De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Logistiek Platform Limburg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Logistiek Platform Limburg"— Transcript van de presentatie:

1 Logistiek Platform Limburg
Presentatie Jun’08

2 Logistiek Platform Limburg
Logistiek : De logistieke sector omvat activiteiten waarbij de juiste goederen in de juiste verpakking aangeleverd worden op de juiste plaats, op de juiste tijd, in de juiste hoeveelheden tegen optimale kosten. De sectorbiedt ook een aantal klantgerichte diensten aan zoals opslag, gespecialiseerde goederenbehandeling, magazijnbeheer en andere “value added services”. Platform : Onder de koepel van POM-Limburg fungeert het Logistiek Platform Limburg als “One Stop Shop” : hét overleg- en ontwikkelingsplatform voor de logistieke sector in onze provincie. Het platform staat tevens in voor de uitvoering van het doorbraakscenario van de studie “Logistieke Poort Limburg”. Limburg : Het platform is het aanspreekpunt in Limburg voor logistieke ontwikkelingen, die het individuele organisatieniveau overstijgen of andere actoren beïnvloeden, en dit zowel voor het bedrijfsleven als voor beleidsmakers en overheden, binnen en buiten Limburg.

3 Inhoud Wat is het Logistiek Platform Limburg ? Objectieven - Missie
Werkingskader & Basisprincipes Organisatie & Leden Rollen & Verantwoordelijkheden Werkingsregels Werkgroepen Contacten 6 Werkgroepen : Voorgestelde Objectieven & Opstart Leden

4 Inhoud Wat is het Logistiek Platform Limburg ? Objectieven - Missie
Werkingskader & Basisprincipes Organisatie & Leden Rollen & Verantwoordelijkheden Werkingsregels Werkgroepen Contacten 6 Werkgroepen : Voorgestelde Objectieven

5 Wat is het Logistiek Platform Limburg ?
Het Logistiek Platform is voor Limburg de provinciale logistieke managementorganisatie Ledenorganisatie van logistieke- en verladerbedrijven, kenniscentra en overheden, ook van buiten Limburg Is ingebed in de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM-Limburg), die aan het Platform de nodige materiële en secretariële omkadering biedt, naast heel wat inhoudelijke ondersteuning Rapporteert aan de POM-Limburg, maar wordt met de nodige autonomie bestuurd door het ‘Logistiek Comité’. Dit is samengesteld uit verkozen voorzitter en leden, die even- wichtig de verladers, vervoerders/logistieke dienstverleners, belangenvertegen-woordigers, overheden en kenniscentra vertegenwoordigen.

6 Inhoud Wat is het Logistiek Platform Limburg ? Objectieven - Missie
Werkingskader & Basisprincipes Organisatie & Leden Rollen & Verantwoordelijkheden Werkingsregels Werkgroepen Contacten 6 Werkgroepen : Voorgestelde Objectieven

7 Objectieven Het stappenplan uitvoeren van het gekozen logistiek doorbraakscenario Het creëren van ruimte voor de logistiek Het optimaliseren van de nodige infrastructuur voor een perfecte multimodale ontsluiting in Limburg Optimaliseren van goederenstromen en logistieke activiteiten aantrekken die toegevoegde waarde en werkgelegenheid creëren De erkenning & ontwikkeling van de Extended Gateway Genk en samenwerking met de haven van Antwerpen De afstemming van het arbeidsaanbod (opleiding & kennis) op de vraag uit de bedrijfswereld Nastreven van een actieve betrokkenheid bij realisatie van projecten Belangenbehartiging

8 Missie One Stop Shop overlegplatform worden voor de logistiek sector in Limburg het aanspreekpunt in Limburg voor logistieke ontwikkelingen, die het individuele organisatieniveau overstijgen of andere actoren beïnvloeden, en dit zowel voor het bedrijfsleven als voor beleidsmakers en overheden, binnen en buiten Limburg.

9 Inhoud Wat is het Logistiek Platform Limburg ? Objectieven - Missie
Werkingskader & Basisprincipes Organisatie & Leden Rollen & Verantwoordelijkheden Werkingsregels Werkgroepen Contacten 6 Werkgroepen : Voorgestelde Objectieven

10 Werkingskader Stappenplan voor het Doorbraakscenario van studie Logistieke Poort Profiel van de logistiek manager, met functiecontext, opdracht en verantwoordelijkheden Logistiek Platform Limburg met als vertrekbasis Logistiek Forum Limburg Inbedding in POM Limburg Financiering door Provincie Limburg (POM), Gemeenten, bedrijven, Vlaams Gewest, Europa Intentieverklaring Genk 31 mei 2006

