...op langere termijn. Ik denk dat elke ouder zijn kind het liefst van al psychiatrische stoornissen of psychische problemen bespaart....Er zijn uiteraard kinderen die zeer zeker adhd hebben maar er w te vaak gezegd; dat kind is hyperkinetisch, het zal vast adhd hebben.... pijnlijk vind ik dat als je dat dagdagelijks moet horen als leerkracht -met adhd-. Er zijn nl. zeer weinig mensen die echt weten wat adhd precies inhoudt en juist is en het is makkelijk om elk kind dat wat lastig is het etiket 'hyperkineet of adhd'r op te kleven /2

44 Eigen ervaring van S.(2) Ik denk dat een groot aantal van de gedragsproblemen die zich voordoen bij kinderen (zowel peuters tem lagere school kinderen of pubers) kunnen verminderen als er thuis consequent gereageerd wordt op gedragingen die als + of - beschouwd worden. Opvoeding w de laatste jaren door vele ouders gezien als een zaak van de school: er wordt thuis niet meer opgevoed. Ouders hebben het drukdrukdruk, compenseren de tijd die ze niet met het kind kunnen doorbrengen met het verwennen van het kind en het toegeven aan al zijn grillen en willetjes en staan dan perplex als hun kind plotseling onhandelbaar blijkt te zijn .... Misschien toch wat stof tot nadenken. Medicatie zal de gedragsproblemen niet uit de wereld helpen. Goed gedrag begint thuis bij een goede opvoeding en dat vraagt uiteraard tijd, geduld en heel wat inzet van de ouders zelf. Bezin eer je begint aan kinderen denk ik altijd maar... kinderen vragen immers veel aandacht en tijd. Veel kinderen zijn het slachtoffer van emotionele verwaarlozing thuis (materiële verwenning kan die nood nl niet vervangen) en vertonen uiteraard een ongewenst gedrag dan: de schreeuw naar wat aandacht. Maar ja, in een prestatiegerichte en jachtige maatschappij als deze denk ik niet dat daar nog veel bij stil gestaan wordt... 2/2

45 Eigen ervaring van M. mijn excuses voor deze niet zo officieel en vol fouten staande brief... Ik ben namelijk niet zo goed op het gebied van schrijven en dat soort dingen.. (nog geen relatine genomen.. lol..) Ik heb eens rond geneusd op je site en vind hem schitterend. De informatie die u ter beschikking stelt is van onschatbare waarde voor mensen die niet zo veel weten over medische trallalla. De manier waarop u alles beschrijft is héél duidelijk en toch simpel om te begrijpen. Hiervoor veel dank. Ook uw visie op de actuele zaken zijn ronduit schitterend.. althans voor mij dan toch.. ik bewonder uw manier van spot en uitdrukking van onbegrip.. soms wel met veel woorden maar toch boeiend. oei srr. Even mezelf vergeten voor te stellen... Ik ben m.... simpele scholier van 17 die helaas nog maar in het 4de jaar handel zit. Tevens ben ik monitor bij s. S.is een integratiewerking voor kinderen met en zonder handicap. Uiteraard zit daar ook een afdeling Kinderen met autisme bij.Dat is de groep waar ik het meest in geïnteresseerd ben. voila... Moest u nog meer info hebben over autisme of relatine kan je me altijd op adres bereiken (ook op msn onder dit adres).Hopelijk tot nog eens en bedankt. ps: ze hebben bij mij consentratie stoornissen gevonden toen ik in het lager zat.. toen was het een rage om relatine voor te schrijven.... doch.. mijn moeder weigerde mij die pillen te geven (waar ik na het lezen van uw teksten geen spijt van heb, en zij ook niet) nu heb ik mij leren aanpassen aan mijn "handicap" en is het bijna onmerkbaar voor buitenstaanders... wat me wel opvalt is dat ik opmerkelijk kalm wordt als ik thc binnen heb.. een joint.. hoe verklaar je dat? ik ben er echt bang van.. ik voel me TE goed na het smoren en ben er daarom mee gestopt. (moest je hiervoor een verklaring hebben.. stuurt u me dan een mailtje?.. dank u wel)

46 Narcolepsie en rilatine
Ik heb met belangstelling artikelen op uw homepage gelezen wij hebben het volgende probleem mijn oudste zoon heeft vermoedelijk narcolepsie en krijgt daarvoor ritalin hij ontwikkeld nu gedragsproblemen door het gebruik van de ritalin. Ikzelf heb ook narcolepsie en gebruik modional met goed resultaat (door een hoge bloeddruk mag ik geen ritalin gebruiken) De neuroloog die mij en mijn zoon behandeld weet ook niet meer hoe hij de gedragsproblemen moet aanpakken. as dinsdag he ik weer telefonisch overleg met hem over wat te doen we proberen hem zo snel mogelijk bij een kinderarts te krijgen om zijn gedragsproblemen onder de knie te krijgen(bijwerking van de ritalin volgens de adhd-vereniging) vermoedelijk is hij verkeerd ingesteld echter hij kan er pas heen in juni. wat aan te late kant is vraag aan u zit ik op het juiste spoor en wat moet ik mijn neuroloog voorstellen Modafinil Rilatine

