De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Koorwereld NOVK / unisono 17 juni 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Koorwereld NOVK / unisono 17 juni 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Koorwereld NOVK / unisono 17 juni 2006

2 Korenvolk – 12.000 koren koor en organisatie Vnk-koren Koren 2005
BCGZN (Bond van Chr. Geref. Zangverenigingen in NL) 116 BOOG (Bond voor amateurmuziektheater) ISSA (Int Seasong and Shanty Association) 145 207 KBZON (Kon. Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen in NL) 888 KCZB (Kon. Christelijke Zangersbond) 1851 KNZV (Kon. Nederlands Zangersverbond) 243 LOPRZ (Landelijke Organsatie van Provinciale en Regionale Zangorganisaties) 407 LOVOK (Landelijke Organisatie van Ouderenkoren) 189 MBT (Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst) 120 NBKZO (Nederlandse Bond van Katholieke Zang- en Oratoriumverenigingen) 81 NSGV (Nederlandse St.-Gregoriusvereniging) 1000 TOTAAL 5.102

3 koor en organisatie Kaf en koren? “Schaf 80% van de koren af: ze hebben geen kwaliteit en berokkenen het imago van de koormuziek schade” “Nergens ter wereld wordt zoveel in koren gezongen als in Nederland; laten we dat zoveel mogelijk stimuleren: het is een waardevolle vrijetijdsbesteding voor mensen” “Hoe hoger de kwaliteit, hoe hoger ook het genot van het musiceren”

4 koor en organisatie Wat is kwaliteit? Artistiek – repertoire, directie, presentatie, successen … Organisatorisch – bestuur, leden, aanwas, PR, marketing Maatschappelijk – aanzien; culturele, sociale en maatschappelijke rol Belangrijk: Bewustzijn van het belang van al deze factoren - en eraan werken

5 We staan er niet alleen voor ...
koor en organisatie We staan er niet alleen voor ... Europese en mondiale netwerken/organisaties Unisono Cultuurnetwerk SAKO SAMO PAK Scholen BO/VO Muziekschool Kunstconnectie Buurthuis A-muze Kerk Uitgevers Dirigenten Gemeente Provincie Vereniging Opleidingen Donemus Landelijke verenigingen Vakopleidingen Verenigingskoepels (VLOAM, VNK, LMO’s)

6 Professionalisering en zelfhulp
koor en organisatie Professionalisering en zelfhulp VROEGER vereniging bestuurlijke koepel SAKO VNK SNK NU vereniging of project centrum voor de kunsten prov. consulent ? unisono

7 Provinciale steunpunten
koor en organisatie Provinciale steunpunten Lokale en regionale steun (organisatie, PR, geld, kennis) ontwikkeling educatie ontmoeting evenementen landelijke afstemming (via unisono)

8 Concentratie koor en organisatie Europa/wereld Unisono - PAK
Provinciale consulenten Vereniging(en)/servicecentrum Kerk A-muze Muziekschool / CvK Gemeente Dirigenten - NOVK

9 Actiepunten unisono Ondersteuning organisaties
koor en organisatie Actiepunten unisono Ondersteuning organisaties Scholing koorzangers/-zangeressen Scholing dirigenten Zelfevaluatie koren Koorcoaching Kwaliteitsmatrix Repertoireadvies en nieuwe composities Nederlands Koorfestival Europese samenwerking

10 Ondersteuning organisaties
koor en organisatie Ondersteuning organisaties Gespreksplatform Maatwerkprogramma’s Regionale programma’s Vrijwilligersbeleid Bibliotheken Service – beter, effectiever? BUMA, musicopy! Koorwijzer

11 Bestuurlijke ondersteuning - voorbeelden
koor en organisatie Bestuurlijke ondersteuning - voorbeelden Studie -dagen i.s.m. provinciale steun-punten: Geld en Amateurmuziek Promotie en Publiciteit Amateurmuziek en Recht

12 koor en organisatie En … Unisono, VNG en PAK werken aan advies aan gemeentes voor subsidiering van AK. Kern van het advies zijn twee subsidiemodellen, een met vooral kwantitatieve elementen, zoals grootte van het koor, aantal uitvoeringen per jaar, en een met een kwalitatieve insteek, zoals kwaliteit, maatschappelijk belang en stedelijk belang.

