De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WAAROM ZIEN WE VANDAAG DE DAG GEMEENTEN DINGEN DOEN DIE GEMEENTEN IN DE BIJBEL NIET DEDEN? VRIJZINNIGE PRAKTIJKEN komen van VRIJZINNIGE HOUDINGEN Mensen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WAAROM ZIEN WE VANDAAG DE DAG GEMEENTEN DINGEN DOEN DIE GEMEENTEN IN DE BIJBEL NIET DEDEN? VRIJZINNIGE PRAKTIJKEN komen van VRIJZINNIGE HOUDINGEN Mensen."— Transcript van de presentatie:

1

2 WAAROM ZIEN WE VANDAAG DE DAG GEMEENTEN DINGEN DOEN DIE GEMEENTEN IN DE BIJBEL NIET DEDEN? VRIJZINNIGE PRAKTIJKEN komen van VRIJZINNIGE HOUDINGEN Mensen geloven niet dat de Bijbel het Woord van God is De Sadduceeën waren religieus, maar hadden geen geloof Veel godsdienstige mensen vandaag de dag hebben geen geloof

3 WAAROM ZIEN WE VANDAAG DE DAG GEMEENTEN DINGEN DOEN DIE GEMEENTEN IN DE BIJBEL NIET DEDEN? VRIJZINNIGE PRAKTIJKEN komen van VRIJZINNIGE HOUDINGEN Mensen zoeken eerder hun eigen begeerten dan wat God wil Jeroboam zag religie als iets wat hem zou kunnen dienen Veel gemeenten vandaag de dag trachten te voorzien in wat de mensen graag willen Mensen geloven niet dat de Bijbel het Woord van God is

4 Campus Pastor Campus Pastor Wingman Wingman KidZone Gal KidZone Gal Student Guy Student Guy

5 www.church-marketing.com

6

7

8 New Life is een comfortabele, kom-zoals-je-bent plaats. Wat je mag verwachten bij New Life Christian Church Wij, we nemen onszelf minder serieus. Wij, we nemen onszelf minder serieus. Er zijn veel ‘echte’ mensen die om je geven. Er zijn veel ‘echte’ mensen die om je geven. Onze ‘live band’ speelt geweldige muziek. Onze ‘live band’ speelt geweldige muziek. Een gemeente waar over het ‘echte leven’ op een ‘echte’ wijze wordt gesproken. Een gemeente waar over het ‘echte leven’ op een ‘echte’ wijze wordt gesproken. Een plaats waar je jezelf kan zijn. Een plaats waar je jezelf kan zijn. Veel caffeine. (Hoewel je het niet nodig hebt!) Veel caffeine. (Hoewel je het niet nodig hebt!) Zoveel plezier en lachen als we uit het leven kunnen halen. Zoveel plezier en lachen als we uit het leven kunnen halen.

9 een ijskar, een investering van $10,000 in ‘public relations’

10 “The message: God is cool” 8/21/2005 By G. Jeffrey MacDonald Special for USA TODAY

11 GOD IS HEILIG GOD IS HEILIG ZONDER CHRISTUS ZIJN WIJ HET NIET ZONDER CHRISTUS ZIJN WIJ HET NIET WE MOETEN WORDEN ZOALS GOD WE MOETEN WORDEN ZOALS GOD...in heiligheid...in heiligheid 1 Petrus 1:13-16...in liefde...in liefde Matteus 5:43-48...in Zijn gelijkenis K...in Zijn gelijkenis Kolossenzen 3:10...zoals geopenbaard in Jezus...zoals geopenbaard in Jezus Romeinen 8:28

12 Jesaja 55:6-9

13 Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig. “Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen” luidt het woord des Heren. “Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten”.

14 Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig. “Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen” luidt het woord des Heren. “Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten”.

15 Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig. “Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen” luidt het woord des Heren. “Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten”.

