De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lastige lieden Leo Gualthérie van Weezel, psychiater/psychotherapeut met dank aan Nathalie Meijerink, Sietske de Vries, Peter Seerden 13-6-2013 oncologie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lastige lieden Leo Gualthérie van Weezel, psychiater/psychotherapeut met dank aan Nathalie Meijerink, Sietske de Vries, Peter Seerden 13-6-2013 oncologie."— Transcript van de presentatie:

1 Lastige lieden Leo Gualthérie van Weezel, psychiater/psychotherapeut met dank aan Nathalie Meijerink, Sietske de Vries, Peter Seerden 13-6-2013 oncologie in perspectief

2 Kanker en aanpassing Coping problemen: focus meestal –Angst –Depressie Attitude van behandelaars –Empathie –Emanciperen, samenwerken, faciliteren Vandaag focus op agressie 13-6-2013 oncologie in perspectief

3 ‘Lastige Lieden’ Typische softe titel –Begripvol –Vergevingsgezind waar wil je het over hebben? 13-6-2013 oncologie in perspectief

4 ‘Mensen die je het leven zuur maken’ Agressief gedrag van patiënten –van naasten –maatschappelijk: toenemende agressie AVL soms té aardig –daardoor kwetsbaar voor agressie Beleid, uitgangspunt –Hanteren verschillende vormen van agressie –Behoud van patiëntvriendelijkheid 13-6-2013 oncologie in perspectief

5 Ben u ook zo hufterig geworden? Verkeer Voorbeeld van een ander Ouwe zak, je rijdt te hard op je fietsie Elke calamiteit moet voorkomen worden Wie is verantwoordelijk ? ik niet ! Koppen moeten rollen,regels aangescherpt Maakbaarheid Vóór mij, dóór anderen 13-6-2013 oncologie in perspectief

6 Kanker en Maakbaarheid Kanker geeft controle verlies Existentiële bedreiging Kanker Ziekenhuis maakt kanker beter Daar krijgen ze veel geld voor Ze beloven én kunnen dat tegenwoordig Dan moeten die dokters ook hun ding doen ! Kanker maakt afhankelijk Kanker Ziekenhuis, medische wereld Moeilijk om afhankelijk te zijn 13-6-2013 oncologie in perspectief

7 AVL al 100 jaar aardig Prettige sfeer in het ziekenhuis –Patiënt vriendelijk –Empatisch –Terwijl er verschrikkelijke behandelingen worden gegeven! Hoe behouden we die sfeer ? –Schaalvergroting, Verzakelijking ‘Big family ‘ of ‘efficiënte professionals’ –‘Verhuftering’ 13-6-2013 oncologie in perspectief

8 En dan valt er een klap patiënt (63)slaat psychiater (62) Delier: Psychose bij lichamelijke ontregeling Hoofd-Hals tumor, Beschadigd brein door chronisch alcohol gebruik Infectie, interne ontregeling Geheel verantwoordelijkheid van ZH –Infectie bestrijden –Delirante symptomen bestrijden –Verpleegkundige maatregelen Eigen schuld: ga niet naast hem zitten ! 13-6-2013 oncologie in perspectief

9 Veiligheid & Motivatie Personeel –Veilige werkplek –Gemotiveerd blijven ‘Ik heb oncologie gekozen, niet psychiatrie’ ‘Ik wil mijn vak in goede harmonie met patiënt en naasten uitoefenen’ Veiligheid –Patiënt & naasten & mede patiënten –Buiten bestek vandaag 13-6-2013 oncologie in perspectief

10 …en nog een klap patient slaat in AVL zijn broer neer Man (52) –Komt voor eerste klinische chemotherapie –Broer op bezoek –‘Gepest door mijn broer’ RVB, afdeling, psychiater –Ferm standpunt Terug naar Huis Nu géén chemo Kan terugkomen indien veilig 13-6-2013 oncologie in perspectief

11 AVL 100 jaar té aardig? Splitsing in het team –Oncologische behandeling wordt onthouden –Die patiënt wel kort lontje, maar tegen ons aardig –Moet die aso’s niet naar ander ZH? Al 100 jaar aardig in AVL –Té aardig ? Naief? Kwetsbaar voor agressie 13-6-2013 oncologie in perspectief

12 Strategische attitude Duidelijk maken wie de vragende partij is –U hebt deze kanker –AVL kan u deze behandeling geven –Kans op effect,maar ook: Kans op bijwerkingen –Behandeling : graag of niet Geen grote beloftes doen –Aan die kanker ga je dood, wij kunnen proberen… –Wij maken kanker tot chronische ziekte !!! Niet handig 13-6-2013 oncologie in perspectief

13 Oncologie & Psychiatrie Psychi(atri)sche klachten bv agressie –1.Door de ziekte en behandeling Delier, bijwerkingen van medicatie, locatie tumor –2.Op basis van bestaande psychopathologie bv Anti-sociale persoonlijkheid Angst, depressie, psychose –3.Op de ziekte: coping Verwerking, aanpassing Taken –Diagnostiek: medisch,psychologisch,sociaal –Medebehandeling 13-6-2013 oncologie in perspectief