13 Scholing koorzangers/-zangeressen
koor en organisatie Scholing koorzangers/-zangeressen Scholing individuele zangers/-essen Raamleerplan koristenopleiding; Docentenhandleiding Leermaterialen CD-ROM voor zangers – ‘klankvoorstelling’

14 Scholingstrajecten dirigenten
koor en organisatie Scholingstrajecten dirigenten Opstapcursus naar MDO Meerjarige DirigentenOpleiding (2 jaar) tot status amateur-koordirigent Applicatieopleiding voor vakmusici die koordirectie willen studeren (12 maanden) Kurt Thomas Cursus (9 dagen, zomer) Cursussen dirigeren lichte muziek, kerkmuziek, Gregoriaans, kinderkoordirectie

15 Zelfevaluatie koren Formulier op website Unisono
koor en organisatie Zelfevaluatie koren Formulier op website Unisono Het werk van de dirigent Het rendement voor de individuele zanger Kooroverstijgend belang/rendement Werk van het bestuur Het podium dat het koor bedient Scoretabel - > verbeteringen mogelijk?

16 koor en organisatie Koorcoaching Experimentenfase tot maart 2006: 150 aanmeldingen, waarvan 50 gehonoreerd Daarna € 300 voor intake, 2 * 2 uur werken, afrondend gesprek Lijst specialisten en specialismen op website Unisono Provincies Gelderland en NH subsidiëren dit KNZV Limburg koopt 40 coachings in

17 koor en organisatie Kwaliteitsmatrix Wellicht toekomstig middel om kwaliteit van koren te meten en hieraan keurmerk te verbinden Uitvoerige en zeer systematische analyse Zet zwaar in op beleidsmatige en systematische aanpak

18 Nederlands Koorfestival
koor en organisatie Nederlands Koorfestival Regionale en lokale voorrondes Categorale halve finales Aansluiting op internationale koorwereld (b.v. IKF) Mogelijkheden voor steun van koren (stimuleringsbeleid): coachingsprijzen. Kan ook provinciaal!

19 Repertoire Unisono biedt een repertoire-informatiecentrum
koor en organisatie Repertoire Unisono biedt een repertoire-informatiecentrum Ontwikkeling van een alomvattende database, die toegang biedt tot collecties, bibliotheken en gerichte informatie Bij Unisono kunnen koren en organisaties verzoeken om steun voor compositieopdrachten aanmelden Ontwikkeling repertoiredagen

20 koor en organisatie Europees netwerk Unisono vertegenwoordigt Nederland in de Europese korenfederatie en zorgt voor internationale representatie: Festivals voor iedereen – Utrecht 2009 Dirigententraining – Mainz 2006 Study tours Workshops Uitwisseling Seminars, presentaties, showcases

21 Actie – van wie? Scholing koorzangers/-zangeressen Koor, Muziekscholen
koor en organisatie Actie – van wie? Scholing koorzangers/-zangeressen Koor, Muziekscholen Scholing dirigenten (moet!) korenorganisatie – behoeftenpeiling -> provincie, Unisono Zelfevaluatie koren Koorcoaching Unisono-website, Hans Noyens Kwaliteitsmatrix Repertoireadvies en nieuwe composities Unisono (Hilbrand Adema), festivals

22 Nog meer actie Nederlands Koorfestival stichting NKF
koor en organisatie Nog meer actie Nederlands Koorfestival stichting NKF Europese samenwerking Europa Cantat Let op: BUMA Musicopy Repertoire Verbindingen

23 Unisono Plompetorengracht 3 3512 CA Utrecht T 030 - 233 56 00
koor en organisatie Unisono Plompetorengracht 3 3512 CA Utrecht T F 030 –


Download ppt "Koorwereld NOVK / unisono 17 juni 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google