16 WAAROM ZIEN WE VANDAAG DE DAG GEMEENTEN DINGEN DOEN DIE GEMEENTEN IN DE BIJBEL NIET DEDEN? VRIJZINNIGE PRAKTIJKEN komen van VRIJZINNIGE HOUDINGEN Mensen zoeken eerder hun eigen begeerten dan wat God wil Jeroboam zag religie als iets wat hem zou kunnen dienen Veel gemeenten vandaag de dag trachten te voorzien in wat de mensen graag willen Mensen zoeken hun eigen eer! Mensen geloven niet dat de Bijbel het Woord van God is

17 WAAROM ZIEN WE VANDAAG DE DAG GEMEENTEN DINGEN DOEN DIE GEMEENTEN IN DE BIJBEL NIET DEDEN? VRIJZINNIGE PRAKTIJKEN komen van VRIJZINNIGE HOUDINGEN Mensen zoeken eerder hun eigen begeerten dan wat God wil Jeroboam zag religie als iets wat hem zou kunnen dienen Veel gemeenten vandaag de dag trachten te voorzien in wat de mensen graag willen Mensen zoeken hun eigen eer! Mensen geloven niet dat de Bijbel het Woord van God is “In 1945, Little Rock minister Ulrich R. Beeson urged the churches to build ‘bigger buildings’ because the returning veterans would ‘expect larger and better built classrooms and auditoriums to which they can take their friends without embarrassment.’ Ed Harrell, p. 162

18 WAAROM ZIEN WE VANDAAG DE DAG GEMEENTEN DINGEN DOEN DIE GEMEENTEN IN DE BIJBEL NIET DEDEN? VRIJZINNIGE PRAKTIJKEN komen van VRIJZINNIGE HOUDINGEN Mensen zoeken eerder hun eigen begeerten dan wat God wil Jeroboam zag religie als iets wat hem zou kunnen dienen Veel gemeenten vandaag de dag trachten te voorzien in wat de mensen graag willen Mensen zoeken hun eigen eer! Mensen geloven niet dat de Bijbel het Woord van God is “Well-known preacher Burton Coffman became ‘minister of the Manhattan Church of Christ’ in 1955 and immediately launched the ‘Manhattan Church of Christ Expansion Program,’ requesting congregations around the country to ‘put Manhattan…in your budget.’” Ed Harrell, p. 156

19 WAAROM ZIEN WE VANDAAG DE DAG GEMEENTEN DINGEN DOEN DIE GEMEENTEN IN DE BIJBEL NIET DEDEN? VRIJZINNIGE PRAKTIJKEN komen van VRIJZINNIGE HOUDINGEN Mensen zoeken eerder hun eigen begeerten dan wat God wil Jeroboam zag religie als iets wat hem zou kunnen dienen Veel gemeenten vandaag de dag trachten te voorzien in wat de mensen graag willen Mensen zoeken hun eigen eer! Mensen geloven niet dat de Bijbel het Woord van God is “Coffman sought to make the Manhattan church building a test of the commitment of the churches of Christ to growth and respectability.” Ed Harrell, p. 156

20 WAAROM ZIEN WE VANDAAG DE DAG GEMEENTEN DINGEN DOEN DIE GEMEENTEN IN DE BIJBEL NIET DEDEN? VRIJZINNIGE PRAKTIJKEN komen van VRIJZINNIGE HOUDINGEN Mensen zoeken eerder hun eigen begeerten dan wat God wil Jeroboam zag religie als iets wat hem zou kunnen dienen Veel gemeenten vandaag de dag trachten te voorzien in wat de mensen graag willen Mensen zoeken hun eigen eer! Mensen geloven niet dat de Bijbel het Woord van God is “Reul Lemmons commended the Manhattan campaign in the Firm Foundation: ‘New York is a mighty city. The people of New York, like the people of Washington, or any other great city, are hard to reach and hard to impress from the confines of a rented upstairs room, or the side room to a beer parlor! Must the Lord appear to them in rags? Even for the morale of the Saints who labor there respectability is a ‘must.’ We can hardly expect to reach the people with the gospel until we have a respectable means of reaching them.’” Ed Harrell, p. 156-7

21 WAAROM ZIEN WE VANDAAG DE DAG GEMEENTEN DINGEN DOEN DIE GEMEENTEN IN DE BIJBEL NIET DEDEN? VRIJZINNIGE PRAKTIJKEN komen van VRIJZINNIGE HOUDINGEN Mensen zoeken eerder hun eigen begeerten dan wat God wil. Jeroboam saw religion as a means to his ends Many churches today cater to the desires of the people People seek their own glory! Mensen geloven niet dat de Bijbel het Woord van God is 1 Korintiërs 1:26-31 Ziet slechts, broeders, wat gij waart, toen gij geroepen werdt: niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen; en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God. Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, opdat het zij, gelijk geschreven staat: Wie roemt, roeme in de Here.

