De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De schadevergoeding na schadegeval met motorvoertuig

Verwante presentaties


Presentatie over: "De schadevergoeding na schadegeval met motorvoertuig"— Transcript van de presentatie:

1 De schadevergoeding na schadegeval met motorvoertuig
Evolutie van de rechtspraak De nieuwe indicatieve tabel mr. Vanessa Vliegen 17 februari 2009

2 OVERZICHT 1. Inleiding: algemene principes van schadeloosstelling en recente rechtspraak 2. Schadebegroting in concreto: de nieuwe indicatieve tabel 3. Bijzondere vraagstukken

3 Algemene principes van schadeloosstelling
Bewijs van fout – schade – oorzakelijk verband Tijdstip van beoordeling Vergoedende intresten Kosten deskundige en advocatenkosten

4 Bewijs van fout – schade – oorzakelijk verband
Stap 1: Bewijs fout – schade – oorzakelijk verband Art B.W. Bewijs bestaan en omvang schade Art. 1315, 1ste lid B.W. – art. 870 Ger. W. Indicatieve tabel - forfaitaire vergoedingen als middel om aan bewijslast te ontsnappen?

5 Stap 2: Herstel in natura mogelijk?
Vaste rechtspraak sinds Cass. 20 januari 1993 Stap 3: Toekenning bedrag ahv concrete bewijzen mogelijk?

6 Stap 4: Ex Aequo et bono (indicatieve tabel)
Indien geen andere berekeningswijze mogelijk Indien geen precieze gegevens Indien omvang schade niet bewezen en geen betwisting door tegenpartij Cass 3 maart 2008 Cass. 20 februari 2004 Cass 1 februari 2002 ! Mogelijkheid tot afwijken van indicatieve tabel ahv concrete omstandigheden Rb Turnhout 18 maart 2002

7 Tijdstip van beoordeling (1) - Principe: tijdstip van de uitspr aak
Cass. 22 november 2005 (!) Cass. 26 oktober 2005 Cass. 21 december 2001 Cass. 2 mei 2001

8 Tijdstip van beoordeling (2)
Gevolgen - Toepassing meest recente versie indicatieve tabel? RS verdeeld Antwerpen 22 mei 2002 Rb Kortrijk 8 oktober 2004 Pol Hasselt 9 april 2002 Rb Gent 30 april 2002

9 Tijdstip van beoordeling (3)
Gevolgen - Gebeurtenissen na O.D. vreemd aan O.D. EN/OF - Gebeurtenissen na O.D. vreemd aan de schade zelf Cass RS onduidelijk Groot verschil in de praktijk (hertrouw, overlevingspensioen)

10 Vergoedende intresten (1) - Rechtspraak
vergoeding van bijkomende schade die voortvloeit uit vertraging van betaling en tengevolge muntonwaarding Cass. 13 januari 2005 Cass. 20 februari 2004 Cass. 22 oktober 2003

11 Vergoedende intresten (2) - Indicatieve tabel
Vergoeding van bijkomende schade die voortvloeit uit vertraging van betaling * I.T. 2008: Rechter begroot percentage zelf * I.T. 2008: Schorsing intresten bij vertraging van afhandeling door SO * Aanvangsdatum afzonderlijk voor elke schadepost

12 Vergoedende intresten (3) - Op provisies?
I.T. 2004: “Logischerwijze wordt op de provisie dezelfde rente toegekend” I.T. 2008: - bepaling niet hernomen - cfr recente rechtspraak oa. Cass. 16 mei 2001

13 Kosten deskundig onderzoek – kosten van verdediging (1)
- Kosten deskundig onderzoek (art Ger. W. – art , tweede lid Sv) * Ppe: Ten laste van de aansprakelijke * Uitz: vordering SO onbestaande of overdreven oa. Gent 2 januari 2004 Pol. Gent 13 januari 1999

14 Kosten deskundig onderzoek – kosten van verdediging (2)
- KB 26 oktober 2007 nav Wet 21 april 2007 - bij begroting bedrag RPV wordt gekeken naar schadevergoeding die uiteindelijk wordt toegekend door Rer en ipv oorspronkelijke vordering

15 Schadebegroting in concreto – de nieuwe indicatieve tabel
Ratio: aanpassing aan heersende rechtspraak – integratie gelden principes – geen nieuwigheden Nieuwe bedragen Inhoudelijke wijzigingen

16 Nieuwe bedragen (1) - Verplaatsingskosten: 0,30 ipv 0,25 per km
- T.W.O. meerinspanningen: 20 EUR per dag ipv 17 EUR per dag Cfr rechtspraak Luik oa. Pol. Luik 16 september 2003 Opmerking: Economische Waarde Huishouden onveranderd

