De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gedeelte van vandaag Genesis 12-17

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gedeelte van vandaag Genesis 12-17"— Transcript van de presentatie:

1 Gedeelte van vandaag Genesis 12-17
De geschiedenis van Abram en Sarai (Abraham en Sarah) t/m de instelling van de besnijdenis Vandaag: wat deed Lot in Sodom? Lot: een goed voorbeeld of een slecht voorbeeld? Hoe zuiver zijn jouw keuzes?

2 Verbanden met het volgende gedeelte
Ook in Genesis 18-22 wordt Abraham en Sarah een zoon beloofd liegt Abraham tegen een koning dat Sarah zijn zus is wordt er een zoon van Abraham geboren (Ismaël resp. Izak) vluchten Hagar en Ismaël weg van Abraham en Sarah spreekt een engel met Hagar bij een put in een woestijn strijdt Abraham voor Sodom (veldtocht resp. voorbede) wordt Lot gered door God (mede) dankzij Abraham komt de naam van deze parasjah voor: lech lecha “ga jij” Namelijk in 22:2 (dus net als in 12:1)

3 Lezen Genesis 12:1-5 Genesis 13:1-18 Mattheüs 6:19-24

4 De slechte naam van Lot “Lot koos voor zichzelf”
Letterlijk in 13:11 (wel minder zelfstandige betekenis) Overeenkomst met 12:1 lech lecha “ga voor jezelf” Lot = “sluier”, “verhuller”; Lot had geen helder zicht (Mt. 6) De Jordaanvlakte zag eruit als het paradijs (vs 10) “De mannen van Sodom waren echter slecht en grote zondaars tegenover de HEERE.” (vs 13) Beide mannen kozen voor zichzelf, maar wat is je prioriteit? Beide waren rechtvaardig, maar Abram bouwde eerst een altaar (vs 18)

5 Van kwaad tot erger 11. Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte (…) 12. (…) en [Lot] zette zijn tenten op tot bij Sodom. 14:12. (…) [Lot] woonde namelijk in Sodom. 19:1. (…), terwijl Lot in de poort van Sodom zat. (…) 19:16. Lot aarzelde (…) 19:18. Lot zei tegen hen: Nee toch, Heere. Psalm 1:1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, 2. maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt.

6 De worsteling van Lot (met de welvaart)
“Lot woonde in de steden in de vlakte” (13:12) Sodom, Gomorra, Adama, Zeboïm en Zoar (14:2) Les: Onderhandel niet met de zonde! Lot wordt weggevoerd uit Sodom (14:12) Abram redt hen en neemt zelfs geen beloning aan (14:23) Lot wordt gered/weggesleept uit Sodom (19:16) Abraham bidt alleen voor de rechtvaardigen (18:23) Lot vlucht zelf weg uit Zoar (19:30), “want hij was bevreesd om in Zoar te blijven wonen” (weer eigenbelang) Abram had al die tijd niets te vrezen met God als schild (15:1)

7 De goede naam van Lot Genesis 12 Genesis 18 (Abraham biddend tot God:)
Toen ging Abram op weg, zoals de HEERE tot hem gesproken had, en Lot ging met hem mee. (…) Genesis 18 (Abraham biddend tot God:) Er kan toch geen sprake van zijn dat U zoiets doet, dat U de rechtvaardige samen met de goddeloze doodt? (…) Genesis 19 En het gebeurde, toen God de steden van deze vlakte te gronde richtte, dat God aan Abraham dacht. Daarom leidde Hij Lot uit het midden van de verwoesting, toen Hij de steden waarin Lot gewoond had, ondersteboven keerde.

8 De rechtvaardige Lot 2 Petrus 2
(…) de rechtvaardige Lot (…) leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen (…) (want deze rechtvaardige, die in hun midden woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden) Lot wordt hier drie keer rechtvaardig genoemd! Les tussendoor: wen nooit aan de zonde!

9 De rechter Lot (meningen verschillen)
Genesis 19 De twee engelen kwamen 's avonds in Sodom aan, terwijl Lot in de poort van Sodom zat. (…) De poort: plaats van de rechters/oudsten Zie bijv. Deuteronomium 21:19, 22:15, 22:24, 25:7 Ezechiël 16 Zie, dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom: trots, overvloed van voedsel en zorgeloze rust had zij met haar dochters. De hand van de arme en de behoeftige ondersteunde zij echter niet. Als Lot hier rechter was, moet hij wel een roeping hebben gehad!

10 Het effect van goed en kwaad
Door het geloof werd Lot gered Door zijn slechte keuzes raakte hij al zijn bezittingen en zelfs zijn vrouw kwijt Hoe goed zijn jouw keuzes? Hoe maak je zuivere keuzes? Door je oog zuiver (“enkelvoudig”) te houden (Mattheüs 6:22) Bewaar je oog voor wat je ziet! Vooral ook: wie in Jezus blijft, en Hij in hem, die draagt veel vrucht (Johannes 15)

11 Conclusie Lot: een goed voorbeeld van een slecht christen
Hoe zuiver zijn jouw keuzes? Zuiver je leven! Lezen: Psalm 11, een psalm over Lot?


Download ppt "Gedeelte van vandaag Genesis 12-17"

Verwante presentaties


Ads door Google