22 WAAROM ZIEN WE VANDAAG DE DAG GEMEENTEN DINGEN DOEN DIE GEMEENTEN IN DE BIJBEL NIET DEDEN? VRIJZINNIGE PRAKTIJKEN komen van VRIJZINNIGE HOUDINGEN Mensen verwarren individuele en gemeentelijke verantwoordelijkheden Mensen geloven niet dat de Bijbel het Woord van God is Mensen zoeken eerder hun eigen begeerten dan wat God wil.

23 Kolossenzen 3:17 En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem! Mattheus 4:4 “‘Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.’” Individuele Verantwoordelijkheden en Gemeentelijke Verantwoordelijkheden

24 2 Timoteus 2:15 Maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid. Individuele Verantwoordelijkheden en Gemeentelijke Verantwoordelijkheden Efeziërs 6:1 Kinderen, weest uw ouders gehoorzaam in de Here, want dat is recht. Efeziërs 6:4 Vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voedt hen op in de tucht en in de terechtwijzing des Heren. We moeten onszelf de vraag stellen: Voor wie is de instructie bedoeld?

25 Individuele Verantwoordelijkheden en Gemeentelijke Verantwoordelijkheden Zijn er welbepaalde instructies voor gemeenten? “Een gemeente is slechts een groep van individuele christenen. Daarom, alles wat de individuele christen mag doen, mag een gemeente ook doen.”

26 Individuele Verantwoordelijkheden en Gemeentelijke Verantwoordelijkheden Openbaringen 1:20 Het geheimenis der zeven sterren, die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren: de zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten, en de kandelaren zijn de zeven gemeenten. Het geheimenis der zeven sterren, die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren: de zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten, en de kandelaren zijn de zeven gemeenten. De Here ziet van elke gemeente… …Engel …Kandelaar Zijn er welbepaalde instructies voor gemeenten? Openbaringen 2:1 Schrijf aan de engel der gemeente te Efeze … Openbaringen 2:1 Schrijf aan de engel der gemeente te Efeze … Openbaringen 2:5 Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe weder uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert. Openbaringen 2:5 Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe weder uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert.

27 Individuele Verantwoordelijkheden en Gemeentelijke Verantwoordelijkheden De Here ziet van elke gemeente… …Engel …Kandelaar …Karakter Zijn er welbepaalde instructies voor gemeenten? Openbaringen 3:1 “Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft, maar gij zijt dood” Openbaringen 3:4 Doch gij hebt enkele personen te Sardes, die hun klederen niet hebben bezoedeld, en zij zullen met Mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn. Openbaringen 3:4 Doch gij hebt enkele personen te Sardes, die hun klederen niet hebben bezoedeld, en zij zullen met Mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn.

28 Individuele Verantwoordelijkheden en Gemeentelijke Verantwoordelijkheden De Here ziet elke gemeente als een geheel Zijn er welbepaalde instructies voor gemeenten?

29 Individuele Verantwoordelijkheden en Gemeentelijke Verantwoordelijkheden Zijn er welbepaalde instructies voor gemeenten? Matteus 18:15-17 Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen. Indien hij naar u luistert, hebt gij uw broeder gewonnen. Indien hij niet luistert, neem dan nog een of twee met u mede, opdat op de verklaring van twee getuigen of van drie elke zaak vaststa. Indien hij naar hen niet luistert, zeg het dan aan de gemeente. Indien hij naar de gemeente niet luistert, dan zij hij u als de heiden en de tollenaar.

