De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beschrijvende statistiek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beschrijvende statistiek"— Transcript van de presentatie:

1 Beschrijvende statistiek
Inleiding Beschrijving van een verdeling mbv tabellen en figuren Kengetallen Het beschrijven van verbanden tussen twee variabelen

2 Beschrijvende statistiek
Inleiding beschrijvende vs inferentiele statistiek kwalitatieve variabelen nominale variabelen ras, geslacht, bloedgroep,... ordinale variabelen behandelingsresultaat, SES, opleidingsniveau,… categorisch: polytoom vs. dichotoom numerieke variabelen numeriek discrete variabelen aantal kinderen in gezin, … numeriek continue variabelen lichaamslengte, bloeddruk, lichaamstemperatuur,… ratioschaal vs intervalschaal

3 Beschrijvende statistiek
Inleiding: data-set: astma-studie SPSS Statistica Excel

4 Beschrijvende statistiek
SPSS Statistica

5 Beschrijvende statistiek
Beschrijving van een verdeling m.b.v. tabellen en figuren kwalitatieve variabelen frequentieverdeling STAT. ANAMNESE: 0 = negatief, 1 = pos.astma, 2 = atopie (2.sta) BASIC STATS Cumul. Percent Cumul % % of all Cumul. % Category Count of Valid Cases of All G_1:0 513 48,30508 48,3051 45,76271 45,7627 G_2:1 166 679 15,63089 63,9360 14,80821 60,5709 G_3:2 383 1062 36,06403 100,0000 34,16592 94,7368 Missing 59 1121 5,55556 5,26316 SPSS Statistica

6 Beschrijvende statistiek
Beschrijving van een verdeling m.b.v. tabellen en figuren kwalitatieve variabelen staafdiagram SPSS Statistica

7 Beschrijvende statistiek
Beschrijving van een verdeling m.b.v. tabellen en figuren numerieke continue variabelen frequentieverdeling SPSS Statistica STAT. LEEFTIJD (2.sta) BASIC STATS Cumul. Percent Cumul % % of all Cumul. % Category Count of Valid Cases of All 15,000 < x <= 20,000 0,00000 0,0000 20,000 < x <= 25,000 165 14,71900 14,7190 25,000 < x <= 30,000 273 438 24,35326 39,0723 30,000 < x <= 35,000 226 664 20,16057 59,2328 35,000 < x <= 40,000 208 872 18,55486 77,7877 40,000 < x <= 45,000 225 1097 20,07136 97,8591 45,000 < x <= 50,000 24 1121 2,14095 100,0000 Missing

8 Beschrijvende statistiek
Beschrijving van een verdeling m.b.v. tabellen en figuren numerieke continue variabelen histogram SPSS Statistica

9 Beschrijvende statistiek
Beschrijving van een verdeling m.b.v. tabellen en figuren numerieke continue variabelen frequentiepolygoon SPSS Statistica

10 Beschrijvende statistiek
Beschrijving van een verdeling m.b.v. tabellen en figuren numerieke continue variabelen histogram Statistica

11 Beschrijvende statistiek
Beschrijving van een verdeling m.b.v. tabellen en figuren numerieke continue variabelen frequentiepolygoon Statistica

12 Beschrijvende statistiek
Kengetallen Kwalitatieve variabelen: meestal niet nodig. evt. een modale categorie Numerieke (kwantitatieve) variabelen: karakterisering van de verdeling a.h.v.: kengetallen voor centraal niveau en voor spreiding. Kengetallen voor het centrale niveau rekenkundig gemiddelde mediaan of 50e percentiel andere percentielen SPSS Statistica STAT. Descriptive Statistics (2.sta) BASIC STATS Lower Upper Variable Valid N Mean Median Minimum Maximum Quartile LEEFTIJD 1121 33,05964 32,63039 20,50445 45,83778 27,40931 39,21492

13 Beschrijvende statistiek
Kengetallen Mediaan of gemiddelde ? meestal gemiddelde nadeel: gevoeliger voor uitschieters dan mediaan mediaan ook bruikbaar voor ordinale variabelen symmetrische verdeling: gemiddelde = mediaan niet symmetrische verdeling: voorkeur voor mediaan

14 Beschrijvende statistiek
Kengetallen Kengetallen voor spreiding Spreidingsbreedte Percentielafstanden (interkwartielafstand) Standaardafwijking Variatiecoëfficiënt SPSS Statistica STAT. Descriptive Statistics (2.sta) BASIC STATS Lower Upper Quartile Variable Valid N Mean Median Minimum Maximum Range Std.Dev. LEEFTIJD 1121 33,05964 32,63039 20,50445 45,83778 27,40931 39,21492 11,80561 6,972011

15 Beschrijvende statistiek
Kengetallen Kengetallen voor spreiding: Box-whisker plot Spreidingsbreedte, interpercentiel afstand SPSS Statistica

16 Beschrijvende statistiek
Kengetallen Kengetallen voor spreiding: Box-whisker plot Standaardafwijking SPSS Statistica

17 Beschrijvende statistiek
Het beschrijven van verbanden tussen twee variabelen Twee kwalitatieve variabelen: de kruistabel SPSS Statistica

18 Beschrijvende statistiek
Het beschrijven van verbanden tussen twee variabelen Eén kwalitatieve en één continue variabele: Box-whisker plot SPSS Statistica

19 Beschrijvende statistiek
Het beschrijven van verbanden tussen twee variabelen Eén kwalitatieve en één continue variabele SPSS Statistica

20 Beschrijvende statistiek
Het beschrijven van verbanden tussen twee variabelen Twee continue variabelen: spreidingsdiagram (scatter plot) SPSS Statistica

21 Beschrijvende statistiek
Het beschrijven van verbanden tussen twee variabelen Twee continue variabelen: spreidingsdiagram (scatter plot) SPSS Statistica

22 Beschrijvende statistiek
Het beschrijven van verbanden tussen twee variabelen Twee continue variabelen: spreidingsdiagram (scatter plot) Statistica

23 Kans en enkele basiseigenschappen
Kans op de gebeurtenis (ziekte, genezing, sterfte,…) in ‘de’ populatie Wat betekent deze uitspraak? Wat is kans? Wat is ‘de’ populatie Voorbeeld 1: werp 100 maal een muntstuk op en noteer (cumulatief) het aantal malen kruis. Zet de fractie kruis uit tegen het aantal herhaalde worpen. Empirische wet van de grote getallen.

24

25 Kans en enkele basiseigenschappen
Empirische wet van de grote getallen

26 Kans en enkele basiseigenschappen
Kans op de gebeurtenis (ziekte, genezing, sterfte,…) Voorbeeld: werp 100 maal een dobbelsteen en noteer (cumulatief) het aantal malen een. Zet de fractie een uit tegen het aantal herhaalde worpen. Empirische wet van de grote getallen.

27 Kans en enkele basiseigenschappen
Empirische wet van de grote getallen


Download ppt "Beschrijvende statistiek"

Verwante presentaties


Ads door Google