De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beschrijvende statistiek l Inleiding l Beschrijving van een verdeling mbv tabellen en figuren l Kengetallen l Het beschrijven van verbanden tussen twee.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beschrijvende statistiek l Inleiding l Beschrijving van een verdeling mbv tabellen en figuren l Kengetallen l Het beschrijven van verbanden tussen twee."— Transcript van de presentatie:

1 Beschrijvende statistiek l Inleiding l Beschrijving van een verdeling mbv tabellen en figuren l Kengetallen l Het beschrijven van verbanden tussen twee variabelen

2 Beschrijvende statistiek l Inleiding beschrijvende vs inferentiele statistiek kwalitatieve variabelen nominale variabelen ras, geslacht, bloedgroep,... ordinale variabelen behandelingsresultaat, SES, opleidingsniveau,… categorisch: polytoom vs. dichotoom numerieke variabelen numeriek discrete variabelen aantal kinderen in gezin, … numeriek continue variabelen lichaamslengte, bloeddruk, lichaamstemperatuur,… ratioschaal vs intervalschaal

3 Beschrijvende statistiek l Inleiding: data-set: astma-studie SPSS Statistica Excel

4 Beschrijvende statistiek SPSS Statistica

5 Beschrijvende statistiek l Beschrijving van een verdeling m.b.v. tabellen en figuren kwalitatieve variabelen frequentieverdeling STAT.ANAMNESE: 0 = negatief, 1 = pos.astma, 2 = atopie (2.sta) BASIC STATS Cumul. Percent Cumul % % of all Cumul. % Category Count of Valid Cases of All G_1: , , , ,7627 G_2: , , , ,5709 G_3: , , , ,7368 Missing , , ,0000 SPSS Statistica

6 Beschrijvende statistiek kwalitatieve variabelen staafdiagram l Beschrijving van een verdeling m.b.v. tabellen en figuren SPSS Statistica

7 Beschrijvende statistiek numerieke continue variabelen frequentieverdeling STAT.LEEFTIJD (2.sta) BASIC STATS Cumul. Percent Cumul % % of all Cumul. % Category Count of Valid Cases of All 15,000 < x <= 20, , ,0000 0, , ,000 < x <= 25, , , , , ,000 < x <= 30, , , , , ,000 < x <= 35, , , , , ,000 < x <= 40, , , , , ,000 < x <= 45, , , , , ,000 < x <= 50, , ,0000 2, ,0000 Missing , ,0000 STAT.LEEFTIJD (2.sta) BASIC l Beschrijving van een verdeling m.b.v. tabellen en figuren SPSS Statistica

8 Beschrijvende statistiek l Beschrijving van een verdeling m.b.v. tabellen en figuren numerieke continue variabelen histogram SPSS Statistica

9 Beschrijvende statistiek l Beschrijving van een verdeling m.b.v. tabellen en figuren numerieke continue variabelen frequentiepolygoon SPSS Statistica

10 Beschrijvende statistiek l Beschrijving van een verdeling m.b.v. tabellen en figuren numerieke continue variabelen histogram Statistica

11 Beschrijvende statistiek l Beschrijving van een verdeling m.b.v. tabellen en figuren numerieke continue variabelen frequentiepolygoon Statistica

12 Beschrijvende statistiek l Kengetallen Kwalitatieve variabelen: meestal niet nodig. evt. een modale categorie Numerieke (kwantitatieve) variabelen: karakterisering van de verdeling a.h.v.: kengetallen voor centraal niveau en voor spreiding. Kengetallen voor het centrale niveau rekenkundig gemiddelde mediaan of 50e percentiel andere percentielen STAT.Descriptive Statistics (2.sta) BASIC STATS Lower Upper Variable Valid N Mean Median Minimum Maximum Quartile LEEFTIJD , , , , , ,21492 STAT.Descriptive Statistics (2.sta) BASIC SPSS Statistica

13 Beschrijvende statistiek l Kengetallen Mediaan of gemiddelde ? meestal gemiddelde nadeel: gevoeliger voor uitschieters dan mediaan mediaan ook bruikbaar voor ordinale variabelen symmetrische verdeling: gemiddelde = mediaan niet symmetrische verdeling: voorkeur voor mediaan

14 Beschrijvende statistiek l Kengetallen Kengetallen voor spreiding Spreidingsbreedte Percentielafstanden (interkwartielafstand) Standaardafwijking Variatiecoëfficiënt STAT.Descriptive Statistics (2.sta) BASIC STATS Lower Upper Quartile Variable Valid N Mean Median Minimum Maximum Quartile Range Std.Dev. LEEFTIJD , , , , , , , , STAT.Descriptive Statistics (2.sta) BASIC SPSS Statistica

15 Beschrijvende statistiek l Kengetallen Kengetallen voor spreiding: Box-whisker plot Spreidingsbreedte, interpercentiel afstand SPSS Statistica

16 Beschrijvende statistiek l Kengetallen Kengetallen voor spreiding: Box-whisker plot Standaardafwijking SPSS Statistica

17 Beschrijvende statistiek l Het beschrijven van verbanden tussen twee variabelen Twee kwalitatieve variabelen: de kruistabel SPSS Statistica

18 Beschrijvende statistiek l Het beschrijven van verbanden tussen twee variabelen Eén kwalitatieve en één continue variabele: Box-whisker plot SPSS Statistica

19 Beschrijvende statistiek l Het beschrijven van verbanden tussen twee variabelen Eén kwalitatieve en één continue variabele SPSS Statistica

20 Beschrijvende statistiek l Het beschrijven van verbanden tussen twee variabelen Twee continue variabelen: spreidingsdiagram (scatter plot) SPSS Statistica

21 Beschrijvende statistiek l Het beschrijven van verbanden tussen twee variabelen Twee continue variabelen: spreidingsdiagram (scatter plot) SPSS Statistica

22 Beschrijvende statistiek l Het beschrijven van verbanden tussen twee variabelen Twee continue variabelen: spreidingsdiagram (scatter plot) Statistica

23 l Kans op de gebeurtenis (ziekte, genezing, sterfte,…) in ‘de’ populatie –Wat betekent deze uitspraak? –Wat is kans? –Wat is ‘de’ populatie l Voorbeeld 1: –werp 100 maal een muntstuk op en noteer (cumulatief) het aantal malen kruis. Zet de fractie kruis uit tegen het aantal herhaalde worpen. –Empirische wet van de grote getallen. Kans en enkele basiseigenschappen

24

25 l Empirische wet van de grote getallen Kans en enkele basiseigenschappen

26 l Kans op de gebeurtenis (ziekte, genezing, sterfte,…) l Voorbeeld: –werp 100 maal een dobbelsteen en noteer (cumulatief) het aantal malen een. Zet de fractie een uit tegen het aantal herhaalde worpen. –Empirische wet van de grote getallen. Kans en enkele basiseigenschappen

27 l Empirische wet van de grote getallen Kans en enkele basiseigenschappen


Download ppt "Beschrijvende statistiek l Inleiding l Beschrijving van een verdeling mbv tabellen en figuren l Kengetallen l Het beschrijven van verbanden tussen twee."

Verwante presentaties


Ads door Google