De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© Kiwa N.V. Nieuwegein, 4/4/17 12 October 2006; KIVI NIRIA Smart Energy Mix Congres Aardgas, de schakel naar een duurzame energiehuishouding Prof.dr.ir.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© Kiwa N.V. Nieuwegein, 4/4/17 12 October 2006; KIVI NIRIA Smart Energy Mix Congres Aardgas, de schakel naar een duurzame energiehuishouding Prof.dr.ir."— Transcript van de presentatie:

1 © Kiwa N.V. Nieuwegein, 4/4/17 12 October 2006; KIVI NIRIA Smart Energy Mix Congres Aardgas, de schakel naar een duurzame energiehuishouding Prof.dr.ir. Mannes Wolters Kiwa Gastec Technology / Universiteit Twente

2 Agenda Huidige rol aardgas in energievoorziening
Op weg naar een duurzame gasvoorziening Rol van gasinfrastructuur in een duurzame energievoorziening © Kiwa 2005

3 Huidige rol aardgas in energievoorziening
© Kiwa 2005

4 Wereld primair energieverbruik (IEA)
© Kiwa 2005

5 Schets van de Nederlandse gasindustrie (1)
Aardgas levert ongeveer 50% van de totale energiebehoefte Totale Nederlandse aardgasvoorraad: circa miljard m3 Jaarlijkse gasproductie: circa 80 miljard m3 : – 40 miljard m3: export – 20 miljard m3: energie distributiebedrijven – 20 miljard m3: industrie + centrales © Kiwa 2005

6 Aardgasvelden in Noord Nederland
NAM M09a M09b Chevron AKKRUM DE MARNE DONKERBROEK Elf GORREDIJK GRONINGEN Bula HAULERWIJK LEEUWARDEN NOORD-FRIESLAND OOSTEREND OOSTERWOLDE TransCan SCHIERMONNIKOOG-NOORD TIETJERKSTERADEEL Emshorn Grijpskerk Norg Groningen Nieuw Roden Nes Moddergat Oostrum Engwierum Vierhuizen Munnekezijl Saaksum Usquert Warffum Winsum Bedum Tietjerksteradeel Suawoude Marum Ureterp Kollumerland Grootegast Surhuisterveen Opende-Oost Marumerlage Zevenhuizen Sebaldeburen Boerakker Pasop Norg-Zuid Appelscha Assen Eleveld Vries Annerveen Oude Pekela Blijham Blija Ferwerderadeel Anjum Metslawier Ezumazijl Suawoude-S Groothusen Wieringa Noorderdiep Beerta Rodewolt Harkstede-NW Harkstede Feerwerd Faan Niekerk Vierhuizen-Zuid Lauwersoog-C Lauwersoog-Oost Kollum Kollum-Noord Ternaard Blija-Zuid Oost Oppenhuizen Leeuwarden Akkrum Allardsoog Witten Midlaren Lula Gieterveen Stadskanaal Gasselternijveen Vlagtwedde Lauwersoog-West Blija-Zuid M09A-Foxtrot Schiermonnikoog Wad Houwerzijl Molenpolder Langebrug Donkerbroek Franeker Ried Grouw Rauwerd Wartena Nijega Hollum-Ameland Nes-Noord Ameland-Westgat Ameland-Oost Ameland N7-FA Ameland-Noord UGS Grijpskerk UGS Norg © Kiwa 2005

7 Groningen gasveld ( 3-D weergave)
35 km 25 km 300 m © Kiwa 2005

8 Schets van de Nederlandse gasindustrie (2)
Lengte leidingnetten : Transportnetten ( 40 bar) : circa km Distributienetten ( 8 bar) : circa km (> 0,1 bar : km) ( 0,1 bar : km) © Kiwa 2005

9 Nederlands gastransportsysteem
GRK NOR Germany Belgium Groningen Gasfield Amsterdam Groningen Cal Gas High Cal Gas LEGEND: © Kiwa 2005

10 Schets van de Nederlandse gasindustrie (3)
Opslagcapaciteit Ondergrondse opslag (Langelo, Grijpskerk, Alkmaar) : 8 x 109 m3 LNG (Maasvlakte) : 80 x 106 m3 © Kiwa 2005

