De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regio Achterhoek Raadsbijeenkomst 18 maart 2009. Welkom door dhr Van Beem.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regio Achterhoek Raadsbijeenkomst 18 maart 2009. Welkom door dhr Van Beem."— Transcript van de presentatie:

1 Regio Achterhoek Raadsbijeenkomst 18 maart 2009

2 Welkom door dhr Van Beem

3 Programma Introductie Jaarplan 2009 en eerste resultaten 2010 en verder Conclusies en vervolg

4 Introductie Veel gebeurd sinds 7 juli 2008: Programmateams van start Jaarplan 2009 Werkfabriek en Aanvalsplan Achterhoek Authentiek Anders

5 Leden Programmateam Vrijetijdseconomie AaltenDhr. G. Berghoef BerkellandDhr. L.J.H. Scharenborg (vz.) BronckhorstDhr. H.A.J. Aalderink DoetinchemDhr W. Kuiper MontferlandDhr. W.A.R. Visser Oost GelreMw. M.G. Frank Oude IJsselstr.Dhr. J.P.M. Alberse WinterswijkDhr. A. van Nijkerken LochemDhr. B.J. Bussink ZutphenMw. M. Schriks

6 07-07-08 Van Stuurgroep TROP naar Programmateam Vrijetijdseconomie Samenwerking met tien gemeenten

7 Speerpunten programma Versterken Achterhoek als toeristische Regio Vernieuwing en upgrading toeristische infrastructuur Structuur T&R sector Achterhoek

8 Eerste resultaten Versterken Achterhoek als toeristische Regio Focus Programmateam Vrijetijdseconomie: Inzetten op de Achterhoek als fiets/wandel Regio en verblijfsRegio. Authenticiteit maakt ons onderscheidend t.o.v. andere Regio’s.We verbinden culinair en evenementen aan fiets/wandel en verblijf. n.a.v. werksessie 5 februari met stakeholders

9 Vernieuwing en upgrading toeristische infrastructuur project uniforme bebording project uitbreiding TOP’s project Routebureau project fietsknooppunten project infozuilen : zijn gestart

10 Structuur T&R sector Achterhoek Prestatieafspraken met ABT Intensieve samenwerking RAL Verdere invulling samenwerking bedrijfsleven

11 Wat gaan we doen: Highlights Imagocampagne Imagineering Innovatiebijeenkomst met bedrijfsleven

12 Prioriteit binnen programma Verder uitbouwen van, in economisch opzicht, kansrijke sector Behoud vitaliteit, leefbaarheid platteland

13 Leden Programmateam Mobiliteit AaltenDhr. H.J. Rijks BerkellandDhr. D. Meijerink BronckhorstDhr. P. Glasbergen (vz.) DoetinchemMw. L.W.C.M. van der Meijs MontferlandDhr. F.S.A. Wissink Oost GelreMw. M.G. Frank Oude IJsselstr.Dhr. G.A. van Balveren WinterswijkDhr. H.S. Kok

14 Speerpunten Mobiliteit Verbeteren bereikbaarheid Onderzoeken fondsverwerving Verbeteren van het openbaar vervoer Verbeteren van het fietsnetwerk Uitvoering van het regiocontract

15 Resultaten en acties Mobiliteit Standpuntbepaling N18 Project Ontsluiting Achterhoek Actualiseren bovenlokaal fietsnetwerk Verdeling BDU-middelen

16 Resultaten en acties Mobiliteit Afspraken aanbesteding OV In kaart brengen onveilige schoolroutes Veliger maken spoorwegovergangen Vertaling naar mobiliteit van Aanvalsplan Achterhoek Authentiek Anders

17 Leden Programmateam Duurzame Economie AaltenDhr. J. Teeuwsen BerkellandDhr. L.J.H. Scharenborg BronckhorstDhr. A.A.J. Baars DoetinchemDhr. O.E.T. van Dijk MontferlandDhr. W.A.R. Visser Oost GelreMw. M.G. Frank Oude IJsselstr.Dhr. J.P.M. Alberse (vz.) WinterswijkDhr. B.J.H. Uffink