11 Basispricipes Voor en door ondernemingen, provinciale & gemeentelijke overheden, sociale partners, onderwijs- en onderzoeksinstellingen Open geest Constructief Dromen, denken, durven, doen & doorzetten (5D-Principe)

12 Inhoud Wat is het Logistiek Platform Limburg ? Objectieven - Missie
Werkingskader & Basisprincipes Organisatie & Leden Rollen & Verantwoordelijkheden Werkingsregels Werkgroepen Contacten 6 Werkgroepen : Voorgestelde Objectieven

13 Leden Logistiek Platform Limburg (LPL)
Opstart van 6 initiële Werkgroepen (naam 1 = Trekker, naam 2 = Support vanuit POM/ERSV) Extended Gateway Log Bedrijven- terreinen Innovatie & ICT Spoor –en Intermodaal Vervoer & Infra Weg-vervoer & Infra Opleidingen & Themathiek Arbeidsmarkt Paul Cornelissen Kurt Mommen Julien Geelen (Groep Machiels) Luc Ghys (POM) Bruno Krekels (Innovatie Centrum Limburg VZW) Paul Willems (POM) Toni Fonteyn (PHL) Anita Deckers (ERSV) Luc Driessen Kurt Mommen Ivo Marechal Kurt Mommen Stuurgroep Paul Cornelissen (Haven Genk) Francine Quanten (POM) Luc Driessen (Ewals) Ivo Marechal (Essers) Project/Logistiek Mngr Kurt Mommen (LPL) Logistiek Comité Voorzitter : Paul Cornelissen (Haven Genk) Verladers (3) : Louis Paredis (Ford), Jos Steegmans (Ugine-ALZ/Mittal), Marc Stulens (Sibelco), Logistieke Dienstverleners (3) : Jenny Claes (SKF), Luc Driessen (Ewals), Ivo Marechal (Essers) Overheid (2) : Marc Vandeput (Deputé Prov limburg), Paul Willems (POM) Kennisinstellingen (1) : Alex Van Breedam (VIL) Burgemeesters (5) : Lommel, Lanaken, Tongeren, Beringen, Genk (vertegenwoordigen de Clusters N-0-Z-W-Mid  06/03/08)

14 Leden Verladers : bedrijven met een belangrijke logistieke afdeling of bedrijven waarvoor de logistiek in Limburg een belangrijke rol speelt bij de uitoefening van hun activiteiten Logistieke dienstverleners : bedrijven die logistieke diensten aanbieden aan hun klanten : transport, opslag, overslag, value added logistics, douane, havenbedrijven, … Belangenorganisaties Sociale partners Overheden / overheidsinstellingen : steden, gemeenten, provincies, … Onderwijs- en onderzoeksinstellingen : scholen, universiteiten, kennisinstellingen, onderzoeksinstituten, …

15 Inhoud Wat is het Logistiek Platform Limburg ? Objectieven - Missie
Werkingskader & Basisprincipes Organisatie & Leden Rollen & Verantwoordelijkheden Werkingsregels Werkgroepen Contacten 6 Werkgroepen : Voorgestelde Objectieven

16 Logistiek Comité Bewaken & ten uitvoer brengen van de vooropgestelde objectieven van LPL Goedkeuring van projecten, bepalen van de prioriteiten & toewijzing ervan aan een bestaande of op te richten werkgroep Promoten van LPL binnen & buiten de provincie Het initiële Logistiek Comité zal opnieuw samengesteld worden na de voorziene verkiezing door de leden. Met dit tijdstip wordt tot twee jaar gewacht om het ledenbestand een stabiele en evenwichtige samenstelling te laten bereiken. Het Logistiek Comité wordt verkozen voor de duur van drie jaar. Een lid/de voorzitter kan niet meer dan drie opeenvolgende mandaten opnemen.

17 Stuurgroep Aansturen en vastleggen van prioriteiten van de Logistiek Manager De Stuurgroep komt minstens eens per twee weken samen met de Logistiek Manager

18 Logistiek Manager Opbouwen van het Logistiek Platform Limburg
Ruimte voor de logistiek (erkenning van Genk als logistieke en economische poort in Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, versnelde uitvoering ENA, zorgen voor 200ha extra logistiek terrein in het Genkse en 50ha in Tongeren tegen 2015) Infrastructuur optimaliseren voor een perfecte multimodale ontsluiting in Limburg Extended Gateway en samenwerking met de haven van Antwerpen Human Resources voor de logistiek (vooral onderwijs en opleiding) Pilootprojecten op verschillende domeinen telkens gericht op logistiek (bv. samenwerking terminals Genk, innovatie, netwerking, ICT-forum, ...) Opstellen van een marketingplan voor de logistiek in Limburg; Creëren van een 'One stop shop': één Limburgse aanspreekpunt voor gronden en magazijnen, investeringsbegeleiding, dashboard, logistieke kosten... Geldstromen naar Limburg in de wacht slepen Grensoverschrijdende samenwerking die de doelstellingen vooruithelpen Aansturing door : Stuurgroep (meest actieve leden van Logistiek Comité), freq : 2 keer per maand Coaching/mentoring door : Francine Quanten en/of Paul Willems : wekelijkse contacten Rapportering aan : Logistiek Comité, freq : 6 keer per jaar Stuurgroep : freq : 2 keer maand Raad Van Bestuur POM/ERSV Limburg, freq : 3 keer per jaar