47 Rilatine onthouden aan kinderen is net als insuline weigeren aan diabetici
Met heel veel belangstelling las ik uw bevindingen betreffende Rilatine. Mijn zoontje is 9 jaar en heeft wat moeilijkheden op school.Rekenen is zijn probleem. Volgens mij is hij een gezonde, wat ik noem "levendige" jongen, niet ziekelijk beweeglijk, maar speels en levenslustig. De leerkracht raadde me echter aan om hem via het CLB te laten testen want volgens haar vertoonde hij ADHD-gedrag in combinatie met een leerstoornis. Een lange lijdensweg begon : van het CLB naar de kinderpsychiater, naar de psychologe, weer naar de psychiater enz..... Na tal van uitvoerige en verfijnde testen was de diagnose : een leerstoornis, maar om welke het ging wist (weet) me nog niet. In elk geval een "niet-verbale" of "abstracte" leerstoornis. Men schreef Rilatine voor. Omdat ik nogal huiverig tegenover deze beslissing stond vroeg ik of dit écht wel nodig was en of er geen andere oplossing te proberen viel. Men zei dat, als ik mijn zoon wou verzorgen, Rilatine de énige oplossing is. Toen ik nogmaals opperde dat het toch om amfetamine ging voor zo'n jong kind kreeg ik als antwoord dat iemand met suikerziekte insuline spuit, iemand met schildklierproblemen schildklierhormonen neemt en dat mijn zoon Rilatine nodig heeft omdat er wat mis is met de hoeveelheid of aanmaak van dopamine in zijn hersenen. Hij neemt nu een week de bewuste medicatie en hij lijkt zichzelf niet meer. Om te beginnen klaagt hij ovr hoofdpijn, misselijkheid en wordt van tijd tot tijd heel driftig......wat vroeger niet het geval was. Hij maakt constant ruzie met vriendjes om futiliteiten, waar hij vroeger heel gemoedelijk met iedereen overweg kon. Toen ik de arts hierover belde zei ze dat het een kwestie is van de juiste dosering te vinden. Als ik mijn geweten mocht volgen dan gaf ik geen Rilatine meer. Maar als ik dit tersprake breng lijkt het alsof ik het beter weet dan de dokters en alsof ik mijn kind niet wil verzorgen. Ik ben een beetje radeloos en had graag geweten of u dit middel aan uw kind zou toedienen indien dokters het zouden voorschrijven. Het lijkt me zo moeilijk om tegen de beslissing van artsen in te gaan. Maar tegelijk ben ik bang voor de gevolgen op latere leeftijd.

48 Rilatine stoppen of onderbreken...
Ik ben toevallig op jou site terechtgekomen omdat ik met een wrang gevoel zit ivm de relatine . Onze Zoon is nu 7 en op de lagere school lukte het totaal niet , dus blo volgde. Hij heeft add met stoornissen uit het autisme spectrum. Hij gebruikte relatine tot vorige week , omdat we ons er niet goed bij voelen dat we het hem moeten geven . Nu spreekt mijn juf me aan dat het echt wel een heel groot verschil is in de klas , Het lukt hem echt niet , zonder die verdomde relatine . Morgen ga ik bij de homeopaat , we zouden dat eens willen proberen . Ik ben ten einde raad , ik haat die relatine maar aan de andere kant vraagt het van hem zoveel zonder zen medicatie . Heb jij een alternatief ?

49 Autisme ik ben moeder van een zoontje van 6 met autisme en adhd neiging. Kortom iemand met concentratiestoornissen en impulsief gedrag.Wij worden vanwege de school zeer sterk onder druk gezet om hem relatine te laten voorschrijven. Omdat ondanks het zeer aangepast en individueel onderwijs dat hij krijgt hij zich onvoldoende kan concentreren (max 15 min.) Door de voorstanders van het middel wordt het ons voorgesteld als absoluut onschuldig en veilig, op uw website kan ik andere dingen lezen die mij terecht verontrusten. Wij geven hem inmiddels ook visolie (omega 3 en 6) wat een ontspannende werking op hem lijkt te hebben. Nu de druk pro-relatine is zo groot dat wij op zoek zijn naar medicatie die een veiliger alternatief voor zijn concentratiestoornissen moet zijn. Mijn vraag aan u gezien uw opleiding: kent u andere produkten die een alternatief zijn voor concentratiestoornissen? Wij zien het bos door de bomen niet meer. En van dokters kunnen we alleen verwachten dat ze commerciële produkten aanbieden, echt moeite doen voor alternatieven is er helaas niet bij. Voor hen is het relatine of een soortgelijk middel.

