De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

21/5/2002.

Verwante presentaties


Presentatie over: "21/5/2002."— Transcript van de presentatie:

1 21/5/2002

2 Begrippen Wat zijn stijlen en sjablonen (templates) en thema’s
Globale sjablonen en het documentsjabloon Door Word automatisch toegepaste/aangepaste stijlen (autoformat) Voordelen stijlgebruik consistente opmaak opmaak van gelijkaardig geformateerde tekst kan in één keer gewijzigd worden Het nut van het toevoegen van een section mark, zelfs in documenten met maar één sectie Alineastijl vs. letterstijl Definiëren van een stijl a.d.h.v. voorbeeldtekst Automatisch herdefiniëren van stijl

3 Begrippen Velden (fields)
wat zijn ze, wat is hun syntax, hoe worden ze opgemaakt? wanneer worden ze aangepast? Bladwijzers (bookmarks) en verwijzingen (cross-references) een bladwijzer is een naam die aan een stuk tekst wordt gegeven een verwijzing kan verwijzen naar de tekst, het paginanummer enz. van een bladwijzer een verwijzing kan ook verwijzen naar een titel, een tabel, … die dan geen naam hoeft te hebben Problemen die kunnen ontstaan met grote documenten Bijschriften bij figuren en tabellen

4 Technieken Tabellen: hoe maak je ze; hoe kan je ze aanpassen (kleiner groter maken, kolombreedtes, rijbreedtes) en verplaatsen rijen en kolommen verwijderen en toevoegen selecteren en kopiëren van rijen, kolommen en cellen tekst omzetten naar tabellen databanken en bestanden inlezen als tabel optimaal gebruik bij het maken van formulieren nauwkeurige positionering automatische opmaak borders and shading opties bij tabellen die over meerdere pagina's lopen Sorteren van tabellen en andere gegevens

5 Technieken Hoe verwijs je naar paginanummers, titels, hoofdstukken?
Hoe gebruik je de inhoud van “bookmarks” Toepassen van het StyleRef veld Creëren van invulformulieren verschil tussen “Word forms” en “Word/VBA forms” Creëren van “mail-merge” documenten Creëren van bijschriften bij figuren en tabellen en nummering ervan en verwijzing ernaar Inhoudstafel en lijst met figuren toevoegen

6 Tips Als een muisklik of een sleepoperatie zich niet gedraagt zoals je wenst, probeer het dan eens terwijl je Shift of Control indrukt Een tabel kan je splitsen met ctrl+shift+enter; als je er niet in slaagt tekst toe te voegen boven een tabel, gebruik dan deze toetsencombinatie in de bovenste rij van de tabel “Word’s formatting behavior can be confusing, even to expert users” “But just because the capability exists, doesn’t mean that you should use it”; enkel in elementaire gevallen gebruik je Thema’s Numerieke berekeningen in Word

7 Oefening 1 Open Thepowerofsound.txt en sla het op als Thepowerofsound.doc Maak een paragraafprofiel ParagraafP1 met als kenmerken: Rechts uitlijnen, 6pt voor en na paragraaf, eerste lijn inspringend, Times New Roman 11pt en lijnen bij elkaar houden Maak een paragraafprofiel KopP1 met als kenmerken: Times New Roman 14pt, gecentreerd, 12pt na kop en bij volgende houden Maak een tekenprofiel TekenP1 met als kenmerken: Times New Roman 11pt, onderlijnd Pas bovenstaande profielen toe zodat het resultaat er uit ziet als Thepowerofsound_1.pdf

8 Oefening 2 Ga verder met Thepowerofsound_1.doc
Zorg voor een uitlijning van alle paragrafen door eenvoudigweg het paragraafprofiel ParagraafP1 aan te passen. Pas alsook het tekenprofiel TekenP1 aan zodat Arthur C. Clarke cursief komt te staan. Het resultaat moet er uit zien als Thepowerofsound_2.pdf Gebruik opmaakprofielen steeds om een consistente opmaak te verkrijgen en om vlot wijzigingen te kunnen aanbrengen.