17 Nieuwe bedragen (2) - Morele schade
IT 2004: * morele schade s.s. 37,50 – 31,00 – 25,00 EUR per dag * pretium doloris: schaal van 1 tot 7 20,00EUR + 2,50EUR per graad IT 2008: * morele schade s.s. 31,00 – 25,00 EUR per dag * pretium doloris: afzonderlijk begroot verhoging met ,50 – 15 – 17,50 EUR vanaf schaal 4

18 - Verlies schooljaar: verhoging van de bedragen tot 25%
Nieuwe bedragen (3) - Verlies schooljaar: verhoging van de bedragen tot 25% Lager onderwijs ipv 375 Middelbaar en beroepsonderwijs (idem) Hoger onderwijs op kot ipv 3750 thuis ipv 3500 Unief op kot ipv 3500 thuis ipv 1750

19 Nieuwe bedragen (4) - B.I. – B.A.O. :
Intrestvoet op gekapitaliseerd bedrag 2% ipv 3% Concreet: verhoging bedragen met min. 10% tot pensioenleeftijd - Esthetische schade: I.T. 2004: schaal van Julin 1 t.e.m. 7 min en max bedrag I.T. 2008: bedragen Julin aangepast geen min en max bedrag onderscheid naar leeftijd! man – vrouw?

20 Nieuwe bedragen (5) - Vergoeding materieel – moreel vermengd: forfait per punt verhoogd met 10% - Schade ex haerede I.T. 2004: - 37,50 EUR per dag - vast bedrag tbv 625 en 2500 EUR I.T. 2008: - 75 EUR per dag - incl vergoeding morele schade

21 Nieuwe bedragen (6) - morele schade van nabestaanden bij overlijden
3 wijzigingen van tot EUR - verlies van echtgenoot/echtgenote - verlies van samenwonende levenspartner - verlies van inwonend kind

22 Inhoudelijke wijzigingen (1)
- Voertuigschade: Eventueel forfaitaire vergoeding van 10% wegens waardevermindering na herstelling - Aandacht voor verschillende vormen van schade - seksuele schade: vorderingsrecht voor partner - genoegenschade: criterium -> vooraf bestaande hobby stopgezet of drastisch verminderd - schade door weerkaatsing ipv genegenheidsschade

23 Inhoudelijke wijzigingen (2)
- opdracht medische expertise * onderscheid invaliditeit, huishoudelijke en economische ongeschiktheid * van letsels naar stoornissen * onderscheid tussen verschillende schadeposten * bepalen aanpassing aan wagen – woning na ongeval - economische schade bij overlijden: kinderen worden geacht de ouderlijke woonst te verlaten op 25 jarige leeftijd

24 De indicatieve tabel 2008 – kritische noot

25 Bijzondere vraagstukken
Vooraf bestaande toestand Verergering bestaand letsel Schadeloosstelling en feitelijk samenwonende partners

26 Vooraf bestaande toestand
“The wrongdoer must take the victim as he finds him” Onderscheid 1. voorbestemdheid tot schade (pathologische predispositie) - > integrale vergoeding SO indien bewijs dat SO zonder ongeval aandoening niet zou gehad hebben 2. vooraf bestaande toestand -> vergoeding indien levensverwachting of arbeidsgeschiktheid van SO beïnvloed wordt cf. oa. Pol Hoei 28 juni 2005

27 Verergering bestaand letsel
- Vonnis hoeft niet expliciet in voorbehoud te voorzien, slechts indien zij expliciet is afgewezen is bijkomende vordering uitgesloten Rb. Gent 18 oktober 2004 - Aanvaarden van medische minnelijke expertise betekent geen verzaking aan recht op voorbehoud voor toekomstige schade Pol. Verviers 20 maart 2006

28 Schadeloosstelling en feitelijk samenwonende partners
Principe: feitelijke samenwonende partner heeft recht op schadeloosstelling (Sedert invoering ‘Wettelijke samenwoonst’ ook voor feitelijke samenwoners weinig betwisting over principe zelf)

29 Schadeloosstelling en feitelijk samenwonende partners
Discussie: aard van de schadevergoeding - materiële schade: bewijs duurzame band vereist – alle middelen van recht – vooral duurtijd relatie belangrijk veel verschillen in de rechtspraak - morele schade: geen bewijs vereist – opnieuw veel verschillen in rechtspraak – bedragen van tot EUR

30 BESLUIT


Download ppt "De schadevergoeding na schadegeval met motorvoertuig"

Verwante presentaties


Ads door Google