De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen"— Transcript van de presentatie:

1 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Procescontaminanten in de voeding algemene principes van risico-evaluatie & Toepassing op acrylamide Prof. A. Huyghebaert SciCom, FAVV

2 Voeding ↔ Kanker Risico-evaluatie AA Sci Com dossier 2007/09:
Eigen initiatief Risico-evaluatie AA Adviesaanvraag Sci Com dossier 2007/09: Carcinogene en/of genotoxische risico’s in de voeding Sci Com Advies Sci Com dossier 2007/37: Acrylamide: blootstelling v/d Belgische bevolking, bijdrage van ≠ LVM, en methodologie voor het vastleggen van actielimieten Sci Com Advies afsca.fgov.be/wetenschappelijkcomite/adviezen/_documents/ADVIES _NL_DOSSIER pdf

3 Risico-evaluatie carcinogene stoffen Acrylamide
Procescontaminanten in de voeding: algemene principes van risico-evaluatie en toepassing op acrylamide Risico-evaluatie carcinogene stoffen Concepten & onzekerheden Acrylamide Blootstellingsschatting Mitigatie Conclusies

4 Ongewenste stoffen i/d voeding
Natuurlijk voorkomende contaminanten (bv. mycotoxines, pyrrolizidine alkaloïden..) Milieucontaminanten (bv. dioxines, PCBs…) Residuen van pesticiden en veterinaire, farmaceutische stoffen (bv. organochloorpesticiden, chloramphenicol, …) Migratieresiduen van contactmaterialen (bv. bisphenol A, …) Procescontaminanten (bv. AA, HA, PAK, …)

5 Ongewenste stoffen i/d voeding
NIET-CARCINOGEEN Drempelwaarde → ADI, TDI CARCINOGEEN → dosis X Hoe risico weergeven ?

6 Risico-evaluatie carcinogene stoffen: concepten
‘as low as reasonably achievable’ – ALARA ~ hoeveelheid beschikbare gegevens: Threshold of Toxicological Concern (TTC) Pragmatisch, gebaseerd op toxiciteit van gelijkaardige verbindingen Dosis-respons relatie omvang blootsteling (dosis) ↔ ernst / freq effect (respons) (~ dosis, duur, vehiculum, oraal-intraveneus-huid-longen) Margin of exposure (MOE) punt op de dosis-respons curve (bv. BMD, BMDL10, T25) < > blootstelling PRIORITISATIE Margin of exposure (MOE)

7 MOE waarden literatuur

8 Acrylamide IARC groep 2A vermoedelijk carcinogeen en genotoxisch
op natuurlijke wijze gevormd tijdens T van bepaalde vnl. koolhydraatrijke, plantaardige levensmiddelen > 120°C (bakken, roosteren en frituren) ≠ vormingsmechanismen Maillard reactie: Asn + reducerend suiker Mottram et al., 2002

9 Acrylamide: blootstelling Belgische bevolking
= ∑ [AA] LVM x consumptie FAVV monitoring (+ IRMM data Duitsland) Volwassenen Belgische voedselconsumptiepeiling 2004 (WIV) Kinderen Vlaamse kleuters (UGent)

10 Acrylamide: blootstelling Belgische bevolking

11 Acrylamide: blootstelling Belgische bevolking

12 Acrylamide: mitigatiescenario’s
Duits minimalisatieconcept ↔ toegepast op Belgische data

13 Acrylamide: mitigatiescenario’s
Reductiescenario’s berschreven in de literatuur Bv. asparaginase, reductie T & t, blancheren, NaHCO3…

14 Acrylamide: Risicokarakterisatie
MOE huidige studie blootstelling ≥ 1 µg/kg lg voor 6% volwassenen 30% kleuters hogere blootstelling kleuters: lager lichaamsgewicht + hogere consumptie van o.m. brood en koekjes

15 Conclusies opdracht industrie om [AA] producten ↓
cfr. CIAA toolbox signaalwaarden = interessant “aansporingsinstrument” sommmige sectoren zijn pro-actief, bij anderen blijven reducerende maatregelen uit MERK OP! Geschat wordt dat > 50% blootstelling te wijten is aan bereide maaltijden (thuis, restaurant, …) consument + catering dragen grote verantwoordelijkheid Evenwichtige & gevarieerde voeding Informeren, voorlichten van industrie & consument

16 Woord van dank Experten werkgroepen dossiers 2007/09 & 2007/37:
V. Baeten (SciCom), P. Daenens (SciCom), B. De Meulenaer (UGent), I. Huybrechts (UGent), A. Huyghebaert (SciCom), G. Maghuin-Rogister (SciCom), F. Mestdagh (UGent), L. Pussemier (SciCom), J. Tytgat (KULeuven), C. Van Peteghem (SciCom), C. Vleminckx (WIV) Het Wetenschappelijk Comité Het Wetenschappelijk secretariaat


Download ppt "Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen"

Verwante presentaties


Ads door Google