De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CURSUS HEDENDAAGSE SOCIOLOGISCHE THEORIEËN OPLEIDING SOCIOLOGIE NIJMEGEN TWEEDE BACHELOR JAAR 2013-2014 JANBOELSOCIOLOGIE 3: INKOMENSMOBILITEIT EN INKOMENSONGELIJKHEID.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CURSUS HEDENDAAGSE SOCIOLOGISCHE THEORIEËN OPLEIDING SOCIOLOGIE NIJMEGEN TWEEDE BACHELOR JAAR 2013-2014 JANBOELSOCIOLOGIE 3: INKOMENSMOBILITEIT EN INKOMENSONGELIJKHEID."— Transcript van de presentatie:

1 CURSUS HEDENDAAGSE SOCIOLOGISCHE THEORIEËN OPLEIDING SOCIOLOGIE NIJMEGEN TWEEDE BACHELOR JAAR 2013-2014 JANBOELSOCIOLOGIE 3: INKOMENSMOBILITEIT EN INKOMENSONGELIJKHEID VERLIEZEN UNIVERSITEITSSOCIOLOGEN HET VAN DENKTANKECONOMEN? WOUT ULTEE 6 SEPTEMBER 2013

2

3 IS DEZE WOUT ULTEE EEN ECONOOM? NEEN, HIJ IS EEN SOCIOLOOG DIE MET DE SOOCIOLOOG DE SWAAN ER HYPOTHESEN OP NA HOUDT OVER DE CUMULERENDE NEGATIEVE EXTERNE EFFECTEN VAN AFZONDERLIJK HANDELENDE (RECHTS)PERSONEN

4 NOEMDE ULTEE IN JANBOEL- SOCIOLOGIE 1 ALLE BELANGRIJKE SOCIOLOGEN VAN NEDERLAND? BECKER, HOOGLERAAR SOCIOLOGIE IN UTRECHT SINDS 1969 AL LANGER MET PENSIOEN EN ONDER PROTEST MET PENSIOEN GEGAAN

5 NOGMAALS TROUW 9-9-2013

6

7 VANDAAG OVER ONGELIJKHEIDSVRAAG IETS NIEUWS? EERSTE PROBLEMENPLAATJE UIT UAF OVER ONGELIJKHEID

8 TWEEDE PROBLEMEPLAATJE UIT UAF OVER ONGELIJKHEID

9 DERDE PROBLEMENPLAATJE UIT UAF OVER ONGELIJKHEID

10 VIERDE PROBLEMENPLAATJE UIT UAF OVER ONGELIJKHEID OP WELK PUNT SMOKKELT DIT PLAATJE?

11

12 SOCIALE MOBILITEIT IS BIJ SOCIOLOGEN VEELAL BEROEPSPRESTIGEMOBILITEIT OF KLASSENMOBILITEIT MAAR ALS VAST WORDT GEHOUDEN AAN ALOUDE EN OOK BELANGWEKKENDE PROBLEEMSTELLINGEN, MOET DAT TOCH INKOMENSMOBILITEIT ZIJN? NU KAN JE IN EEN ENQUÊTE WEL NAAR IEMANDS INKOMEN NU VRAGEN, MAAR NIET NAAR HET INKOMEN VAN IEMANDS VADER HET MINST SLECHTE ALTERNATIEF LIJKT DAN EEN ENQUÊTEVRAAG NAAR HET BEROEP VAN IEMANDS VADER EN ÉÉN NAAR IEMANDS HUIDIGE BEROEP DIE BEROEPSTITEL KAN DAN WORDEN OMGECODEERD NAAR EEN BEROEPSPRESTIGESCORE OF EEN BEROEPSKLASSE