11 Gasopslag Norg Injection capacity: 24 million m3/day
- Production capacity: 51 million m3 /day © Kiwa 2005

12 Europese Gasimporten IEA: World Energy Outlook 2002/OECD © Kiwa 2005

13 Aardgasexport vanuit Midden Oosten en Afrika
© Kiwa 2005

14 Bewezen Aardgasreserves
© Kiwa 2005

15 LNG Transport © Kiwa 2005

16 Bestaande gasinfrastructuur wereldwijd (1999)
km transportleidingen 22 liquefaction plants (LNG) (totale capaciteit : 91 MT / jaar) 102 LNG tankers 600 ondergrondse opslagfaciliteiten (werk capaciteit : 300 miljard m3) km distributie netwerk totale waarde : US $ miljard © Kiwa 2005

17 Aardgas als energiedrager
© Kiwa N.V. Nieuwegein, 4/4/17 Relatief milieu-vriendelijk Voor vele toepassingen inzetbaar Relatief goedkoop Veilig en betrouwbaar © Kiwa 2005

18 Op weg naar een duurzame gasvoorziening
Energiebesparing en emissiereductie Biogas © Kiwa 2005

19 Op weg naar een duurzame gasvoorziening
Energiebesparing en emissiereductie # HR CV-ketels # Micro-wkk © Kiwa 2005

20 HR ketel Extra warmtebenutting door condensatie verbrandingsgassen
1975 economizer 1979 Gasunie ketel © Kiwa 2005

21 © Kiwa 2005

22 © Kiwa 2005

23 HR ketel anno 2006 HR is de standaardkeuze
Ook in de kelder of met een gemetselde schoorsteen 10 jaar voor op het buitenland De referentie voor nieuwe technologie © Kiwa 2005

24 © Kiwa 2005

25 Micro-warmtekracht Wat is dat ?
Operationele definitie : Directe vervanging van een cv-ketel in een water-verwarmingssysteem, die gelijktijdig warmte en electriciteit produceert Kenmerken : Electrisch vermogen < 16 A Een per woning © Kiwa 2005

26 © Kiwa 2005

27 Stroomopwekking in een micro-wkk
Generator : # Gasmotor (interne verbranding) # Stirling motor (externe verbranding) # Rankine cycle Electrochemische omzetting : # Brandstofcel © Kiwa 2005

28 Warmteopwekking in een micro-wkk
Warmte uit de stroomopwekking is primair Hulpketel voor bijverwarming Maximaal aantal draaiuren met warmteopslag © Kiwa 2005

29 Dimensionering Micro-wkk draait alleen als er warmtevraag is !
Gemiddeld electriciteitsverbruik 370 W (3200 kWh, 8760 uur) Optimaal is 800 tot 1000 W (electrisch) E-rendement Electriciteitsvermogen Warmtevermogen 10% kW kW 25% kW kW © Kiwa 2005

30 Belang van het electrisch rendement
In Nederland wordt de electriciteit uitgewisseld via het openbare net Dus er is nooit electriciteit over, warmtevraag is bepalend Maximaal aantal draaiuren bij lage warmteproductie : # Bij 3 kW kun je ook in de herfst verwarmen # Bij 9 kW kun je dan de warmte niet kwijt © Kiwa 2005

31 © Kiwa 2005

32 Micro-wkk technieken Gasmotor (interne verbranding) © Kiwa 2005

33 Honda gasmotor microwarmtekrachtcentrale
Elektrisch vermogen: 1 kW Elektrisch rendement: 25 % Warmtelevering: 3 kW Nu alleen in Japan op de markt © Kiwa 2005

34 Micro-wkk technieken Stirling motor (externe verbranding) © Kiwa 2005

35 Microgen stirling microwarmtekracht centrale
Elektrisch vermogen 1000 Watt AC (230 V) Gewicht 90 kg Elektrisch rendement (schatting) 15% Totaalrendement (schatting) 105% © Kiwa 2005

36 WhisperGen stirling engine model Mark 4
Electrical output 1200 Watt AC (230 V) Heat output 8 kW Dimensions (HxWxD) 85x50x60 cm Weight 138 kg Sound 63 dBA Electric efficiency (estimated) 12% Total efficiency (estimated) 85% © Kiwa 2005

