De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ook de draagkracht van het kind maakt het verschil

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ook de draagkracht van het kind maakt het verschil"— Transcript van de presentatie:

1 Ook de draagkracht van het kind maakt het verschil
Pedagogische studiedag 22/02/2011

2 HET BASISNEST COMPLEXERE MAATSCHAPPIJ: COMPLEXERE NESTEN.
NESTEN KRIJGEN DEUKEN OUDERLIJKE STRESS: KINDEREN LEVEN EEN HOOG RITME. EMOTIONELE STRESS: WEINIG TIJD OM TE COMMUNICEREN: HET BASISNEST

3 DE BREDERE CONTEXT BOMBARDEMENT AAN INDRUKKEN-FLITSEN-BEELDEN
VEEL BEÏNVLOEDING- MEDIA-GROEPSDRUK ANGST- EN VERWARRING (OOK OPVOEDERS) WIE BEN IK: VERLIES AAN IDENTITEIT SAMENLEVINGSVORMEN VERANDEREN WEGVALLEN VAN ANKERS: VEEL STRESS PRIKKELS PRESTIGEDRUK

4 EMOTIONELE LAAG (HART-GEVOEL) (HOOFD-KENNIS) MENTALE LAAG LICHAAM

5 HANDELINGSGERICHT WERKEN
Wederzijds respect en transparant werken Verbinding maken tss lichaam-hoofd en hart Emotionele communicatie Het kind wordt geactiveerd om zelf alternatieven te zoeken voor een probleem of zorg. Volwaardige (gespreks)partner Constructieve samenwerking met alle partijen Vanuit een ‘positief kader’. Integratieve aanpak

6 EMOTIONELE EN MENTALE STRESS GROEPSDRUK 2. EMOTIONELE COMMUNICATIE
DRAAGLAST NESTEN WANKELEN OVERPRIKKELING/ EMOTIONELE EN MENTALE STRESS GROEPSDRUK DRAAGKRACHT 2. EMOTIONELE COMMUNICATIE SIGNALEN NORMALISEREN 1. VEILIGE NESTEN 3. ONTWIKKELING VAN IDENTITEIT

7 1. Veilige nesten.

8 Nood aan nestgevoel, ook op school
Een sfeer van geborgenheid en veiligheid Koesteren en kaderen Kennis en hart

9 2. EMOTIONELE COMMUNICATIE SIGNALEN NORMALISEREN

10 Kijken naar kinderen is kijken met een dubbele bril.
Eerste stoel: Wat toont het kind? Tweede stoel: Wat is zijn èchte boodschap?

11 Het emotionele vat - rusteloosheid - opgekropte gevoelens
- situaties die het kind niet aankan - ingrijpende gebeurtenissen - frustratie - eenzaamheid - ouderlijke stress

12 Ontplofbare vaten tonen zich zelden in woorden Ontspoorde emoties tonen zich voornamelijk in moeilijk en extreem gedrag en handelingen.

13 Wat tonen kinderen in het omgaan met hun vat?
- lichamelijke reacties: vermoeidheid-buikpijn-hoofdpijn-misselijk-sterk vermageren ea - Gevoelens tonen zich in reacties (oa kwaadheid) en/of in moeilijk of extreem gedrag (bvb woede) - mentale reacties: concentratie –en geheugenstoringen-afwezig zijn-hoofd zit vol-waarom vragen

14 Jongen: 12 jaar. Eerste stoel: Totale apathie-sprak niet meer -had geen taal. Weg van de realiteit. Tweede stoel: Kon plotse nieuwe situatie niet aan. Moest flexibel zijn maar kon dat nog niet.

15 Meisje van 8j Eerste stoel: concentratiestoringen-buikpijn- krassen in armen- vechten op speelplaats- kloppen/slaan Tweede stoel: ‘het was wel ‘mijne’ papa hé!!’. Zij miste haar papa heel erg

16 Situatie: opname van mama Kind is 5j Eerste stoel: Eist alle aandacht
Situatie: opname van mama Kind is 5j Eerste stoel: Eist alle aandacht.Thuis en op school. Liever negatieve aandacht dan geen aandacht. Extreem angstig. Tweede stoel: Veiligheid en vertrouwen is tijdelijk niet meer voelbaar

17 Situatie: Dood tweelingbroer toen zus 9 was. Eerste stoel: (13j) - woedeaanvallen thuis - hyperventilatie op school - ontwikkelingsstop - veel lichamelijke klachten Tweede stoel: - gezorgd voor anderen - woedend op dokters - geen afscheid mogen nemen,

18 Wat is specifiek aan kinderen in het omgaan met het vat?

19 Uitstel is geen afstel Deze tekening is van Nanne (12j) Indien signalen, jaren later, niet echt worden begrepen kan een gedrag ontsporen.

