De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gerard Wijtsma 1. 2 EEN BIJBELSE VISIE OP ‘NARNIA’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gerard Wijtsma 1. 2 EEN BIJBELSE VISIE OP ‘NARNIA’"— Transcript van de presentatie:

1 Gerard Wijtsma 1

2 2 EEN BIJBELSE VISIE OP ‘NARNIA’

3 3 NARNIA TORA Psalm 119:105 “Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.”

4 Gerard Wijtsma 4 JHWH is EXCLUSIEF! “Adonai echad” “De HERE is één” Deut.6-4-6

5 Gerard Wijtsma 5 DEUTERONOMIUM 18: “9 Wanneer u in het land komt dat de HEER, uw God, u geven zal, mag u de verfoeilijke praktijken van de volken daar niet navolgen. 10 Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer verbranden, en evenmin voor waarzeggers, wolkenschouwers, wichelaars, tovenaars, 11 bezweerders, en voor hen die geesten raadplegen of doden oproepen. 12 Want de HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken voor u. 13 U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn.”

6 Gerard Wijtsma 6 Mensenoffer in Mexico “De HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken voor u. 13 U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn.”

7 Gerard Wijtsma 7 kosemkesamim oym cq 70807081 oc q WAARZEGERIJ voorspelling voozegging orakel hekserij door het lot, magische rol, waarzegger “De HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken voor u. 13 U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn.”

8 Gerard Wijtsma 8 me’onen 6049 [ni m WICHELAAR bedekken betrekken magie practiseren tovenaar waarzegger wolkenschouwer “De HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken voor u. 13 U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn.”

9 Gerard Wijtsma 9 u’mnakesj 5172 sxn v sisser fluister een magische betovering tovenaar voorspeller “De HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken voor u. 13 U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn.”

10 Gerard Wijtsma 10 u’mkasjaf 3784 fskm v Wichelaar “De HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken voor u. 13 U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn.”

11 Gerard Wijtsma 11 v’kover 2266 rbk v toveren bezweren kaver 2267 rbk tovenaar bezweerder “De HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken voor u. 13 U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn.”

12 Gerard Wijtsma 12 sjo’el 7592 lasv raadplegen ov 178 bv a geesten “De HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken voor u. 13 U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn.”

13 Gerard Wijtsma 13 v’jid’oni 3049 ynid yv geestenbezweerder “De HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken voor u. 13 U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn.”

14 Gerard Wijtsma 14 v’doresj 1875 srd v bedekken betrekken magie practiseren tovenaar waarzegger Wichelaar raadplegen oproepen el ha’mesim 4191 ovmh la doden “De HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken voor u. 13 U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn.”

15 Gerard Wijtsma 15 1.mensenoffers 2.waarzeggers 3.wolkenschouwers 4.wichelaars 5.tovenaars 6.bezweerders 7.geesten raadplegen 8.doden oproepen Giftig water uit dezelfde bron!

16 Gerard Wijtsma 16 de afschuwelijke goden die jullie aanbidden, en verontreinig je niet langer met de afgoden van Egypte. Ik, de HEER, ben jullie God.’” EZECHIËL 20: “7 Ik zei tegen hen: ‘ontdoe je van

17 Gerard Wijtsma 17 Deut.7:25 “Hun godenbeelden moet u verbranden, zonder u het zilver en goud ervan toe te eigenen, want dat zou uw ondergang worden omdat de HEER, uw God, ze verafschuwt. 26 Geef die gruwelijke beelden geen plaats in uw huizen, anders wordt u net als zij aan de vernietiging prijsgegeven. U moet er een diepe afschuw, een hartgrondige afkeer van hebben; de ban van de HEER rust erop.”