13 DAT WAS IN DE OUDE TIJD TEGENWOORDIG ZIJN ER VEEL BEWAARDE DATABESTANDEN EN JE KAN OUDE DATSBESTANDEN SOMS AAN NIEUWE DATABESTANDEN KOPPELEN ALS MENSEN EEN PERSOONSNUMMER (SOFINUMMER, BURGERSERVICENUMMER) HEBBEN EN ALS DAT NUMMER IN BESTANDEN STAAT, KAN JE OUDE GEGEVENS OVER EEN PERSOON IN VERBAND BRENGEN MET NIEUWE GEGEVENS OVER DIE PERSOON ER ZIJN ZELFS BESTANDEN WAARIN HUISHOUDENS STAAN EN ALLE PERSONEN UIT EEN HUISHOUDEN EEN PERSOONSNUMMER HEBBEN DAN KAN JE GEGEVENS OVER OUDERS VROEGER IN VERBAND BRENGEN MET GEGEVENS OVER HUN KINDEREN NU

14 IN DE SCANDINAVISCHE LANDEN KWAM EEN PERSOONSNUMMER AL IN DE JAREN VIJFTIG EN DE BUREAUS VOOR STATISTIEK VAN DEZE LANDEN MOGEN GEGEVENS UIT OUDE AAN NIEUWE BESTANDEN KOPPELEN ER ZIJN BIJ DEZE BUREAUS BESTANDEN DIE ZIJN AANGELEVERD DOOR DE BELASTINGDIENST ZO KAN MET DE VERANDERINGEN VAN IEMANDS INKOMEN TIJDENS DE LEVENSLOOP BESTUDEREN, MET INBEGRIP VAN DE SITUATIE IN DE JEUGD AAN DE HAND VAN HET INKOMEN VAN DE VADER EN/OF MOEDER TOEN

15 IN NEDERLAND IS HET SOFINUMMER VEEL LATER GEKOMEN EN HEEFT ZELFS HET CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK HAAR EIGEN BESTANDEN LANGE TIJD NIET MOGEN KOPPELEN NU MAG DAT WEL, MAAR DE GEKOPPELDE BESTANDEN MOGEN NIET NAAR BUITEN ALS UNIVERSITEITEN BESTANDEN WILLEN KOPPELEN EN DAARNA ANALYSEREN DAN MOETEN ZE DAAR VOOR BETALEN EN DE ANALYSES TER PLEKKE OP HET CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK DOEN

16 IN DE VERENIGDE STATEN RUNNEN ECONOMEN SINDS 1968 HET PANEL OF INCOME DYNAMICS DIE ECONOMEN KWAMEN MET DE EERSTE GEGEVENS OVER INTERGENERATIONELE INKOMENSMOBILITEIT IN DE VERENIGDE STATEN DE VERENIGDE STATEN WAREN DAARMEE EERDER DAN DE ANDERE LANDEN VAN DE WERELD LATER GINGEN ECONOMEN IN DE VERENIGDE STATEN BESTANDEN OVER ‘SOCIAL SECURITY’ AAN ELKAAR KOPPELEN DAARIN STOND NIET ALLEN HET SOCIAL SECURITY NUMBER VAN EEN PERSOON MAAR OOK BIJVOORBEELD DIENS LOON (WAT NIET SAMENVALT MET DIENS INKOMEN) EN HET SOCIAL SECURITY NUMBER VAN DIENS KINDEREN, DIE MEEVERZEKERD WORDEN TEGEN ZIEKTEKOSTEN

17 (PETER) BLAU & (OTIS DUDLEY) DUNCAN, STRATIFICATIESOCIOLOGEN IN DE VERENIGDE STATEN, HADDEN VOOR 1962 EN EEN ASELECTE STEEKPROEF EEN CORRELATIE VAN 0.4 TUSSEN BEROEPSPRESTIGE VADER EN BEROEPSPRESTIGE ZOON GEVONDEN ECONOMEN DIE COMMENTAAR OP BLAU & DUNCAN GAVEN, ZEIDEN DAT BEROEPSPRESTIGE VOOR ZOIETS STOND ALS ‘INKOMEN OP LANGE TERMIJN’, WAT ZE ‘PERMANENT INKOMEN’ NOEMDEN DE MEESTE ECONOMEN STEMPELDEN DEZE CORRELATIES OVER BEROEPSPRESTIGE VAN SOCIOLOGEN AF ALLES MOET GAAN OVER INKOMEN, EN BEROEPSPRESTIGE WAS WAT ANDERS VERDER ZOUDEN DE VERENIGDE STATEN EEN ‘EEN OPEN SAMENLEZING’ ZIJN EN EEN CORRELATIE VAN 0.4 STROOKT DAAR NIET STERK MEE