20 Ontwikkelingstaken versus
emotionele taken tijdelijke stop of vertraging in ontwikkeling

21 Emotionele communicatie: Positief omgaan met gedrag en achterliggende gevoelens.

22 a. Grenzen stellen. De manier waarop en de toon zijn van groot belang.
Afspraken maken met de kinderen: individueel of in groep. b. Straf of sanctie: - Het gedrag kan niet. - een straf is pas een straf als het door diegene die de straf krijgt als straf ervaren wordt. - liefst een sanctie op voorhand bespreken. - vraag aan het kind wat voor hem een ‘gepaste’ straf is. je vertrouwt op zijn antwoord.

23 c. Erkenning geven = de basis van elke communicatie - benoemen wat je ziet. - letterlijk hetzelfde herhalen - Veel open vragen stellen: door woorden toe te voegen als: want-omdat-met wie -hoe vaak-wanneer.. - stel nooit meer de waarom-vraag d. Een alternatief geven voor de ondergesneeuwde gevoelens. Het kind zoekt zelf een alternatief voor zijn zorg/probleem vb wat kan ik doen met mijn kwaadheid? hoe kan ik mijn probleempje of zorg oplossen?

24 Grote nood aan ‘emotionele vaardigheden’.

25 Wat te doen met kwaadheid:
Een plek zoeken om af te reageren: een boom, een time-out plek. Want boosheid en agressie hebben actie nodig. Bozendozen maken. De bozenmuur. Boosheid kleien/tekenen (met dikke wasco’s) + schilderen. Sporten (goede energie-verbruiker en spanningsoplosser). Kwaadheid uitspreken met ‘praatstok’ (respect). Een brief schrijven.

26

27

28

29

30 Hoe herstellen we angst, basisveiligheid en basisvertrouwen?
Nestgevoel creëren, ook op school - hartscontact en èchte verbinding - koesteren en kaderen - structuren en kaders bieden veiligheid - creëren van rust en vertrouwen - angst uittekenen en verbranden of begraven/bangedozen - Ingrijpende gebeurtenissen bespreekbaar maken

31 Vaardiger worden in het omgaan met verdriet
Kinderen leren troosten. (groepswerk of individueel) Herinneringsdozen maken Mama of papa dozen/ verdrietdozen/gemisdozen Uittekenen: waar is je mama nu? Leren omgaan met gemis Praten met een praatstok

32 Emotionele vaardigheden in de school: individueel of in groep
Toestemming geven aan ‘mogen’ voelen (niet elk gedrag kan, begrenzing èn alternatief zoeken) Erkenning geven = vat rustiger maken. Plekken creëren waar het kind stoom kan afblazen: de bozenboom en de verdrietboom Dozen maken: bangedoos, gemisdoos, papadoos, mamadoos, herinneringsdoos Kringgesprek met praatstok: - een aantal kaartjes met vragen omtrent gevoelens. - vanuit een verhaal of poëzie Hoekenwerk Werken met verhalen en boekjes Praatpapieren maken Kleien: verdriet-kwaadheid Kleine ritueeltjes: bvb ‘de zorgenboom’

33 3. ONTWIKKELING VAN IDENTITEIT
Het positieve in de focus plaatsen

34 Wat heeft mijn kind te leren?
Weg van het stigma. Wat heeft mijn kind te leren? Kinderen zijn MAAKBAAR mijn kind is een leiderstype mijn kind toont vaak woede mijn kind is te weinig zelfstandig mijn kind kan niet opkomen voor zichzelf mijn kind wordt gepest.

35 Kinderen zijn maakbaar: elk kind is uniek
- draagkracht - rustig/onrustig - introvert/extravert - hoe communiceert hij/zij - omgaan met eigen binnenwereld - Graad van gevoeligheid - Temperament - Karaktereigenschappen: leiderschap-creatief-enthousiast-innemend expressief-flexibel-humor-zachtaardig-zorgend-muzikaal…

36 ‘Waardering’ geven: - ‘flink hoor’, ‘ik ben trots op jou’ - diploma’s, stempeltjes, medailles, zonnetjes tekeningen, belonen (liefst geen materiële), iets leuks doen samen - vooral sociale beloningen: samen pannekoeken bakken, naar de speeltuin gaan, samen fietsen, met de bal spelen. ‘Intrinsieke waardering’: - het kind steeds gevoel geven dat je hem graag ziet om wie hij/zij is. Ook mèt zijn beperkingen. - Een gevoelig kind voelt zich soms in zijn ‘ZIJN’ afgewezen na het reclameren.

37 IK VERTREK VANUIT WAT HET KIND WEL AL KAN.
Soms loopt het anders.. Vaak is er alleen aandacht voor wat er fout liep We geven te vaak negatieve opmerkingen Kinderen krijgen te horen dat ze niet deugen. Veel negatieve spiralen= > sfeer gaat er aan. Zelfvertrouwen krijgt deuk Beginpunt = ik benoem wat kind wèl kan ivm wat het te leren heeft.

38 Ik vertrek vanuit vertrouwen!
> < in stapjes leren ik neem mijn verantwoordelijkheid op mijn ouders vertrouwen me dan mag ik meer > < < JOEPIE, ik kan het mijn ouders zijn ook blij ik krijg nu meer vrijheid ik word zelfstandiger Als het vertrouwen toch geschonden wordt dan volgt er een afgesproken sanctie. En nadien start het ‘vertrouwen geven’ terug.