18 Gerard Wijtsma 18 Hoe staat Lewis hier tegenover? Afkeer of fascinatie? Afschuw of betovering?

19 Gerard Wijtsma 19 Hoe staat u er tegenover? Facineert het u? Staat het in uw huis?

20 Gerard Wijtsma 20 “Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken? 15 Waarin lijken Christus en Beliar op elkaar? Wat hebben een gelovige en een ongelovige gemeen? 16 Wat heeft de tempel van God met afgoden te maken?” 2 Kor.6:14

21 Gerard Wijtsma 21 1 KORINTIËRS 10:19-22 “19 Wat wil ik met dit alles zeggen? Dat offervlees een bijzondere betekenis heeft? Of dat afgoden echt bestaan? 20 Dat niet, maar wel dat heidenen aan demonen offeren en niet aan God, en ik wil niet dat u één wordt met demonen. 21 U kunt niet drinken uit de beker van de Heer en ook uit die van demonen, u kunt niet deelnemen aan de maaltijd van de Heer en ook aan die van demonen. 22 Of willen we de Heer tergen? Zijn we soms sterker dan hij?”

22 Gerard Wijtsma 22 1 Kron. 16: 26/ Psalm 96:5 “Want al de goden der volken zijn afgoden; maar de HEERE heeft de hemelen gemaakt.”

23 Gerard Wijtsma 23 Ezechiël 8:10/17 “Toen ik binnen was en rondkeek, zag ik op de muren om me heen allerlei afbeeldingen van de afgoden van het volk van Israël, van kruipende beesten en andere dieren, stuk voor stuk onrein. 17 ‘Heb je het gezien, mensenkind?’ vroeg hij mij. ‘En al deze afgodendienst waaraan het volk van Juda zich overgeeft is blijkbaar nog niet genoeg: ze vullen het land met geweld, ze beledigen mij steeds opnieuw, zie hoe schaamteloos ze mij bespotten! ”

24 Gerard Wijtsma 24 Hand.17:18 ‘Hij schijnt een boodschapper van uitheemse goden (daimonion) te zijn,’ omdat ze dachten dat hij predikte over Jezus en een godin die Opstanding heette.” De Grieken benoemen hun vele goden met het voor hen neutrale woord ‘demon’.

25 Gerard Wijtsma 25 Jesjoea zegt: ”Maar een ieder, die één dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee.” Matt.18:6

26 Gerard Wijtsma 26 Schrijver: C.S.Lewis 1898-1963

27 Gerard Wijtsma 27 C.S.Lewis Aanvankelijk atheïst Bekeerd tot het theïsme Beleed christendom Schreef: ‘Mere Christianity’ DE SCHRIJVER

28 Gerard Wijtsma 28 ‘Mere Christianity’ Een poging om de fundamenten van het christendom te beschrijven. uitgangspunten: De logische redenering tot christelijk gedrag Ieder, van welk geloof ook die zich christen wil noemen is christen. 3 accenten: doop, geloof en heilig avondmaal DE SCHRIJVER

29 Gerard Wijtsma 29 Tijdens een reis met z’n vrouw Joyce naar Griekenland schreef hij: “Ik had enige moeite om Joy en mijzelf te weerhouden van terugval in het heidendom toen we in Attica waren! In Daphni was het moeilijk om niet tot Apollo de Genezer te bidden. Maar op de een of andere manier voelden we het niet als erg verkeerd.” DE SCHRIJVER

30 Gerard Wijtsma 30 “Het Christendom was de vervulling van het heidendom en het heidendom is een voorafschaduwing van het Christendom” Roger Lancelyn Green, “C.S.Lewis: A Biography”, Harcourt Inc. 1974, Blz.274 en 30 DE SCHRIJVER

31 Gerard Wijtsma 31 In zijn autobiografie (Surprised by Joy), vertelt Lewis hoe hij op 13 jarige leeftijd zijn anglicaanse geloof opgaf door de invloed van een lerares die zich bezighield met “Theosofie, Rosekruisianisme, Spiritualisme; de hele Anglo- Amerikaanse Occulte traditie.” En Lewis ontwikkelde een ‘lust’ voor het occulte en dat bleef hem bij zelfs nadat hij terugkeerde tot de Anglicaanse kerk. Hij zei: DE SCHRIJVER

