De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie avond voor de ouders. 24 september 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie avond voor de ouders. 24 september 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Informatie avond voor de ouders. 24 september 2013
Groep 8 Informatie avond voor de ouders. 24 september 2013

2 Even voorstellen… Jos Mulleman Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag.
Mirjam Mulleman maandag + BAPO- opvang (donderdag), verder IB’er

3 Deze avond…… Activiteiten behorende bij groep 8.
Cito- overgang PO>VO- kamp/musical- sportdagen etc. Leerstof in groep 8 Regels en afspraken in groep 8. Hulp en ondersteuning voor de leerlingen Contacten ouders- leerkrachten Waar wilt u in ieder geval over geïnformeerd worden?

4 Heeft u vragen??????? Stel ze gerust of maak een notitie voor na de presentatie. Na afloop: Inschrijven kennismakingsgesprek Hulp schoolverlaters: kamp/musical

5 Weektaak- start van de dag
Wat is het? voorbeeld Wat is de bedoeling? Plannen- doen wat je gepland hebt- afmaken Plannen is op deze leeftijd moeilijk Voorbereiding op huiswerk maken- aanleren zelfstandigheid/onafhankelijkheid Pluskinderen Tijd om kinderen extra aandacht te geven Extra instructie- controleren- voorinstructie- gesprekje

6 Rekenen en Taal WIG en Taal Actief 3 instructieniveau’s
Instructie-onafhankelijk- meer en verrijkingswerk- Na januari: nieuwe indeling instructiegroepen + voortgang methode+ wegwerken van hiaten. Leerlingen mogen, en soms moeten, altijd de instructie volgen.

7 Andere vakken….. Begrijpend/studerend lezen>>>info verwerking. Nieuwsbegrip- tabellen/grafieken- huiswerk Taal: Stellen- taalbeschouwing- spreken/luisteren- woordenschat (lezen, lezen, lezen) Spelling: werkwoorden- niet werkwoorden. Aardrijkskunde: De wereld in relatie met Nederland Geschiedenis: Van de Gouden Eeuw t/m eind 20ste eeuw. Politiek- staatsinrichting- burgerschap

8 Tekenen, muziek, handvaardigheid en techniek
Handvaardigheid, techniek opsplitsen 2 groepen. Godsdienst: christendom en andere religies, ongeveer 5 thema’s Verkeer: herhaling + openbaar vervoer Engels (digibordmethode- nieuw)

9 Biologie Je eigen lichaam; hoe werkt het, verzorging en hygiëne, gezond gedrag. Puberteit en seksualiteit EHBO Evt. verslavende middelen

10 Gym Mami laatste uur: na 15.15 u. zelf naar huis
Domo: eerste uur: vertrek bij school 8.15 u. a.u.b. tijdig ziek melden Veiligheid: hesje, mobiel, verantwoord fietsgedrag Douchen + sportkleding verplicht (aanleren hygiëne) Teenslippers aangeraden + sportschoenen Niet meedoen: briefje ouders- werk mee naar sporthal Evt. uur doorbrengen bij andere groep

11 Techniek 6x dagdeel Leerkracht Peter Roes mbv vele vrijwilligers.
Wesenthorst- lopend heen en terug (veiligheid) ‘s middags: lunch nodig (les start u.) Voorbereiding/evaluatie: computer, weektaak Opsplitsen groepen Afstemmen leerstof bij achterblijvers

12 Vormsel Voorbereiding met werkgroep buiten schooltijd om. Meer info:
Zie website Verrijzenisparochie Zie krantje Verrijzenisparochie

13 Voorbereiding naar VO Werkboekje maandelijks (Klaar voor de start)
Werken met je agenda Wennen aan huiswerk Info bijeenkomst voor ouders op 12 december (19.30 uur). Bezoek open dagen VO Adviseringsgesprekken CITO toets Aanmeldingsprocedure + onderwijskundig rapport Warme overdracht PO> VO Kennismakingsmiddag groep 8

14 Agenda en huiswerk Alles noteren Kijk geregeld (samen) in de agenda.
Vaste dag Begr. lezen, kookopdracht (vakantie), opzoekopdracht, werkstuk, spreekbeurt, leren toets Zelf doen- wel coachen (ook op VO) Kookopdracht: begr. lezen (dus volgens recept), zelfstandigheid, verslag schrijven, samenwerken, oplossingen bedenken, bijdrage leveren aan gezin, complimentjes

15 Eind cito toets Di-wo-do 11-12-13 februari 2014
Doel: goede aansluiting VO- passende plek Blijf nuchter naar uw kinderen Voorbereiding op school

16 Dyslexiescreening In september- oktober.
Doel: ontdekken van dyslectische kinderen zodat ze v.a. begin gebruik kunnen maken van voorzieningen v.o. 1e screeningsronde: klassikaal. Stilleestekst, auditief + visueel dictee. 2e screeningsronde: door Mirjam. Onzinwoorden, 1 minuut woorden, 1 minuut tekst. Bij uitval op 2 onderdelen> onderwijskundig rapport, evt. dyslexieonderzoek + verklaring.