18 ALS ER GEEN VERBAND IS TUSSEN TWEE VERSCHIJNSELEN, IS DE CORRELATIE NUL ALS HET VERBAND MAXIMAAL EN POSITIEF IS, IS DE CORRELATIE +1.0 ALS HET VERBAND MAXIMAAL EN NEGATIEF IS, IS DE CORRELATIE -1.0 DE ONDERGRENS VAN EEN GINI IS NUL, GEEN ONGELIJKHEID, DE BOVENGRANS IS ÉÉN (ÉÉN INWONER HEEFT AL HET INKOMEN VAN EEN LAND, DE REST NIETS) DES TE HOGER EEN ELASTICITEIT, DES TE MINDER DE MOBILITEIT BIJ GEEN INVLOED VAN OUDERS OP KINDEREN IS DE ELASTICITEIT NUL MEESTAL KOMT EEN ALASTICITEIT NIET BOVEN DE ÉÉN UIT

19 ECONOMEN VONDEN AANVANKELIJK MET MINDER MOOIE STEEKPROEVEN EEN CORRELATIE VAN NOG GEEN 0.2 TUSSEN INKOMEN VADER EN INKOMEN ZOON DAT KLOPTE MET DE ‘AMERICAN DREAM’ EN ECONOMEN PEPERDEN SOCIOLOGEN IN MET HUN MET CORRELATIE TOEN WAT LATER ANDERE ECONOMEN ALS SOLON NIET HET JAARINKOMEN ALS UITGANGSPUNT NAMEN, MAAR HET GEMIDDELDE INKOMEN OVER DRIE JAREN, BLEKEN DE DRIEJAARSGEMIDDELDEN VAN VADERS EN VAN HUN ZOONS 0.4 TE CORRELEREN DE SOCIOLOGEN HADDEN GELIJK GEHAD EN DE VERENIGDE STATEN WAS NIET ZO’N OPEN SAMENLEVING IN DE VERENIGDE STATEN WISSELT HET INKOMEN MEER VAN JAAR TOT JAAR DAN IN EUROPESE LANDEN

20 ZIJN ER INMIDDELS GEGEVENS OVER INKOMENSMOBILITEIT VOOR NEDERLAND EN VOOR ANDERE LANDEN? SPRINGEN DE VERENIGDE STATEN ER DAN UIT ALS HET MEEST OPEN LAND? DE STELLING WAAR HET OM GAAT IS ‘AMERICAN EXCEPTIONALISM’ NIET ALLEEN MET BETREKKING TOT GELOVIGHEID EN GEEN SECULARISERING MAAR OOK MET BETREKKING TOT DE MATE VAN OPENHEID VAN STRATIFICATIESTELSELS DE ALGEMENE VRAAG IS OF POLITIEK WAT UITMAAKT EN OVERHEIDSMAATREGELEN MARKTEN KUNNEN TEMMEN

21 HIER IS HET VOLGENDE BIJGEKOMEN HET IS GENOEGZAAM BEKEND DAT IN DE VERENIGDE STATEN DE INKOMENSVERSCHILLEN GROTER ZIJN DAN IN BIJVOORBEELD DE SCANDINAVISCHE LANDEN MAAR IN DE SCANDINAVISCHE ‘SOCIALISTISCHE’ LANDEN ZOU VOLGENS AMERIKAANSE POLITICI EN AMERIKAANSE ECONOMEN GEEN PRIKKEL MEER ZIJN OM OP TE KLIMMEN HOE GROTER DE INKOMENSVERSCHILLEN, DES TE GROTER DE PRIKKEL DAN LEVERT HARD WERK WAT OP DE VOORSPELLING IS DAN DAT GROTERE INKOMENSVERSCHILLEN TOT MEER INKOMENSMOBILITEIT LEIDEN

