De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H. Hart Sint-Vincentius In samenwerking met: RIZIV nr. 7590894-000 SINT-VINCENTIUS Voorzieningen Voor Ouderenzorg v.z.w. – Kortrijk lid van de groep GVO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "H. Hart Sint-Vincentius In samenwerking met: RIZIV nr. 7590894-000 SINT-VINCENTIUS Voorzieningen Voor Ouderenzorg v.z.w. – Kortrijk lid van de groep GVO."— Transcript van de presentatie:

1 H. Hart Sint-Vincentius In samenwerking met: RIZIV nr. 7590894-000 SINT-VINCENTIUS Voorzieningen Voor Ouderenzorg v.z.w. – Kortrijk lid van de groep GVO – www.gvo.be

2 Proces van zorgvernieuwing (1) Huidig aanbod – Is (op termijn) onbetaalbaar – Vergrijzing wordt niet opgevangen door alsmaar meer van hetzelfde aan te bieden – Zorg op maat vergt grotere variabiliteit – (potentiële) gebruikers opteren niet voor het klassieke “rustoord”

3 Proces van zorgvernieuwing (2) Dus op zoek naar alternatieven – Basisakkoorden: Sociaal akkoord 2005 Het equivalent van de reconversie van 28.000 bedden en de creatie van 2.613 arbeidsplaatsen Derde protocolakkoord 2005 – Uitgangspunt = vergrijzing van de bevolking – - 20% middelen protocol 3 (Federale overheid) – Vlaamse Gemeenschap: Nieuw woonzorgdecreet

4 Globale omschrijving (1) Realisatie via – 28 woongelegenheden in het voormalig Sint- Niklaas Ziekenhuis – Opname tussen minimum 1 en maximum 8 weken – Dagelijkse verzorging door Medewerkers verbonden aan het CHS. Eigen huisarts volgt op Thuisverpleegkundige, zorgkundige, paramedicus aangeduid door de patiënt, bieden week voor ontslag hun diensten aan

5 Globale omschrijving (2) Hoofddoel – 60-plussers met nood aan complexe verzorging met indicatieprofiel A, B, C profiel op de Katz-schaal thuis of B, C, Cd profiel op de residentiële Katz-schaal of Diagnosestelling door een geneesheer-specialist in het kader van dementie – Geen storend of wegloopgedrag Een score van ≥ 6 op de Edmonton Schaal – Na ziekenhuisopname

6 Globale omschrijving (3) Doelgroepen naar zorg omvatten dus drie functies – Supportzorg – Herstelzorg – ‘zorghotel’

7 Specifieke omschrijving (1) SUPPORTZORG Type 1: mensen die ontslagklaar zijn in het ziekenhuis en waar geen passend “zorgarrangement” beschikbaar is, brugzorg neemt de verdere oriëntatie en coördinatie op i.s.m. huisarts, thuiszorg, SEL, DMW. De patiënt “stroomt” door naar de gepaste oplossing. Type 2: oriëntatie: mensen die ontslagklaar zijn in het ziekenhuis, doch nog niet op “punt” staan om door te stromen naar de gepaste oplossing Type 3: ouderen die ondanks indicatiestelling voor het CHS toch naar huis zijn gegaan en waar de thuiszorgondersteuning binnen de 14 dagen faalt Type 4: heropname van vroeger in het CHS opgenomen patiënten waarbij er terug indicatie is voor het CHS

8 Specifieke omschrijving (2) HERSTELZORG Type 5: mensen die na de ziekenhuisbehandeling nood hebben aan intensieve rehabilitatie/reactivatie binnen hotelverblijf. De patiënt gaat daarna naar huis (vb. orthopediepatiënten) Type 6: mensen met een zorgvraag naar reïntegratie met een medisch complexe achtergrond

