De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Carnaval 2010 T’es aul gaud da blinkt. programma - Voorstelling protocolakkoord - Voorstelling protocolakkoord –Alex Muylaert, noodplanambtenaar –Eric.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Carnaval 2010 T’es aul gaud da blinkt. programma - Voorstelling protocolakkoord - Voorstelling protocolakkoord –Alex Muylaert, noodplanambtenaar –Eric."— Transcript van de presentatie:

1 Carnaval 2010 T’es aul gaud da blinkt

2 programma - Voorstelling protocolakkoord - Voorstelling protocolakkoord –Alex Muylaert, noodplanambtenaar –Eric Herremans, vz carnavalcomite - Ondertekening van het protocolakkoord - Ondertekening van het protocolakkoord –Verantwoordelijken van de disciplines - Laatste richtlijnen van de feestcommissie - Laatste richtlijnen van de feestcommissie –Vz Peter De Meyer - Toelichting van de carnavalraad - Toelichting van de carnavalraad –Vz Pascal Caraël - Varia-vragen staat vrij - Varia-vragen staat vrij –Voor wie wil - Ondertekening van contract, afhalen armband en nr plaat

3 protocolakkoord Voorstelling

4 Programma 1) Doelstellingen 1) Doelstellingen 2) Algemeenheden 2) Algemeenheden 3) Goed om weten 3) Goed om weten 4) Alternatief parcour 4) Alternatief parcour 5)Richtlijnen voor deelnemers 5)Richtlijnen voor deelnemers

5 . Doelstelling BNIP Het bevorderen van de samenwerking en het verbeteren van de communicatie tussen de organisatoren en de verschillende stadsdiensten. Alle afspraken hieromtrent zijn gebundeld in een protocolakkoord. Het bevorderen van de samenwerking en het verbeteren van de communicatie tussen de organisatoren en de verschillende stadsdiensten. Alle afspraken hieromtrent zijn gebundeld in een protocolakkoord. Het bepalen van bevoegdheden om de noodprocedures op te starten en maatregelen te nemen. Het bepalen van bevoegdheden om de noodprocedures op te starten en maatregelen te nemen. Het vastleggen van een procedure in geval van onzekerheid bij het doorgaan van de stoet. Het vastleggen van een procedure in geval van onzekerheid bij het doorgaan van de stoet. Het bepalen van verschillende alternatieven in geval van extreme weersomstandigheden of onvoorziene toestanden. Het bepalen van verschillende alternatieven in geval van extreme weersomstandigheden of onvoorziene toestanden.

6 ALGEMEEN ALGEMEEN Voor de regeling van de hulpverlening tijdens en op de plaats van het carnaval evenement, wordt preventief de gemeentelijke fase van het NIP afgekondigd en dit vanaf zaterdag 20 februari 2010 om 10 uur, tot en met dinsdag 23 februari 2010 om 13 uur. Voor de regeling van de hulpverlening tijdens en op de plaats van het carnaval evenement, wordt preventief de gemeentelijke fase van het NIP afgekondigd en dit vanaf zaterdag 20 februari 2010 om 10 uur, tot en met dinsdag 23 februari 2010 om 13 uur. Het coördinatiecomité is gevestigd in de Brandweerkazerne te Ninove, Désiré De Bodtkaai, 3 – 9400 Ninove. Het coördinatiecomité is gevestigd in de Brandweerkazerne te Ninove, Désiré De Bodtkaai, 3 – 9400 Ninove. Bij elke buitengewone gebeurtenis zullen de burgemeester, vertegenwoordigers van de verschillende hulpdiensten en de organisatie samengeroepen worden in het coördinatiecomité. Bij elke buitengewone gebeurtenis zullen de burgemeester, vertegenwoordigers van de verschillende hulpdiensten en de organisatie samengeroepen worden in het coördinatiecomité.

