De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Noelle Aarts Let’s connect! Logeion Communicatie Congres

Verwante presentaties


Presentatie over: "Noelle Aarts Let’s connect! Logeion Communicatie Congres"— Transcript van de presentatie:

1 De beroepspraktijk van communicatieprofessionals: nieuwe trends en oude principes
Noelle Aarts Let’s connect! Logeion Communicatie Congres Utrecht, 10 juni 2010

2 Actueel binnen Logeion: naar een verbrede opvatting van de communicatiepraktijk
presenteren creëren analyseren adviseren organiseren begeleiden verbinden

3 Reputatiemanagement wordt kwaliteitsmanagement
Autenticiteit Transparantie Empathie Verantwoordelijkheid

4 Zelfreferentialiteit en organisatiecultuur
Het is onmogelijk om alle signalen uit de omgeving op te pikken en te verwerken. Selectie en ook reconstructie van informatie is nodig om een identiteit te ontwikkelen waarmee men zich in de wijdere omgeving kan handhaven. Elke organisatie ontwikkelt zo onvermijdelijk een eigen cultuur, met eigen waarden, gedragscodes en visies op wat van belang is en wat niet. Daarmee wordt gemakkelijk aansluiting gevonden met bepaalde onderdelen in de omgeving, en helemaal niet met andere.

5 Zelfreferentialiteit verwijst naar de eigenschap van mensen en organisaties om:
de omgeving te bezien vanuit een volstrekt eigen idee over wat belangrijk is en wat niet zonder dat men in de gaten heeft dat dat zo is.

6 Framing

7 Framing

8 Beeldvorming mensen construeren een verhaal, ook al is dat gebaseerd op slechts enkele gegevens. We construeren door beelden/verhalen/horen zeggen te versmelten. wat men niet weet wordt ingevuld later weet men niet meer zo goed wat waar is en wat ingekleurd

9 Autopoiese (Maturana en Varela):
Autopoiese verwijst naar de neiging tot zelfvoortbrenging door een gesloten systeem van relaties. Dit vermogen is gebaseerd op drie eigenschappen: autonomie een circulair karakter zelfverwijzing

10 Autopoiese

11 Autopoiese

12 De samenleving bestaat uit in principe gesloten systemen die zichzelf overeind proberen te houden en elkaar daarin ‘verstoren’.

13 Verandering anders bekeken:
resultaat van bewust geplande regie vanuit centraal punt maar vooral resultaat van ambitie, omstandigheden en het zelforganiserend vermogen van mensen

14 Zelforganisatie Orde ontstaat uit chaos zonder dat sprake is van centrale aansturing

15 “Rather, it (the network-society, NA) resulted from surprising, unpredictable effects of multiple and changing sets of social actors, struggling with the cultural and material circumstances in which they found themselves, each pursuing their own agenda, following their own, limited understanding of the situation they faced” (Stalder, 2006: 3).

16

17

18

19

20 Behoeftehiërarchie van Maslow

21 Sociale behoeften kunnen we enkel bevredigen via anderen
De behoefte om ergens bij te horen en De behoefte om zich te onderscheiden van anderen, om uniek te zijn, er toe te doen

22 Dat zien we terug in wat mensen doen met social media
via sociale media worden doorlopend gesprekken gevoerd over de actualiteit en andere kwesties waar iedereen aan mee kan doen

23 Communicatie anders bekeken:
zender – kanaal/medium - ontvanger maar vooral onderhandeling van betekenissen in interactie

24 Communicatie en verandering

25 De meeste organisaties zijn vooral druk met
het zenden van informatie bewuste, geplande processen formele communicatie het zichtbare, het kenbare, het meetbare

26 Planning en communicatie: het sturingsmodel (1)

27 Planning en communicatie: het sturingsmodel (2)

28 Mensen worden in het algemeen eerder overtuigd door de redenen die ze zelf hebben ontdekt
en opgesomd, dan door de redenen die door anderen zijn opgesomd (Blaise Pascal, 17e eeuw)

29 Planning en communicatie: het participatiemodel (1)

30 Planning en communicatie: het participatiemodel (2)

31 Planning en communicatie: het netwerkmodel (1)

32 Planning en communicatie: het netwerkmodel (2)

33 ‘Nieuwe’ organisaties als open netwerken
niet statisch maar flexibel niet strak aangestuurd maar spontaan niet gebaseerd op wantrouwen maar op vertrouwen controle niet op basis van status of positie, maar georganiseerd in de interactie

34 Het belang van gesprekken
in gesprekken proberen mensen inhoudelijk dingen voor elkaar te krijgen in gesprekken reguleren mensen hun voorkomen in gesprekken worden creatieve ideeën ontwikkeld in gesprekken worden relaties gemaakt en gebroken in gesprekken worden veranderingen zichtbaar in gesprekken komen veranderingen tot stand in gesprekken wordt collectieve weerstand georganiseerd

35 Conclusie Een verbreding van de taakopvatting van communicatieprofessionals brengt de aandacht naar de veelomvattende betekenis van het oudste communicatiemedium: het gesprek

36 YouTube - Koefnoen Rapservice Verkiezingen 2010

37 Weerstandcommunicatie: ja, maar…..
Zelfgenoegzaam (‘dat doen we toch allang’) Gelaten (‘dat kunnen we toch niet’) Cynisme (álles is al geprobeerd, de buitenwereld is de boosdoener dat niks kan’)

38 Uitgangspunten: Ieder mens wil wel iets veranderen
Mensen willen liever niet veranderen Kortom: mensen zijn meestal ambivalent tov verandering Mensen veranderen niet door wat anderen zeggen, maar door wat zij zichzelf horen zeggen in reactie tot anderen Als je de autonomie van je gesprekspartner respecteert zal hij beter met je samenwerken


Download ppt "Noelle Aarts Let’s connect! Logeion Communicatie Congres"

Verwante presentaties


Ads door Google