50 Autisme : antwoord Vraag maar eens aan alle dokters die je kent en die rilatine ( amfetamine) willen voorschrijven, hoe dat product eigenlijk werkt bij kinderen. Ik ken geen een ( niet een )die daar een antwoord op kan geven. Kan ook zijn dat ze de waarheid niet durven vertellen. Het enige wat ze op die vraag antwoorden is dit : het is eigenaardig, het is contradictorisch dat pepmiddelen kinderen kalmeert , maar het is zo . De waarheid is dat amfetamine een fysieke verandering teweegbrengt die bij kinderen ( en ook volwassenen) die uiteindelijk een soort dwangmatig psychotisch gedrag doet ontstaan. Het zijn immers de sensoren die gedragsbepalende neurotransmitters moeten aanvoelen en regelen die gewoon kapot worden gemaakt , zodat het gedrag minder goed onder controle kan gehouden worden. Daardoor komt het ook dat de adrenaline ( hetgeen enorm oppept) zonder fysieke controle een vrije baan heeft: vandaar : het ideale dopingproduct. Je vraagt alternatieven .Eigenlijk zijn er wel , maar daar is ook een heel verhaal bij. Het feit alleen al dat de huidige geneeskunde alleen maar kiest voor pure doping is toch heel tekenend voor de mentaliteit die bij de dokters heerst. Pure doping is heel dankbaar en men haalt er korte termijn succesje mee. In de vs is sinds januari 2003 het product strattera op de markt , met als enige indicatie : ADHD. Het is een derivaat van prozac , heeft ook een amfetaminekern in zich ( dus niet zonder gevaar) , maar het is niet geregistreerd als een 'verboden en verslavend' product. In Europa is een scheikundig isomeer ervan al een paar jaar op de markt , maar zonder de officieel indicatie ADHD , Edronax. Ik vind het alleen maar heel raar , dat , als men echt wil behandelen , men het niet doet met minder gevaarlijke producten dan de zuivere amfetamine, waarvan men weet dat de patiënt uiteindelijk na een paar jaren toch in de psychiatrie gaat terecht komen. Ik hoor ook langs vele kanten dat visolie in sommige gevallen zou kunnen helpen, het is zoiets als de vervanger van de vroegere levertraan , wat wij als kind ook toegediend kregen. En om te sluiten nog dit : zij die zeggen dat rilatine of concentra ongevaarlijk zijn , zijn gewoon echte domme mensen. Die twee producten staan op de lijst van de verdovende middelen en zijn onderworpen aan dezelfde reglementering als heroïne , morfine , XTC en dergelijke Zo ongevaarlijk ?

51 Trainer van speerwerper.
Een vraagje over Rilatine: zou het kunnen dat een sportman die rilatine neemt veel vlugger gekwetst raakt? Zoals ik oa op uw site lees onderdrukken deze producten de neurosensomotoriek. Maar neurosensomotoriek (meten van de stand/snelheid gewrichten), ...is net een bescherming tegen kwetsuren. Ik trainde een beloftevol speerwerper die sinds maart 2003 Rilatine neemt. Sindsdien is het alleen maar bergaf gegaan: vermageren, verminderde eetlust, geen krachttoename (dat is iets wat we heel nauwkeurig kunnen meten), vlug moe. Psychisch de ene keer hoogheidwaanzin, wat later depressies, ... En een hele reeks kwetsuren.

52 Trainer van speerwerper : antwoord
Ik begin mijn antwoord met ook een vraagje : waarvoor werd aan die man Rilatine voorgeschreven? ADHD ? of om beter te kunnen studeren? Een nevenwerking van amfetamine is , dat het groeistoornissen geeft.Een complexe materie , maar in het kort hangt alles zowat aan mekaar. Amfetamine is het krachtigste anorecticum . Alle mogelijke afgeleiden , die vroeger als hongerremmer ( vermageringsproducten) werden op de markt gebracht , zijn al van de markt gehaald , precies omwille van de schadelijke amfetaminenevenwerkingen. Als men bijgevolg niet meer 'gezond' eet , komen daar waarschijnlijk wel groeistoornissen van... al is er meer : de degeneratie op het niveau van axonen zal er ook wel voor iets tussenzitten. Bekijk eens die bijdrage op mijn site over .... de toxicologie. Ik denk dus zeker dat Rilatine nu niet het meest geschikt is voor krachtsporters, omdat het de spiermassa's doet afnemen , eerder dan doen toenemen. En dan dat moe zijn: al meer dan een jaar wordt een normale fysiologische slaap onderdrukt , leeft de man in een permanente stress-situatie. Want ik vermoed dat zijn depressieve buien te wijten zijn aan periodes waar hij geen rilatine slikt. Is ook heel normaal : onder amfetamine voel je je een supermens en kun je alles aan. Daalt de bloedspiegel naar waarden waar je opnieuw een mens wordt , dan verdwijnt ook die 'roze' bril. En , vlugger gekwetst raken : onder amfetamine wordt je misschien minder vlug afgeleid door prikkels die je aandacht afleiden van de taak die je net begon, maar amfetamine maakt ook dat opdrachten minder zorgvuldig worden uitgevoerd : ze worden inderdaad uitgevoerd ( op een dwangmatige manier ) , maar het godgevoel ( het gevoel van alles aan te kunnen) samen met een vermoeidheid die veel trager optreedt , maakt dat men 'fouten' gaat maken. Het is niet omdat men geen moegevoel meer voelt dat ge niet moe zijt , en precies dan... gaat het mis , ... fouten in de oprdachten en ook de kwetsuren. Vermoeidheid is precies het signaal dat ge niet verder meer ... mag. Onder amfetamine presteert ge verder dan de fysieke grens je normaal toelaat van te presteren: toch heel normaal dat ook de 'hefbomen' daaraan bezwijken, uiteindelijk.

53 Trainer van speerwerper : of
Trainer van speerwerper : of ... Rilatine voor het comfort en de schone schijn van de directe omgeving. Voor beiden. Hij heeft inderdaad ADHD, en diende zijnde 5° humaniora over te doen. Ook dat bis-jaar gaf problemen en toen is men in maart 2003 met Rilatine gestart. Ik heb er dit jaar met zijn ouders willen over praten, maar die zagen geen probleem. Bedankt voor de informatie.

