De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Annet Bas Debbie Elvira Eva Fayza

Verwante presentaties


Presentatie over: "Annet Bas Debbie Elvira Eva Fayza"— Transcript van de presentatie:

1 Annet Bas Debbie Elvira Eva Fayza
De denkers Wiki Annet Bas Debbie Elvira Eva Fayza

2 Inleiding Denkers.wikispaces.com
Hallo, wij zijn Debbie, Eva, Fayza, Annet en Bas en wij willen jullie graag wat vertellen over 3 grote denkers. Daarnaast willen we jullie graag een kijkje geven op onze wikispace. Op deze space zijn onze denkers uitgebreid beschreven, voor extra informatie. De presentatie wordt nu door mij ingeleid, hierna zal Elvira het woord overnemen en jullie vertellen over Jean Piaget, Rudolph Steiner en Robert-Jan Simons. Nadat Elvira jullie verrijkt heeft met de informatie over deze 3 denkers en daarbij behorende stromingen en interessante zaken willen we jullie graag quizen over de opgedane kennis. Daarbij worden jullie begeleid door Fayza en Debbie, zij zorgen dat jullie straks startklaar zijn voor onze leuke quiz. Annet is aan te spreken wanneer dia’s te snel of te langzaam voorbij komen of wanneer er onderdelen in onze powerpoint presentatie niet duidelijk overkomen. Nadat we jullie getest hebben over bovenstaande denkers zal Eva het woord overnemen en jullie onze wikispace laten zien. Deze is na deze presentatie door jullie zelf ook te bewonderen op: Denkers.wikispaces.com Voor nu wens ik jullie veel (leer) plezier met onze presentatie.

3 3 grote denkers Jean Piaget (Neuchâtel, 9 augustus Genève, 16 september 1980) Rudolf Joseph Lorenz Steiner, (Donji Kraljevec nabij Čakovec-Međimurje, 25 februari 1861 – Dornach, 30 maart 1925) Prof. Dr. P. Robert-Jan Simons (1949)

4 Piaget, Steiner en Simons
Cognitie is een verzamelbegrip voor geestelijke vermogens, vaardigheden, maar ook processen zoals onder andere probleemoplossen, denken en informatieverwerken. Alle processen dus waardoor mensen kennis kunnen krijgen, verwerken en behouden. (Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding, Jos van der Wal) Het cognitivisme bestudeert dan ook de verwerkingsprocessen in het menselijk brein. Belangrijk persoon in deze stroming in onze presentatie is Piaget. Het constructivisme bouwt voort op het idee dat mensen zelf hun kennis creëren, gebaseerd op de kennis die ze al hebben. In het leven tref je vaak dingen die niet lijken te kloppen met de ideeën die je al hebt. Dan moet je deze ideeën aanpassen aan deze nieuw kennis of zelfs de oude kennis verwerpen om deze nieuwe kennis toe te laten. Belangrijk persoon die deze ideeën als basis gebruikt is Simons. Antroposofie is een wereldbeschouwing gebaseerd op voortgaand geesteswetenschappelijk onderzoek. Grondlegger is de Oostenrijkse filosoof, esotericus en Goethe-onderzoeker dr. Rudolf Steiner. Onderzoeksresultaten vinden nadere ontwikkeling en uitwerking in meerdere antroposofische werkgebieden, zoals: vrije schoolpedagogie, heilpedagogie, euritmie, spraakvorming, kunstzinnige therapieën, antroposofische geneeskunst, sociale driegeleding, biologisch-dynamische landbouw.

5 Piaget Zwitserse psycholoog die de ontwikkeling van kinderen bestudeerde  Hij onderscheid 3 mechanismen waardoor kennis word vergaard. Assimilatie het kind past zijn omgeving aan aan zijn mogelijkheden. Bijv baby krijgt een luciferdoosje en gebruikt dit als rammelaar. Accommodatie Past het kind zich aan de omgeving aan, hij laat zich hierdoor beïnvloeden. Assimilatie- het toevoegen van nieuwe elementen in bestaande structuren. Accommodatie het aanpassen aan de ervaren mogelijkheden van de omgeving De tegenhanger van Piaget is Skinner, de laatstedenkt juist dat we moeten afgaan op het waarneembaar gedrag van mensen omdat we de interne processen niet kunnen meten.

6 Piaget

7 Steiner Het motto van Rudolf Steiner was: “De vraag is niet wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen invoegen, maar wel wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Pas dan kan de opgroeiende generatie de maatschappij steeds opnieuw met nieuwe krachten verrijken.” Steiner verkondigt dat organismen (en de mens in het bijzonder), en de processen die zich in hen afspelen, het resultaat zijn van invloeden uitgaande zowel van de aarde als vanuit de kosmos (zon, maan en sterren). Voor de duidelijkheid: op de Vrije School wordt lesgegeven vanuit de antroposofie. Er wordt geen antroposofie onderwezen. De Vrije Scholen werken met een 12-jarig leerplan dat inspeelt op de ontwikkelingsfasen die het kind doorloopt tot de volwassenheid. Elk levensjaar heeft eigen ontwikkelingsmogelijkheden; de leerstof en het pedagogisch-didactisch handelen zijn daarop afgestemd. De leerlingen worden, naar leeftijd, verdeeld in klassen. De bovenbouw bestaat uit de zevende tot en met de twaalfde klas.

