De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BALANS VAN HET PROJECT APRIL 2012  Studies tonen aan dat tarlijke steuntrekkers een project met een economisch oogmerk steunen in België 9.000 à 12.000.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BALANS VAN HET PROJECT APRIL 2012  Studies tonen aan dat tarlijke steuntrekkers een project met een economisch oogmerk steunen in België 9.000 à 12.000."— Transcript van de presentatie:

1

2 BALANS VAN HET PROJECT APRIL 2012

3  Studies tonen aan dat tarlijke steuntrekkers een project met een economisch oogmerk steunen in België 9.000 à 12.000 onder hen creëren hun eigen tewerkstelling (1/5)  Rechthebbenden op een leefloon of op een equivalent leefloon blijven verstoken van het ondernemerschap o.w.v.  de informatie  de vereiste ondernemerschapscompetenties  het gebrek aan vertrouwen / moeilijkheden om te overtuigen INLEIDING

4  Internationale vergelijkende studies gaan van de stelling uit dat er in België een lage graad van ondernemerschap is  tegenover de akte  tegenover het risico dat men neemt  klassiek referentiekader: de werknemers  OCMW-gerechtigden slachtoffer van deze geestesgesteldheid  Hinderpalen, vooroordelen, probleem van mentaliteit? INLEIDING

5 WERKELIJKHEID De regering wil echt: -de sociale zekerheid van de zelfstandigen verbeteren -interessante fiscale maatregelen invoeren -de ontwerpers beter informeren en uitrusten - diensten creëren voor en na de opstart van kwaliteit bestemd voor de projectdragers

6 Het de personen die geholpen worden door ons OCMW en opgevolgd worden door het DW mogelijk maken: om hun recht om zelf werkgelegenheid te scheppen te doen gelden een begeleiding te genieten totdat een instelling voor de opbouw van een project en/of microfinanciering het dossier overneemt DOELSTELLINGEN VAN HET PROJECT

7  Augustus 2005: Aanduiding van de VZW Groupe One als vormingsoperator Het project Schakel tot het zelf scheppen van werkgelegenheid werd meegefinancierd door het Europees Sociaal Fonds van 1 september 2005 tot 30 juni 2008 VOORGESCHIEDENIS 2005

8  Simulatiespel ondernemingsbeheer  Analyse van het profiel van ondernemer  Verwerven van competenties op het vlak van beheer en onderhandelen  Verwerven van de commerciële basisnoties (aanbod, vraag, markt, marketing, onderhandeling,...)  Uitiwsseling van ervaring  Verhogen van de motivatie GROUPE ONE Sensibiliseringsatelier voor de ondernememersgeest

9  Mei 2006: Goedkeuring van de overgangsprocedure tussen het statuut van OCMW-gerechtigde en het statuut van zelfstandige  Februari 2006: Lancering van de eerste zelfstandige VOORGESCHIEDENIS  November 2007: 2 eerste dossiers van microkrediet aanvaard door het participatiefonds  2009-2010: Lancering de 2 eerste zelfstandigen die een plaats bezetten bij "Ateliers des Tanneurs"

10 Iedereen die zijn zelf werkgelegenheid wenst te creëren, identificeren, informeren en leiden naar het project "Schakel tot het zelf scheppen van werkgelegenheid" Iedereen het recht laten om zijn eigen activiteit te creëren als specifiek inschakelingstraject Elke aanvraag tot begeleiding van het zelf scheppen van werkgelegenheid gebeurt via de Inschakelingsmedewerker van het DW ROL VAN DE INSCHAKELINGSMEDEWERKER

11  Analyse van de socioprofessionele balans opgesteld door de IA (blijft referent SPI)  Bepaling van het project: overeenstemming drager en zijn project  Analyse van de ondernemingscapaciteiten, van de toegangen tot de drager en zijn activiteit  Samenwerking met de IA en de MW  Gericht naar de opleidingen (hoofdzakelijk beheer) MIJN ALGEMENE ROL

12 Opstellen van een businessplan en van een financieel plan Opzoekingen/inlichtingen over de activiteiten sector en over de lokalisatie van de activiteit Steun bij de voorstelling van het project bij een instelling voor de opbouw van een microkrediet (of steunstructuur) Begeleiding in de administratieve stappen in verband met de aanmaak Analyse van de balans bij de start van de activiteit + overgangsmaatregel MIJN SPECIFIEKE TAKEN