17 Schoolkeuze + aanmelding
De school bespreekt met u en uw kind het advies. Advies: geschikte onderwijs vorm. Ouders geven aan welke school ze voor hun kind gekozen hebben. Werkhouding- interesse- motivatie- kennis/vaardigheden- cito uitslag- LOVS gegevens- vorige leerkrachten- ontwikkeling va. groep 5 School maakt onderwijskundig rapport (kopie + handtekening ouders) Toelatingscommissie Besluit toelatingscommissie (kind is aangemeld + beroep

18 Na de cito Lesrooster, huiswerk Ook proefwerken, toetsen, rapport
Projekten Spreekbeurten ( komt terug) Welke ouder wil in de klas een workshop/ presentatie verzorgen? Musical en kamp

19 Kamp Ruurlo 33 km op de fiets Slapen op luchtbed- 2 nachten
Verzorging door kookouders Heimwee- medicijnen- dieet Jullie hulp is nodig: Vervoer bagage- schoonmaak blokhut- kookouders- gebruik aanhanger

20 Specifiek groep 8 Gebruik van de agenda Gebruik van het voetbalveldje
Maken van een power point Houden van 1 spreekbeurt (evt. 2-tal- uitgebreider) Maken van 2 of meer werkstukken Evt. houden van een presentatie. Voorleesprojekt kleuters Projekt: Oorlog en Vrede, 3e kamer

21 Werkstuk Elke vrijdag ruim een uur. Op school maken- eigen tekst
Zo veel mogelijk uit boeken. Printjes thuis maken Op afspraak (agenda) wanneer af Leerling zelf overleggen als…. Aantal werkstukken naar capaciteit Werkstuk thuis uitwerken Beoordeling

22 Talentenklas Voor VWO+ leerlingen (verwachting >547 cito-score)
1 dagdeel in week “verplichtend” Onderzoekend, samenwerken, doorzetten, communicatie, leren-leren Thematisch “onder-boven” : wiskunde-natuurkunde- aardrijkskunde-filosofie- sociologie- mythologie-economie- drama. Doet groot beroep op denkend, creatief vermogen Leren van elkaar “huiswerk” evt. in de weektaak + thuis opzoekopdracht

23 Differentiatie en zorg
3 instructie niveaus soms 4 >> groepsplan Instructie-onafhankelijk, instructie-gevoelig, instructie-afhankelijk, extra instructie Bij rekenen en begr. lezen, zo nodig spelling, taal LOVS, observatie, resultaten en gesprekken met ouder/kind Leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte: handelingsplan, aangepast leerlijn, hulpmiddelen, zo mogelijk extra begeleiding en instructie Hulp moet onafhankelijkheid bevorderen.

24 Contact Spreekuur> zie kalender. Andere dag is op verzoek mogelijk.
Kennismakingsgesprek en adviseringsgesprek Telefonisch contact, evt. mailcontact Tijdens de inloop liever geen uitgebreid gesprek website Wederzijdse verantwoording

25 Gedrag en werkhouding Sociale vaardigheidstraining en samenwerkend leren middels Kanjertrainig en coöperatieve werkvormen. 10 gouden regels Vertrouwen en respect (ook voor jezelf) Straf/ sancties ( vooral als andere kn. last hebben + 2 waarschuwingen) Contact ouders (houd ons op de hoogte) Geen mobieltjes op school Cyberpesten: machteloos, aub kijk mee over de schouder en help elkaar (ouders onderling).

26 Nog even dit….. Lopen op de speelplaats (veiligheid).
Vrij vragen voor huisarts/tandarts indien mogelijk na schooltijd. Niet gymen: briefje ouder Ziekmelding door ouder Verlof vragen: via de directie, formulier bij ons. ‘s middag fruit (5 minuten)- les gaat door.

27 De 10 gouden regels van groep 8
Ik stoor een ander niet (lawaai)! Ik praat niet als een ander praat. Ik ga zuinig om met spullen van school en van een ander en houden onze klas netjes. Ik houdt me aan het stilteteken. Ik houd rekening met een ander, zoals ze zijn. Ik pest een ander niet. Ik sluit niemand buiten. Ik ben eerlijk tegen iedereen. Ik houd op als iemand stop zegt. Ik werk samen, wanneer dat nodig is.

28 Tot slot…… We gaan ons uiterste best voor een gezellig en leerzaam schooljaar. We hebben u daarbij nodig. Mogen we op u rekenen? Zijn er nog vragen….? Denkt u aan: Inschrijven hulp, kennismakingsgesprek…..

29 Bedankt voor jullie aandacht.
Heel veel plezier en succes met jullie zonen en dochters in dit laatste basisschooljaar.


Download ppt "Informatie avond voor de ouders. 24 september 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google