54 Rilatine en zelfmoord (1)
Mijn zoontje van 11 jaar krijgt Rilatine, maar van in het begin heb ik mij vragen gesteld over de schadelijke neveneffecten. Kan u mij zeggen waar ik hierover nog informatie kan vinden? Een bijkomend fenomeen is de groeivertraging. Hij neemt het nu 14 maanden (niet tijdens de weekends en schoolvakanties). Hij sindsdien niet meer getest. Het viel me onlangs op dat de jongen van zijn klas die verleden jaar een stuk kleiner was, nu even groot is, maar dat ze nu beiden een pak kleiner zijn als de rest van de klas ... ik word echter door de school onder druk gezet. Nu "zou" hij normaal zijn en zonder Rilatine niet, t.t.z. zoals u aanhaalt in één van uw documenten : - vaak onrustig beweegt met handen of voeten; - vaak zijn stoel verlaat in de klas op een moment dat hij geacht wordt te blijven zitten; - vaak rond rent of opvallend veel klimt ; - het vaak moeilijk vindt om rustig te spelen; - er niet in slaagt om zijn schoolwerk of taken af te maken; - taken vermijdt die mentale inspanning vergen of daar een hekel aan heeft (zoals huiswerk); - vaak dingen verliest die hij nodig heeft om zijn taken uit te voeren (bijv. schoolopgaven, potloden, boeken of andere hulpmiddelen). Hij heeft wel zeer goede resultaten, met of zonder Rilatine. Ik overweeg tijdelijk te stoppen om te zien zonder de school op te hoogte te brengen dan bv. alleen te melden dat hij het 's middags niet meer moet nemen om te zien of er reclamaties komen. Zo kan ik ook eens testen of het weldegelijk het effect heeft dat zij beweren. Ik heb hem nog maar een paar keer bij me gehad "onder invloed" van Rilatine en zag GEEN verschil in gedrag! Ik vind dat de leerkrachten er zich op deze manier te vlug willen van af maken. Iedereen heeft zijn gebreken en ook leerkrachten moeten met overactieve kinderen leren omgaan !

55 Rilatine en zelfmoord (2)
Die groeivertraging is een normale nevenwerking van die amfetamine , en eerlijk gezegd ik begrijp niet waarom dokters zo een risico willen lopen . De groei vertragen van een kind in volle groei is immers niet zonder risico's. Maar ge overweegt om het toedienen te staken . Een goed raad daarbij , zoiets gaat steeds gepaard met het optreden van 'gedragsveranderingen' , waarbij de voornaamste zijn : depressies en zelfmoordneigingen. Dus , in de beginperiode van het rilatinevrij zijn ... zo weinig mogelijk het kind alleen laten. En over de werking van het product : het brengt patiënten in een (lichte) vorm van psychose , waardoor ze op een dwangmatige manier reageren op de prikkels die ze ondergaan, zodat andere prikkels , waardoor ze anders veel vlugger afgeleid zijn, minder kans krijgen om tot hen door te dringen. Op die manier lijken ze zich ook beter te kunnen concentreren en reageren ze niet 'ongecontroleerd' op alles en nog wat. Raadpleeg vooral een ( gewetensvolle) dokter , en verwijs die zeker ook naar de bijdragen op mijn site , want het is mijn ervaring dat veel dokters zich minder bewust zijn van vooral de schadelijke nevenwerkingen van die stof . Ik heb neurologen ontmoet die niet eens wisten welk product rilatine echt was en die het voorschreven omdat de patiënt het vroeg !

56 Rilatine en zelfmoord (3)
Hartelijk dank voor uw antwoord en voor uw waarschuwing, want vroeger was hij nooit depressief geweest, maar in de grote vakantie 2003 nam hij geen Rilatine (hij neemt het nooit in weekends en vakantie) en heeft hij op een dag gedreigd van het dak te springen en hebben we hem echt moeten kalmeren. Tijdens deze kerstvakantie was hij plots depressief (hij begon te wenen) en hij kon niet uitleggen waarom. Zou dit daarmee kunnen te maken hebben? Volgens de dokters wordt de groeiachterstand ingehaald eens ze ermee stoppen, maar ik heb hierover mijn twijfels. Mijn chef zijn zoon heeft het ook jaren genomen en het viel mij op toen ik de nu 18-jarige jongen onlangs ontmoette, dat hij zeker 20 cm kleiner was dan zijn vader... Voor het stellen van de diagnose ben ik naar Leuven geweest, in de dienst van P. A.., "dé" kinderpsychiater. Ik heb er de nadruk op gelegd dat ik me vragen stelde omtrent de (neven-)effecten op lange termijn. Ik werd gerust gesteld. Het zou uitsluitend goede effecten hebben : hij zou minder gemakkelijk in de criminaliteit terecht komen (drugs, gokken, ...). Ik heb gevraagd of hij geen gedragstherapie moest volgen en het antwoord was dat dat bij hem niet zou helpen (reden=beertjesmethode is te kinderachtig voor hem). Is er dan geen andere therapie? Volgens hen was het slaagpercentage met uitsluitend medicatie zeer hoog en woog het zeker op tegen het niet innemen van Rilatine. Wat ik zie : geen groei meer, vermagering, inslaapproblemen en minder eetlust ... Bovendien is de prijs onlangs verdrievoudigd, maar dat vind ik minder erg dan de onzichtbare schade dat het product zou kunnen aanrichten. Ik zal zeker uw documentatie meenemen en een diepgaand gesprek voeren en aandringen op gedragstherapie en de school vragen om hun werk te doen waar ze voor betaald worden met de nadelen dat dat met zich kan brengen ...