13 Mannen en vrouwen, gevolgd door het DW dat:  geïnteresseerd zijn in het zelf scheppen van werkgelegenheid of die een idee hebben voor het zelf scheppen van werkgelegenheid  de competenties hebben verworven of bereid zijn deze te verwerven: op technisch en professioneel niveau bekwaamheden hebben op het vlak van basisbeheer Competenties verworven door: studies of opleidingen vroegere beroepservaringen GEVONDEN PUBLIEK

14  2005 : 42 projectdragers  37 in 2006  42 in 2007  59 in 2008  76 in 2009  90 in 2010  74 in 2011  2012: 18 tot op heden OPGELEIDE PERSONEN 2005-2012

15  Frituur  Verkoper van escargots  3 schoonheidssalons  2 bouwondernemers  Drankenwinkel  5 algemene voedingswinkels  Import Export vervoer over de weg  Dienstenchequesondernemingen (overgang einde art. 60§7)  Montage uitgeruste keuken  Naai-/herstellingsatelier  Designatelier  Handel in exotische voeding  2 Bio-snackbars ONTWIKKELDE ACTIVITEITEN: 57

16  2 Expresskoeriers  Consultant en professor in informatica  Verdeler van professionele producten kunstnagels  Kapsalon  Accountant  Handelaar in zonnepanelen  Laboratorium voor tandprothesen (overgang einde art. 60§7)  Kinderopvang  Cash-and-carry  Taxichauffeur  Ontwerpster van een gamma van cosmeticaproducten  Psycholoog (overgang einde art. 60§7)  Kledingwinkel ONTWIKKELDE ACTIVITEITEN

17  Zelfstandigen die reeds een activiteit hebben of die opstarten:  Fotograaf  Kruidenier/boekenwinkel (2)  Café (2)  Teleboetiek  Webdesigner  Ambulante activiteiten (2) diverse verkopen en juwelen/uurwerken  Vertaler/tolk  Import/Export juwelen  Schoonmaakonderneming en werken  Firma voor fruit en groenten ONTWIKKELDE ACTIVITEITEN  A Ambulante activiteiten :  o ontwerpen van artisanale juwelen  PC en wisselstukken  Aziatische traiteur (overgang einde art. 60§7)  kreeftenkot  V Via de activiteiten :  C Consultant in informatica en telecommunicatie (via "Debuut")  Vertaler/tolk (via "Bxl Emergences") ideomontage (via "Bxl Emergences")  Graficus (via "Bxl Emergences")

18 Onder de deelnemers: hebben van de 59 personen die waren ingeschreven voor een opleiding basisbeheer 30 het getuigschrift behaald hebben 103 personen hun businessplan en/of financieel plan voltooid hebben 62 personen hun project voorgesteld aan een Loket voor Sociale Economie (instelling voor de opbouw van een microkrediet) MEER DETAILS

19 28 personen hebben een microkrediet/financiering aangevraagd 16 zelfstandige kandidaten hebben deze ontvangen waarvan 2 bij een bank "uit de klassieke economie". 41 personen zijn hun activiteit gestart zonder krediet 63 personen werken momneteel als loontrekkende 129 personen hebben deelgenomen aan de ateliers voor de sensibilisering van de ondernemergeest "Groupe One" MEER DETAILS...

20  Groupe One: onderzoeks- en actiegroep inzake duurzame ontwikkeling en lokale economische ontwikkeling  NFTE: Network For Training Entrepreneurship (samenwerking voorzien in 2012)  Activiteitencoöperatie "Debuut" en "Bruxelles Emergences"  Verschillende samenwerkingen: de loketten voor sociale economie, de kamer van koophandel, de participatiefondsen, Brusoc, Credal, AFFA, Atrium … PARTNERS

21 Sandrine Rémond Schakel tot het zelf scheppen van werkgelegenheid Afdeling Werk - OCMW van Brussel 02/548 70 09 0499/58 87 15


Download ppt "BALANS VAN HET PROJECT APRIL 2012  Studies tonen aan dat tarlijke steuntrekkers een project met een economisch oogmerk steunen in België 9.000 à 12.000."

Verwante presentaties


Ads door Google