19 Werkgroep Pakken met een aantal werkende leden resultaatgericht belangrijke acties op, werken deze uit en brengen ze in de praktijk Worden in het leven geroepen door het Logistiek Comité en worden aangestuurd door de Werkgroep Trekker & Logistiek Manager (steeds in overleg met het Logistiek Comité en de Stuurgroep) Solliciteren vanuit hun werking de Logistiek Manager Is geen representatief orgaan (Alle werkgroepleden werken belangloos) De trekker is verantwoordelijk voor de werking (waakt over objectieven & samenstelling) van zijn groep. Hij/Zij wordt hierbij ondersteund door : de Logistiek Manager (project management) een vertegenwoordiger vanuit de POM/ERSV Limburg (in expert & support rol) Elke werkgroep zal opgestart worden met een beperkt aantal leden, en zal zich openstellen voor wie zich mee wil inzetten voor de doelen die de werkgroep zich stelt (leveren van toegevoegde waarde tav Werkgroep primeert) Rapporteren aan het Logistiek Comité via Trekker en/of Logistiek Manager : freq : maximaal 6 keer per jaar Ad hoc kunnen altijd bijkomende werkgroepen in het leven geroepen worden (bijvoorbeeld om een InterregIV-project te lanceren), dit steeds mits goedkeuring door het Logistiek Comité

20 Werkgroep Trekker Support POM/ ERSV Log Mngr LPL
Initiële leden (6-tal) WG in Opstart Ad-Hoc Leden Experten Liaisons WG na Opstart

21 Inhoud Wat is het Logistiek Platform Limburg ? Objectieven - Missie
Werkingskader & Basisprincipes Organisatie & Leden Rollen & Verantwoordelijkheden Werkingsregels Werkgroepen Contacten 6 Werkgroepen : Voorgestelde Objectieven

22 Werkingsregels Werkgroepen
Constructief & met open geest Zeg wat je doet & doet wat je zegt WG meetings met concrete agenda WG starten & eindigen op tijd Plan the work, work the plan Conflict arbitrage Niv 1 : Trekker & Log Mngr Niv 2 : Stuurgroep Overige : te bepalen door WG leden

23 Inhoud Wat is het Logistiek Platform Limburg ? Objectieven - Missie
Werkingskader & Basisprincipes Organisatie & Leden Rollen & Verantwoordelijkheden Werkingsregels Werkgroepen Contacten 6 Werkgroepen : Voorgestelde Objectieven

24 Contacten leden Logistiek Comité, Stuurgroep, Project/Logistiek Mngr, Werkgroep Trekkers & Support POM/ERSV

25 Inhoud Wat is het Logistiek Platform Limburg ? Objectieven – Missie
Werkingskader & Basisprincipes Organisatie & Leden Rollen & Verantwoordelijkheden Werkingsregels Werkgroepen Contacten 6 Werkgroepen : Voorgestelde Objectieven

26 6 Werkgroepen Innovatie & ICT (Trekker : Bruno Krekels)
Opleiding-Kennis-Arbeidsmarkt (Trekker : Toni Fonteyn) Bedrijventerreinen (Trekker : Julien Geelen) Extended Gateway (Trekker : Paul Cornelissen) Spoor- en intermodaalvervoer & Infrastructuur (Trekker : Luc Driessen) Wegvervoer & Infrastructuur (Trekker : Ivo Marechal)

27 Objectieven WG Innovatie & ICT
Seminarie “Steunmogelijkheden voor innovatie in de logistiek” Ondersteuning van aantal pilootprojecten (mogelijk komende uit andere werkgroepen) Interreg samenwerking bevorderen Formuleren van een aantal innovatie cases (= success stories) in de logistiek Ter promotie van Limburgse logistieke sector