57 Rilatine en zelfmoord (4)
De depressieve buien komen doordat wanneer de patiënt 'onder invloed' is , zich (bijna) tot zowat alles in staat acht , er is het gevoel van 'oppermachtig' te zijn. Als dat gevoel van oppermacht wegvalt , blijven sommige problemen op je af komen, maar dat gevoel van een supermens te zijn is weg en dan beginnen de problemen . Vandaar dat men dan herbegint met rilatine te geven , en als die symptomen van depressie zich ook voordoen als het lichaam een gewenning vertoont aan het product , dan verhoogt men gewoon de dosis. Men maakt de mensen wijs dat het product niet verslavend werkt , maar het is precies door hetgeen ik pas uitlegde dat sommigen nooit meer zonder kunnen en tot doseringen gedwongen worden, die hen uiteindelijk in de psychiatrie doen terechtkomen. Andere therapie ? Twee jaar geleden heeft men in de VS een experiment uitgevoerd. Men richtte een streng sportkamp in gedurende drie weken. En de deelnemers moesten voor de helft bestaan uit zeer zwaar hyperkinetische kinderen en de andere helft uit heel normale kinderen . Na 1 week kamp had geen enkel van de kinderen nog de symptomen van ADHD ! Dus , ik zou het beoefenen van sport nu wel geen therapie noemen, maar als het helpt tegen de symptomen van ADHD , dan lijkt mij zoiets wel te verkiezen boven het instellen van een amfetamineverslaving. En wat het terechtkomen in de criminaliteit betreft .... herlees eens dat artikeltje uit de Standaard van 6 september , het staat als een van de eerste bijdragen op mijn site ( artikelenreeks) !

58 Agressie T.J.Soloman, 15 jaar oud , leerling van de 'Heritage' middelbare school in Georgia, werd met Rilatine behandeld. Op 20 mei 1999 opende hij het vuur en verwondde 6 klasgenootjes. (Kelly O'Meara, "Guns & Doses" , Insight , 28 june 1999) Op 19 april 1999 schoot Shawn Cooper , een 15-jarige leerling uit Notus,Idaho, tweemaal in het rond, waarbij hij ternauwernood vriendjes en leraren miste. Hij was aan de Rilatine. (Kelly O'Meara, "Guns & Doses" , Insight , 28 june 1999) Op 21 mei 1998 schoot de 14-jarige Kip Kinkel zijn ouders dood; daarna ging hij naar zijn school in Springfield,Oregon , en wild om zich heen schietend doodde hij 2 kinderen en verwondde er 22. Hij was aan de Prozac en de Rilatine en had op school deelgenomen aan "boosheidsbeheersing"-lessen. (Maureen Sielaff,"Prozac Implicated in Oregon Shooting", The VigoExamine,20/20 , National TV Show reporting on the Kip Kinkel Oregon Shooting, 22 May 1998, transcript taken from this show.) De 18 jarige Jeremy Strohmeyer randde op 25 mei 1997 , toen hij op vakantie was in Las Vegas, een 7-jarig meisje aan en doodde haar in het damestoilet van het casino. Hij had Dexedrine ( zuiver amfetamine) voorgeschreven gekregen en was een week voor deze moord begonnen met het innemen ervan. ( Nora Zamichow,"The Factured Life of Jeremy",Los Angeles Times Special Reports 19 july 1998

59 Hoe eindigt een Rilatineverhaal ?(1)
Ik heb al vele delen van jou site gelezen,en ik kan je absoluut geen ongelijk geven. Bij mijn oudste zoon werd op 6 jarige leeftijd ADHD vastgestel( hij verbleef toen in een psychiatrisch dagziekenhuis) Sind zijn 6de levensjaar werd hem dan ook rilatine voorgeschreven( hij is intussen 15 jaar). Nu naarmate hij ouder werd, werd zijn gedrag ook moeilijker en hij werkte niet mee met iedere ambulante hulpverlening die ik hem aanbood. Het ging echt van kwaad naar erger, hij begon ook zo een beetje crimineel gedrag te vertonen. Hij heeft wel een heel moeilijke jeugd achter de rug( echtscheiding, ontvoering door vader, zijn grootmoeder overleden, daar heeft hij het heel moeilijk mee gehad, hij heeft dan ook nog een autistisch broertje, dat ook niet makkelijk is....) en ga zo maar verder. Vanaf zijn 14de( kan ook iets vroeger zijn geweest) liep het compleet uit de hand, school ging zwaar achteruit, hij was daar constant in vechtpartijen verwikkeld, ordinaire woordenschat, maakte iedere leerkracht uit met een sarcasme die ik nog niet wist dat bestond. Hoe eindigt een Rilatineverhaal ?(1) Ik heb al vele delen van jou site gelezen,en ik kan je absoluut geen ongelijk geven. Bij mijn oudste zoon werd op 6 jarige leeftijd ADHD vastgestel( hij verbleef toen in een psychiatrisch dagziekenhuis) Sinds zijn 6de levensjaar werd hem dan ook rilatine voorgeschreven( hij is intussen 15 jaar). Nu naarmate hij ouder werd, werd zijn gedrag ook moeilijker en hij werkte niet mee met iedere ambulante hulpverlening die ik hem aanbood. Het ging echt van kwaad naar erger, hij begon ook zo een beetje crimineel gedrag te vertonen. Hij heeft wel een heel moeilijke jeugd achter de rug( echtscheiding, ontvoering door vader, zijn grootmoeder overleden, daar eeft hij het heel moeilijk mee gehad, hij heeft dan ook nog een autistisch broertje, dat ook niet makkelijk is....) en ga zo maar verder. Vanaf zijn 14de( kan ook iets vroeger zijn geweest) liep het compleet uit de hand, school ging zwaar achteruit, hij was daar constant in vechtpartijen verwikkeld, ordinaire woordenschat, maakte iedere leerkracht uit met een sarcasme die ik nog niet wist dat bestond. Daarna begonnen de vechtpartijen ook buiten de school( niet in mijn bijzijn) en sinds begin van dit jaar, begon hij hier thuis tegen mij ook, me uit te maken, en niet op een heel deftige manier, integendeel, en hij sloeg hier geregeld mijn meubelen kort en klein. Op een gegeven moment heb ik er de politie moeten bijhalen omdat ik anders niet meer in huis kon blijven, het werd echt te gevaarlijk. Daarna heeft hij dan nog in de school iemand lichamelijke letsels toegebracht, waardoor hij voor de jeugdrechter is moeten verschijnen. 1/3