22 VANDAAR DE VOLGENDE HOOFDSTUKTITEL IN EEN RECENT RAPPORT VAN DE OECD, EEN SUPRANATIONALE INSTELLING EN DENK TANK WAAR ECONOMEN UIT DE VERENIGDE STATEN VEEL INVLOED HEBBEN: VOOR SOCIOLOGEN WAS HET AL LANGER DUIDELIJK DAT MEER INKOMENSONGELIJKHEID SAMENGAAT MET MINDER SOCIALE MOBILITEIT

23

24 SOCIOLOGIE GAAT OVER SAMENLEVINGEN SAMENLEVINGEN IN HET MEERVOUD WAT IS ER VOLGENS U DE AFGELOPEN JAREN IN NEDERLAND MET DE INKOMENSONGELIJKHEID GEBEURD? EN WAT GEBEURDE ER VOLGENS U MET DE INKOMENSONGELIJKHEID IN MET NEDERLAND VERGELIJKBARE LANDEN?

25 WAAR HALEN WE DE CIJFERS VOOR NEDERLAND VANDAAN? VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK IN LEIDSCHENDAM EN IN HEERLEN WAAROM NIET VAN UNIVERSITEITSSOCIOLOGEN? ER ZIJN MAAR WEINIG MENSEN DIE ECHT VEEL GELD VERDIENEN, DUS ALS JE OOK OVER HEN IETS WILT ZEGGEN MOET JE OVER GELD VOOR HEEL GROTE STEEKPROEVEN BESCHIKKEN DAT DOEN SOCIOLOGEN OP DE UNIVERSITEIT NIET, DE BELASTING MOET AL HAAR GEGEVENS AAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK GEVEN IS GEKOMEN DOOR DE SOCIAAL-DEMOCRATEN JAN TINBERGEN EN JOOP DEN UYL

26

27

28 DE CIJFERS VOOR ANDERE LANDEN HALEN ONDERZOEKERS TEGENWOORDIG NIET MEER VANDAAN BIJ AFZONDERLIJKE NATIONALE BUREAUS VOOR DE STATISTIEK MAAR VAN INSTELLINGEN ALS EUROSTAT IN LUXEMBURG (VOOR DE EU-LANDEN) OECD (ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT) (CLUB VAN RIJKE LANDEN) WERELDBANK (CIJFERS OVER VOORAL DE ONTWIKKELINGSLANDEN) DEZE ORGANISATIES ZIJN GEEN CIJFERFABRIEKEN, ZOALS HET CBS, MAAR DENKTANKS

29

30

31 HIER ZIET EEN LEZER WEER NIETS JE MOET CIJFERS VOOR JAREN HEBBEN OM ER GEVOLGEN VAN POLITIEK UIT TE HALEN

32 DE GINI GOOIT TE VEEL OP ÉÉN HOOP DAAROM HIER APARTE CIJFERS VOOR DE LAAGSTE EN HET HOOGSTE DECIEL

33 NOG MEER GEDETAILLEERD WAT BETREFT DE PERIODE MAAR CIJFERS VOOR QUINTIELEN ZIJN GROVER DAN VOOR DECIELEN! NOG STEEDS GEEN CIJFERS GEZIEN OVER SUPERRIJKEN! GAAN DE VERHALEN IN DE KRANT OVER BONUSSEN VOOR BANKERS OVER DE RIJKSTE 10 %?

