De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst MFA managers 12 november 2010 Agenda Korte kennismaking Hufterigheid en gastvrijheid: inleiding Bas van Stokkom MFA Lab; aanleiding en stand.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst MFA managers 12 november 2010 Agenda Korte kennismaking Hufterigheid en gastvrijheid: inleiding Bas van Stokkom MFA Lab; aanleiding en stand."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst MFA managers 12 november 2010 Agenda Korte kennismaking Hufterigheid en gastvrijheid: inleiding Bas van Stokkom MFA Lab; aanleiding en stand van zaken: Tom de Haas Onderlinge uitwisseling; Marc van Leent

2 MFA Lab; Aanleiding, aanpak stand van zaken Maatschappelijk vastgoed blijft aandacht vragen MFA’s een kernthema in MV-debat Duurzaam positieve exploitatie is kritische succesfactor In MFA’s komen ook andere ontwikkelingen in het lokale publieke domein bij elkaar Er is veel behoefte aan toepassingskennis

3 Het lab als format Samen met risicodragende partijen ontwikkelen Ook experts erbij betrekken Benoemde succesfactoren MFA bij de start: – Verbinding met de wijk – Ondernemerschap beheerder – Hospitality concept – Toegevoegd; de relatie met de gemeente

4 Deelnemers 2010 - 2011 Nijmegen Utrecht Alkmaar / Woonwaard De Key Portaal Mitros Casade WSD Amsterdam West / KBA Leiden / Ons Doel Almere / De Alliantie Arnhem Pameijer Leeuwarden Woonstede Ymere / Zone 3

5

6

7 groep extravert individu introvert Hotspot Dorpsplein Buurthuis Sociëteit Zalencentrum Dienstencentrum

8 Thematische centra (sport, cultuur, retail, e.a.) Buurtcentra Stad (of regio) Straat Geclusterde wijkcentra (brede scholen e.a.) Huiskamer Dorpsplein Hotspot

9 metafoorhuiskamer verschijningsvormenbuurthuis, inloopcentrum, buurtkamer, jongerencentrum, enz. kenmerkennabij, kleinschalig, laagdrempelig, zelfsturing dienstenbuurt bepaalt zelf programma en diensten organisatievereniging voor beheer & exploitatie personeelvrijwilligers met (lichte) professionele support communicatiehuis-aan-huis en mond-op-mond financiële succesfactorlage kosten door zelforganisatie rol overheidfaciliterend, bv. beschikbaar stellen van ruimte intrinsieke spanningtussen brede toegankelijkheid en toe-eigening door specifieke groep Buurtcentra - Huiskamer

10 metafoordorpsplein verschijningsvormenbrede school, kulturhus, MFA, enz. kenmerkencentraal in de wijk, synergie tussen gebruikers, toeloop (traffic) dienstenmix van maatschappelijke diensten (onderwijs, opvang, zorg enz.) organisatieprofessionele beheerstichting personeelkern van professionals evt. aangevuld met mensen met arbeidshandicap communicatienieuwsbrieven, website en lokale pers financiële succesfactoroptimalisering van gebruik van gebouwen en faciliteiten rol overheidsturend, bv. op samenhang en deelname dienstverleners intrinsieke spanningtussen identiteit van gebruikers en identiteit van geheel Geclusterde wijkcentra - Dorpsplein

11 metafoorhotspot verschijningsvormencentra rond thema’s als cultuur, sport, film, muziek, design, enz. kenmerkendynamiek, uitstraling, met een uitgesproken concept diensteneigen(wijze) programmering voor stad/regio maar ook voor buurt/wijk organisatiezelfstandige onderneming (rechtsvorm onbepaald) personeelkern van professionals evt. met vrijwilligers en stagiairs (leerwerkbedrijf) communicatieveel free publicity; hotspot ‘maakt’ nieuws financiële succesfactorcommercieel (neven)gebruik van zalen en horeca rol overheidstimulerend, bv. met outputgerichte financiële bijdragen intrinsieke spanningtussen commercieel en sociaal Thematische centra - Hotspot

12 groep extravert individu introvert Prestige Schoonheid Kwaliteit Prestige Schoonheid Kwaliteit Ontdekken Expressie Groei Ontdekken Expressie Groei Harmonie Verbondenheid Gezelligheid Harmonie Verbondenheid Gezelligheid Respect Geborgenheid Veiligheid Respect Geborgenheid Veiligheid Flexibel Ongebonden Efficiënt Flexibel Ongebonden Efficiënt Praktisch Hulpvaardig Betrokken Praktisch Hulpvaardig Betrokken “all inclusive” “onszelf mogen zijn” “de wereld aan je voeten”“Iedereen telt mee”

13 Invulling programma 2010-2011 Intervisiegroepen Ontwikkelthema’s Experiment; masterclass MFA managers Netwerkbijeenkomsten – Vrijdagochtend: 10-09-2010, 28-01 en 24-06- 2011 2 e jaar conferentie voor geïnteresseerden; – 1 juli 2011

14 Thematische centra (sport, cultuur, retail, e.a.) Buurtcentra Intervisiegroepen Geclusterde wijkcentra (brede scholen e.a.) Huiskamer Dorpsplein Hotspot koppeling naar eigen cases nieuw te ontwikkelen of bestaande MFA 4 groepen met ieder een vaste begeleider

15 Huis kamer Dorps plein Hot spot Rekenen aan MFA’s; doorontwikkelen van rekenmodel met bijbehorende kengetallen xxx Wijkprofiel; hulpinstrument voor vaststellen van leefstijlprofiel van verzorgingsgebied xxx Bewonersbeheer; module voor het zelfbeheer van maatschappelijke centra door bewoners xxx Online verhuur; hulpinstrument voor (lokaal) matchen van vraag en aanbod van ‘sociale’ ruimte xxx Nieuwe werken; module voor flexibele werkplekken in MFA’s xxx Horeca; bedrijfsmodellen voor coffee corner, grand café en buurtrestaurant xxx Rollen en relaties; organogrammen (met toelichting) voor mogelijke rolverdeling bij eigendom en exploitatie xxx Ontwikkelthema’s

16 MFA Audit: geen ontwikkelgroep meer toepassing in pilots / opschalen als product tool overdragen aan LAB deelnemers Aanpak ontwikkelgroepen: maximaal 3 bij de start jaar 2 gekoppeld aan expert / ondernemer een product / aanpak neerzetten op basis van win-win afspraak de lead ligt bij expert – ondernemer deelnemen is leren door mee ontwikkelen resultaat beschikbaar voor alle LAB deelnemers Werkwijze ontwikkelthema’s


Download ppt "Bijeenkomst MFA managers 12 november 2010 Agenda Korte kennismaking Hufterigheid en gastvrijheid: inleiding Bas van Stokkom MFA Lab; aanleiding en stand."

Verwante presentaties


Ads door Google