60 Hoe eindigt een Rilatineverhaal ?(2)
Ik heb al vele delen van jou site gelezen,en ik kan je absoluut geen ongelijk geven. Bij mijn oudste zoon werd op 6 jarige leeftijd ADHD vastgestel( hij verbleef toen in een psychiatrisch dagziekenhuis) Sind zijn 6de levensjaar werd hem dan ook rilatine voorgeschreven( hij is intussen 15 jaar). Nu naarmate hij ouder werd, werd zijn gedrag ook moeilijker en hij werkte niet mee met iedere ambulante hulpverlening die ik hem aanbood. Het ging echt van kwaad naar erger, hij begon ook zo een beetje crimineel gedrag te vertonen. Hij heeft wel een heel moeilijke jeugd achter de rug( echtscheiding, ontvoering door vader, zijn grootmoeder overleden, daar heeft hij het heel moeilijk mee gehad, hij heeft dan ook nog een autistisch broertje, dat ook niet makkelijk is....) en ga zo maar verder. Vanaf zijn 14de( kan ook iets vroeger zijn geweest) liep het compleet uit de hand, school ging zwaar achteruit, hij was daar constant in vechtpartijen verwikkeld, ordinaire woordenschat, maakte iedere leerkracht uit met een sarcasme die ik nog niet wist dat bestond. Hoe eindigt een Rilatineverhaal ?(2) Hij is nu sinds 16 juni geplaatst in"" de markt , in mol" Hij zou daar normaal gesproken moeten blijven tot er ergens anders plaats is voor behandeling te starten. Ik denk dat hij op een 20 tal wachtlijsten staat, en die zijn enorm lang. In augustus waren er enkele plaatsen vrijgekomen in "de waai, in eeklo"", maar daar werd hij geweigerd om zijn gedrag. Iets dat dus in mijn ogen al niet kan, en mag, want "de waai" behandeld ADHD kinderen , dat staat trouwens op hun site. Nu weigeren ze een ADHD kind omwille van zijn gedrag. Dus daardoor verblijft hij nu al bijna 4 maanden te mol,( onnodig) En mits dat ze daar zijn gedrag ook een beetje te vinden( alhoewel hij er geen agressie vertoond, alleen verbale agressie) hebben ze zijn dosis rilatie van 20mg per dag, ineens verhoogd naar 50 mg per dag. EN IK HEB DAAR DUS GEEN INSPRAAK IN; Ik heb hier fel tegen geprotesteerd, maar dit heeft dus geen zin. Mijn zoon was al zo veranderd met zijn chronisch gebruik van rilatine, wat gaan ze nu van mijn zoon maken. Ik ben gisteren bij hem op bezoek geweest, en hij zit daar compleet versuft, van de rilatine. Dit kan toch niet meer, mijn zoon heeft hulp nodig en al wat hij krijgt zijn drugs om hem kalm te houden. Ik heb hen trouwens gevraagd of hun volgende stap , hem platspuiten gaat worden???????En ze vonden dat ik overdreef. 2/3