34 EINDELIJK, DE RIJKSTE 1 %, MAAR NOG LIEVER DE RIJKSTE 0,1 %!

35 EINDELIJK ONONDERBROKEN TIJDREEKSEN

36

37

38 WAAROM DIE TOENAME VAN INKOMENSONGELIJKHEID? OECD EN AMERIKAANSE ECONOMEN BRACHTEN DEZE VRAAG SOMS TEN ONRECHTE TERUG TOT DE VRAAG WAAROM EEN TOENAME IN VERSCHILLEN IN INKOMENS UIT ARBEID (LOON, WINST EIGEN ONDERNEMING)? MAAR DAN NOG WEL VOOR HUISHOUDENS DAN HEEFT NATUURLIJK TREND NAAR MINDER ÉÉN- EN MEER TWEEVERDIENERS EFFECT MAAR VERKLAREN ZULKE DEMOGRAFISCHE FACTOREN ALLES?

39

40 WAAR GAAT EEN SOCIOLOOG VOOR DIT RESIDU ANDERE VERKLARINGEN ZOEKEN? NAM DE INKOMENSONGELIJKHEID TOE OMDAT DE BELASTINGEN MINDER PROGRESSIEF ZIJN GEWORDEN? EN GEBEURDE DAT VOORAL IN LANDEN DIE LANGE TIJD DOOR RECHTSE POLITIEKE PARTIJEN ZIJN GEREGEERD?

41

42

43

44 DE TOETSING VAN DE IDEOLOGIEHPYOTHESE VAN EEN EVOLUTIONAIRE SOCIOLOGIE A LA LENSKI EINDIGT OP EEN DOOD SPOOR BIJ FIGURATIESOCIOLOGIE 6 EEN TOETSING VAN DE HYPOTHESE DAT LINKSE REGERINGEN DE UITKERINGSPERCENTAGES DE AFGELOPEN DECENNIA MINDER HEBBEN VERLAAGD DAN RECHTS REGERINGEN

45

46 VAN INKOMENSONGELIJKHEID NAAR INKOMENSMOBILITEIT

47 DE EERSTE INKOMENSMOBILITEITSTABEL HAD BETREKKING OP DE VERENIGDE STATEN EN WERD ONLEEND AAN HET MICHIGAN-PANEL BRON: GREG DUNCAN, YEARS OF POVERTY, YEARS OF PLENTY, 1984

48 MERK OP DAT IN DE VORIGE TABEL HET TOTALE AANTAL VOOR DE TABEL OP 100 IS GESTELD EN DAT DE ABSOLUTE CELAANTALLEN TOT EEN PERCENTAGE VAN DIT TOTAAL ZIJN OMGEREKEND GEBEURT OOK IN DE VOLGENDE TABEL MAAR NIET IN TABELLEN DIE DAARNA WORDEN GEPRESENTEERD

49 GREG DUNCAN MAAKTE OOK EEN TABEL WAARIN NIET TOTALE INKOMENS MAAR INKOMENS UIT ARBEID TEGEN ELKAAR ZIJN AFGEZET DE TABELLEN ZIJN NOG GEEN INTERGENERATIONELE TABELLEN

50 p. 38 DIT ZIJN WEL INTERGENERATIONELE GEGEVENS AFGELEID VAN VIERKANTE TABELLEN ZOALS WE NET ZAGEN ALLEEN VOOR VADERS EN ZONEN WAAROM?

51 MERK OP DAT IN DE VORIGE TABEL DE PERCENTAGES ZIJN ONTSTAAN DOOR HET ABSOLUTE AANTAL PERSONEN IN EEN CEL VAN DE BIJBEHORENDE VIERKANTE TABEL ZIJN GEDEELD DOOR HET AANTAL OUDERS IN DE RANDVERDELING IN EEN BEPAALD WUINTIEL DAT GELDT OOK VOOR DE VOLGENDE TABEL EN VOOR DE TABELLEN DAARNA

52 p. 38 MEER CIJFERS UIT DEZE VIERKANTE TABELLEN MAAR WAT ZEGGEN ZE?

