De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ROM voor psychologen in de praktijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "ROM voor psychologen in de praktijk"— Transcript van de presentatie:

1 ROM voor psychologen in de praktijk
Dr. Udo Nabitz, Drs. Irma Höfte Portefeuillehouder Kwaliteit, Sectorbestuur NIP Utrecht, 9 December 2013 ROM-NIP-Dec2013-V3kort

2 Missie van het NIP de wetenschappelijk gefundeerde
Het NIP bevordert de wetenschappelijk gefundeerde professionele beoefening van de psychologie en behartigt de belangen van de aangesloten leden. De beroepsvereniging wil daarbij een bijdrage leveren aan het maatschappelijk welzijn. 9 december 2013 ROM - NIP

3 Inhoud 1. Van Prestatie Indicatoren naar ROM
Ontwikkelingen 2007 – 2011 2. ROM in de Ambulante Zorg Resultaten ASI en de DASS 3. ROM in de Forensische Psychiatrische Zorg Resultaten van de HoNOS 4. Conclusie 9 december 2013 ROM - NIP

4 1. Van Prestatie Indicatoren naar Reguliere Outcome Monitoring
9 december 2013 ROM - NIP

5 Aanleiding en uitgangspunten
Paradigma in de zorg: Kosten en Kwaliteit Implementatie hervorming zorgstelsel Financiering, marktwerking, DBC en prestatie Technische infrastructuur en grote organisaties Wetenschappelijk onderzoek RCT en innovatie Wetgeving kwaliteitswet, Cliëntenraden en WGBO Voorbeeld ziekenhuis: mortaliteitscijfers Burger is klant en wil transparantie en kwaliteit 9 december 2013 ROM - NIP

6 Terugblik 1990 PIGG en LMR gaan onder
2000 Benchmarkproject GGZ thermometer (Eta Mulder en Riet Aarsse) 2004 Introductie DBC en DIS 2006 Jaardocument Maatschappelijk Verantwoording en eerste PI (Jan Tromp en Eta Mulder 2007 Stuurgroep Transparantie GGZ en VZ (Dick Kaasjager en Eta Mulder) 2007 Participatie NIP in stuurgroep Transparante GGZ 2009 Oprichting van ZiZo, technische en organisatorische knelpunten 2011 Stichting Benchmark GGZ 9 december 2013 ROM - NIP

7 Definitie Prestatie-Indicator
Een indicator is een meetbaar aspect van geleverde zorg waarvan op basis van wetenschappelijk onderzoek is aangetoond, of door middel van consensus tussen experts aannemelijk is gemaakt, dat het een aanwijzing geeft over de kwaliteit van de zorg (Campbell 2002). Er kan dan onderscheid gemaakt worden tussen structuur-, proces- en uitkomstindicatoren. 9 december 2013 ROM - NIP

8 Conceptueel model PI ? database interne verbetering behandeling input
Externe Verantwoording Inspectie en VWS Inkoop informatie Keuze infromatie Etalage infromatie database interne verbetering ? behandeling input uitkomsten Naar prof. J. Walburg 9 december 2013 ROM - NIP

9 ZiZo en projectstructuur
Galant CIBG Stuurgroep PR en Com. TNO Mediquest Projectgroep Basisset Projectgroep Zelfstandige Projectgroep Forensische Projectgroep Basisset Plexus Sirm Hoogleraren Miletus ZiZo Projecten Somatische zorg Gehandicatenzorg Apotheken 9 december 2013 ROM - NIP

10 Ontwickelingen 2007-2011 Opzet van een database via CIBG
Evaluatiestudies (Transo, TNO, PWC) Beperkte commitment van de partijeen 168 instellingen leveren aan over 2007 Visualiseringsrapport 2007 – 2012 Veel discussie over betrouwbaarheid Visualiseringsrapport Discussie ZN en GGZ-NL Interventie van VWS 9 december 2013 ROM - NIP

11 Basisset Prestatie-Indicatoren
28 prestatie-indicatoren: - 11 effectiviteit - 6 veiligheid - 11 cliëntgerichtheid Opgezet volgens een vast format 9 december 2013 ROM - NIP

