De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

G EZONDE VOEDING OP SCHOOL ! Implementatie van vakoverschrijdend thema op het College Paters Jozefieten te Melle (CPJM)

Verwante presentaties


Presentatie over: "G EZONDE VOEDING OP SCHOOL ! Implementatie van vakoverschrijdend thema op het College Paters Jozefieten te Melle (CPJM)"— Transcript van de presentatie:

1 G EZONDE VOEDING OP SCHOOL ! Implementatie van vakoverschrijdend thema op het College Paters Jozefieten te Melle (CPJM)

2 OVERZICHT 1. Inleiding thema via stellingenspel 2. Voorstelling en beginanalyse CPJM 3. Bewustwording eigen eetgewoontes via zelftest 4. Voorstelling ‘Schoolsnakker’ 5. Implementatie ‘Schoolsnakker’ in CPJM 6. Beleidsondersteunende gezondheidseducatie ‘Kieskeurig’ 7. Besluit 8. Participatiemoment: debat

3 Akkoord – Niet akkoord Korte discussiemomenten Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: o Voorstelling o Implementatie Kieskeurig Besluit Debat

4 S TELLING 1 Het verkopen van snoep, ongezonde koekjes en snacks moet verboden worden op school. Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: o Voorstelling o Implementatie Kieskeurig Besluit Debat

5 S TELLING 2 Leerlingen moeten participeren aan het gezondheidsbeleid op school: ze formuleren zelf ideeën en bepalen mee het beleid. Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: o Voorstelling o Implementatie Kieskeurig Besluit Debat

6 V OORSTELLING CPJM: ALGEMEEN °1837: privéschool, gesloten internaat, burgerijzonen Vanaf 1960: combinatie internaat en dagschool Vanaf 2000: meisjes Nu: 630 lln + 60 lk, ASO, 73% jongens Prioriteit: sport en beweging Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: o Voorstelling o Implementatie Kieskeurig Besluit Debat

7 B EGINANALYSE : SCHOOL VOETen: contextgroepen Gezonde voeding in de lessen: miniem Vakoverschrijdend werk? Neen! Aangeboden voeding op school: middageten + winkeltje Schoolreglement: geen specifieke passages BESLUIT: SCHOOLTYPE A Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: o Voorstelling o Implementatie Kieskeurig Besluit Debat

8 B EGINANALYSE : LEERKRACHTEN 60 leerkrachten Kleine meerderheid mannen Leeftijd: bovengemiddeld Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: o Voorstelling o Implementatie Kieskeurig Besluit Debat

9 B EGINANALYSE : LEERLINGEN 630 leerlingen 73% jongens Allochtone lln: weinig Waalse lln: heel wat VOETen: niet gekend Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: o Voorstelling o Implementatie Kieskeurig Besluit Debat

10 L EERLINGENENQUÊTE VISIE OP EETGEWOONTE: hoe beoordeel je je eigen eetgewoonte? Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: o Voorstelling o Implementatie Kieskeurig Besluit Debat 1 e graad: 12,5% ongezond 2 e graad: 25% ongezond 3 e graad: 31% ongezond

11 WATER DRINKEN: is een waterfontein op de speelplaats wenselijk? Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: o Voorstelling o Implementatie Kieskeurig Besluit Debat 1 e, 2 e, 3 e graad: ± 60% ja

12 FRISDRANK DRINKEN: hoe vaak per dag drink je frisdrank? Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: o Voorstelling o Implementatie Kieskeurig Besluit Debat 1 e, 2 e, 3 e graad: ± 70% 1 of meer

13 SCHOOLWINKEL: hoe vaak per week koop je frisdrank in de schoolwinkel? Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: o Voorstelling o Implementatie Kieskeurig Besluit Debat 1 e, 2 e, 3 e graad: tussen 59% en 67% koopt

