De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

UT OW-dag Ruim Baan voor Talent 5apr2011.ppt 1 UT-Onderwijsdag 2011 Thema Selecteren of Matchen Inleiding Hans van den Berg 8 april 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "UT OW-dag Ruim Baan voor Talent 5apr2011.ppt 1 UT-Onderwijsdag 2011 Thema Selecteren of Matchen Inleiding Hans van den Berg 8 april 2011."— Transcript van de presentatie:

1 UT OW-dag Ruim Baan voor Talent 5apr2011.ppt 1 UT-Onderwijsdag 2011 Thema Selecteren of Matchen Inleiding Hans van den Berg 8 april 2011

2 UT OW-dag Ruim Baan voor Talent 5apr2011.ppt 2 Inhoud en programma van deze sessie INHOUD KORTE INLEIDING Selecteren: aanleiding voor wijzigingen Huidige situatie qua selecteren Essenties van WHW-herziening (“Ruim baan voor talent”) Selecteren versus (?) ‘matchen’ Voorbeelden van selectie-instrumenten INLEIDING DOOR TON MOUTHAAN WORKSHOP Deze workshop eindigt om 14.00 uur.

3 UT OW-dag Ruim Baan voor Talent 5apr2011.ppt 3 Aanleidingen voor wijzigingen (1) Ruim baan voor talent December 2003: notitie ‘Ruim baan voor talent’ door staatssecretaris OCW aangeboden aan TK –Internationale concurrentiepositie  innovatievermogen; kenniseconomie –Meer zichtbare topopleidingen –Ruimere selectie en decentrale toelating; collegegelddifferentiatie –Toegankelijkheid van het Nederlands hoger onderwijs is belangrijk 2004: installatie commissie ‘Ruim baan voor talent’ –Experimenten met selectie, collegegeldverhoging en flexibele toelating –O.a. honoursprogramma’s 2007: eindrapport ‘Wegen voor Talent’ 2011: wetsvoorbereiding

4 UT OW-dag Ruim Baan voor Talent 5apr2011.ppt 4 Aanleidingen voor wijzigingen (2) ‘Veerman’, 2010 Profilering vereist Onderwijs behoeft meer aandacht Kwaliteit van docenten behoeft aandacht Investeren is vereist

5 UT OW-dag Ruim Baan voor Talent 5apr2011.ppt 5 Aanleidingen voor wijzigingen (3) Regeringsbeleid: Excellentie Goede kwaliteit, maar geen ‘pieken’ Q Regeringsbeleid Q Door verruiming van mogelijkheden voor selectie en van collegegelddifferentiatie. En door profilering.

6 UT OW-dag Ruim Baan voor Talent 5apr2011.ppt 6 Huidige wettelijke situatie Selectie aan de poort alleen mogelijk voor speciale opleidingen (bijvoorbeeld kunstopleidingen) op grond van aanvullende eisen … en voor niet-aansluitende masteropleidingen op grond van kennis, inzicht en vaardigheden. Daarnaast zijn vormen van selectie mogelijk voor een deel van de opleidingsplaatsen of voor bepaalde studenten, bijvoorbeeld in het kader van decentrale toelating tot een numerus fixus-opleiding en in het kader van het colloquium doctum. De UT heeft veel ervaring met het BSA en met selectie in (post)initieel masteronderwijs.

7 UT OW-dag Ruim Baan voor Talent 5apr2011.ppt 7 Wijzigingsvoorstel WHW De hoofdregel Meer differentiatie (collegegeld, toelating) en betere matching (van student en studie)  excellentie, ambitieuze studiecultuur Uitgangspunt ‘eerst je bachelor, dan je master’ Uitgangspunt blijft dat voor iedere opleiding in beginsel niet meer dan het wettelijk collegegeld wordt geheven en dat het diploma van een wettelijk vereiste vooropleiding voldoende is voor toegang tot het hoger onderwijs. Op deze hoofdregel zijn echter uitzonderingen mogelijk.

8 UT OW-dag Ruim Baan voor Talent 5apr2011.ppt 8 Wijzigingsvoorstel WHW De uitzonderingen Voor opleidingen met kleinschalig, intensief en residentieel onderwijs (…) onder bepaalde voorwaarden studenten selecteren (…) en een hoger collegegeld vragen (opleidingen ‘waarbij activiteiten binnen en buiten het curriculum met elkaar verbonden zijn’.) De minister moet hiervoor toestemming geven; NVAO zal minister adviseren. Criteria: ‘een hoog aantal contacturen’, ‘prestigieuze vervolgopleidingen en/of functies’, ‘het onderwijsrendement’; ‘toegankelijkheid’ en ‘kwaliteit’ Dispensatie van de verhoging (< 5x) van het collegegeld kan Opleiding of track ervan

9 UT OW-dag Ruim Baan voor Talent 5apr2011.ppt 9 Wijzigingsvoorstel WHW Gelijke eindtermen of hoger niveau WETSVOORSTEL NOEMT TWEE CATEGORIEËN: Met studielast en eindtermen gelijk aan reguliere opleiding  selectie aan de poort toegestaan Speciaal traject, gericht op een hoger kennisniveau (bijvoorbeeld een Honoursprogramma)  selectie vanaf 3 maanden Numerus fixus en de masterfase laten we hier buiten beschouwing.

