De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psychopathie in onthechte mensen Anne van den Berg, klinisch psycholoog/psychotherapeut Congres ‘de getergde man’ 21 februari 2014, Heerlen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psychopathie in onthechte mensen Anne van den Berg, klinisch psycholoog/psychotherapeut Congres ‘de getergde man’ 21 februari 2014, Heerlen."— Transcript van de presentatie:

1 Psychopathie in onthechte mensen Anne van den Berg, klinisch psycholoog/psychotherapeut Congres ‘de getergde man’ 21 februari 2014, Heerlen

2 Overzicht Contact. Beelden Gehechtheid Psychopathie. Algemeen Psychopathie. Onthecht Psychopathie. Geweten Psychopathie. Morele stadia Psychopathie. Empathie Psychopathie. Gehechtheid Psychopathie. Trauma Gehechtheid ontmoedigende behandeling Gehechtheid bevorderende behandeling Separatie

3 Getergd in beeld1

4 Bovengronds ondergronds beeld 2

5 Maker van beelden boven en ondergronds. beeld 3 Philippe Claudel

6 Een gebouw vol getergde mensenBeeld 4 Gevangenis Bologna

7 Beeldenstorm  Protocollen  Risicotaxaties  Psychopathiescores  Signaleringsplan  ‘What works’ principes  Terugvalpreventie  Classificatie DSM  Casusconceptualisatie (?)

8 Gehechtheid 1 Instinct Zich hechten Interactioneel Ontwikkelingsgericht

9 Gehechtheid 2 Veilig-onveilig Primair, secondair, tertiair Overgangsobject Gehechtheidstijl. Deactiverend- hyperactiverend Gehechtheidrepresentatie Intern werkmodel

10 CAPP Cooke en Hart

11 Vier subtypes naar Meloy 1.Narcistische type. 2.Affectief onthechte roofdier type. 3.Misleidende, bedriegende, instrumentele type. 4.Impulsieve, onverantwoorde type. Gemengde types

12 Onthecht Extreem vermijdend (van den Berg). Bescherming tegen kwetsbaarheid. Persoonlijkheidsstoornis. (Jochemsen) Kleine zwakke amygdala (Blair) Hoge CU gecombineerd met CD al vanaf de kleutertijd (Frick) Zelfbeeld gevuld met vijandbeelden (Meloy)

13 Geweten Al van heel jongs af aan kunnen baby’s, vanaf 3 maanden, onderscheid maken tussen sociale en niet sociale interacties (Hamlin 2010). a.morele cognities, hetgeen aangeeft hoe personen denken over normen, regels en ethisch gedrag; + b.morele emoties, hetgeen samenhangt met hoe personen zich over morele kwesties voelen - c.moreel gedrag, hetgeen naar morele keuzes verwijst om zich in bepaalde situaties op een bepaalde manier te gedragen -- Koshanska 2005, Brugman 2010 en Cima 2014.

14 Morele stadia Onvolwassen stadia, waarin moreel redeneren oppervlakkig en egocentrisch is, en gedacht wordt in termen van straf en beloning. Stadium 1: ‘Als je niet gepakt wordt, waarom zou je het dan niet doen’++ Stadium 2: ‘Als jij iets voor mij doet, doe ik ook iets voor jou’ + Volwassen stadia waarin oppervlakkige overwegingen vervangen worden door gedachtes gevormd op basis van interpersoonlijke relaties Stadium 3: ‘Het zou iemand anders schade kunnen toebrengen’- Stadium 4: ‘Als iedereen zo zou denken, zou de wereld een janboel worden’-- Variabele stadia Gibbs 2003

15 Empathie Cognitieve empathie. Gedachtes lezen. + Emotionele empathie. Reflectie mental states. Angst en pijn en geluk niet herkennen. Wel woede en afkeer. +- Wederkerige empathie. Mentaliseren. Interactioneel. Ontmoeting, maar ook kunnen afgrenzen. -