14 SCHOOLWINKEL: hoe vaak per week koop je tussendoortjes in de schoolwinkel? Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: o Voorstelling o Implementatie Kieskeurig Besluit Debat 1 e, 2 e, 3 e graad: 73% - 81% koopt

15 ONGEZONDE TUSSENDOORTJES: hoeveel gesuikerde tussendoortjes eet je per dag? Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: o Voorstelling o Implementatie Kieskeurig Besluit Debat 1 e graad: 8% geen 2 e,3 e graad: 5% geen

16 SCHOOLMENU: wisselen de schoolgerechten genoeg af in de loop van het jaar? Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: o Voorstelling o Implementatie Kieskeurig Besluit Debat 1 e graad: 48% nee 2 e graad: 70% nee 3 e graad: 62% nee

17 SCHOOLMENU: vind je dat er voldoende fruit op het schoolmenu staat? Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: o Voorstelling o Implementatie Kieskeurig Besluit Debat 1 e, 2 e, 3 e graad: 54% - 60% nee

18 W AAROM GEZONDE VOEDING ? Sporten is gezond, maar… … in combinatie met gezonde voeding, nog veel gezonder! Literatuur Aandacht voor gezonde voeding op school is een must! Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: o Voorstelling o Implementatie Kieskeurig Besluit Debat

19 H UIDIG PROGRAMMA SWOT-analyse van huidig ‘programma’ CPJM STERKTES EN OPPORTUNITEITEN Gezondheidsenquête: basis + evaluatie Gezonde voeding als thema binnen de lessen Projectwerking: contextgroepen ZWAKTES EN BEDREIGINGEN Middageten op school Schoolwinkel Weinig tot geen participatie lln en ouders Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: o Voorstelling o Implementatie Kieskeurig Besluit Debat

20 B EWUSTWORDING EIGEN EETGEWOONTES Doe de vettest! (http://www.gezondheidstest.be/kvt/ve ttest.html)http://www.gezondheidstest.be/kvt/ve ttest.html Bereken je score en kijk of je te weinig, genoeg of te veel vetten eet… Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: o Voorstelling o Implementatie Kieskeurig Besluit Debat Kijk uit, je eet te weinig vet Proficiat, je eet voldoende vet Opletten, je eet te veel vet Mannen <61 vetpunten61-107 vetpunten>107 vetpunten Vrouwen <47 vetpunten47-82 vetpunten>82 vetpunten

21 WAT? Dranken- en tussendoortjesbeleid Leerlingenparticipatie! Verschillende thema’s Water in alle vormen en maten Café santé Automaten opvullen Voeding, milieu en globalisering Fitte tussendoortjes Vers fruit op school Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: o Voorstelling o Implementatie Kieskeurig Besluit Debat

22 WAAROM? Jongeren kiezen vaak ongezonde tussendoortjes en frisdrank Aanbod aan gezonde alternatieven op school ontoereikend Eigen mening leerlingen belangrijk: participatie Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: o Voorstelling o Implementatie Kieskeurig Besluit Debat

23 VOOR WIE? Jongeren tussen 12 en 18 jaar Leerlingenraad of gemotiveerde leerlingengroep DIDACTISCH MATERIAAL www.schoolsnakker.be Actiepakket en affiche Actiefiches: 1 project per jaar Per actiefiche 7 stappen Voorbereiding Actie Evaluatie Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: o Voorstelling o Implementatie Kieskeurig Besluit Debat

24 Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: o Voorstelling o Implementatie Kieskeurig Besluit Debat

25 Waarom? O.a. nood aan: Drinkwater op vraag van leerlingen Alternatief voor schoolwinkel met frisdrank en snoep Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: o Voorstelling o Implementatie Kieskeurig Besluit Debat

26 Waarom? O.a. nood aan: Hoge participatie en engagement van leerlingen Verankering project binnen totaal gezondheidsbeleid Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: o Voorstelling o Implementatie Kieskeurig Besluit Debat