14 Coping Wat kan een goede patiënt ? Zich verstandig aanpassen aan steeds weer veranderende knelpunten Van de verschillende fasen van de ziekte –Existentiële bedreiging, angst, dood –Afhankelijkheid van medische wereld Vertrouwen hebben in die mensen die je ook zo ziek kunnen maken Groot wonder dat zoveel mensen dat wel goed kunnen palliatieve zorg 21-3-2013 13-6-2013 oncologie in perspectief

15 palliatieve zorg 21-3-2013 Curatief Palliatief tumorgerichtsymptoomgerichttumorgericht symptomen ++++ diagnose overlijden controle Coping Emotionele ontregeling bij overgang naar volgende fase van ziekte 13-6-2013 oncologie in perspectief

16 ‘Window of tolerance’ Ogden & Minton, 2000 Redelijkheid & Emoties in evenwicht Vluchten, Vechten Bevriezen AROUSALAROUSAL TIJD 13-6-2013 oncologie in perspectief

17 Aanpassingsproblemen : depressieve klachten angst/spanningsklachten agressie gedragsproblemen slaap/eetproblemen lichamelijke klachten relatieproblemen problemen met medisch steunsysteem vechten vluchten bevriezen 13-6-2013 oncologie in perspectief

18 ‘Window of tolerance’ Ogden & Minton, 2000 AROUSALAROUSAL TIJD Wat bepaalt de ‘bandbreedte’ en ‘rek’ van iemands ‘window of tolerance’? 13-6-2013 oncologie in perspectief

19 bandbreedte Persoonlijkheidskenmerken –Persoonlijkheidsstoornissen/ trekken –Bv Anti-sociale Onder druk van ziekte verstrakt en vernauwt ons ‘window of tolerance’ 13-6-2013 oncologie in perspectief

20 palliatieve zorg 21-3-2013 DEFINITIE PS (PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS) (DSM IV) ‘Duurzaam patroon van innerlijke ervaringen en gedrag die binnen de heersende cultuur afwijken van de verwachtingen. Dit patroon wordt zichtbaar in cognities, affecten, interpersoonlijke relaties en beheersing van impulsen. Het patroon is star, uit zich op een breed terrein van persoonlijke en sociale relaties. Het veroorzaakt een significant mate van lijden en beperkingen in sociale en maatschappelijke situaties 13-6-2013 oncologie in perspectief

21 palliatieve zorg 21-3-2013 PS en ziekte 10 % patiënten persoonlijkheidsstoornis(?) Groter aantal mensen specifieke persoonlijkheidstrekken. Stress van ziekte vergroten ps.trekken ”hypertrofie van persoonlijkheidskenmerken” 13-6-2013 oncologie in perspectief

22 palliatieve zorg 21-3-2013 Gevaren van agressie & persoonlijkheidsproblemen Bedreiging voor relatie met behandelaars –Angstig overbetrokken / afhouden –Ingepalmd worden –Splitsing teams –Ziekteverzuim behandelaars Beïnvloeden omgaan met de klachten en de behandeling –patiënt delay, non-compliance, dwingend, eisend Attitude de patiënt blijft ‘probleem eigenaar’ 13-6-2013 oncologie in perspectief

23 En nog een klap.. De anti-sociale patiënt krijgt onbegrepen, slecht behandelbare complicaties –Langdurige opname, veel onzekerheid –Verantwoordelijkheidsgevoel behandelaars Uit comfort zone : patiënt vragende partij Patient agressie tov medewerkers –Verbaal, fysiek, psychisch –Op basis van frustratie, persoonlijkheid, veranderd bewustzijn 13-6-2013 oncologie in perspectief

24 deze klap : groot dilemma Verpleging afgebrand –patiënt moet weg, afdeling gaat kapot Personeelsbelang Veiligheid en werkklimaat RODE KAART! Medische verantwoordelijkheid Dood zieke patiënt Behandelovereenkomst Patiëntenbelang 13-6-2013 oncologie in perspectief

25 Uit het dilemma komen Vraagt heldere afweging, afstemming en beslissingsbevoegdheid –Huidige richtlijnen saneren Agressie in 7 verschillende documenten Helderheid in protocollen, terminologie –Belang voor personeelsbeleid Alle partijen moeten zich gehoord weten 50% arbeidsgebonden ziekteverzuim: psychosociale belasting, wo agressie en geweld 13-6-2013 oncologie in perspectief

26 Heldere diagnose en analyse van situatie mijn achtergrond : Alles begrijpen is, alles kunnen vergeven beter: Alles begrijpen is tot meest verstandige aanpak komen. 13-6-2013 oncologie in perspectief

27 Variabelen Positie van agressor –Patiënt –Naaste / familie/ partner Soort agressie Soort geweld Fase/ beloop van ziekte Persoonlijkheid van de agressor Interactie van slachtoffer/ team 13-6-2013 oncologie in perspectief

28 Soorten agressie en geweld Verbaal geweld Fysiek geweld Psychisch geweld Frustratie agressie Onwillekeurige agressie Instrumentele agressie 13-6-2013 oncologie in perspectief

29 No-nonsens stop met dat softe gepraat over ‘ lastige lieden’ noem het beestje bij de naam: ‘agressie op de werkvloer’ 13-6-2013 oncologie in perspectief


Download ppt "Lastige lieden Leo Gualthérie van Weezel, psychiater/psychotherapeut met dank aan Nathalie Meijerink, Sietske de Vries, Peter Seerden 13-6-2013 oncologie."

Verwante presentaties


Ads door Google