De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Praktijkschool “De Poort” Taalbeleid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Praktijkschool “De Poort” Taalbeleid"— Transcript van de presentatie:

1 Praktijkschool “De Poort” Taalbeleid
Danielle van Maanen Corine Ballering (CPS)

2 De Poort Duinstraat 55 De Poort Landrepad 7

3

4

5 Achtergrond “Er zit meer in” Waarom taal? Zoektocht Doelen bepalen
Onrust, bespreken in het team. Wat willen we… taal vergroot de kansen van leerlingen. Ontevreden over aanbod. Zoektocht… met wie wat en hoe… taalnetwerkbijeenkomsten, subsisie en cps, gemeente Den Haag Er uithalen wat er inzit, aansluiten op wat er is, methode onderzoek, kansen vergroten voor de lln., plezier krijgen / houden

6 Aan de slag April 2011: Taalwerkgroep Mei 2011: Subsidieaanvraag
Aug. 2011: Informeren team Najaar 2011: Enquête + vrij lezen voorbereiding December 2011: Definitieve plannen Taalwerkgroep nav taalnetwerkgroep en subsidie aanvraag, Aanmelden op vrijwillige basis Contact met gemeente en CPS Informeren team: discrepantie tussen taalwerkgroep en overige collega’s. Enerzijds collega;’s ging het vlug voor, anderzijds enthousiaste taalwerkgroep kreeg weerstand… Vandaar uit om team betrokken te maken en het gevoel mee te denken/zeggen en aan te geven waar zie je kansen en wat vind je belangrijk dat er ontwikkeld wordt… is enquête ontstaan. Uitgewerkt per jaargroep en diverse secties. Besloten was iedereen gaat aan taal doen! Taalwerkgroep werkt enquete uit, heeft beslissingsbevoegdheid. NAV enquete zijn de definitieve plannen gemaakt en in december gepresenteerd aan het team.

7 Visie vanuit de enquête
Door met taal bezig te zijn leren onze leerlingen zich beter te handhaven in de maatschappij; hun kansen te vergroten op de arbeidsmarkt; beter te communiceren.

8 Keuzes, wat gaan we doen? Vanuit de enquête
Woordenschat - Praktijkvakken Leesmotivatie - Mentoren Taalklassen klas per locatie Taalwerkgroep - Taalwerkgroep Ook belangrijk mondelinge taalvaardigheid en lezen met begrip. Maar daar gaan we in augustus 2012 mee verder. Leesbegrip wel in de taalklassen. Experimenteren welke materialen en op welke manier. Meest betrokken docenten, gemotiveerd om dingen uit te zoeken. Taalklassen materiaal – toets en aanpak. Inhoudelijk gaat Corine hier op in.

9 Hoe nu verder? Schooljaar 2012 - 2013
Evaluatie binnen de taalwerkgroep Plannen voor 2012 – 2013 maken Organisatieontwikkeling Praktijkdocenten verloopt moeizaam…. Behoefte aan meer sturing. Daardoor komend jaar gekozen om nog niet uit te bereiden naar mondelinge taalvaardigheid maar aandacht voor woordenschat centraal te stellen. Rol van de leidinggevende te versterken. Vrij lezen verloopt zeer goed en positief. Boven een ieders verwachting. Taalklassen tevreden over nieuwsbegrip, docenten tevreden over passende perspectieven en referentieniveau kennis. Tevreden over de didactiektraining, in de lessen op zoek naar mogelijkheden tot differentiatie… verder op onderzoek uit. Willen kijken naar technisch leesbeleid. Plannen: Praktijkdocenten woordenschat verder worden aangestuurd en geimplementeerd. Vrij lezen gaat door, uitgebreid naar alle leerjaren. Nieuwsbegrip in leerjaar 1 t/m 3. Docenten in najaar de tijd om te werken met het programma en in het voorjaar docentvaardigheden omtrent lezen met begrip. Taalbeleidsplan schrijven en professionaliseren van leidinggevenden in het sturen op taalbeleid.

10 De vier B’s Bewust Belang Betrokken Bekwaam 100 60 naar 80 50 naar 75

11 Organisatieontwikkeling
De vier B’s Taalbeleidsplan schrijven Personeelsbeleid / gesprekscyclus Teamleiders Taalwerkgroep

12 Tijd voor discussie

13 Contact Danielle van Maanen d.vanmaanen@poort.scoh.nl Corine Ballering
Corine Ballering


Download ppt "Praktijkschool “De Poort” Taalbeleid"

Verwante presentaties


Ads door Google