28 Objectieven WG Kennis – Opleiding - Arbeidsmarkt
Afstemming Vraag & Aanbod Inventarisatie van bestaande jobprofielen (IS-situatie van de vraag) Actualisatie van de jobprofielen (WENS-situatie) + basiscompetenties vastleggen Validatie door de sector en werkgevers Inventarisatie van opleidingsaanbod (IS-situatie) regionaal en overregionaal Actualisatie en lacunes invullen mbt opleidingsaanbod (WENS-situatie) Kwaliteitstandaarden bewaken mbt basiscompetenties? regionaal en overregionaal Overleg tussen de opleidingsinstanties/scholen en de bedrijven rond het stagesysteem & “Leren & Werken” Promotie Naar kandidaat logistiekers (werkenden & werkzoekers) Naar secundaire scholen & begeleidingscentra Koppeling maken naar nieuwe doelgroepen (kansengroepen & vrouwen In kaart brengen van vraag & aanbod op de arbeidsmarkt & ontwikkeling van een dashboard/boordtabel Oprichting van een ‘Limburgs Logistiek Kenniscentrum’ Competentiecentrum voor bijscholing van de logistieke leraars / opleiders

29 Objectieven WG Bedrijventerreinen
Verbeteren van de website met : Creatie van de mogelijkheid tot opvragen van informatie over beschikbare gebouwen/magazijnen Aanpassing van zoekcriteria “vrijstaand perceel zoeken” (zoek combinaties mogelijk maken) Opmaak van een specifieke webpage binnen de site mbt logistiek Promotie van Logistieke Bedrijventerreinen (BT) (link met WG Extended Gateway is nodig) Opmaken van de TO BE Logistieke-BT kaart voor Limburg : In kaart brengen van bestaande BT : Hoe staan ze ervoor (status) + Hoe ze optimaliseren in de toekomst (infrastructuur & ontsluiting) Te ontwikkelen BT (Incl. ENA, cfr. Terreinen Genk rond BT Hermes) : Status updates/feedback mbt ontwikkeling (en mogelijkheden tot versnelde ontwikkeling stimuleren) Extra BT in kaart brengen, dit rekening houden de met de Vraag ==> focus op 5 Clusters {N-O-Z-W-Mid} van Studie Logistiek Poort Definiëren "Wat is Logistiek ?" (Weg/Spoor/Binnenvaart/Lucht/Value Added/Transport & Distributie/Productie).

30 Objectieven WG Extended Gateway
Samenwerkingsovereenkomst Limburg – Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen : bijdrage van Antwerpen in de ontwikkeling van de Extended Gateway / samenwerking – wederzijdse commitments Erkenning van Genk tot Logistieke Poort Uitwerking van 4 cases : Samenwerking tussen terminals (binnen & buiten Limburg)  clustering van goederenstromen Oplossen van probleem van wachttijden aan zeeterminals Consolidatie van lege containers spoor & binnenvaart via 1 centrale Limburgse Hub Subsidiebeleid spoor, binnenvaart, inland terminals, … Promotie van Extended Gateway Limburg Actieplan/Marketing Plan binnen & buitenland

31 Objectieven WG Spoor- en intermodaalvervoer & Infrastructuur
Regionale best practices in kaart brengen  voor 5 clusters (N, O, Z, W, Midden Limburg) Te gebruiken voor service offering / promotie van Limburg Te gebruiken voor quality charter/SLA tav NMBS In samenwerking met VIL, definitie van project spoor & intermodaal vervoer m.b.t. Limburg Opzetten van een communicatie & informatie platform voor spoor & intermodale infrastructuren Op basis van bestaand inventaris van bedrijventerreinen met een logistieke bestemming meer informatie capteren (en up to date houden) over de bestaande infrastructuren van aanwezige verladers/LSPs en hun bestaande + maximale volumes/capaciteit mbt aanvoer, afvoer & opslag (spoor aangesloten magazijnen, terminals, …) Idem voor nieuwe infrastructuren (IJzeren Rijn, Maastricht & Lanaken, Spoorbrug Sittard, Spoor & HavenTerminals, …) DUS : Stap 1 : AS IS in kaart brengen (en process/systeem uitwerken om dit up tot date te houden) + Score kaart/SWOT per bedrijventerrein Stap 2 : TO BE uitwerken Stap 3 : Aanduiden van prioriteiten m.b.t. nodige infrastructuren om stap 2 te kunnen realiseren

32 Voorgestelde Objectieven WG Wegvervoer & Infrastructuur
Uitwisselen van informatie mbt infrastructuur met als doel de Limburgse transportsector te verbeteren Inventarisatie van wegknelpunten i.v.m. infrastructuur gekoppeld aan haalbare acties Ontwikkeling van een toekomstvisie betreffende infra door een multidisciplinair team (uitwerking actieplan door Ivo & Louis)

33 Contact Voor meer informatie, contacteer :
Kurt Mommen POM Limburg / Logistiek Platform Limburg Kunstlaan 18, B-3500 Hasselt


Download ppt "Logistiek Platform Limburg"

Verwante presentaties


Ads door Google