53 DE CIJFERS LIJKEN CIJFERS VOOR RELATIEVE MOBILITEIT OMDAT ZE BETREKKING HEBBEN OP DE ARMSTE EN DE RIJKSTE 20 % ECHTER IN DE VERENIGDE STATEN EN HET VERENIGD KONINKRIJK HEBBEN DE RIJKSTE 20 % IN DE VERENIGDE STATEN EN IN HET VERENIGD KONINKRIJK EEN GROTER INKOMENSAANDEEL DAN IN DE SCANDINAVISCHE LANDEN IN DE EERSTE TWEE LANDEN HEEFT OOK DE ARMSTE 20 % MINDER DAN IN DE SCANDINAVISCHE DAAROM STAAN DE PERCENTAGES VAN DE VERENIGDE STATEN EN HET VERENIGD KONINKRIJK VOOR MOBILITEIT OVER EEN GROTERE AFSTAND DAN DE CIJFERS VOOR DE SCANDINAVISCHE LANDEN EN HET IS NOG AL WIEDES DAT ER MINDER MOBILITEIT OVER GROTERE DAN OVER KLEINERE AFSTAND IS

54 DAAROM IS HET BETER MET REGRESSIEVERGELIJKINGEN HET EFFECT TE BEPALEN VAN VADERS INKOMEN (UIT ARBEID) IN ABSOLUTE BEDRAGEN OP ZOONS INKOMEN UIT ARBEID IN ABSOLUTE BEDRAGEN DE REGRESSIECOËFFICIËNTEN WORDEN WEL ELASTICITEITEN GENOEMD DUS PERSONEN NIET IN DECIELEN OF QUINTIELEN OPDELEN!

55

56 SLOTSOM: DE SCANDINAVISCHE LANDEN HEBBEN MEER MOBILITEIT WAT BETREFT INKOMEN UIT ARBEID DAN DE VERENIGDE STATEN (REAGAN, BUSH) EN HET VERENIGD KONINKRIJK (THATCHER) OPVALLEND IS VERDER DAT CANADA MEER MOBILITEIT HEEFT DAN HET VERENIGD KONINKRIJK EN DAN DE VERENIGDE STATEN

57

58 TERUG NAAR DE AMERIKAANSE DROOM: IS VOOR LANDEN HET VERBAND TUSSEN INKOMENSONGELIJKHEID EN INKOMENSMOBILITEIT POSITIEF OF NEGATIEF? WE HEBBEN NU ALLE CIJFERS OM DIE VRAAG TE BEANTWOORDEN!

59 p. 46

60 DIT IS EEN WEERLEGGING DOOR DENKTANK ECONOMEN VAN EEN HYPOTHESE DIE UNIVERSITEITSSOCIOLOGEN AL LANG HADDEN VERWORPEN DIE HYPOTHESE LUIDT DAT MEER INKOMENSONGELIJKHEID EEN PRIKKEL TOT INSPANNING VORMT EN TOT MEER MOBILITEIT LEIDT DE ONDERZOEKSBEVINDING LUIDT ECHTER: IN EEN LAND MET MEER INKOMENSONGELIJKHEID IS MINDER INKOMENSMOBILITEIT IS DE AMERIKAANSE DROOM EEN NACHTMERRIE (GEWORDEN)?

61 IHT = INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE = NEW YORK TIMES

62

63

64

65

66 HOE MET NEDERLAND EN INTERGENERATIONELE MOBILITEIT WAT BETREFT INKOMEN (UIT ARBEID)? HET CBS BEGINT NU MET CIJFERS TE KOMEN, MAAR ER IS NOG VEEL ‘GEKNOEI’ DE EERSTE TABEL WERD GEMAAKT DOOR IEMAND VAN HET RESEARCH INSTITUUT VOOR ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT TE MAASTRICHT, DIE TIJDELIJK BIJ HET CBS WERKTE HET BESTAND VOOR DE TABEL WAS EEN PAAR JAAR GELEDEN ZOEK