39 Draagkracht vergroten op school

40 Installeren van een zorgcultuur waar kinderen en ouders zich gezien voelen. Iedereen neemt hierin zijn eigen verantwoordelijkheid. Een veilige school (niet in de zin van veiligheidspasjes) creëren is een sfeer scheppen waar ouders en kinderen zich gehoord weten. Voldoende aanspreekpunten, los van de oudercontacten. Meer bereikbaar en transparant. Ooit vertelde een directeur me dat hij op vrijdag na school, om de 14 dagen, zelf aan de poort ging staan. Daar ontstonden de èchte gesprekken. -

41 contact met de ouders: soms heel praktisch
- Informeren met respect voor de privacy. We ontvangen kinderen vanuit hun eigenschappen en mogelijkheden en niet vanuit hun diagnose. contact met de ouders: soms heel praktisch vb. koffiehoek ‘s morgens bij het achterlaten van de kinderen. projectvoorstellingen kennisoverdracht èn tijd om te praten met onze kinderen Leren discussiëren en gedachtes onder woorden te brengen. Leren een eigen mening te formuleren. Vanuit respect. Leren over een gevoel te praten: Inzicht krijgen in hun belevingswereld. Zonder pasklare antwoorden te willen geven.

42 Onze ochtenden zijn zenuwziek:
- een half uurtje vrije klas. - praatronde met praatstok - tijd om te bekomen. - starten met een gedicht. - rustige muziek. - een korte kindermeditatie. - aanbod van kinderyoga op school. - kinderen de kans geven zich uit te leven. - voldoende spelmomenten naast kennis verwerven - ontplooiing en persoonlijke groei

43 Project: LUISTER

44 MELDPUNT: 09/ - voor vragen en aanmeldingen van kinderen en jongeren rond verlies en traumaherstel en hoe wij hen draagkrachtiger kunnen maken. - voor ambulante laagdrempelige zorg: groepsbegeleiding-individuele begeleiding. - wij werken zonder wachtlijsten - het is een aanspreekpunt voor zorgvragen - we luisteren naar opvoeders, ouders, zorgverleners, leerkrachten, collega’s. - we bouwen een netwerk uit waarin we willen verbinden, inventariseren, concretiseren, normaliseren.

45 Wij zoeken naar terugbetalings systemen:
HET HULPFONDS Wij zoeken naar terugbetalings systemen: Mutualiteiten Hospitalisatieverzekeringen: zelfdodingspogingen-eetstoornissen-ea omwille van psychische problemen Andere verzekeringen: na accidenten, misdrijf Fonds ‘bijzondere kosten’: adoptie-pleegzorg-instellingen-OCMW-comité Bijzondere Jeugdzorg Ons Hulpfonds Via giften Steunkaarten Acties: concerten-wandel- en fietstochten-wafelbak ea…spijzigen van .. Criteria zijn uitgeschreven

46 HET ZORGPAKKET De doelgroep die wij voor ogen hebben zijn zowel leerkrachten, CLB medewerkers, hulpverleners, zorgverleners. Allen die werken met kinderen en jongeren. COACHING: - Draagkrachtiger maken van de omgeving van kinderen en jongeren. - Wij bieden zowel individuele coaching als teambegeleiding aan. Wij willen zorgverleners ondersteunen bij het omgaan met verliessituaties, emotionele pijn of ontspoorde emoties die zich vaak uiten in moeilijk of extreem gedrag. - We willen samen met zorgverleners op zoek gaan hoe we het draagvlak kunnen vergroten.

47 Coaching: - Is een zeer krachtige manier om aan verbinding te werken. - Concrete vaardigheden aangereikt krijgen. Het voelen van steun en begrip Herkenning geven en erkenning krijgen, zorgt er bij ons allen voor dat we de emotionele pijn van kinderen en jongeren in het juiste perspectief kunnen plaatsen. Ondersteuning van een groep kinderen of jongeren om een rouwproces of mogelijks trauma ‘samen’ met de leerkrachten te begeleiden.

48 - Wij bieden voordrachten op maat aan
- Wij bieden voordrachten op maat aan 3. WORKSHOPS: - We bieden workshops aan. - U kan kiezen tussen een lijst van vaste workshops of u kan een workshop aanvragen rond een bepaald thema dat op dit moment heel sterk leeft in uw school. Meer informatie: Julie Breemersch GSM: 0478/909198 Mail: Anna Van der Cruyssen GSM: 0496/ Gwen Van Cauwelaert GSM: 0485/

49 Juridisch statuut: VZW Naam: ‘De Bleekweide’ Project: ‘Luister nu eens naar mij! Groot-Begijnhof Sint-Amandsberg Meldpunt: 09/ Mailadres meldpunt: of Website: Website in opmaak:

50


Download ppt "Ook de draagkracht van het kind maakt het verschil"

Verwante presentaties


Ads door Google