De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leadergebied MarkAante Kempen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leadergebied MarkAante Kempen"— Transcript van de presentatie:

1 Leadergebied MarkAante Kempen

2 Situering In het noorden van de provincie Antwerpen (Antwerpse Kempen)
10 gemeenten uit de Noorderkempen: Arendonk, Ravels, Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas, Rijkevorsel, Brecht (excl. St. Job), Wuustwezel, Kalmthout, Essen Verklaring Mark-Aa-nte Kempen: Deel van de Kempen De karakteristieke waterlopen uit het gebied De hoofdletter ‘A’ van de stad Antwerpen

3 Situering Totale oppervlakte Leadergebied
635,36 km² Waarvan 9,57% (60,78km²) niet ruraal Totaal aantal inwoners Leadergebied inwoners

4

5

6

7 Situering Specifieke kenmerken regio
Groot aandeel open ruimte, weinig versnippering Enkele karakteristieke kleine waterlopen Vrij homogene regio Sterke dorpskernen Sterke agrarische sector Waardevol natuurgebied (bv. de heidelandschappen) Actief verenigingsleven

8

9

10 Situering Specifieke problemen/ uitdagingen regio Vergrijzingsgolf
Beperkt aanbod openbaar vervoer+ gewestwegen dwars door dorpskernen Urbanisering Antwerpen= druk op platteland Verhoogde belangstelling open ruimte niet-landbouwers Vervreemding van plattelandsleven Versnippering cultureel erfgoed

11

12 Samenstelling Plaatselijke Groep
Juridische structuur= fv of vzw? Uitgebreide Leadergroep met werkgroepen Samenleving en dorpsontwikkeling Toerisme Natuur, landschap en water Cultureel en levend erfgoed Educatie Duurzame landbouw

13 Samenstelling Plaatselijke Groep
Effectieve leden 11 namens de openbare besturen (gemeenten+provincie) 11 namens de plattelandsbewoners (betrokkenen uit het voortraject) Adviserende leden 6 bovenlokale actoren (vzw Centrale Landelijke Gilden, Vzw KVLV, Wervel, Natuurpunt vzw, Unizo, TPA vzw) 11 namens de openbare besturen

14 Stappenplan naar een PG
Persmoment: aankondiging kandidaat gebied (begin mei 2007) Ideeënronde (eind mei 2007) Cafe Vindingrijk (eind juni 2007) Want…aan den toog worden de grootste theorieën verkondigd Ontwikkeling naar 6 werkgroepen Slogan: “Iedereen mee op de kar”

15 Stappenplan naar een PG
Samenkomst werkgroepen (sept-okt-nov 2007) Verzamelen ideeën Focusdag 11 nov. 2007 Naar een gezamenlijke ontwikkelingsstrategie December: Ontwikkelingsstrategie klaar

16

17

18

19 Ontwikkelingsstrategie
Missie: Valoriseren van het ‘menselijk kapitaal’ in al zijn diversiteit = ‘Iedereen mee op de kar!’ belangrijkste doelstellingen Ondernemers, zowel agrarische als rurale, leren omgaan met de omgeving waarin ze werken. Bewoners betrekken bij het waarderen en ontwikkelen van de landschappelijke kwaliteit van het gebied. Bewoners en actoren betrekken bij het verhogen van de leefbaarheid in de dorpen en in het gebied. Het verbeteren van de kennis over het platteland bij bewoners en bezoekers, in het bijzonder over dit plattelandsgebied. Bewoners en actoren leren het cultureel en levend erfgoed te waarderen. Ontwikkelen van gebiedsgerelateerde toeristische producten en diensten. Ontwikkelen van intermediaire dienstverlening

20 Projecten Eerste oproep voorzien in juni (hopelijk)
Oproep wordt besproken op PG eind mei Algemene verspreiding Minstens 1 oproep per jaar Nadien ook kiezen voor oproepen voor specifieke doelgroepen selectie ? wanneer ? hoe ? Coördinator zorgt voor filtering ideeën en DB zorgt voor een pre-advies waarna ideeën worden uitgewerkt tot volwaardig project+terugkoppeling PG beslist over de goedkeuring van projecten

21 Tijdsschema indiening projecten
maand X: deadline indiening projectideeën advies PG ondersteuning bij opmaak projectdossiers maand X+5: deadline indiening projectfiches maand X+6: goedkeuring door PG maand X+7: eventuele tweede goedkeuring door PG na bijsturingen Na het eerste jaar wordt er door de PG en coördinator een evaluatie opgemaakt om deze timing, indien nodig, bij te stellen.

22 Reeds geplande activiteiten
Opzet eigen website MarkAante Kempen Ontwerp van een logo ‘MarkAante Kempen Mediamoment Leadergebied MarkAante Kempen Geschikte ‘markante’ locatie ‘Markante’ streekproducten Picknick gekoppeld aan wandeling?

23 Contactgegevens website PG Administratieve zetel PG MarkAante Kempen
In afwachting van een eigen domeinnaam voor MarkAante Kempen is alles te vinden op de website van Rurantvzw ( Wordt een informatieve website met projectvoorbeelden en intern platform voor PG-leden met log-in Administratieve zetel PG MarkAante Kempen Leadergebied MarkAante Kempen Bredabaan 737 bus 3 2990 Wuustwezel

24 Contactgegevens voorzitter PG Karel Breugelmans
Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel tel. 0475/469424 coördinator PG Miel Gilis Hooibeeksedijk 1 2440 Geel (voorlopig adres) tel. 014/ of 0474/589771


Download ppt "Leadergebied MarkAante Kempen"

Verwante presentaties


Ads door Google