32 Gerard Wijtsma 32 “En dat ontwikkelde zich in mij tot iets waar ik, zo nu en dan, veel problemen mee had – het verlangen naar het occulte; je zou ook kunnen zeggen, de passie voor het occulte. Niet iedereen kent dit verlangen, zij die er last van hebben weten wat ik bedoel. In een roman probeerde ik het eens te beschrijven. Het is een geestelijke lust en net zoals de lust van het lichaam, heeft het de dodelijke kracht om al het andere in de wereld op de tweede plaats te stellen.” “Surprised by Joy”, Harcourt Brace, 1955, blz:58-60 DE SCHRIJVER

33 Gerard Wijtsma 33 In een roman “Hier, hier was eindelijk (zo fluisterde zijn verlangen hem toe) de ware binnenste cirkel, de cirkel waarvan het centrum zich buiten het menselijke ras bevond – het ultieme geheim, de allerhoogste kracht, de laatste inwijding. Het feit dat het bijna compleet afschuwelijk was, verminderde zijn aantrekkingskracht niet in het minst.” C.S.Lewis, “That Hideous Strength: A modern fairy Tale for Grown Ups,”Collier Books, Macmillian, Publishing Company, 1946, blz.259,269 DE SCHRIJVER

34 Gerard Wijtsma 34 Lewis droeg zijn autobiografie “Surprised bij Joy”op aan Bede Griffith, een voormalige student van hem, die zijn vriend werd. Griffith richtte een ‘Christelijke Asram’ op in India. Hij zei dat Hindu tempels een sacrament zijn. Hij zei: “Niemand kan in de juiste zin zeggen dat een Hindoeïst, Buddhist of Moslim een ‘ongelovige’ is. Ik zou liever willen zeggen dat we hem moeten zien als onze broeder in Christus.” Randy England, “The Unicorn in the Sanctury: The Impact of the New Age on the Catholic Church,”TAN Books and Publishers, Inc., 1991, blz.70-72 DE SCHRIJVER

35 Gerard Wijtsma 35 “Wanneer we bij de mens aankomen, de hoogste van al de dieren, krijgen we de meest complete gelijkenis met God die we kennen.” Blz. 139 “… maar hij (mens) blijft toch een primaat en een dier.” Blz. 115, 129 DE SCHRIJVER

36 Gerard Wijtsma 36 Charles Williams DE INKLINGS George McDonald C.S.Lewis J.R.R.Tolkien

37 Gerard Wijtsma 37 Vier kinderen, Peter, Susan, Edmund en Lucy gaan logeren bij professor Kirke. Op een regenachtige dag spelen ze verstoppertje in het grote, geheimzinnige huis. Lucy ontdekt een logeerkamer waar een kleerkast staat. Ze doet de kast open en stapt erin. Ze probeert met haar handen de achterwand te voelen… Tot haar schrik zit er helemaal geen achterwand in de kast! Ze loopt zomaar een ander land binnen, waar een lantarenpaal schijnt midden in een sneeuwlandschap. Ze is in het koninkrijk Narnia! HET VERHAAL…

38 Gerard Wijtsma 38 HET VERHAAL…

39 Gerard Wijtsma 39 HET VERHAAL…

40 Gerard Wijtsma 40 HET VERHAAL…

41 Gerard Wijtsma 41 In Narnia is een strijd aan de gang, waar de kinderen bij worden betrokken. Samen met Aslan vechten ze tegen de Witte Heks. Het lijkt erop dat hun avonturen slecht aflopen, maar Aslan is veel machtiger dan iemand had kunnen denken… HET VERHAAL…

42 Gerard Wijtsma 42

43 Gerard Wijtsma 43 Aslan Turks voor Leeuw DE KARAKTERS

44 Gerard Wijtsma 44 Stel je voor: Aslan is Jezus en de kinderen zijn de christenen Consequentie:(uit ‘The Voyage of the Dawn Treader’) Jezus is blij wanneer ze magie en bezweringen gebruiken Afgoden en demonen zijn zijn vrienden Er is goede magie en er is een goede tovenaar Magie leidt mensen tot Christus DE KARAKTERS