67

68 DIT IS EEN NIEUWE TABEL, LATER GEMAAKT DOOR ANDERE MEDEWERKERS VAN HET CBS GEEN TABEL, MAAR VERBEELDING ERVAN ZELF REKENEN KAN EEN LEZER DUS NIET WAT VOLGT VERSCHEEN PAS OP DE WEBSITE VAN HET CBS ZOEK OP DIE WEBSITE DE NAMEN MARIAN VAN DEN BRAKEL EN LINDA MOONEN

69 MET DEZE TABEL KAN EEN LEZER REKENEN, MAAR ZE SLAAT NIET OP 20 % GROEPEN, MAAR OP 25 % GROEPEN DAARMEE IS VERGELIJKING MET EERDERE TABELLEN ONMOGELIJK

70 DEZE FIGUUR MOET ZIJN AFGELEID VAN EEN TABEL MET 10 % GROEPEN, MAAR DE STIJGING VAN DE HIER GEMAAKTE ONDERGROEP NAAR DE HIER GEMAAKTE BOVENGROEP KAN NIET WORDEN VERGELEKEN MET DE DALING VAN DIE BOVEN- NAAR DIE ONDERGROEP

71 DEZE FIGUUR IS NIET VOOR 1985-2008, MAAR VOOR 1985-2010 ZE GAAT NU WEL OVER QUINTIELEN, MAAR EEN LEZER KAN ER NIET MEE REKENEN

72 GELUKKIG ZIJN ER WEL ELASTICITEITEN BEREKEND EN OOK VERGELEKEN ZO KOMT ALLES TOCH OP ZIJN POOTJES TERECHT MERK OP DAT DE OECD ELASTICITEITEN OOK AAN CORAK ZIJN ONTLEEND

73 TOCH IS DE INTERPRETATIE VAN DE GEGEVENS NIET HELEMAAL GELUKKIG IS DE MOBILITEIT IN NEDERLAND ECHT ZO HOOG? ALS VADERS IETS OVERDRAGEN IS DAT VOORAL VERMOGEN EN DAARMEE INKOMEN UIT VERMOGEN, EN NIET INKOMEN UIT ARBEID EN DE OVERDRACHT VAN INKOMEN UIT VERMOGEN IS NIET BESTUDEERD HET IS DAAROM GEEN WONDER DAT ER LAGE ELASTICITEITEN WORDEN GEVONDEN

74

75 HOE SPEELT EEN VADER DIE DESTIJDS MEER INKOMEN UIT ARBEID HAD HET KLAAR DAT ZIJN ZOON LATER OOK EEN HOGER INKOMEN UIT ARBEID KRIJGT? DE MEEST VOOR DE HAND LIGGENDE VERKLARING IS VOLGENS MIJ EEN BIJPRODUCT VERKLARING OP BIJPRODUCTVERKLARINGEN KOMEN WE TERUG IN EVOLUTIONAIRE SOCIOLOGIE 1

76 HET INKOMEN UIT ARBEID VAN ZONEN NU ZAL HOGER ZIJN ALS HUN OPLEIDING HOGER IS DAT ZAL VOOR VADERS DESTIJDS OOK ZO ZIJN GEWEEST NU HEBBEN VADERS MET EEN HOGE OPLEIDING IN BEPAALDE MATE OOK ZONEN MET EEN HOGE OPLEIDING ALS DEZE DRIE VERBANDEN ZICH VOORDOEN IS ER EEN SAMENHANG TUSSEN INKOMEN VADER EN INKOMEN ZOON EEN VERBAND DAT NIET CAUSAAL IS, MAAR ENKEL EEN BIJPRODUCT DE VRAAG IS DAN IN HOEVERRE HET WAARGENOMEN VERBAND DOOR DE DRIE ANDERE VERBANDEN KAN WORDEN WEGVERKLAARD