9 Specifieke omschrijving (3) ZORGHOTEL Type 7: mensen in behandeling in het ziekenhuis met specifieke therapievormen die niet noodzakelijk in een ziekenhuisbed moeten verblijven maar waar medische specialiteit outreach aangewezen is of waar de patiënt pendelt tussen ziekenhuis en CHS (vb. chemo patiënten, radiotherapiepatiënten, nierdialyse patiënten) Type 8: mensen die uitbehandeld zijn in een ziekenhuis, maar met een behoefte aan een lichtere vorm van nazorg en waarbij de medische zorg niet direct in de nabijheid hoeft te zijn. Feitelijk zouden mensen al wel naar huis kunnen, maar men kiest ervoor om tijdelijk ergens te logeren, bv. Omdat men eerst nog wil aansterken voordat men naar huis gaat, of de thuissituatie is niet voldoende toegerust om de zorgvraag op te vangen. Het gaat om “thuisverplaatste zorg”: De cliënt kan nog niet thuis wonen.

10 Doelstellingen Outcome – Opname in ROB of RVT met 1 jaar uitstellen of voorkomen – Heropname in het ziekenhuis door onvoldoende op elkaar afgestemde thuiszorg te voorkomen – Het verdere, niet ziekenhuisgebonden herstel laten plaatsvinden

11 THUISZIEKENHUIS AZ GROENINGE ANDERE ZORGVORMEN REGIONAAL DIENSTENCENTRUM KORTRIJK DMW THUISZORG ONDERSTEUNENDE DIENSTEN CENTRUM VOOR HERSTEL EN SUPPORTZORG PATIENTENSTROOM CHS H. Hart – St. Vincentius ZORG BEMIDDELAARS Overleg sociale dienst AZG – RDC GDT-overleg Stuurgroep CHS Raadgevend Comité CHS SEL- protocol GDT- overleg Ontwikkeling van instrumentari um voor indicatie- stelling met alle RDC’s actief in de regio

12 Patiënt komt binnen in CHS… Begeleiding naar de kamer door zorgverlener die op dat moment vrij is Infobrochure en welkomstkaartje op de kamer + uitnodiging voor infovoormiddag de zaterdag

13 Ergotherapeuten – Afname COPM  probleemgebieden? Evaluatie thuissituatie (I)ADL-training, ROT, valpreventie, functietraining,… Adviesverlening aan mantelzorger en patiënt omtrent hulpmiddelen, thuiszorgmogelijkheden… – BelRai en wetenschappelijke opvolging – MDO Patiënt komt binnen in CHS…

14 Kinesist – COPM Krachttraining, evenwichtstraining, mobilisatie, revalidatie,… Advies bij hulpmiddelen – BelRai en wetenschappelijke opvolging – MDO Patiënt komt binnen in CHS…

15 Verpleegkundigen – Hygiënische zorgen – Verpleegtechnische handelingen – Algemene begeleiding van de patiënt – BelRai en wetenschappelijke opvolging – MDO Patiënt komt binnen in CHS…

16 Zorgkundigen – Hygiënische zorgen – Algemene begeleiding van de patiënt – Maaltijdgebeuren – MDO Patiënt komt binnen in CHS…

17 Interieurverzorgsters – Algemeen onderhoud van het gebouw – Kamer voorbereiden voor nieuwe patiënt – Aandacht voor sociale aspect met de patiënt – Logistiek

18 Exploitatie Organisatie project – Operationeel: 22/11/2010 – Case-load 60% tegen 31/03/2011 – 305 ouderen/jaar, gemiddelde verblijfsduur 28d.

19 DANK VOOR UW AANDACHT Emmy Demasure emmy.demasure@herstelverblijf.be


Download ppt "H. Hart Sint-Vincentius In samenwerking met: RIZIV nr. 7590894-000 SINT-VINCENTIUS Voorzieningen Voor Ouderenzorg v.z.w. – Kortrijk lid van de groep GVO."

Verwante presentaties


Ads door Google