12 Data voor rapporten 9 december 2013 ROM - NIP

13 Parnassia Bavo Groep, DEN HAAG, Np= 61011, Ns= 1234
Geestelijke Gezondheidszorg Oost Brabant, Boekel, Np= 17253, Ns= 736 Zonnehuizen, Zeist, Np= 1888, Ns= 61 Overwaal, Lent, Np= 80, Ns= 68 Reinier van Arkel, 's-Hertogenbosch, Np= 9111, Ns= 181 GGZ Noord- en Midden-Limburg, Venray, Np= 8842, Ns= 1139 Lievegoed Zorggroep, Bilthoven, Np= 1, Ns= 95 Symfora Groep, AMERSFOORT, Np= 13414, Ns= 122 GGZ Dijk en Duin, Castricum, Np= 10739, Ns= 1065 Orbis medisch en zorgconcern, Sittard, Np= 5306, Ns= 250 GGZ-centrum Westfriesland, HOORN, Np= 7273, Ns= 253 Centrum '45, Oegstgeest, Np= 2179, Ns= 107 Altrecht, DEN DOLDER, Np= 39684, Ns= 2352 Geestelijke Gezondheidszorg Friesland, Leeuwarden, Np= 23415, Ns= 1124 De Grote Rivieren, Dordrecht, Np= 13965, Ns= 1602 Eleos, GGZ, Nieuwegein, Np= 6871, Ns= 513 Buitenamstel Geestgronden, AMSTERDAM, Np= 19634, Ns= 421 Delta Psychiatrisch Centrum, Poortugaal, Np= 4948, Ns= 682 GGNet, Warnsveld, Np= 20731, Ns= 1897 GGZ Drenthe, Assen, Np= 16740, Ns= 914 Zwolse Poort, GGZ West-Overijssel, Zwolle, Np= 3029, Ns= 1570 Rivierduinen, Leiden, Np= 50064, Ns= 2370 AMC de Meren, Amsterdam Zuidoost, Np= 9358, Ns= 28 GGZ Noord-Holland-Noord, Heiloo, Np= 8571, Ns= 368 Psychotherapeutisch Centrum "De Viersprong", Halsteren, Np= 928, Ns= 176 Adhesie GGZ Midden-Overijssel, Deventer, Np= 9185, Ns= 569 Geestelijke Gezondheidszorg Delfland, Delft, Np= 11857, Ns= 815 Lentis Maatschappelijke Onderneming, Zuidlaren, Np= 28563, Ns= 354 Forum GGz Nijmegen, Np= 5505, Ns= 969 GGz Breburg Groep, Tilburg, Np= 16378, Ns= 1382 JellinekMentrum, Amsterdam, Np= 15298, Ns= 1576 Meerkanten GGZ Flevo-Veluwe, Ermelo, Np= 9242, Ns= 472 Mondriaan Zorggroep, HEERLEN, Np= 10230, Ns= 385 de Gelderse Roos, Wolfheze, Np= 14506, Ns= 660 95 88 85 84 83 82 81 80 79 78 77 75 74 73 72 71 70 69 65 59 58 57 55 52 48 40 50 60 90 100 Percentage clienten met adequate informatieverstrekking (PI 3.11: 3 vragen van de GGZ thermometer) Visualisering 9 december 2013 ROM - NIP

14 KiesBeter van Unive 9 december 2013 ROM - NIP

15 Knelpunten GGZ Instabiele projectorganisatie
Ontbreken van een instituut Wisseling van onderaannemers Geen samenwerkingsovereenkomst Gebrekkige databeheer en cleaning Betekenis van statistieken onduidelijk Geen systeem voor informatieverstrekking Ontbreken van fundamentele uitgangspunten 9 december 2013 ROM - NIP

16 Media berichten 9 december 2013 ROM - NIP

17 Samenvatting Complexe ontwikkeling van 2007 tot 2010
Instabiel projectmanagement en structuur Stabiliteit door opvolger van ZiZo, KZN of TTP Basisset is waardevol en geaccepteerd Minder PI met vermelding van N Verlaat concern niveau en ga dieper Streef naar ROM maar gebruik nu DIS Thematiseer lange termijn aandachtspunten Verstek NIP extern en NIP intern door acties 9 december 2013 ROM - NIP

18 Nieuwe richting ROM voor effectmeting per cliënt
CQ Index voor cliënt ervaring en tevredenheid 9 december 2013 ROM - NIP

19 2. Rom in de Ambulante zorg Verslaving en Zorgprgramma’s
9 december 2013 ROM - NIP

20 ROM project van Arkin 9 december 2013 ROM - NIP

21 ASI Followup Verslavingszorg
Structured intake assessment ASI/MATE) Follow-up time: 9 months after intake assessment EuropASI questions on 30 days preceding follow-up: Substance use Medical/psychiatric Employment/Income Family/social support Patienten teverdenheid (CQ) Kwaliteit van leven (EuroQol) 9 december 2013 ROM - NIP

22 Behandeleffect 11690 patiënten in zorg over 5 jaar
N = 7927 geïnterviewde Resonse rate of 48% 10% heropname voor nazorg Tijdschrift voor Psychiatrie 2012, 54, 2 9 december 2013 ROM - NIP

23 DASS in de BUCZ 11 zorgprogramma’s voor curatieve zorg
Metingen 20 maanden (Oktober 2009 tot August 2011) N = 2989, depressie, angst, verslaving en overige stoornisse DASS: 21 vragen, laatste week, 0 = nooit, 1, 2, 3 = altijd Maximale totalscore: 126 Subscale scores: tussen 0-42 9 december 2013 ROM - NIP

