De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Geest spreekt alle talen God laat onder alle mensen van zich spreken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Geest spreekt alle talen God laat onder alle mensen van zich spreken."— Transcript van de presentatie:

1 De Geest spreekt alle talen God laat onder alle mensen van zich spreken

2 Pinksterpelgrims Uit alle hoeken van de ‘bekende’ wereld Overal waarheen joden waren verdreven Vanaf 700 voor Christus Vanaf 550 voor Christus

3 Joden uit alle volken Afstammelingen van het joodse volk Dus nakomelingen van Abraham Tegelijk leden van het gastvolk Geïntegreerd in hun ballingschap ‘eigen taal’ niet joods

4 Bedreigd en beschermd Het boek Esther Over Joden in ballingschap ver van huis Verhaal van bedreiging en verlossing In het wereldrijk van Perzië Nu Iran en Irak

5 Internationale waarden Esther 1: “21 Het voorstel van Memuchan vond instemming bij de koning en de rijksgroten, en de koning volgde het op. 22 Hij stuurde brieven naar alle provincies van zijn rijk, naar elke provincie in haar eigen schrift en naar elk volk in zijn eigen taal. Daarin stond dat iedere man thuis heer en meester moest zijn, en ook dat hij de taal van zijn eigen volk moest spreken.” Wereldrijk met eigen culturele normen en waarden In alle talen gelijk

6 Onbegrensde haat Esther 3: “12 Zo werden op de dertiende dag van de eerste maand de schrijvers van de koning ontboden. Er werd een bevel op schrift gesteld dat precies zo luidde als Haman het wilde en dat gericht was aan de satrapen die de koning vertegenwoordigden, aan de gouverneurs van alle provincies en aan de vorsten van alle volken. Voor elke provincie was er een bevel in haar eigen schrift en voor elk volk in zijn eigen taal. Het werd geschreven in naam van koning Ahasveros en met de zegelring van de koning verzegeld.” Bedreiging voor de mensen van Gods volk Haat zonder grenzen

7 Wereldwijde bescherming (1) Esther 8: “9 Meteen daarna, op de drieëntwintigste dag van de derde maand, de maand siwan, werden de schrijvers van de koning ontboden. Er werd een bevel op schrift gesteld dat precies zo luidde als Mordechai het wilde en dat gericht was aan de Joden, aan de satrapen en de gouverneurs, en aan de hoofden van alle provincies, van India tot Nubië, honderdzevenentwintig provincies. (..)

8 Wereldwijde bescherming (2) “Voor elke provincie was er een bevel in haar eigen schrift en voor elk volk in zijn eigen taal, ook voor de Joden in hun eigen schrift en hun eigen taal. 10 Mordechai liet dit bevel schrijven in naam van koning Ahasveros en verzegelde het met de zegelring van de koning. Door boden die snelle paarden bereden, gefokt in de koninklijke stoeterij, liet hij brieven verspreiden.” Gods bescherming in alle woonplaatsen

9 Internationale herdenking Esther 9: “29 Koningin Ester, de dochter van Abichaïl, stelde samen met de Jood Mordechai een tweede schrijven op om Poerim nadrukkelijk verplicht te stellen. 30 Er werden brieven gestuurd naar alle Joden in alle honderdzevenentwintig provincies van Ahasveros’ koninkrijk, met betuigingen van vriendschap en trouw.” Gods grote daden internationaal herdacht Door joden en allen die zich bij hen aansloten

10 Lukas kent de joodse wereld Jeruzalem vol met ‘teruggekeerde’ joden Mensen uit de verspreide joodse wereld Met familie en relaties in de thuisgebieden Lukas’ opsomming heel nauwkeurig

11 Joodse diaspora (verspreiding)

12 Buitenlanders in Jeruzalem Om het oogstfeest te vieren (tarweoogst) Opbrengst genieten van Gods liefde

13 Uitstorting van de Geest Jezus’ nieuwe leven als eerste opbrengst Jezus’ leven uitgezaaid Oogst van mensen

14 Elk mens een Geestdromer Belofte van de Geest voor Abraham En voor zijn nakomeling Vervulling met de Geest Elke nakomeling droomt door de Geest Elk mens mag van God spreken

15 God laat van zich spreken De joodse luisteraars internationale verzameling Die dag alleen al 3000 gezinshoofden! Met hoeveel relaties in de ‘diaspora’? Gods Geest doorbreekt de grenzen Binnen één eeuw de kerk internationaal

16 Lied op oogstfeest van de Geest Lied 39

17 Drentse zending Vroeger: in onze Nederlandse kolonieën Oost Indië – Indonesische archipel West Indië – Curacao e.d.

18 Drentse zending (2) Later: waarheen Nederlandse emigreerden Canada, Australië: kerkverhuizing Ook Brazilië: nieuwe kerkplanting Nog later: waarheen Nederlanders reisden Ook naar Venezuela: ontmoeting en steun met kerk in ontwikkeling

19 Drentse zending (3) Tegelijk steun aan bedreigde christenen Achter het IJzeren Gordijn In Hongarije en Roemenië: dr. Eva! En nu de ‘gesloten gebieden’ Vooral de moslim-landen Daar waar regering en volk andere religies onderdrukt

20 Drentse zending (4) Zending wordt hulpverlening en ontmoeting en meeleven en versterking en training Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) : Deputaten “Zending Hulpverlening Training” Uitvoering door “De Verre Naasten” In Drenthe de “Drentse ZendingsDeputaten” In Meppel steun voor de MERF in Midden Oosten

21 Drentse zending in ontwikkeling Na Indonesië En Brazilië Naar Venezuela En terug naar het Midden Oosten En naar Afrika

22 Geloof spreekt alle talen Vertaalproject bijbels voor het Midden Oosten (Wycliff) Radio- en TV uitzendingen (MERF via TWR) Meeleven met en training van christenen (MERF in Cyprus en Sudan/Kenia) Daadwerkelijke hulpverlening

23 De Geest spreekt God spreekt door mensen Talenwonder Vertaalwonder op schrift, in woord en daad God spreekt door mensen Algemeen beschaafd en plat God doet van zich spreken Jezus laat van zich getuigen De Geest maakt Vader en Zoon bekend


Download ppt "De Geest spreekt alle talen God laat onder alle mensen van zich spreken."

Verwante presentaties


Ads door Google