De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1/1/ / faculty of Electrical Engineering eindhoven university of technology 5JJ20:Computerarchitectuur EIT OGO-1.2 addendum (2): Geheugens en timing in.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1/1/ / faculty of Electrical Engineering eindhoven university of technology 5JJ20:Computerarchitectuur EIT OGO-1.2 addendum (2): Geheugens en timing in."— Transcript van de presentatie:

1 1/1/ / faculty of Electrical Engineering eindhoven university of technology 5JJ20:Computerarchitectuur EIT OGO-1.2 addendum (2): Geheugens en timing in IDaSS

2 1/1/ / faculty of Electrical Engineering eindhoven university of technology Geheugens in IDaSS: overzicht Vijf basistypen mogelijk met vele instel-opties –RAM en ROM –Stack (‘Last-In-First-Out’) en ‘First-In-First-Out’ –‘Content Addressable Memory’: zoeken in hardware ! Meestal lezen en schrijven via ‘poorten’ –‘Read-only’, ‘Write-only’, ‘Read-write’ of vast adres –Poort commando’s naar adres ingangen sturen: RAM\\addr Write; –Andere commando’s direct naar geheugenblok: STACK Push;

3 1/1/ / faculty of Electrical Engineering eindhoven university of technology Geheugens in IDaSS: simulatie Menu ‘edit’, ‘contents’ opent ‘memory viewer’ –Laat inhoud zien (binair, hex, decimaal, ….) –Inhoud direct te veranderen door te typen ! Geheugen laden van/opslaan in Intel Hex bestand –Worden door assembler aangemaakt:.hex –Automatisch laden mogelijk met IDaSS ‘parameters’: ‘subsystem’ menu, ‘parameters…’, ‘contents specification’, ‘???’ Naam kiezen, bijv. ROMfile, dan bestandnaam met enkele ‘ Geheugen menu ‘file parameter’ en gekozen naam typen Gesimuleerde ROM inhoud komt in FPGA terecht ! In IDaSS ‘parameters’  ‘properties’

4 1/1/ / faculty of Electrical Engineering eindhoven university of technology Geheugens in IDaSS: synthese in FPGA Ieder geheugen kent verschillende ‘technologieën’ –Afgeleid van wat écht gesynthetiseerd kan worden Voor synthese MOET een technologie gekozen zijn! –Technologie-keuze beperkt maximale grootte –…en legt aantal, type(n) en timing van poorten vast Voor meer informatie: –Algemeen over geheugens: shortman.pdf en [ F1 ] –Details over FPGA geheugens: spartan2.pdf ROM synthese gaat niet zomaar…

5 1/1/ / faculty of Electrical Engineering eindhoven university of technology Intermezzo: Xilinx FPGA technologie ‘Field Programmable Gate Array’s –Logica, opslag en verbindingen configureren met RAM Configureerbaar Logisch Blok: 4-in ‘poort’, FF, ‘+’/ ‘  ’ logica Configureerbaar I/O Blok: multi-standaard, FF’s, testbaar 4 Kilobit twee poort RAM blok: ‘vervormbaar’ - 4K x 1.. 256 x 16 Klok buffer met synchronisatie In TU/e FPGA kastje: 5292 poort/FF combi’s, bruikbaar als 75 Kbit RAM max.  200K 2-in NAND’s 139 I/O pinnen bruikbaar 14 blokken = 7 Kbyte 4 stuks

6 1/1/ / faculty of Electrical Engineering eindhoven university of technology RAM/ROM technologieën voor FPGA (1) Grote ‘synchrone’ RAM’s en ROM’s: 4Kbit RAMs –Lezen duurt een klokslag, ‘read’ commando nodig Uitgang pas laat in klok stabiel: niet meer mee rekenen ! –Maximaal twee onafhankelijke lees/schrijf poorten ‘read’‘write’ xy klok adres in uit commando ??? din (x)din ‘latched output’ Schrijfactie leest !