7 ZONDAG 21 februari 2010 Stedelijke Feestcommissie. a. Staat vanaf 9:30u tot het einde van de carnavalstoet in voor de organisatie en begeleiding van de Rozezondagstoet. a. Staat vanaf 9:30u tot het einde van de carnavalstoet in voor de organisatie en begeleiding van de Rozezondagstoet. b. Zal het toezicht op de reglementering met betrekking tot de uitgangswagens samen met de lokale politie mee ondersteunen. b. Zal het toezicht op de reglementering met betrekking tot de uitgangswagens samen met de lokale politie mee ondersteunen. Er wordt in het bijzonder toezicht gehouden op de aanwezigheid van gekeurde blustoestellen in samenspraak met de brandweer. Er wordt in het bijzonder toezicht gehouden op de aanwezigheid van gekeurde blustoestellen in samenspraak met de brandweer. c. Zij bezorgen aan de hulpdiensten een overzichtlijst van alle deelnemende groepen met aanduiding van de verantwoordelijke en telefoon en/of GSM-nummer. c. Zij bezorgen aan de hulpdiensten een overzichtlijst van alle deelnemende groepen met aanduiding van de verantwoordelijke en telefoon en/of GSM-nummer. d. De Voorzitter van de Stedelijke Feestcommissie is tijdens de carnaval activiteiten permanent aanwezig op het parcours en vervoegd in geval van nood het crisiscomité. d. De Voorzitter van de Stedelijke Feestcommissie is tijdens de carnaval activiteiten permanent aanwezig op het parcours en vervoegd in geval van nood het crisiscomité. e. Zij beslissen op zondagmorgen om 08:00 u in samenspraak met de hulpdiensten in het crisiscomité over het definitieve verloop van de publiciteitskaravaan en karnavalstoet. e. Zij beslissen op zondagmorgen om 08:00 u in samenspraak met de hulpdiensten in het crisiscomité over het definitieve verloop van de publiciteitskaravaan en karnavalstoet.

8 ZONDAG 21 februari 2010 DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING b. Het Rode Kruis is operationeel in een commandopost in CC De Plomblom (foyer) bereikbaar via doorgang Campens. 21 uur. Tijdens de carnavalsactiviteiten is er een permanente communicatielijn met het coördinatiecomité. b. Het Rode Kruis is operationeel in een commandopost in CC De Plomblom (foyer) bereikbaar via doorgang Campens. 21 uur. Tijdens de carnavalsactiviteiten is er een permanente communicatielijn met het coördinatiecomité. Het Rode Kruis onderzoekt een bijkomende hulppost op te richten in de gebouwen van het OCMW Burchtstraat 46 te 9400 Ninove. Het Rode Kruis onderzoekt een bijkomende hulppost op te richten in de gebouwen van het OCMW Burchtstraat 46 te 9400 Ninove.

9 ZONDAG 21 februari 2010 AGBDN – LOGISTIEKE ONDERSTEUNING AGBDN – LOGISTIEKE ONDERSTEUNING a. Logistieke steun a. Logistieke steun b. Plaatsen nadar afsluiting langsheen parcours en opstellen geluidsinstallatie. b. Plaatsen nadar afsluiting langsheen parcours en opstellen geluidsinstallatie. c. Uitvoeren signalisatieplan c. Uitvoeren signalisatieplan d. Takelen defecte praalwagens tot buiten het parcours d. Takelen defecte praalwagens tot buiten het parcours e. Ter beschikking stellen van een contactpersoon. e. Ter beschikking stellen van een contactpersoon. f. Toegankelijkheid van de parcours waarborgen f. Toegankelijkheid van de parcours waarborgen

10 Alternatief parcour A. Korte versie: A. Korte versie: De gewone weg tot aan Dreefstraat cafe Passage, en dan linksaf Stationstraat, Biezenstraat, Beverstraat,Oudstrijdersplein De gewone weg tot aan Dreefstraat cafe Passage, en dan linksaf Stationstraat, Biezenstraat, Beverstraat,Oudstrijdersplein B. Middenversie: B. Middenversie: De gewone weg tot aan Albertlaan kruispunt Plastiekcentrale, en dan linksaf Gentsestraat, Geraardsbergsestraat, Lavendelstraat, Beverstraat en oudstrijdersplein. De gewone weg tot aan Albertlaan kruispunt Plastiekcentrale, en dan linksaf Gentsestraat, Geraardsbergsestraat, Lavendelstraat, Beverstraat en oudstrijdersplein.

