De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012
Visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012

2 Accreditatie Procedure Zelfevaluatierapport kritische reflectie
Externe kwaliteitsbeoordeling WHW (1992) art.1.18 Accreditatie opgenomen in WHW (2002) NVAO Diplomarecht Financiering opleiding Studiefinanciering Procedure Zelfevaluatierapport kritische reflectie Visitatie NVAO besluit accreditatie: eindkwalificaties Raamplan 2009 onderwijsleeromgeving toetsing, gerealiseerde niveau

3

4 Visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012
prof. dr. G. Blijham emeritus hoogleraar Interne Geneeskunde, UMCU mw.prof.dr.D.D.M. Braat hoogleraar Verloskunde, Gynaecologie , UMC St Radboud prof. dr. Th.J. ten Cate hoogleraar Medical Education, UMCU mw. prof. dr. J. Denekens hoogleraar Huisartsgeneeskunde, Universiteit Antwerpen prof. dr. H.F.P. Hillen (voorzitter) emeritus hoogleraar Interne Geneeskunde, MUMC+ dhr. C. von Kriegenbergh BSc student geneeskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam drs. J. Kropff student geneeskunde, Universiteit van Amsterdam prof. dr. G.P. Mannaerts hoogleraar Farmacologie en Moleculaire Biologie, KU Leuven prof. dr. H.A.J. Struijker Boudier hoogleraar Farmacologie, MUMC+ mw. prof. dr. M. de Visser hoogleraar Neuromusculaire Ziekten, AMC prof. dr. R.P. Zwierstra (vice-voorzitter) emeritus hoogleraar Medisch O&O,UMCG .

5

6 “Ik zal behandelingen voorschrijven om de patiënt te helpen volgens mijn oordeel en mijn bekwaamheid – en ik zal ervoor zorgen dat ik aan patiënten geen schade toebreng of verkeerd doe.” Hippocrates 460 v.C.

7

8 Herman Boerhaave (1688-1738) Communis Europae Preceptor

9 Geschiedenis accreditatie
Raamplan Artsenopleiding nieuwe stijl Onderwijsvisitatie VSNU Raamplan 1994; eindtermen van de artsopleiding Onderwijsvisitatie VSNU Raamplan artsopleiding 2001 NVAO Accreditatie kaders Onderwijsvisitatie NVAO Overgangsregeling BaMa Tussentijdse onderwijsvisitatie BaMa Raamplan Artsopleiding NFU

10 Visitaties opleiding geneeskunde 1992-2012
Competentiegericht Studentgeoriënteerd Lifelong learning Multidisciplinaire thematische blokken Blokoverstijgende longitudinale lijnen Academische wetenschappelijk vorming Professionele vorming Onderwijsinstituut organisatie curriculum toetssysteem

11 Geneeskunde onderwijs in Nederland 2012 State of the art rapport en benchmark rapport
Kenmerkende profielen Sterke en zwakke punten per opleiding good practices Best practices Benchmarks Toekomstig en internationaal perspectief

12 Kenmerkende profielen
UMCU SUMMA UMCG UMCN MUMC AKO Vumc AMC EUR LUMC  Generalistische visie x x x x  Basisvakken x x x x x x  Kleinschalig onderwijs x x x x  Directief leerproces x x x  Wetensch. vorming x x x x x x x x  Profession. vorming x x x x x x x x Internationalisering x x x x x x   ICT x x x  Vroege pat.contacten x x x x   Klinisch onderwijs x x x x

13 Aandachtspunten voor verbetering
Onderwijskundige vernieuwing - kleinschalig onderwijs - team based learning medical teacher 2012 - transformative system based learning lancet 2010 - digitale leeromgeving nejm 2012 Huisartsgeneeskunde Sociale Geneeskunde Onderwijsconcept en toetsing in de klinische fase - longitudinale integratie coschappen med. teacher 2012 - programmatic assessment :‘constructive alignment’ onderwijs en toetsing med. teacher 2011

14 Aandachtspunten voor verbetering
Academische vorming Professionele vorming Portfolio “For many hold ‘twould be so hard Through Heaven’s gate to wheedle A doctor as to drive a camel through The eye of a hypodermic needle” William Snowden Battles ‘The doctors dream”1852 Medical humanities

15 Best Practices EUR: Mechanismen van ziekten als leidend principe voor de programmering van de bachelor VUmc : De parate kennis toetstoets PAK UMCG : Professionele ontwikkeling en beroepsvoorbereiding UMCN: ‘Just in time learning’ in het sandwichmodel van de coassistentschappen UMCU : Wetenschappelijk onderwijs in de onderzoeksmasters MUMC:

16 Benchmark curriculum studielast 36-40 uur per week voor de bachelor
bachelor 30% contacturen en 70% gestructureerde zelfstudie onderwijsconcept bachelor 60-70% van de contacturen als kleinschalig onderwijs (12-15 studenten) flexibiliteit en keuzeruimte in het programma van 20% maximale studielast van 46 uur in de coassistentschappen staf student ratio 1:16 tot 1:18

17 Benchmark curriculum Bachelorprogramma: combinatie van onderwijsblokken en longitudinaal lijnonderwijs met toenemende complexiteit blokoverschrijdend lijnonderwijs met academische vorming, wetenschappelijke methodologie van de geneeskunde en de psychosociale aspecten van de geneeskunde mastercurriculum gebaseerd op ‘just in time learning’, voor- en naweken coschappen Onderwijs en mentorsysteem professioneel gedrag Toepassing van een portfolio voor de longitudinale beoordeling en feedback over te bereiken competenties.

18 (inter)nationaal en toekomstig perspectief
Niveau van kennis Totaal aantal deelnemers en percentage geslaagden voor de eerste poging van drie USMLE-tests over de periode USMLE Step 1: Step 2: Step 2: Basic Sciences Clinical knowledge Clinical Skills*   N slaag% N slaag% N slaag% Alle Nederlandse deelnemers , , ,6 Alle Noord-Europese deelnemers , , ,9 Alle EU-deelnemers , , ,3 Alle deelnemers , , ,6 Internationaal vergelijkend basisartsexamen Europees examen (European Board of Medical Assessors)

19 (inter)nationaal en toekomstig perspectief
Massaliteit van de opleiding - community based learning Duur van de medische opleiding - opleidingscontinuüm - flexibilisering Structuur van de basisopleiding - graduate entry master - pre-med college jaar geneeskunde

20 internationaal en toekomstig perspectief
Flexner 2010: Educating Physicians: A Call for Reform of Medical School and Residency . Academic medicine ;85: - standaardisering en individualisering - integratie kliniek en basisvakken - habits of inquiry and improvement - professionalisme Lancet Commission 2010: Health professionals for a new century Lancet 2010;376: -

21

22 Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012
State of the Art rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012


Download ppt "Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google