45 Gerard Wijtsma 45 Het rituele offer van Aslan heeft meer van de oude winter solsticerituelen en de bloedige offers aan de afgoden (Hindoes, Maja’s, Inca’s of Babyloniërs) dan met de kruisiging van Jezus. DE KARAKTERS

46 Gerard Wijtsma 46 Opvallend dat men in de film Narnia kiest voor een offersteen in de trant van Stonehenge, wat nu een verzamelplaats is voor de snelgroeiende wereldwijde neoheidense beweging.

47 Gerard Wijtsma 47 CITAAT: ‘Hij zal alles weer in orde maken, zoals een oude spreuk in onze streken altijd al heeft voorspeld: Als Aslan weerom is, dan wordt weer recht wat krom is. Door de tanden van de Leeuw sterven winter, ijs en sneeuw. Zijn machtige gebrul verjaagt verdriet en tranen. Hij schudt een nieuwe lente uit zijn gouden manen.’

48 Gerard Wijtsma 48 De witte heks DE KARAKTERS

49 Gerard Wijtsma 49 Babylonische ‘Belili’ c.a. 2000 v.Chr. LILITH / tylyl Jesaja 34:14 “Het is de ontmoetingsplaats van woestijndieren en hyena’s, bokken meten daar hun krachten. Lilit zoekt er rust en leeft er ongestoord.” Vleugels Uilenpoten Nachtdemon Middeleeuwen: 1 e vrouw van Adam

50 Gerard Wijtsma 50 Tumnus DE KARAKTERS

51 Gerard Wijtsma 51 Tumnus = Afgod ‘Pan’ Romeinen: Faunus Geitepoten Puntige baard Geitekrullen Puntige oren Hoorns Naakt tot middel Fluitspelend Inspireert tot wilde bosfeesten. Leidt de nymphen in extatische rituele dansen.ook Tumnus doet dit Symbool van suksuele perversie Symbool voor plotselinge angst op eenzame plaats (paniek is van zijn naam afgeleid) God van de valse profetie FaunusPan DE KARAKTERS

52 Gerard Wijtsma 52 PAN half mens half geit Extreme seksuele perversiteit seks met geiten groepsseks TUMNUS vriendelijk Hoort bij Aslan DE KARAKTERS

53 Gerard Wijtsma 53 Aslans medestanders: Boomvrouwen/dryaden bronvrouwen/naiaden Centauren Eenhoorn Stier met mensenhoofd DE KARAKTERS

54 Gerard Wijtsma 54 CITAAT: “Aslan stond midden tussen een hele menigte wezens, die in een halve kring om hem heen stonden. Er waren verschillende vrouwenfiguren: Boomvrouwen en Bronvrouwen (of Dryaden en Niaden, zoals die in onze wereld vroeger heetten) die op snaarinstrumenten speelden – dat was de muziek die ze gehoord hadden. Er waren vier grote Centauren bij. Van onderen zagen ze eruit als geweldige boerenpaarden en van bove leken ze op ernstige maar prachtige reuzen.”

55 Gerard Wijtsma 55 Bacchus is in de Romeinse mythologie de God van de wijn, de seksuele vrijheid en de vruchtbaarheid.Romeinse mythologie Godwijnvrijheidvruchtbaarheid Bij de Grieken is hij voornamelijk bekend onder de naam Dionysos hoewel de naam Bakchos ook bij de Grieken af en toe gebruikt werd. Zijn Etruskische tegenhanger is Fufluns. Bij de Romeinen werd Bacchus geïdentificeerd met de Italiaanse god Liber.GriekenDionysosEtruskischeFufluns Hij werd voorgesteld als een naakte of halfnaakte jongeman, vaak met een kroon van klimop en vergezeld van Ariadne of van een panter.Ariadnepanter DE KARAKTERS

