De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Versterken van sociale netwerken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Versterken van sociale netwerken"— Transcript van de presentatie:

1 Versterken van sociale netwerken
MEE Gelderse Poort Versterken van sociale netwerken Ervaringen vanuit de praktijk Hoe vonden jullie het? We gaan het glas heffen, maar voordat we dat gaan doen: Degenen die de workshop uitgevoerd hebben: graag even naar voren komen Dank Tevens allen die meegeholpen hebben aan het tot stand komen van deze dag ontzettend bedankt! MEE Gelderse Poort

2 Versterken van Sociale Netwerken
Sociaal Netwerk? Laat jij je douchen door de buurman en zou jij je buurman douchen? Praktijkervaringen • Project Informele Netwerkondersteuning • Meedenkcasus adhv drieluik Wat werkt in het versterken van Sociale Netwerken? MEE Gelderse Poort

3 Sociaal Netwerk: Een sociaal netwerk is een netwerk van mensen of groepen mensen. Bijvoorbeeld een verzameling van mensen die elkaar kennen, of bedrijven die vaak samenwerken. (wikipedia) Mensen in onze omgeving, inclusief onze partner en familie, vormen samen ons sociale netwerk. Zo’n netwerk ontstaat geleidelijk, breidt zich uit en krimpt soms ook weer in. Het is een golfbeweging. Sociale netwerken zijn belangrijk voor ons welbevinden. Dat geldt ook voor mensen met een beperking. ( Vilans) MEE Gelderse Poort

4 Wat verstaan wij onder Sociaal Netwerk?
MEE Gelderse Poort

5 Zou jij je laten douchen door de buurman en zou jij je buurman douchen?
MEE Gelderse Poort

6 MEE Gelderse Poort, ervaringen in het werken met sociale netwerken
Projecten: Gewoon Meedoen • pro- actief, uitgaan van wat er al is, samenspel • Voorbeeld:mevrouw met vb wil koken, bewoners met vb willen meedoen aan buurtactiviteiten en bewonersvereniging zoekt hulp. Vriendenkringen voor mensen met autisme Project Informele Netwerkondersteuning MEE Gelderse Poort

7 Sociale Netwerk Strategie ( SNS)
Werken vanuit: Sociale Netwerk Strategie ( SNS) • Het netwerk en betrokken partijen in kaart brengen • Belangrijke mensen uit het netwerk en betrokken partijen komen bijeen • Plan maken • Samenwerken in een Actieteam (informeel/ formeel) MEE Gelderse Poort

8 Informele Netwerkondersteuning; Welke vragen worden er gesteld?
Ik wil net als andere kinderen spelen in de buurt Ik wil meedoen aan een activiteit in het wijkcentrum Ik kan mijn verhaal aan niemand kwijt Ze zeggen dat mijn huis te vies is Ik wil sporten met iemand Ik wil een oppas die op mijn kind met beperking kan passen zodat ik wat met mijn andere kinderen kan gaan doen Ik krijg mijn administratie niet voor elkaar Ik wil leuke dingen doen met andere mensen MEE Gelderse Poort 8

9 Casus uit de praktijk Zeno is 10 jaar,heeft autisme en een leerachterstand. Hij woont in een kinderrijke buurt. Hij zit op speciaal onderwijs, waardoor hij buiten de wijk naar school gaat. Thuis loopt het steeds vaker uit de hand, als Zeno zijn zusje slaat.Vragen van ouders: Ondernemen van activiteiten met Zeno ter ontlasting van ons als ouders Meedenken over eventuele ander ondersteuning binnen het gezin of voor Zeno MEE Gelderse Poort

10 \ Zeno woont bij je in de straat en je krijgt als buurtbewoner de vraag om mee te denken; Hoe kunnen we Zeno ondersteunen? Probeer functie en organisatie los te laten en als bewoner in de wijk te denken. ( adhv drieluik gaan we hier als buurtbewoners naar kijken) MEE Gelderse Poort

11 Zeno verveelt zich thuis
Situatie nu? Plan voor de toekomst: Hoe kunnen wij… Hoe zou je de situatie over 6 maanden willen zien? Wat gun je Zeno en zijn familie? Zeno verveelt zich thuis Ouders zijn hele dag bezig om Zeno te vermaken Ouders zijn overbelast Zusje van 7 is bang voor Zeno Kinderen uit de buurt vinden Zeno raar MEE Gelderse Poort

12 Wat is er echt gebeurd in deze casus?
Meegegaan naar het voetbalveld Contact gelegd met andere kinderen, meedoen. Contact met andere ouders gelegd zodat ze Zeno ook eerder erbij betrekken Draaiboek gemaakt voor de dinsdag, structuur=rust Dit gebruikt Zeno nu ook op de donderdag Ouders zien resultaat van draaiboek en gaan de methode van ‘ Geef me de vijf’ meer toepassen Ouders zijn op de hoogte van een oudergroep voor ouders met een kind met beperking in de wijk. MEE Gelderse Poort

13 Wat werkt in het werken met sociale netwerken
Wat werkt in het werken met sociale netwerken? Onderzoek Elsbeth Kamphuis 2013 Elsbeth Kamphuis; “Het blijkt dat effectieve interventies juist de informele en professionele netwerken aan elkaar verbinden. Het uitgebalanceerde samenspel tussen professionele zorg en ondersteuning en de informele steun van familie, vrienden, buren en vrijwilligers uit de wijk, zorgt ervoor dat de cliënt optimaal kan participeren en vanuit eigen regie kan meedoen. De meer traditionele aanpak waarbij meer dwingende ‘klussen’ worden uitgedeeld aan burgers roept weerstand op. Burgers willen zich vrij voelen om ondersteuning te geven of niet. Juist door het leggen van verbindingen ontstaat ook eigen verantwoordelijkheid voor het geven van steun om situaties te verbeteren.”

14 Focus verleggen Of-of-of denken: wat kun je zelf, wat kunnen anderen
uit de omgeving, wat blijft er over voor professionals En-en-en denken: gericht op samenspel Informele en formele steun: elk een vak apart Informele en formele steun in samenspel Uitgaan van betrokkenheid bij een cliënt/individu/familie Uitgaan van betrokkenheid bij een vraagstuk Sociale netwerk in kaart brengen en analyseren Betrokken partijen bij het vraagstuk in kaart brengen en gezamenlijk analyseren Steun is product, valt te regelen en te organiseren Steun is een vorm van interactie, coachen van het proces Zelfredzaamheid en onafhankelijkheid is de norm Bewustwording van interafhankelijkheid en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid MEE Gelderse Poort

15 MEE Gelderse Poort Project Gewoon MEEdoen en Vriendenkringen:
Marian van Wel Project Informele Netwerkondersteuning Michelle Coenen/ Elsbeth Kamphuis / Hoe vonden jullie het? We gaan het glas heffen, maar voordat we dat gaan doen: Degenen die de workshop uitgevoerd hebben: graag even naar voren komen Dank Tevens allen die meegeholpen hebben aan het tot stand komen van deze dag ontzettend bedankt! MEE Gelderse Poort

16 MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk MEE Gelderse Poort
Hoofdkantoor Arnhem Kadestraat 3 | CA Arnhem Postbus | EE Arnhem T | F Regiokantoor Nijmegen De Ruyterstraat 242 | 6512 GG Nijmegen Postbus | 6503 CC Nijmegen T | F Regiokantoor Tiel Hertog Karellaan 142 | KR Tiel Postbus 47 | AA Tiel T | F Openingstijden: werkdagen van uur MEE Gelderse Poort


Download ppt "Versterken van sociale netwerken"

Verwante presentaties


Ads door Google