10 UT OW-dag Ruim Baan voor Talent 5apr2011.ppt 10 Selecteren versus (?) matchen Er is spraakverwarring. Voor de één is ‘selecteren’ het tegenovergestelde van ‘matchen’, voor de ander is ‘selecteren’ een onderdeel van matchen. RAPPORT COMMISSIE RUIM BAAN VOOR TALENT Het nut van selectie aan de poort (bij bacheloropleidingen) als instrument voor betere matching beperkt zich tot uitzonderingen. Bij de meeste opleidingen heeft selectie aan de poort geen voorspellende waarde. Bij een aantal opleidingen met een zodanig profiel (o.a. tot uiting komend in een bijzonder onderwijsconcept) leidt selectie aan de poort wel tot een betere matching.

11 UT OW-dag Ruim Baan voor Talent 5apr2011.ppt 11 UCU’s decaan Van der Vaart over selectie “Als we alleen op cijfers selecteren, zouden we voor negentig procent meisjes aannemen. Wij zijn daarom gedwongen jongens, die pas een paar jaar later pieken, positief te discrimineren. Daarnaast selecteren we ook op de major die de studenten verwachten te doen, anders zouden er onevenredig veel studenten in de sociale wetenschappen afstuderen.” http://web.tue.nl/cursor/internet/jaargang53/cursor22/achtergrond/achtergrond.php?page=a1

12 UT OW-dag Ruim Baan voor Talent 5apr2011.ppt 12 Voorbeelden van selectie-instrumenten Matching: ‘faciliteren van een verantwoorde studiekeuze door vier stappen: een goede studiekeuzevoorlichting, een goed begeleid studiekeuzeproces, een intakegesprek en een ondersteuningstraject waarin de voortgang tijdens de opleiding besproken wordt.’ (Mw. Jadnanansing (PvdA)) Loting (zoals bij numerus fixus) Eindexamencijfers Motivatiebrief Intakegesprek (‘matchingsgesprek’) Voor een master: eindcijfer van het bachelor- afstudeerrapport Recent rapport van de LSVb zou hier op ingaan.

13 UT OW-dag Ruim Baan voor Talent 5apr2011.ppt 13 Ton Mouthaan

14 UT OW-dag Ruim Baan voor Talent 5apr2011.ppt 14 Workshop

15 UT OW-dag Ruim Baan voor Talent 5apr2011.ppt 15 Werkwijze voor workshop Selecteren of Matchen (1) Vorm groepjes van circa 5 personen elk Zorg ervoor dat 2 groepjes zich richten op het University College (UCT) Zorg ervoor dat de andere groepjes zich richten op de nieuwe bachelors (NBT)

16 UT OW-dag Ruim Baan voor Talent 5apr2011.ppt 16 Werkwijze voor workshop Selecteren of Matchen (2) Vragen voor UCT-groepjes 1.Wat zijn de voor- en nadelen van selectie t.o.v. ‘gewone matching’? 2.Hoe ziet de ingangs- selectie er optimaal uit? 3.Wat zijn de consequenties van ingangsselectie? 4.Welke (ervarings)kennis op dit gebied kunt u delen? 1.Wat zijn de voor- en nadelen van selectie t.o.v. ‘gewone matching’? 2.Hoe ziet de ingangs- selectie er optimaal uit? 3.Wat zijn de consequenties van ingangsselectie? 4.Welke (ervarings)kennis op dit gebied kunt u delen? Vragen voor NBT-groepjes 1.Is selectie wenselijk voor excellence stream en honours programme? 2.Hoe ziet de matching er optimaal uit? 3.Wat zijn de consequenties van optimaal matchen? 4.Welke (ervarings)kennis op dit gebied kunt u delen? 1.Is selectie wenselijk voor excellence stream en honours programme? 2.Hoe ziet de matching er optimaal uit? 3.Wat zijn de consequenties van optimaal matchen? 4.Welke (ervarings)kennis op dit gebied kunt u delen? Gewone matching = matching zonder ingangsselectie

17 UT OW-dag Ruim Baan voor Talent 5apr2011.ppt 17 Werkwijze voor workshop Selecteren of Matchen (3) Werk in de groepjes aan de vragen Gebruik een flipovervel om uw bevindingen te noteren Bepaal wie uw rapporteur zal zijn Kom op tijd terug in deze workshopzaal Deel uw bevindingen met elkaar


Download ppt "UT OW-dag Ruim Baan voor Talent 5apr2011.ppt 1 UT-Onderwijsdag 2011 Thema Selecteren of Matchen Inleiding Hans van den Berg 8 april 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google