18 Resultaten Programmateam Duurzame Economie Stormberaad Werkfabriek Aanvalsplan Achterhoek Authentiek Anders Besluiten college’s uitwerking Aanvalplan Versnellingstafels

19 Resultaten Programmateam Duurzame Economie Formule 1: versnelling bouwprocedures Mobiliteitscentrum Werkgeversservicepunt Afspraken Regionale bedrijfsterreinen

20 Leden Programmateam Regiomarketing Lobby en Ext. betr. AaltenDhr. W.G. ten Voorde BerkellandDhr. H.L.M. Bloemen BronckhorstDhr. A.H. Boers DoetinchemDhr. P.C. Drenth (vz.) MontferlandDhr. C.C. Leppink-Schuitema Oost GelreMw. H.W.M. Heijman Oude IJsselstr.Dhr. C.M. Sluiter-Kuilwijk WinterswijkDhr. H.J.G. Gommers

21 Jaarplan 2009 Regiomarketing Drie speerpunten Regiomarketing Lobby Grensoverschrijdende samenwerking

22 Regiomarketing: eerste resultaten Contacten Tweede Kamerleden

23 Regiomarketing: eerste resultaten Bezoek van Europarlementariers

24 Regiomarketing: eerste resultaten Relaties Euregio en Kreis Borken Goud in de Grond, Oude IJsselvisie, Berkelvisie

25 Voorgenomen activiteiten Regiomarketing Vermarkten Achterhoek Authentiek Anders Actieprogramma Grensoverschrijdende Samenwerking en uitvoeren projecten

26 Voorgenomen activiteiten Regiomarketing Netwerkanalyse tbv lobby-contacten Lobby voor spoedwet Lobby voor aanvalsplan

27 2010 en verder Opdracht Radstake: missie verder uitwerken Kredietcrisis: lange termijn perspectief nodig Veel gesprekken: wat is kracht van de Achterhoek?

28 De kracht van de Achterhoek Authentiek Anders

29 Koers 2010 en verder uthentiek nders

30 Koers 2010 en verder Achterhoek Authentiek Anders bepaalt voor ieder programma doelen, projecten en actiekalender

31 In groepen in gesprek Vragen: Reactie op jaarplan en eerste resultaten van Programmateam? Reactie op koers 2010 en verder: Achterhoek Authentiek Anders? Welke concrete doelen verbinden we hieraan?

32 Pauze

33 Reacties Algemeen Dynamische werkwijze is goed Meetbare resultaten formuleren Beter weinig dingen goed dan veel half Informatievoorziening is goed Van kreet naar concreet! Veel ideeen om raadsleden beter te betrekken Programma sociaal toevoegen

34 Reacties Mobiliteit Meer grensoverschrijdend (O)V Uitbreiden TOP’s Greencars Regionaal minibussysteem (buurtbus) multifunctioneel (Regiotaxi) Fietskluizen op stations fietsen op de bus Lobby A15 SMART maken doelen

35 Reacties Vrijetijdseconomie Bestaande verbindingen in beeld brengen Accent op authentiek Achterhoekse paardendagen!! Sturen op Achterhoekschaal Internationale promotie (2-talig) Geen grootschalige verblijfsrecreatie Kwaliteit verblijfsrecreatie

36 Reacties Duurzame Economie Inzetten op RBT’s (los van crisis) Revitalisering en transformatie bedrijfsterreinen Biomassa op RBT’s Samenwerking werkbedrijven Sociale Diensten Zorgsupermarkten Duits 1ste klas middelbaar onderwijs

37 Reacties Regiomarketing Lay-out aanvalsplan beter dan jaarplan Zien meemaken en voelen beter dan dik pak papier Lobby Den Haag maar ook over de grens Succesverhalen gemeenten promoten VNG-congres organiseren

38 Raden en de Regio Hoe betrekken we de raden? 3 Regiobijeenkomsten per jaar –1 x per jaar verantwoording en kaderstelling –2 x per jaar tussentijds stand van zaken

39 Vervolg Voor de zomer: Vertaling van Achterhoek Authentiek Anders naar concrete doelen Opstellen programma’s voor 2010


Download ppt "Regio Achterhoek Raadsbijeenkomst 18 maart 2009. Welkom door dhr Van Beem."

Verwante presentaties


Ads door Google