De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op bezoek in …… Groepen zijn de ‘dragers’ van Vastenaktie, niet het ‘landelijke bureau’ in Den Haag. Daarom: Ík ben op bezoek bij Vastenaktie, niet andersom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op bezoek in …… Groepen zijn de ‘dragers’ van Vastenaktie, niet het ‘landelijke bureau’ in Den Haag. Daarom: Ík ben op bezoek bij Vastenaktie, niet andersom."— Transcript van de presentatie:

1 Op bezoek in …… Groepen zijn de ‘dragers’ van Vastenaktie, niet het ‘landelijke bureau’ in Den Haag. Daarom: Ík ben op bezoek bij Vastenaktie, niet andersom. Nachecken van de adresgegevens!

2 Vasten is... Soberheid Solidariteit en Duurzaamheid Spiritualiteit
maar ook: Solidariteit en Duurzaamheid en Spiritualiteit Augustinus: Vasten is moeizaam, maar het krijgt vleugels door het doen van gerechtigheid en bidden!! Bisschop van Luyn’s motto

3 SOBERHEID EN VASTEN Anselm Grün, Vasten,
Vasten in vele vormen, van gematigd tot zeer streng Vasten is lichamelijk én geestelijk Vasten is geen ‘honger hebben’, honger hebben is geen vasten Vasten is positief (geen schuldgevoel, niet als straf, geen anorexia religiosa) Vasten mag je relatie met anderen niet negatief beïnvloeden Vasten doe je ‘in het verborgene’ Vasten is heeft te maken met: - goed omgaan met jezelf - goed omgaan met medemensen kortbij - je verantwoordelijk weten voor de wereld ‘Sober’ is niet ‘somber’ (Mt 6,16) Anselm Grün, Vasten, Ten Have Kampen, 2005

4 Solidariteit - Recht op geluk, waardigheid en recht van spreken
- Waardigheid van iedere mens op basis van je geschapen zijn door God - Recht op geluk, waardigheid en recht van spreken - Barmhartigheid én rechtvaardigheid - Streven naar rechtvaardigheid als antwoord op armoede: ‘zien, oordelen en handelen’.

5 Caritas in veritate Een goede samenvatting

6 VASTEN IS ‘ZIEN, OORDELEN, HANDELEN’
Zien: Media, krant, tijdschriften, kijken in je eigen omgeving Oordelen: Op grond van de Bijbel en de Katholieke Sociale Leer Handelen: Soberheid en solidariteit Spiritualiteit van de gerechtigheid: ‘Op zoek gaan naar sporen van God betekent dat je je laat raken door wat je ziet gebeuren en dat je in beweging komt. Zo word je zelf deelgenoot van missie’ (Missionaire Agenda 2006, nr 1) Wie in God duikt, duikt weer op naast de arme (Bisschop Gaillot)

7 Duurzaamheid Nu én in de toekomst ‘Biocentrisch denken’
Alternatief voor de consumptiemaatschappij De Braziliaanse theologe Ivone Gebara zegt dat we moeten denken vanuit een ‘biocentrisch perspectief’, dat wij mensen niet het allerbelangrijkste zijn in de schepping, maar deel uitmaken van een complex geheel en levensweb. Dat is moeilijk, want we hebben altijd geleerd dat de aarde er was om ons te dienen.

8 Spiritualiteit Levensinzicht waardoor je de boodschap van het evangelie in je eigen bestaan gestalte kunt geven Is van toepassing op alle drie de ‘velden’ van geloven: omgaan met jezelf, met de gemeenschap én met de ‘grote wereld’ Geen ‘feelgood-spiritualiteit’ (Vuytsjens), geen narcistische spiritualiteit (Frans Jespers). Op Tweede kerstdag herdenken we de moord op Stephanus, het geloof in dat kindje in de kribbe is geen romantisch, vrijblijvend iets!