30 Individuele Verantwoordelijkheden en Gemeentelijke Verantwoordelijkheden Zijn er welbepaalde instructies voor gemeenten? JA!

31 Individuele Verantwoordelijkheden en Gemeentelijke Verantwoordelijkheden Is het logisch dat … een kind instructies zoekt in Efeziërs 6:4? een kind instructies zoekt in Efeziërs 6:4? een ouder instructies zoekt in Efeziërs 6:1? een ouder instructies zoekt in Efeziërs 6:1? een man instructies zoekt in Efeziërs 5:22? een man instructies zoekt in Efeziërs 5:22? een vrouw instructies zoekt in Efeziërs 5:25? een vrouw instructies zoekt in Efeziërs 5:25? 1 Korintiërs 5:4-5 Wanneer wij vergaderd zijn, gij en mijn geest met de kracht van onze Here Jezus, leveren wij in de naam van de Here Jezus die man aan de satan over tot verderf van zijn vlees, opdat zijn geest behouden worde in de dag des Heren. Gemeenten moeten instructies zoeken in passages die duidelijk handelen over collectieve, gemeentelijke handelingen

32 Individuele Verantwoordelijkheden en Gemeentelijke Verantwoordelijkheden Is het logisch dat … een kind instructies zoekt in Efeziërs 6:4? een kind instructies zoekt in Efeziërs 6:4? een ouder instructies zoekt in Efeziërs 6:1? een ouder instructies zoekt in Efeziërs 6:1? een man instructies zoekt in Efeziërs 5:22? een man instructies zoekt in Efeziërs 5:22? een vrouw instructies zoekt in Efeziërs 5:25? een vrouw instructies zoekt in Efeziërs 5:25? Handelingen 6:2-5 En de twaalven riepen de menigte der discipelen bijeen en zeiden: “… Ziet dan uit, broeders, naar zeven mannen onder u, die goed bekend staan, vol van Geest en wijsheid, opdat wij hen voor deze taak aanstellen; maar wij zullen ons houden aan het gebed en de bediening van het woord”. En dit voorstel vond bijval bij de gehele menigte, … Gemeenten moeten instructies zoeken in passages die duidelijk handelen over collectieve, gemeentelijke handelingen

33 Individuele Verantwoordelijkheden en Gemeentelijke Verantwoordelijkheden Is het logisch dat … een kind instructies zoekt in Efeziërs 6:4? een kind instructies zoekt in Efeziërs 6:4? een ouder instructies zoekt in Efeziërs 6:1? een ouder instructies zoekt in Efeziërs 6:1? een man instructies zoekt in Efeziërs 5:22? een man instructies zoekt in Efeziërs 5:22? een vrouw instructies zoekt in Efeziërs 5:25? een vrouw instructies zoekt in Efeziërs 5:25? Handelingen 15:22-23 Toen besloten de apostelen en de oudsten met de gehele gemeente mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en Barnabas naar Antiochie te zenden: Judas, genaamd Barsabbas, en Silas, mannen van aanzien onder de broeders. En men schreef door hun bemiddeling: … Gemeenten moeten instructies zoeken in passages die duidelijk handelen over collectieve, gemeentelijke handelingen

34 Individuele Verantwoordelijkheden en Gemeentelijke Verantwoordelijkheden Is het logisch dat … een kind instructies zoekt in Efeziërs 6:4? een kind instructies zoekt in Efeziërs 6:4? een ouder instructies zoekt in Efeziërs 6:1? een ouder instructies zoekt in Efeziërs 6:1? een man instructies zoekt in Efeziërs 5:22? een man instructies zoekt in Efeziërs 5:22? een vrouw instructies zoekt in Efeziërs 5:25? een vrouw instructies zoekt in Efeziërs 5:25? 1 Korintiërs 11:17-18 Nu ik dit voorschrijf, moet ik er tevens mijn afkeuring over uitspreken, dat uw samenkomsten niet tot zegen, maar tot schade zijn. Want vooreerst is er, naar ik hoor, wanneer gij als gemeente samenkomt, verdeeldheid onder u, en ten dele geloof ik dit… Gemeenten moeten instructies zoeken in passages die duidelijk handelen over collectieve, gemeentelijke handelingen