77 BIJ MIJN WETEN IS DAT NOG NIET GEBEURD IK VERWACHT DAT DIE WEGVERKLARING NIET GEHEEL LUKT EN ER EEN BEPAALD VERBAND TUSSEN DE TWEE INKOMENS BLIJFT BESTAAN ZOALS DE SAMENHANG TUSSEN DE INKOMENS VAN TWEE (HUWELIJKS)PARTNERS NIET GEHEEL KAN WORDEN WEGVERKLAARD DOOR DE ONDERLIGGENDE DRIE VERBANDEN ZO LUKT DAT NIET VOLLEDIG MET DE SAMENHANG TUSSEN INKOMENS VAN OUDERS EN KINDEREN ZIE DIVERSE PUBLICATIES VAN ULTEE, MET ALS EERSTE ULTEE, DESSENS & JANSEN, EUROPEAN SOCIOLOGICAL REVIEW 1988 OVER ‘WHY DOES UNEMPLOYMENT COME IN COUPLES?’

78 VERDER IS DAAR HET PIJLENFIGUUR VOOR DE SOCIAAL-ECONOMISCHE LEVENSCYCLUS VAN BLAU & DUNCAN VOOR DE VERENIGDE STATEN IN 1962 DAARIN STAAN PUNTEN VOOR VADERS OPLEIDING EN VADERS BEROEP EN ZOONS OPLEIDING EN ZOONS EERSTE BEROEP ER LOOPT IN DEZE FIGUUR EEN STATISTISCH SIGNIFICANTE PIJL VAN BEROEP VADER NAAR EERSTE BEROEP ZOON OOK TOEN LUKTE EEN BIJPRODUCT VERKLARING DUS NIET GEHEEL

79 p. 52 DEZE CIJFERS ZIJN OOK VAN DE OECD ZE ZIJN NODIG VOOR EEN TOETS VAN DE BIJPRODUCT VERKLARING IN ZWEDEN IS HET VERBAND TUSSEN OPLEIDING OUDERS EN OPLEIDING KIND KLEINER DAN IN DE VERENIGDE STATEN, MAAR IN NEDERLAND IS HET GROTER HET VERBAND TUSSEN OPLEIDING OUDERS EN KINDEREN IN ENGELAND IS VERDACHT LAAG

80 p. 44 DEZE OECD FIGUUR LIJKT DE BIJPRODUCT VERKLARING TE WILLEN TOETSEN, MAAR IS NOG NIET GOED DOORDACHT MAAR DE ‘RETURNS TO EDUCATION’ (LOON NAAR OPLEIDING) MOETEN BEKEND ZIJN VOOR EEN TOETS VAN DE BIJPRODUCTVERKLAIRNG

81 OM DE BIJPRODUCT VERKLARING TE TOETSEN MOETEN ECHTER OOK DE RETURNS TO EDUCATION VOOR VADERS DESTIJDS BEKEND ZIJN DE OECD GEEFT DIE CIJFERS HELAAS NIET DAARDOOR KAN MET DE OECD CIJFERS DE BIJPRODUCT VERKLARING NIET WORDEN GETOETST

82 ULTEE’S BIJPRODUCT VERKLARING IMPLICEERT DAT VERSCHILLEN TUSSEN LANDEN IN INKOMENSOVERDRACHT KUNNEN WORDEN VERKLAARD UIT VERSCHILLEN IN INTERGENERATIONELE ONDERWIJSOVERDRACHT EN VERSCHILLEN TUSSEN LANDEN DESTIJDS IN HET EFFECT VAN OPLEIDING OP INKOMEN EN VERSCHILLEN TUSSEN LANDEN NU IN HET EFFECT VAN OPLEIDING OP INKOMEN


Download ppt "CURSUS HEDENDAAGSE SOCIOLOGISCHE THEORIEËN OPLEIDING SOCIOLOGIE NIJMEGEN TWEEDE BACHELOR JAAR 2013-2014 JANBOELSOCIOLOGIE 3: INKOMENSMOBILITEIT EN INKOMENSONGELIJKHEID."

Verwante presentaties


Ads door Google