9 Oefening 3 Open studenten.xls vanuit MsWord; maak hiervan een tabel met 3 kolommen: naam student, , vorige studie gebruik Arial 12pt zorg ervoor dat de tabel een hoofding heeft die op elk blad wordt herhaald zorg ervoor dat bovenaan op elk blad de namen staan van de eerste en laatste student op dat blad Tip: hiervoor het “Styleref” veld onderaan op elk blad staat de datum waarop het document werd gecreëerd en de datum waarop het werd afgedrukt Het resultaat ziet eruit zoals studenten_res.pdf

10 Oefening 4 Creëer een nieuw Word-document; Laad de databank membership.mdb in als een tabel neem enkel gegevens op uit de tabel “Inventory data” neem enkel de velden “item”, “price” en “on hand” op beperk je bovendien tot items duurder dan 100 $ zorg dat de tabel gesorteerd is volgens stijgende prijs gebruik op het gepaste moment “insert as fields” Het resultaat moet er uit zien als membershipdatble.pdf Tips: open eventueel eerst eens de databank om een idee te krijgen van de tabellen die erin zitten gebruikt “insert database” (database toolbar) en gebruik bij voorkeur MS query; probeer ook de preview mode daarin

11 Oefening 5 Ga verder met het word-document dat je zojuist creëerde (of gebruik membershipdatble.doc als het niet wou lukken) Open de databank en maak van “Jordan Special” een koopje door de prijs te verlagen naar 99 $; verhoog ter compensatie de prijs van een “beginner’s racket” naar 150 $ Maak nu de verandering zichtbaar in het Word-document hoe doe je dit met minimaal werk? blijft de tabel gesorteerd? wanneer merkt Word de veranderingen in de databank op? Moet je de databank eerst opslaan, sluiten, … of niet? Besluit: krachtig, maar ook gevaarlijk

12 Oefening 6 Een professor wil per brief een mededeling aan al zijn studenten omtrent het examen. Hij wil de brieven personaliseren zodat ze eruit zien als kettingbrief.pdf vertrek van contemporaryletter.doc; pas de logo’s, de naam en het adres van de professor aan de namen en adressen van de studenten vind je in een tabel in bevolking.mdb; (S=student, P=parent) de professor spreekt zijn mannelijke studenten aan met “beste” en zijn vrouwelijke studenten met “lieve” Controleer de brief op fouten en maak vervolgens de gepersonaliseerde brieven aan

13 Oefening 7 Lees het document titels.txt en formateer het als volgt
1. hoofdtitels: 14 pt vet Arial 1.1 titels op niveau 2: 12 pt vet Arial 1.1.1 titels op niveau 3: 11pt Arial schuin De titels springen niet in, en worden respectievelijk geassocieerd aan nieuwe stijlen H1, H2 en H3 Zorg dat de titels automatisch correct worden genummerd als men ze in stijl H1, H2 of H3 zet Het resultaat ziet eruit als titels.pdf

14 Oefening 8 Open Famousquotes.doc
Onderzoek dmv shift+F1 hoe de tekst is ‘opgemaakt’. Bemerk het verschil tussen alinea- en tekenopmaak de hiërarchie die Word volgt om de opmaak te bepalen: Alineaopmaak: alineaprofiel – directe opmaak Tekenopmaak: alineaprofiel – tekenprofiel – directe opmaak Welke alinea- en tekenprofielen zijn er beschikbaar? Verwijder (in één operatie) de tekenopmaak van de volledige tekst zodat enkel de alinea-opmaak overblijft

15 Oefening 9 Pas ita.doc uit oefeningenreeks 2 aan zodat bovenaan op de oneven bladzijde de titel van de betreffende sectie verschijnt (d.w.z. de titels die genummerd worden met “1”, “2”, …) p ziet er b.v uit als in ita_res1.pdf Tip: gebruik het “Styleref” veld Toon in de footers op de oneven bladzijden wanneer het werd gecreëerd wanneer het werd afgedrukt hoeveel bladzijden het bevat (maar in woorden) Let hierbij op het formaat van de data Tip: gebruik velden Het eindresultaat (p ) ziet er uit als ita_res2.pdf

16 Oefening 10 Maak een tabel met de voorkeurstemmen van de SP in Gent.
Voorkeurstemmenspgent.txt bevat de lijst met namen + het bijhorende aantal voorkeurstemmen Gebruik het ‘AutoFormat Colorful 2’ Zorg voor een rechtse uitlijning van de getallen Gewenste eindresultaat: Voorkeurstemmenspgent.pdf Toemaatje: sorteer op de laatste kolom Tip: Maak gebruik van de conversiefunctie tekst naar tabel, waarbij je tabs gebruikt om de scheiding tussen de verschillende kolommen aan te geven; aanbrengen van de tabs op de juiste plaats kan d.m.v. zoeken en vervangen (met goed gebruik van de jokers...) Opmerking: de data in dit voorbeeld werd louter toevallig gekozen en impliceert geen sympathie noch antipathie voor een bepaalde partij

17 Oefening 11 Open forfigures.doc en voeg twee figuren met onderschriften in, n.l. snap-BBC jpg en ms-ericsson.jpg Het resultaat moet eruit zien als forfigures_res1.pdf Let erop dat de figuren en de onderschriften correct mee verhuizen, b.v. als men de eerste alinea langer maakt


Download ppt "21/5/2002."

Verwante presentaties


Ads door Google