De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 1 Procescontaminanten in de voeding algemene principes van risico-evaluatie & Toepassing op.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 1 Procescontaminanten in de voeding algemene principes van risico-evaluatie & Toepassing op."— Transcript van de presentatie:

1 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 1 Procescontaminanten in de voeding algemene principes van risico-evaluatie & Toepassing op acrylamide Prof. A. Huyghebaert SciCom, FAVV Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

2 2 Risico-evaluatie AA Adviesaanvraag Sci Com dossier 2007/37: Acrylamide: blootstelling v/d Belgische bevolking, bijdrage van ≠ LVM, en methodologie voor het vastleggen van actielimieten Sci Com Advies 25-2008 http://www.favv- afsca.fgov.be/wetenschappelijkcomite/adviezen/_documents/AD VIES25-2008_NL_DOSSIER2007-37.pdf Sci Com dossier 2007/09: Carcinogene en/of genotoxische risico’s in de voeding Sci Com Advies 26-2008 http://www.favv- afsca.fgov.be/wetenschappelijkcomite/adviezen/_ documents/ADVIES26-2008_NL_DOSSIER2007- 09_000.pdf Voeding ↔ Kanker Eigen initiatief

3 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 3 Procescontaminanten in de voeding: algemene principes van risico-evaluatie en toepassing op acrylamide I.Risico-evaluatie carcinogene stoffen Concepten & onzekerheden II.Acrylamide Blootstellingsschatting Mitigatie Conclusies

4 4 Ongewenste stoffen i/d voeding  Natuurlijk voorkomende contaminanten (bv. mycotoxines, pyrrolizidine alkaloïden..)  Milieucontaminanten (bv. dioxines, PCBs…)  Residuen van pesticiden en veterinaire, farmaceutische stoffen (bv. organochloorpesticiden, chloramphenicol, …)  Migratieresiduen van contactmaterialen (bv. bisphenol A, …)  Procescontaminanten (bv. AA, HA, PAK, …)

5 5 Ongewenste stoffen i/d voeding NIET-CARCINOGEEN Drempelwaarde → ADI, TDI CARCINOGEEN Drempelwaarde → dosis X

6 6 ‘as low as reasonably achievable’ – ALARA ~ hoeveelheid beschikbare gegevens:  Threshold of Toxicological Concern (TTC) Pragmatisch, gebaseerd op toxiciteit van gelijkaardige verbindingen  Dosis-respons relatie omvang blootsteling (dosis) ↔ ernst / freq effect (respons) (~ dosis, duur, vehiculum, oraal-intraveneus-huid-longen)  Margin of exposure (MOE) punt op de dosis-respons curve (bv. BMD, BMDL10, T25) 10.000 blootstelling Risico-evaluatie carcinogene stoffen: concepten PRIORITISATIE Margin of exposure (MOE)

7 7 MOE waarden literatuur

8 8 Acrylamide  IARC groep 2A vermoedelijk carcinogeen en genotoxisch  op natuurlijke wijze gevormd tijdens T van bepaalde vnl. koolhydraatrijke, plantaardige levensmiddelen > 120°C (bakken, roosteren en frituren)  ≠ vormingsmechanismen Maillard reactie: Asn + reducerend suiker Mottram et al., 2002

9 9 Blootstelling = ∑ [AA] LVM x consumptie Probabilistisch, @Risk Acrylamide: blootstelling Belgische bevolking FAVV monitoring 2002-2007 (+ IRMM data Duitsland) Volwassenen Belgische voedselconsumptiepeiling 2004 (WIV) Kinderen Vlaamse kleuters 2002-2003 (UGent)

10 10 Acrylamide: blootstelling Belgische bevolking

11 11 Acrylamide: blootstelling Belgische bevolking

12 12 Acrylamide: mitigatiescenario’s Duits minimalisatieconcept ↔ toegepast op Belgische data

13 13 Acrylamide: mitigatiescenario’s Reductiescenario’s berschreven in de literatuur Bv. asparaginase, reductie T & t, blancheren, NaHCO 3 …

14 14  blootstelling ≥ 1 µg/kg lg voor 6% volwassenen 30% kleuters hogere blootstelling kleuters: lager lichaamsgewicht + hogere consumptie van o.m. brood en koekjes Acrylamide: Risicokarakterisatie  MOE

15 15 Conclusies  opdracht industrie om [AA] producten ↓ cfr. CIAA toolbox  signaalwaarden = interessant “aansporingsinstrument”  sommmige sectoren zijn pro-actief, bij anderen blijven reducerende maatregelen uit MERK OP! Geschat wordt dat > 50% blootstelling te wijten is aan bereide maaltijden (thuis, restaurant, …)  consument + catering dragen grote verantwoordelijkheid Evenwichtige & gevarieerde voeding Informeren, voorlichten van industrie & consument

16 16 Woord van dank Experten werkgroepen dossiers 2007/09 & 2007/37: V. Baeten (SciCom), P. Daenens (SciCom), B. De Meulenaer (UGent), I. Huybrechts (UGent), A. Huyghebaert (SciCom), G. Maghuin-Rogister (SciCom), F. Mestdagh (UGent), L. Pussemier (SciCom), J. Tytgat (KULeuven), C. Van Peteghem (SciCom), C. Vleminckx (WIV) Het Wetenschappelijk Comité Het Wetenschappelijk secretariaat


Download ppt "Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 1 Procescontaminanten in de voeding algemene principes van risico-evaluatie & Toepassing op."

Verwante presentaties


Ads door Google