61 Hoe eindigt een Rilatineverhaal ?(3)
Ik heb al vele delen van jou site gelezen,en ik kan je absoluut geen ongelijk geven. Bij mijn oudste zoon werd op 6 jarige leeftijd ADHD vastgestel( hij verbleef toen in een psychiatrisch dagziekenhuis) Sind zijn 6de levensjaar werd hem dan ook rilatine voorgeschreven( hij is intussen 15 jaar). Nu naarmate hij ouder werd, werd zijn gedrag ook moeilijker en hij werkte niet mee met iedere ambulante hulpverlening die ik hem aanbood. Het ging echt van kwaad naar erger, hij begon ook zo een beetje crimineel gedrag te vertonen. Hij heeft wel een heel moeilijke jeugd achter de rug( echtscheiding, ontvoering door vader, zijn grootmoeder overleden, daar heeft hij het heel moeilijk mee gehad, hij heeft dan ook nog een autistisch broertje, dat ook niet makkelijk is....) en ga zo maar verder. Vanaf zijn 14de( kan ook iets vroeger zijn geweest) liep het compleet uit de hand, school ging zwaar achteruit, hij was daar constant in vechtpartijen verwikkeld, ordinaire woordenschat, maakte iedere leerkracht uit met een sarcasme die ik nog niet wist dat bestond. Hoe eindigt een Rilatineverhaal ?(3) Wat gaat er nog met mijn zoon gebeuren,ik keur zijn gedrag niet goed, absoluut niet, maar zo kan het toch ook niet. Als het zo verder gaat, heeft hij helemaal geen toekomst meer, wat moet er met hem gebeuren?????? Hij staat ook op 2 wachtlijsten in de psychiatrie, wat als hij daar terecht komt, dan is mijn zoon ten dode opgeschreven, alleen maar door de medicatie die hij krijgt. Hebt U aub enig idee wat ik hiertegen nog kan doen, ik heb bang voor mijn zoon,. En ik weet echt niet meer hoe ik hem nog kan helpen. Hij is al enige jaren zwaar depressief, en door al die medicatie gaat zijn gedrag,en zijn moed er zeker niet op betere, Ik heb bang dat hij zich op den duur zichzelf iets gaat aandoen, omdat hij het echt niet meer zal aankunnen. Ik sta er compleet alleen voor, zijn vader heeft hem in de steek gelaten, dus op zijn hulp kan ik niet rekenen. En het beetje familie die ik nog heb heeft ook geen oor naar ADHD, die zeggen dat het gewoon zijn karakter is en dat hij het zelf zo ver heeft laten komen!!!!!!! Moest je me iets of wat raad kunnen geven aub. 3/3

62 Waarom geeft men Risperdal aan Rilatinekinderen ?
Met belangstelling heb ik uw internetsite doorgelezen. Al enige tijd heb ik te kampen met problemen op school in verband met m'n zoon. Ik heb een zoon van 7 jaar die naar een kinderdagcentrum werd gestuurd omdat hij onhandelbaar zou zijn op de gewone basisschool. Hij is doorverwezen naar het RIAGG en naar verscheidene psychologen. Iedereen had wat anders te melden: Autisme spectrum stoornis met een verstandelijke handicap, ADHD. Zelf zie ik al deze dingen niet in m'n zoon. Ik zie meer een jongetije die probeert om mensen uit te dagen, want ik zie de twinkeling dan in z'n ogen. Helaas is die twinkeling in z'n ogen minder geworden.Waarom? Een tijdje geleden hadden ze me min of meer gedwongen om Ritaline te gebruiken. Ik heb dit meerdere malen geprobeerd te voorkomen, maar ze wisten me over te halen door te zeggen dat dit het beste zou zijn voor m'n zoon.Toen heb ik maar toegestemd te starten met een proefdosis voor drie weken. De laatste week wat de hoogste dosis. Toen belde een begeleider van de school dat ik onmiddelijk moest stoppen, want hij was alleen maar erger geworden, hij was agressiever, kon niet meer slapen en was heel snel geirriteerd en begon steeds meer tikken te krijgen, zoals z'n hoofd heen en weer schudden en rare dwangmatige geluiden te maken. Er is nu al een jaar voorbij sinds we gestopt zijn met dat medicijn, maar de tikken zijn nog aanwezig. Ik merk zelf dat m'n zoon bepaalde dingen er aan heeft overgehouden, wat ik ook heb gelezen in uw artikelen: irreversibel! En lang verhaal, maar het is waar. En nu word ik door de kinderarts weer onder druk gezet om weer met ritaline te starten. Toen ik dit niet wilde keken ze me aan alsof ik niet het beste met m'n zoon voorhad. Maar ik bleef weigeren want ik had de effecten gezien. Ik wist gewoon dat er iets niet klopte, en nadat ik uw website heb doorgelzen ben ik daar helemaal van overtuigd. En nu komen ze weer met iets nieuws: Risperdal. Ik weet zelf niet veel over dit medicijn, behalve dat er geen amfetamines in zouden zitten. Maar toch vertrouw ik het niet, want ik heb gehoord dat het toch een zwaar medicijn is. Ik wil m'n zoon absoluut niet volproppen met medicijnen die vol chemische troep zitten die hem alleen maar verslechteren. Door de artsen wordt ik aangekeken alsof ik een eigenwijs en koppig persoon ben die niet wil luisteren. Ik vind het oneerlijk. Ze neigen me haast te verplichten om aan dit medicijn te beginnen. Dit wil ik niet..... Ik heb zelf nl niet zo veel problemen met m'n zoon thuis. Ik sta meer aan de kant van natuurlijke geneesmiddelen en goede opvoeding in plaats van kinderen psychotisch te maken. Waar gaat dit heen??Ik heb maar een zoon, enig kind... Ik heb het beste met hem voor, daarom ben ik zo blij over wat u allemaal schrijft. Ik voel me eindelijk begrepen... Graag zou ik wat meer informatie van u krijgen over risperdal, zodat ik wat sterker in m'n schoenen sta als ze hier weer over beginnen. Ik zou hier echt heel blij mee zijn. Ik heb 9 november namelijk weer een evaluatiegesprek en dan wil ik mezelf duidelijk kunnen maken met goede argumenten. Alvast bedankt! Waarom geeft men Risperdal aan Rilatinekinderen ? Met belangstelling heb ik uw internetsite doorgelezen. Al enige tijd heb ik te kampen met problemen op school in verband met m'n zoon. Ik heb een zoon van 7 jaar die naar een kinderdagcentrum werd gestuurd omdat hij onhandelbaar zou zijn op de gewone basisschool. Hij is doorverwezen naar het RIAGG en naar verscheidene psychologen. Iedereen had wat anders te melden: Autisme spectrum stoornis met een verstandelijke handicap, ADHD. Zelf zie ik al deze dingen niet in m'n zoon. Ik zie meer een jongetje die probeert om mensen uit te dagen, want ik zie de twinkeling dan in z'n ogen. Helaas is die twinkeling in z'n ogen minder geworden.Waarom? Een tijdje geleden hadden ze me min of meer gedwongen om Ritaline te gebruiken. Ik heb dit meerdere malen geprobeerd te voorkomen, maar ze wisten me over te halen door te zeggen dat dit het beste zou zijn voor m'n zoon.Toen heb ik maar toegestemd te starten met een proefdosis voor drie weken. De laatste week wat de hoogste dosis. Toen belde een begeleider van de school dat ik onmiddellijk moest stoppen, want hij was alleen maar erger geworden, hij was agressiever, kon niet meer slapen en was heel snel geïrriteerd en begon steeds meer tikken te krijgen, zoals z'n hoofd heen en weer schudden en rare dwangmatige geluiden te maken. Er is nu al een jaar voorbij sinds we gestopt zijn met dat medicijn, maar de tikken zijn nog aanwezig. Ik merk zelf dat m'n zoon bepaalde dingen er aan heeft overgehouden, wat ik ook heb gelezen in uw artikelen: irreversibel! En lang verhaal, maar het is waar. En nu word ik door de kinderarts weer onder druk gezet om weer met ritaline te starten. Toen ik dit niet wilde keken ze me aan alsof ik niet het beste met m'n zoon voorhad. Maar ik bleef weigeren want ik had de effecten gezien. Ik wist gewoon dat er iets niet klopte, en nadat ik uw website heb doorgelezen ben ik daar helemaal van overtuigd. En nu komen ze weer met iets nieuws: Risperdal. Ik weet zelf niet veel over dit medicijn, behalve dat er geen amfetamines in zouden zitten. Maar toch vertrouw ik het niet, want ik heb gehoord dat het toch een zwaar medicijn is. Ik wil m'n zoon absoluut niet volproppen met medicijnen die vol chemische troep zitten die hem alleen maar verslechteren. Door de artsen wordt ik aangekeken alsof ik een eigenwijs en koppig persoon ben die niet wil luisteren. Ik vind het oneerlijk. Ze neigen me haast te verplichten om aan dit medicijn te beginnen. Dit wil ik niet..... Ik heb zelf nl niet zo veel problemen met m'n zoon thuis. Ik sta meer aan de kant van natuurlijke geneesmiddelen en goede opvoeding in plaats van kinderen psychotisch te maken. Waar gaat dit heen??Ik heb maar een zoon, enig kind... Ik heb het beste met hem voor, daarom ben ik zo blij over wat u allemaal schrijft. Ik voel me eindelijk begrepen... Graag zou ik wat meer informatie van u krijgen over risperdal, zodat ik wat sterker in m'n schoenen sta als ze hier weer over beginnen. Ik zou hier echt heel blij mee zijn. Ik heb 9 november namelijk weer een evaluatiegesprek en dan wil ik mezelf duidelijk kunnen maken met goede argumenten.