9 Spiritualiteit Hongerdoek
Sociale waarden en maatschappelijke betrokkenheid: Bijbel én krant! Wat heeft écht waarde? Inspiratie vanuit het Zuiden Vieren én opdracht Jan Rietveld (Miss Ag 2006/1: ‘Vroeger vergaten de mensen, in hun ijver om dingen te veranderen, wel eens te bidden. Nu is het precies omgekeerd, nu vergeten de mensen in hun ijver voor geloof en kerk wel eens dat mooie woorden ook in daden moeten worden omgezet’. Hongerdoek

10

11 Nigeriaanse schilder: Tony Emekwa Nwachukwu

12

13

14

15

16

17 Marinus van den Berg, Als een smekeling, Kampen 1995, pag 9.
tegen wie ik soms ‘Jij’ zeg, spreekt niet vanuit de lucht, niet vanaf een troon, maar door de stem van lijdende, verdrietige, gekwetste en onderdrukte mensen. U roept mij om er te zijn voor de mensen wier stem is aangetast, Wier stem fluistert, voor de mensen die angst hebben om aandacht voor zichzelf te vragen. U roept en zendt om niet veraf maar dichtbij te zijn.

18 Campagnebeeld

19 Oproep ‘Wat kan ik delen om de situatie van de gemarginaliseerden, onderdrukten en kansarmen, als gevolg van gender, cultuur, geografische locatie, te veranderen? Patricia Formadi, coördinatrice WADEP in Ghana in Vastenaktienieuws, januari 2007

20 Fundraising = ‘Friendraising’ Fondsen werven = Vrienden werven
Een gift is een uiting van betrokkenheid! Betrokkenheid stimuleren door informatie, inspiratie etc MOV-bijeenkomst als ‘ontmoeting’, met aandacht voor de ‘zaak’ én voor de ‘persoon’ Efficiëntie: Wat gaat goed, wat niet? Maar ook: Wat bezielt ons? Wie zijn we? Wat willen we? Wat zijn onze zorgen? Durf ook te ‘dromen’ en te ‘denken’! De ondersteuning van de pastor is belangrijk Ondersteuning zoeken als nodig Diaconale pastores/ profielpastores diaconie Missiesecretariaat Missieburo Roermond COS

21                        Impulsen... Zaterdag 7 november 2009: startmanifestatie Vastenaktie 2010 in Den Bosch MOV-groep is een ‘geloofsgroep’ Vastengroep Koffiestop, laagdrempelig actiemiddel Bezinning inbouwen in activiteiten zoals sponsortocht Contact met scholen, ook met oog op de ouders Flexibele inzet vrijwilligers, vragen voor taken, niet direct voor verantwoordelijkheid Met de MOV-groep de kerk uit.... Eigen-doelen-fonds Internet jongeren een internetpagina laten maken

22 De gift in ontwikkeling
Parochieafdracht Machtigingskaart Direct Mail Overige giften

23 Totaal-opbrengst Bijzondere van Vastenaktie blijft de nadruk op fondswerving én bezinning!! Steeds 16-cijferige code gebruiken. 2007: plus legaat van 3,5 ton 2008: 5,4 miljoen euro 2009: tussenstand: 4,3 miljoen euro

24 Wat heeft Vastenaktie aan Cordaid?
Voorwaarden Transparantie Geld naar doel Kosten fondswerving maximaal 25%

25 Cordaid voor Vastenaktie

26 Wat heeft Vastenaktie aan Cordaid?
Afstemming met andere fondsen

27

28 Wat heeft Vastenaktie aan Cordaid?
Kostenbesparing € Nieuwe initiatieven Beleidsbeïnvloeding Inspelen op nieuwe ontwikkelingen Beperken tot vastentijd!!!

29 Uw vragen en opmerkingen!

30 Succes met jullie werk!!! ‘Om een plaats te maken en te houden
voor God, terwille van de mensen’ (Kor Schippers)

31 Naamsbekendheid Vastenaktie
Ontwikkeling Naar leeftijd 77 62 62 Geholpen naamsbekendheid nog nooit zo hoog als in voorjaar 2007, 62% van alle Nederlanders bevestigt Vastenaktie te kennen. In de zomer van 2007 bleef het percentage stabiel, in de herfst nam het iets af tot 59% (maar dat is normaal, omdat we nu minder in het nieuws zijn). Ter vergelijking: de naamsbekendheid van Cordaid is was in voorjaar % en is nu (winter 2007/2008) 21% 20

32 Voor jongeren van 12 tot 15 jaar
Voor leerlingen van de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs Een individueel leerprogramma via de computer


Download ppt "Op bezoek in …… Groepen zijn de ‘dragers’ van Vastenaktie, niet het ‘landelijke bureau’ in Den Haag. Daarom: Ík ben op bezoek bij Vastenaktie, niet andersom."

Verwante presentaties


Ads door Google