27 Hoe? Integreren van VOT in alle vakken en in een aantal aspecten van het schoolgebeuren Per vak specifiek rond thema werken Fitte schoolweek Schoolwinkel Middageten Per graad gedifferentieerd Andere doelgroepen, andere behoeften Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: o Voorstelling o Implementatie Kieskeurig Besluit Debat

28 Open communicatie en actieve participatie Directie, lkr, lln, ouders Evenwichtige voeding VOETen Fitte schoolweek en klasactiviteiten Leerlingenraad Nu? Kritische evaluatie Actie en creativiteit Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: o Voorstelling o Implementatie Kieskeurig Besluit Debat

29 Kick-off: Fitte schoolweek! Sensibilisering… Informatie en doelstellingen Ouders informeren Gezondheidsproef Debat: focus project bepalen Spreker uitnodigen Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: o Voorstelling o Implementatie Kieskeurig Besluit Debat

30 Start: thema kiezen Pakket van het VIG (Vlaams instituut voor Gezondheid) Water in alle vormen en maten Café santé Automaten opvullen Fitte tussendoortjes Vers fruit op school Voeding, milieu en globalisering Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: o Voorstelling o Implementatie Kieskeurig Besluit Debat

31 Didactisch? Actiepakket bestellen Keuze actiefiche Actieplan opstellen: 7 stappen 1-4: voorbereidende stappen 5: actie! 6-7: evaluatie en verankering Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: o Voorstelling o Implementatie Kieskeurig Besluit Debat

32 Gezondheidseducatie binnen klascontext 1 e graad: actieve voedingsdriehoek in meerdere vakken Belangrijk: voorbereiding en afstemming 2 e graad: bredere integratie van thema ‘gezonde voeding’ 3 e graad: brainstormsessies + voedingslexicon. Eventueel ook uitvoering voedingsanamnese (accentverschillen per studierichting) Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: o Voorstelling o Implementatie Kieskeurig Besluit Debat

33 Inpassen in gezondheidsbeleid CPJM 1. EDUCATIE Bewustwording: gezondheidstesten Klassikaal: kennisoverdracht Brochure ‘kieskeurig’ 2. AANBOD Ook gezond aanbod! 3. REGLEMENTERING Afspraken met directie (aanbod, infrastructuur, prijzen, openingsuren,…) Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: o Voorstelling o Implementatie Kieskeurig Besluit Debat

34 B ELEIDSONDERSTEUNENDE GEZONDHEIDSEDUCATIE Whole school approach KIESKEURIG Brochure 'kieskeurig' Online analyse-instrument Ondersteunend materiaal ouders Affiches Materialen rond de voedingsdriehoek Test rond de voedingsdriehoek Gezondheidstest Winkeloefening voor in de les Vorming Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: o Voorstelling o Implementatie Kieskeurig Besluit Debat

35 Eensgezindheid + informatie Horizontale invulling: vakken Verticale afstemming: jaren To do: Contextwerkgroep Sensibilisering: directie, lkr, lln, ouders Regels Partners + beleidstools Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: o Voorstelling o Implementatie Kieskeurig Besluit Debat

36 Programma Beleid Evaluatie: Online instrument voor beide programma’s Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: o Voorstelling o Implementatie Kieskeurig Besluit Debat

37 Ga per 4-6 personen zitten Kies één thema: Water in alle vormen en maten Café santé Automaten opvullen Fitte tussendoortjes Vers fruit op school Voeding, milieu en globalisering Zoek groep met ander thema en debatteer waarom jouw thema prioriteit verdient op het CPJM Inleiding: stellingen Beginanalyse CPJM Zelftest Schoolsnakker: o Voorstelling o Implementatie Kieskeurig Besluit Debat


Download ppt "G EZONDE VOEDING OP SCHOOL ! Implementatie van vakoverschrijdend thema op het College Paters Jozefieten te Melle (CPJM)"

Verwante presentaties


Ads door Google