8 Steiner In de Vrije Scholen probeert met het werk van elke dag organisch op te bouwen. Denkend werk valt het kind ’s morgens het gemakkelijkst. De schooldag begint dan ook met de vakken waarbij weten en begrijpen, denken en voorstellen in het bijzonder de nadruk krijgen. Ieder vak wordt gedurende enkele weken ’s morgen in het zogenaamde ‘hoofdonderwijs’ als periode, een grotere onderwijseenheid, gegeven. Daarna volgen in aparte uren de vakken die constante ritmische herhaling behoeven: de vreemde talen, euritmie en gymnastiek, muziek en godsdienstonderwijs. Handenarbeid, handwerken, tuinieren, het beoefenen van natuurkundige proeven en dergelijke worden zoveel mogelijk gegeven tegen het einde van de ochtend of ’s middags. Na de uren van herhaald beoefenen komen dus de bezigheden van kunstzinnig-praktische aard. Er waren beschuldigende publicaties over een rassenleer bij Rudolf Steiner en het doorwerken hiervan in het onderwijs op vrije scholen. Het bestuur van de Antroposofische Vereniging in Nederland heeft in 1997 een diepgaand en onafhankelijk onderzoek naar deze beschuldigingen laten instellen. De commissie bracht in april 2000 haar eindrapport uit. Zij concludeerde dat er in het werk van Rudolf Steiner ( ) géén sprake is van een rassenleer noch van uitspraken die zijn gedaan met het oogmerk om personen of groepen te beledigen wegens ras en die daarom racistisch genoemd kunnen worden. De commissie beklemtoonde dat het antroposofisch mensbeeld van Rudolf Steiner juist is gebaseerd op de gelijkwaardigheid van alle individuen en niet op de vermeende superioreit van het ene ras boven het andere.

9 Simons C.V. van Robert Jan Simons
Prof. Dr. P. Robert-Jan Simons (1949) studeerde (onderwijs-)psychologie aan de universiteit van Amsterdam (1973) en promoveerde in 1981 aan de Katholieke Universiteit Brabant Van 1990 tot 2001 was hij hoogleraar onderwijs- en opleidingspsychologie en onderzoeksdirecteurpedagogiek en onderwijskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Sindsdien werkt hij als hoogleraar “didactiek in digitale context”aan het expertisecentrum ICT in het onderwijs van de Universiteit Utrecht. In september 2006 werd Robert-Jan Simons hoogleraar-directeur van het IVLOS. Ook is hij onderwijsdirecteur van het Interuniversitair Centrum voor Onderwijsonderzoek (ICO) Visie van Robert Jan Simons “ Mensen leren altijd en overal “. Hij bepleit voor een breder begrip van leren. Specifiek begrip van leren is vaak gebaseerd op ervaringen met leren op school, in opleiding, scholing en training: leren in een educatieve samenhang. Hij is een denker van onze tijd en maakt deel uit van de leerstroming van het constructivisme.

10 Simons Simons onderscheidt verschillende vormen van leren naar de aard van de leerprocessen: leren door directe ervaring leren door sociale interactie leren door theorie leren door reflectie. Simons verdedigt het nieuw leren door zes misverstanden te weerleggen Deze zes misverstanden over het nieuwe leren zijn: Professor Van der Werf uit Groningen zou hebben aangetoond dat nieuw leren minder effectief is dan oud leren Er zou geen evidentie zijn voor de kwaliteit van het nieuwe leren Nieuw leren zou de oorzaak zijn van de achteruitgang in de kwaliteit van het onderwijs Nieuw leren zou afzien van toetsing Nieuw leren zou een vorm van leren zijn waarbij leerlingen volledig zelf bepalen wat ze willen leren Bij nieuw leren zou kennis onbelangrijk zijn

11 Quiz Piaget Steiner Simons

12 De vragen 1 : Mensen leren altijd en overal
Antwoord 2 : De dagindeling is van groot belang 3 : Deze psycholoog behoord tot het cognitivisme in de periode 19e eeuw-1980 4 : Hij pleit voor een breder begrip van leren 5 : Zijn ontwikkelingstheorie is gebaseerd op de begrippen adaptatie, assimilatie en accommodatie.

13 De vragen 6 : Leren vindt plaats in interactie met anderen
Antwoord 7 : Hij hecht een grote waarde aan de kosmos 8 : Het ontstaan van intelligentie bij de mens ontstaat volgens deze denker door middel van de interactietheorie. 9 : Hij vindt kunstzinnige vorming belangrijk

14 De Wiki Dan gaan we nu Wikispace bekijken Zijn er nog vragen?
Onze feedbackvragen: 1) Hoe vonden jullie de begeleiding bij deze werkvorm tijdens de presentatie? 2)             Hoe verliep de samenwerking tijdens de presentatie 3)             Wat kun je zeggen over de samenhang tussen de inleiding, kern en afsluiting van de presentatie 4)              Hoe stonden de leden van de presentatie voor de groep?


Download ppt "Annet Bas Debbie Elvira Eva Fayza"

Verwante presentaties


Ads door Google