63 Hoe komt het dat Rilatinedoden eenzelfde doodsoorzaak hebben als de renners die doodvallen zonder amfetaminedoping te slikken? Tussen 1990 en 2000 vielen in de VS 186 Rilatinekinderen dood wegens hartritmeproblemen’. In de VS wordt dat soort doden geregistreerd met ook de doodsoorzaak. En al staat de waarschuwing voor hartproblemen op de bijsluiter, nu weet men ook dat er doden kunnen vallen. En BIJ ONS ? Registreert men : geen Rilatinedoden, ( Rilatine is een veilig product) geen amfetaminedoden bij sportlui ( ook de dopingcontroles zijn steeds negatief) , geen XTC doden , tijdens het weekend ( een stilzwijgende afspraak met de verzekeringen). Vandaar : BIJ ONS : is amfetamine een veilig product met NIETS dan voordelen. En OOK : een gedoogbeleid vanwege de overheid. Immers : kinderen en kiezers zijn makkelijker te manipuleren als ze minder kritisch en meer manisch psychotisch worden gemaakt.

64 ADHD : een ziekte of een gave ?
hierbij wens ik u te danken voor uw inzet. adhd is voor mij veeleer een sociaal gegeven dan een medische aandoening. een structureel verschil in ons kopke, dat tot rampen of tot wonderen kan leiden. moeten we ons drogeren om normaal te lijken en te passen in een toegewezen onnatuurlijk vakje? en de kindjes van onze kindjes, moeten die zich dan ook minderwaardig voelen, want het is erg (verd)erfelijk? ze zijn misschien bang omdat we alles een beetje breder zien, of op het verkeerde moment eureka roepen. en als ik me niet zo'n zorgen had gemaakt, had ik mijn eigen medicamentje kunnen aanmaken: lachen is gezond mijn zoon heeft het nog wel erg moeilijk. maar mijn kleinkind lacht erg veel

65 Een gezond milieu Een gezonde volksgezondheid ?
Website:


Download ppt "Gedrag : aangeleerd of niet aangeleerd"

Verwante presentaties


Ads door Google