56 Gerard Wijtsma 56 NymfenEen nimf (νύμφη: bruid, gesluierd) is een Griekse halfgodin en demon die in de natuur leeft, en vaak gebonden is aan een bepaalde locatie of plantensoort. Nymfen wonen op bergen, bij beekjes en riviertjes, in valleien en grotten. Ze werden vaak geassocieerd met Artemis (godin van de jacht), Dionysus (boomgod), Pan en Hermes (god van de herders). Nimfen vergezelden ook dikwijls Griekse goden en godinnen, en werden belaagd door opdringerige Satyrs.GrieksehalfgodindemonArtemisDionysus PanHermesSatyrs DE KARAKTERS

57 Gerard Wijtsma 57 CENTOUR Oreius, generaal van het leger van Aslan DE KARAKTERS

58 Gerard Wijtsma 58 De Kerstman DE KARAKTERS

59 Gerard Wijtsma 59 Kabouters Kobolds (Duitsland) Leprechauns (Ierland) Trollen (Scandinavië) Satyrs (Griekenland) Jinn (Arabië) Seirim/ruigen/harigen (Israël)

60 Gerard Wijtsma 60 Goede dwergen DE KARAKTERS

61 Gerard Wijtsma 61 CITAAT: “En door de wijd openstaande deur aan de oostkant klonken de stemmen van de Zeemeermannen en de Zeemeerminnen, die vlak voor de kust zwommen en ter ere van hun nieuwe Koningen en Koninginnen hun lied zongen.”

62 Gerard Wijtsma 62 De dryaden zijn bosnimfen. Deze nimfen worden vooral ingedeeld op boomsoort. Dryaden (in ieder geval de hamadryaden) leven in de bomen en sterven met hen. Een dryade straft diegenen die schade aan haar boom aanrichten.dryaden hamadryaden DE KARAKTERS

63 Gerard Wijtsma 63 De Naiaden (Grieks ναειν, 'vloeien') zijn in de Griekse mythologie waternimfen, en waarschijnlijk dochters van de potamiden, de riviergoden. Ze personifieerden en bewaakten volgens de Grieken alle rivieren, meren, moerassen, fonteinen en bronnen. De Naiaden zijn vooral verwant aan het zoete water, hoewel er overlappingen zijn met de Oceaniden.GrieksGriekse mythologie waternimfenpotamiden rivierenmerenmoerassen fonteinenbronnenzoete waterOceaniden DE KARAKTERS

64 Gerard Wijtsma 64 Griekse nayaden DE KARAKTERS

65 Gerard Wijtsma 65 CITAAT: ‘De Witte Heks?’ zei Edmund. ‘Wie is dat?’ ‘Dat is een afschuwelijk mens,’zei Lucy. ‘Ze doet alsof ze Koningin van Narnia is, hoewel ze helemaal geen recht heeft om Koningin te zijn en ale Faunen en Dryaden en Naiaden en de Dwergen en de dieren – de goede in elk geval – hebben een vreselijke hekel aan haar.’

66 Gerard Wijtsma 66 EZECHIËL 20: “7 Ik zei tegen hen: ‘Ontdoe je van de afschuwelijke goden die jullie aanbidden, en verontreinig je niet langer met de afgoden van Egypte. Ik, de HEER, ben jullie God.’” DE BIJBEL

67 Gerard Wijtsma 67 Doortrokken van magie, toverij en occultisme Heidense afgoden/demonen vervullen positieve rollen in Narnia Vermenging van duisternis en licht Fascinatie voor het occulte (het kwade) staat gelijk aan verering van demonen. Facinatie is betovering Facinatie bindt MIJN CONCLUSIE

68 Gerard Wijtsma 68 JHWH is EXCLUSIEF! “Adonai echad” “De HERE is één” Deut.6-4-6


Download ppt "Gerard Wijtsma 1. 2 EEN BIJBELSE VISIE OP ‘NARNIA’"

Verwante presentaties


Ads door Google