7 1/1/ / faculty of Electrical Engineering eindhoven university of technology RAM/ROM technologieën voor FPGA (2) Kleine ‘asynchrone’ RAM’s en ROM’s: in ‘CLB’s –Uitgang volgt adres direct, geen commando’s nodig –Duur in logica, grotere versies (> 16 woorden) traag –RAM heet ‘register file’: set genummerde registers ‘write’ py din (p) klok adres in uit commando q (q)(y)=di n (y) 1,5 port register file: 1 lees/schijf + 1 ‘read-only’ poort

8 1/1/ / faculty of Electrical Engineering eindhoven university of technology Timing in IDaSS De ‘CLOCK’ knop simuleert hele klokslagen –Laat toestand vlak vóór aktieve klokflank zien –‘Huidige’ opgeslagen waarden –Hieruit combinatorisch ‘berekende’ waarden Klaar voor laden in registers, geheugens, FSM toestanden Hierachter zit echter volledige tijd-simulatie ! –Toegang via ‘time/simulation’, ‘settings…’ menu’s Klokperiode en ‘reset-to-first-clock’ tijden instellen Tijdweergave en ‘CLOCK’ knop werking instellen

9 1/1/ / faculty of Electrical Engineering eindhoven university of technology klok Register / flip-flop uitgangen stabiel PC waarde stabielB-bus PC + 1 stabiel C-bus FF Q’s Timing van het datapad: PC + 1 Vertraging klok  flip-flop uitgang Vertraging besturing en tri-state buffer Vertraging ALU ingang B  bus- C Minimale tijd FF D ingangen stabiel voor klok (“setup time”) Tijd over: klok kàn sneller ! Gegeven, eventueel te veranderen Gegeven, veranderbaar, getest tijdens simulatie Uit simulatie, opvraagbaar als ‘setup time margins’ lijst

10 1/1/ / faculty of Electrical Engineering eindhoven university of technology ‘Abstracte’ timing Timing vastgelegd in idass.tec bestand –Met constanten en formules: niets aan veranderen ! –Met locale ‘edit’, ‘timing…’ menu’s te veranderen Gebaseerd op 2 nanoseconde NAND vertraging –Werkelijkheid is sneller: FPGA is 2 tot 5 keer zo snel –IDaSS timing is ‘worst case’: geen optimalisaties ! –Klokcyclus is 100 ns.: 50 poorten kritiek pad is erg kort –Bij ‘setup time error’s klokcyclus verlengen… Probeer onder 130 ns. te blijven !

11 1/1/ / faculty of Electrical Engineering eindhoven university of technology Commentaar en documentatie Complex systeem: werk gestructureerd ! –Denk eerst goed na en discussieer –Leg vast wat gemaakt moet worden –Bij ‘inkloppen’: eerst commentaar, dan de code In IDaSS overal commentaar aan te knopen –“In tekst-specificaties tussen dubbel-quotes” –In ‘file/system’ menu ‘comment window’ openen !! –Klik in schema’s, typ commentaar, ‘save’ Automatisch documentatie genereren mogelijk

12 1/1/ / faculty of Electrical Engineering eindhoven university of technology Systeemintegratie Met groep systeem bouwen niet eenvoudig ! –Begin met opzetten (lege) schemastructuur –Dan distribueren voor invullen van de delen –Deelsystemen integreren tot één geheel –Opnieuw distribueren voor verdere invulling, etc. Blokken en schema’s copieëren via ‘temp’ –‘File out’, ‘to temp’ en ‘add block’, ‘from temp’ –Tussen IDaSS ‘sessies’ op één PC Tekst ‘copy & paste’ via Windows clipboard Precisiewerkje, planning nodig !


Download ppt "1/1/ / faculty of Electrical Engineering eindhoven university of technology 5JJ20:Computerarchitectuur EIT OGO-1.2 addendum (2): Geheugens en timing in."

Verwante presentaties


Ads door Google