35 Individuele Verantwoordelijkheden en Gemeentelijke Verantwoordelijkheden Is het logisch dat … een kind instructies zoekt in Efeziërs 6:4? een kind instructies zoekt in Efeziërs 6:4? een ouder instructies zoekt in Efeziërs 6:1? een ouder instructies zoekt in Efeziërs 6:1? een man instructies zoekt in Efeziërs 5:22? een man instructies zoekt in Efeziërs 5:22? een vrouw instructies zoekt in Efeziërs 5:25? een vrouw instructies zoekt in Efeziërs 5:25? 1 Korintiërs 11:20-21 Wanneer gij dan bijeenkomt, is dat niet het eten van de maaltijd des Heren; want bij het eten neemt ieder vooraf zijn eigen deel, zodat de een hongerig is en de ander dronken. Gemeenten moeten instructies zoeken in passages die duidelijk handelen over collectieve, gemeentelijke handelingen

36 Individuele Verantwoordelijkheden en Gemeentelijke Verantwoordelijkheden Is het logisch dat … een kind instructies zoekt in Efeziërs 6:4? een kind instructies zoekt in Efeziërs 6:4? een ouder instructies zoekt in Efeziërs 6:1? een ouder instructies zoekt in Efeziërs 6:1? een man instructies zoekt in Efeziërs 5:22? een man instructies zoekt in Efeziërs 5:22? een vrouw instructies zoekt in Efeziërs 5:25? een vrouw instructies zoekt in Efeziërs 5:25? 1 Korintiërs 11:33 Daarom, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, wacht op elkander. Gemeenten moeten instructies zoeken in passages die duidelijk handelen over collectieve, gemeentelijke handelingen

37 Kol. 3:17 DRIE PRINCIPES HET DOEL HEILIGT NIET DE MIDDELEN 2 Kron. 16 HET DOEL HEILIGT NIET DE MIDDELEN 2 Kron. 16 HET IS NIET VOLDOENDE OM TE ZEGGEN, “GOD HEEFT NIET GEZEGD DAT HET NIET MAG” 2 Sam. 7:1-3 HET IS NIET VOLDOENDE OM TE ZEGGEN, “GOD HEEFT NIET GEZEGD DAT HET NIET MAG” 2 Sam. 7:1-3 GOD KAN VERSCHILLENDE DINGEN ZEGGEN TEGEN EEN VERSCHILLENDE GROEP MENSEN 2 Sam 7:11-14 GOD KAN VERSCHILLENDE DINGEN ZEGGEN TEGEN EEN VERSCHILLENDE GROEP MENSEN 2 Sam 7:11-14

38 BEDENK DEZE INSTRUCTIES VOOR GEMEENTEN, OF VOOR INDIVIDUELEN? Matteus 18:15 Matteus 18:16 Matteus 18:17 Handelingen 6:3 Handelingen 9:36 Handelingen 15:22 Handelingen 20:7 1 Korintiërs 5:5 1 Korintiërs 7:3 1 Korintiërs 10:27 1 Korintiërs 11:33 Efeziërs 4:28 Efeziërs 5:22 Efeziërs 6:2 Filippenzen 4:15 INDIVIDUEEL GEMEENTE INDIVIDUEEL GEMEENTE INDIVIDUEEL GEMEENTE INDIVIDUEEL GEMEENTE Brief aan een gemeente

39 DE VRAAG VOOR EEN GEMEENTE MOET NIET ZIJN … “is dit een brief aan een gemeente?” “is dit een goed iets om te doen?” “kunnen we er voordelen uit halen door dit te doen?” MAAR… “Heeft God de gemeente instructies gegeven om dit te doen?”

40


Download ppt "WAAROM ZIEN WE VANDAAG DE DAG GEMEENTEN DINGEN DOEN DIE GEMEENTEN IN DE BIJBEL NIET DEDEN? VRIJZINNIGE PRAKTIJKEN komen van VRIJZINNIGE HOUDINGEN Mensen."

Verwante presentaties


Ads door Google