11 Alternatief parcour A B

12 Richtlijnen deelnemers Richtlijnen deelnemers Evacuatieonderrichtingen Evacuatieonderrichtingen Wat te doen in geval van STILLEGGEN van de stoet door stedelijke feestcommissie of lokale politie: Wat te doen in geval van STILLEGGEN van de stoet door stedelijke feestcommissie of lokale politie: –KRUISPUNTEN VRIJMAKEN –WAGENS PARKEREN UITERST RECHTS VAN DE BAAN –IEDEREEN BLIJFT BIJ DE WAGEN –POLITIERICHTLIJNEN VOLGEN Wat te doen in geval van EVACUATIE van een kritische zone van de omloop door stedelijke feestcommissie of lokale politie: Wat te doen in geval van EVACUATIE van een kritische zone van de omloop door stedelijke feestcommissie of lokale politie: - KRUISPUNTEN VRIJMAKEN - KRUISPUNTEN VRIJMAKEN -WAGENS PARKEREN UITERST RECHTS VAN DE BAAN -WAGENS PARKEREN UITERST RECHTS VAN DE BAAN -WAGENS STILLEGGEN EN MUZIEK AFZETTEN -WAGENS STILLEGGEN EN MUZIEK AFZETTEN -IEDEREEN VERVOEGT RV-PUNT VIA DE KORTST MOGELIJKE WEG (zie plan) -IEDEREEN VERVOEGT RV-PUNT VIA DE KORTST MOGELIJKE WEG (zie plan) -OP RV-PUNT ZULLEN VERDERE INSTRUCTIES VOLGEN -OP RV-PUNT ZULLEN VERDERE INSTRUCTIES VOLGEN  Groepen die zich niet in de evacuatiezone bevinden, volgen de  Groepen die zich niet in de evacuatiezone bevinden, volgen de opdrachten bij STILLEGGEN. opdrachten bij STILLEGGEN.  Nooit de wagens op eigen initiatief verwijderen van het traject.  Nooit de wagens op eigen initiatief verwijderen van het traject.

13 Richtlijnen deelnemers Richtlijnen deelnemers Publiciteitscaravaan en karnavalstoet Er zijn 4 kritische zone’s op het parcours vastgelegd die in geval van incident moeilijk te bereiken zijn. ZONE 1 : BURCHTDAM ( vanaf Parklaan tot Paul De Montplein ) ZONE 1 : BURCHTDAM ( vanaf Parklaan tot Paul De Montplein ) RV-punt: Dr. Hemerijckxplein RV-punt: Dr. Hemerijckxplein ZONE 2 : MARKT ( vanaf Marktstraat tot Twijndersplein ) ZONE 2 : MARKT ( vanaf Marktstraat tot Twijndersplein ) RV-punt: ingang Plomblom RV-punt: ingang Plomblom ZONE 3 : LAVENDELSTRAAT ( vanaf Vuurkruisersstraat tot ZONE 3 : LAVENDELSTRAAT ( vanaf Vuurkruisersstraat totKaardeloodstraat) RV-punt: Savooiplein RV-punt: Savooiplein ZONE 4 : BEVERSTRAAT ( vanaf Biezenstraat tot Centrumlaan ) RV-punt: plein Ninia ZONE 4 : BEVERSTRAAT ( vanaf Biezenstraat tot Centrumlaan ) RV-punt: plein Ninia

14 Richtlijnen deelnemers Richtlijnen deelnemersTANKPLAATSEN-BOUDEWIJNLAAN vergeet niet uw poeder- of CO2blusser. vergeet niet uw poeder- of CO2blusser. vergeet niet uw trechter vergeet niet uw trechter -KP GENTSESTRAAT – ALBERTLAAN glijdend tot KP “Den Dollar” Bereid zelf uw tankbeurt voor Brandweer ondersteunt met blusmiddelen. Bereid zelf uw tankbeurt voor Brandweer ondersteunt met blusmiddelen.

15 10. Richtlijnen deelnemers ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 RV ZONE 4

16 Richtlijnen deelnemers Richtlijnen deelnemers Algemeen NOODNUMMER: Algemeen NOODNUMMER: 054/33 20 00 054/33 20 00 Coördinatiecentrum: Coördinatiecentrum: Brandweerkazerne Brandweerkazerne Desire De Bodtkaai nr 3 Desire De Bodtkaai nr 3 Ninove Ninove Voor meldingen zoals brand, ongeval, takeldienst en andere noodgevallen. Voor meldingen zoals brand, ongeval, takeldienst en andere noodgevallen.


Download ppt "Carnaval 2010 T’es aul gaud da blinkt. programma - Voorstelling protocolakkoord - Voorstelling protocolakkoord –Alex Muylaert, noodplanambtenaar –Eric."

Verwante presentaties


Ads door Google