24 Samenvatting Bijna 3000 cliënten hebben pre- postmetingen
Duidelijke verbetering bij alle teams met betrekking tot DASS totaalscore Depressie-, Angst- en Stresscore Bijna 50% van de vier afdelingen verbeteren, 30% stabiliseren, 20% verslechteren 9 december 2013 ROM - NIP

25 3. Rom in de Forensische psychiatrische zorg
9 december 2013 ROM - NIP

26 Ontwikkeling van ROM 2006 start implementatie HoNOS
Alle pb-ers getraind en pb-ers scoort na de behandelplan bespreking 2008: HoNOS in BHP format (consensus) Toevoeging van 3 items uit HKT-30 2010: start nieuwe werkwijze ROM met NetQ applicatie 2012: aanpassing HoNOS instructie Hoogste score in 2 weken ipv BHP – BHP Pre- postmeting 26

27 Behandeltraject: BHP Pre- Postmeting van 1 jaar
HoNOS Consensus beoordeling Opname Individueel en groepsafdeling Resocialisatie 1. Behandelplanbespreking BHP 2. Behandelplanbespreking BHP 3. Behandelplanbespreking BHP 4. Behandelplanbespreking BHP Pre- Postmeting van 1 jaar 9 december 2013 ROM - NIP

28 HoNOS Eenvoudig, snel, gratis beschikbaar, betrouwbaar, valide
12 klinische items; 4 schalen: gedrag (3 items), beperkingen (2 items), symptomen (3 items), sociaal (4 items) Interpretatie van de gemiddelde scores 0 = geen problemen 1 = minimale problemen (zelf hulp) 2 = matige problemen (professionele hulp) 3 = ernstige problemen (klinische opname) 4 = zeer ernstige problemen Lage score: geen problemen of symptomen Hoge score: zeer ernstige problemen of symptomen Normen Mulder (2004) Rotterdam: N = 559 klinische patiënt: 16,1 of 1,3 N = 73 ambulante psychotische patiënten: 11,3 of 0,9 Oudejans (2010) Amsterdam: N = 122 klinische patienten BU wijkgericht: 12,2 of 1,0 Dekker (2012) Amsterdam: N = 202 klinische patiënten: 16,9 of 1,4 9 december 2013 ROM - NIP

29 Voorbeeld: HoNOS item 1 HONOS 1. Hyperactief, agressief, destructief of geagiteerd gedrag 0 ( ) geen problemen van deze aard gedurende de afgelopen periode 1 ( ) geïrriteerdheid, onenigheid, motorische onrust etc., maar vereist geen actie 2 ( ) agressieve gebaren, verbale agressie, opdringerig of lastig vallen, vernielingen van bezittingen (zoals gebroken kopjes of raam), verschijnselen van hyperactiviteit of agitatie 3 ( ) fysiek agressief naar anderen of dieren; dreigende houding, ernstige hyperactiviteit en vernieling van eigendom of bezittingen 4 ( ) minstens één serieuze fysieke aanval op mens of dier; vernieling van bezittingen (bv. brandstichting); ernstige intimidatie of aanstootgevend gedrag 9 december 2013 ROM - NIP 29 29 29

30 Verschil Pre-Post 9 december 2013 ROM - NIP 30

31 Samenvatting 1. Wat is de verandering in psychiatrische problematiek?
Voor het patiënten cohort van 2012 is een verbetering gemeten. 2. Wat is de verandering per patiënt? Er is een positief behandeleffect bij 48%, een stabilisatie bij 43% en een negatief effect bij 9% van de patiënten. De resultaten zijn veel beter dan in 2011. 3. Wat is het verschil tussen de afdelingen? Er is een groot verschil: 33% verbetering (4.0) en 78% verbetering (1.1) 4. De eerste resultaten moeten nader geanalyseerd worden. 9 december 2013 ROM - NIP

32 Conclusie ROM is een belangrijk instrument voor de GGZ
ROM is toegepast wetenschappelijk onderzoek Resultaten zijn beschikbaar, transparant en uitdagend Verslavingszorg, zorgprogramma’s en forensische zorg Er zijn nog technische en methodologische problemen Er is tijd, inzet, samenwerking en vertrouwen nodig ROM is het kwaliteitsinstrument voor de cliënt, de professional, de instelling en de samenleving. 9 december 2013 ROM - NIP 32

33 Klazinga Pyramide ROM Kosten Kwaliteit Professionaliteit Cultuur
1e echelon 2e echelon 3e echelon 4e echelon Directies van de BU en merken Medewerkers Teamhoofden Raad van bestuur Cluster- management Kosten Cultuur Professionaliteit Zorg proces Projecten Systemen ROM 9 december 2013 ROM - NIP

34 Bedankt voor de aandacht en de belangstelling
9 december 2013 ROM - NIP


Download ppt "ROM voor psychologen in de praktijk"

Verwante presentaties


Ads door Google