16 Trauma en psychopathie/ASP ASP adolescenten. Trauma door emotionele verwaarlozing en seksueel misbruik in de Hartelborght in Spijkenisse (Burnet, 2006) Delictplegers met zowel hoge als lage mate van psychopathische trekken rapporteren in relatie tot een gezonde controle groep meer traumatische ervaringen tijdens de jeugd (Cima e.a. 2008) Fysiek en seksueel misbruik correleerden positief met de 4 facetten van Hare voor Mexicaanse delictplegers in Californie (Reavis e.a., 2013) en mannelijke delinquente adolescenten in Keulen (Krischer & Sevecke, 2008) Sterke negatieve correlatie tussen hoge scorers op de interpersoonlijke en gevoelsmatige facetten van de PCL-R en het ervaren van posttraumatische stress bij mannelijke gedetineerden met een hoge PCL-R score geeft (Willemsen, De Ganck & Verhaeghe, 2012). De onderzoekers concluderen dat de persoonlijkheidsstoornis psychopathie beschermt tegen het voelen van posttraumatische stress

17 Gehechtheid en psychopathie Oorzaken van ASP volgens onderzoek Dozier, Stovall-McClough en Albus (2008) 1.Langdurige verlating door een of beide ouders 2.Antisociaal gedrag van vader 3.Kil verwaarlozend gedrag van moeder 4.Minachting van gehechtheidsgedrag 5.Onverwerkte psychotrauma’s Van den Berg, metastudie 2011 over 12 studies: meest voorkomende gehechtheidstijlen zijn vermijdend (DS) en ‘Cannot Classify/Unresolved’ (CC/U). Hoe hoger de mate van psychopathie, hoe minder DS maar meer CC/U. Unresolved door trauma’s vanuit de (vroege) jeugd en Cannot Classify vanwege het onthecht zijn.

18 Behandeling Patiënten met psychopathie en ASP veelal: Onveilig, vermijdend en gedesorganiseerd gehecht Veel psychotrauma’s opgedaan in kinder- en jeugdtijd Impliciet geheugen vol met niet bewuste agressieve angstige beelden Gebrek aan morele ontwikkeling, niet geleerd te differentiëren en te overwegen Gebrek aan emotionele empathie en wederzijds relatie aangaan Hoe behandeling in te richten?

19 Gehechtheid ontmoedigende behandeling Start behandeling: Eerst patiënt verantwoordelijkheid voor delict laten erkennen terwijl hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Vastpinnende diagnoses en testen afnemen en communiceren. Opstellen van casusconceptualisaties, delictscenario en terugvalpreventieplan. Behandeltraject: Regelmatig en standaard wisselen van persoonlijk begeleider. Wisselende afspraaktijden op steeds andere kamers. Patiënt gezichtsverlies laten leiden. Wantrouwende posities innemen zoals de te verwachten manipulatie. Programma, milieu en team: Weinig sociale interacties in behandelingsprogramma. Los, gesplitst, chaotisch behandelingsteam. Regieprobleem.

20 Gehechtheid bevorderende interventies Gehechtheid kan gaan groeien vooral door ervaringen van wederzijdsheid en in veel mindere mate door expliciete leerdoelen: Preverbaal, primaire relatie: Aansluiten bij zintuigelijke gevoeligheden. Groot belang van vaktherapieën. Impliciete interventies, vooral preverbaal. Alternatieve transitional objects aanbieden. Veilig klinisch milieu Structuur en grenzen in afspraken en milieu Overdrachtsrelatie: Narratief evenwichtig levensverhaal maken Speltherapie voor volwassenen. ‘Alsof situatie’. ‘Complementair’ reageren met als doel relatie in stand houden. Werkrelatie: Winstsituatie creëren. Voorzichtig complimenteren als dat oprecht is. Patiënt positie geven van meedenken. Geen voorschriften geven maar voorstellen doen. Mentaliseren en mediteren.

21

22 Wederzijds contact anne@berg-op.nl www.berg-op.nl Boek 2011: Gehechtheid en antisociale relatievorming. Anne van den Berg De bijdrage van de gehechtheidtheorie aan de behandeling van de antisociale persoonlijkheidsstoornis en psychopathie. ISBN 978-90-818070-0-5


Download ppt "Psychopathie in onthechte mensen Anne van den Berg, klinisch psycholoog/psychotherapeut Congres ‘de getergde man’ 21 februari 2014, Heerlen."

Verwante presentaties


Ads door Google