37 Op weg naar een duurzame gasvoorziening
Biogas © Kiwa 2005

38 Wat is biogas ? Gas van biomassa
Geproduceerd door vergisting (of vergassing) © Kiwa 2005

39 Voordelen van inzet biogas
Reductie van CO2 emissies Vergroting leveringszekerheid (diversificatie energiemix) Hernieuwbare energiebron Bij stijgende aardgasprijzen attractief Hoge sociale acceptatie © Kiwa 2005

40 Hoe kan biogas in de energievoorziening worden ingezet ?
© Kiwa N.V. Nieuwegein, 4/4/17 Omzetten in electriciteit (bijv. d.m.v. gasmotor) Omzetten in electriciteit en warmte via wkk Opwerken naar aardgaskwaliteit en injecteren in bestaande gasnet Opwerken en leveren aan apart „groen gasnet“ Opwerken en gebruiken als transportbrandstof (auto‘s) Omzetten naar waterstof © Kiwa 2005

41 Waarom biogas injecteren in aardgasnetten ?
Gebruikmaken van bestaande infrastructuur ( transport/distributie en toepassingen ) Hoge efficiency in totale energieketen Relatief lage investeringskosten © Kiwa 2005

42 Marktwaarde van biogas
Tenminste gelijk aan die van aardgas ( mits van dezelfde kwaliteit) Potentieel extra waarde gebaseerd op duurzaamheid/milieuvoordelen (“eco-labelling” ); afhankelijk van politiek © Kiwa 2005

43 EU ondersteunt injectie van biogas in aardgasnetten
EU Richtlijn 2003/55/EC : “….biogas and gas from biomass or other types of gas are granted non-discriminatory access to the gas system ..” Uitgangspunt voor de eisen aan de samenstelling van biogas zijn de eisen voor aardgas Eisen voor “alternatieve gassen” nog onduidelijk; rol voor netbeheerders © Kiwa 2005

44 Vergelijking samenstelling aardgas en biogas
(vergisting) Aardgas (L-gas) Methaan (vol.%) 91 CO2 <1 H2S (mg/m3) <5 Ammonia <3 © Kiwa 2005

45 Mogelijk extra eisen aan biogas-samenstelling
Biogas bevat componenten die niet of nauwelijks in aardgas voorkomen Invloed van deze componenten op transport/distributie infrastructuur, gastoepassingen, gezondheid e.d. is (nog) niet volledig bekend © Kiwa 2005

46 State-of-the-art van biogasinjectie in aardgasnetwerken
In diverse landen worden relatief kleine hoeveelheden geinjecteerd (stortgas, vergistingsgas, e.d.) Geen grote problemen ( dioxinevorming ?) Recente Zweedse studie : geen ziekteverwekkers, virussen e.d. in biogas Geen specifieke eisen tot nu toe in Nederland Kwaliteisspecificaties voor biogas in ontwikkeling (op Europees niveau, nationaal niveau ) © Kiwa 2005

47 Membraan-installatie voor opwerking biogas
© Kiwa 2005

48 Mogelijkheden tot biogasinjectie in gasnetten
Injectie in transportnet ( > 40 bar ) Injectie in het regionale gasdistributienet ( 4 – 8 bar) Injectie in een afzonderlijk “groen” gasnet © Kiwa 2005

49 Injectie in het hoge druk aardgastransportnet
Grootschalige biogasproductie nodig Bij voorkeur productie biogas bij hoge druk ( anders extra compressie nodig) Gebruik van de gehele bestaande gasinfrastructuur ( incl. gasopslag, levering aan grootverbruikers, export ) In principe volledige substitutie van aardgas mogelijk © Kiwa 2005

50 Injectie in een afzonderlijk “groen” gasnet
Kleinschalig, decentraal, “eiland-structuur” Back-up moeilijk ( tenzij lokale gasopslag beschikbaar) Mogelijk minder hoge eisen aan gassamenstelling © Kiwa 2005

51 Injectie in het gasdistributienet
Decentraal, maar onderdeel van groot systeem Back-up beschikbaar (aardgas) Grote, bestaande afzetmarkt beschikbaar © Kiwa 2005

52 Technische mogelijkheden en eisen voor de injectie van biogas in het aardgasnet
Deze zijn afhankelijk van : Toegang tot het aardgasnet (afstand, aanwezigheid stations ) Gassamenstelling Capaciteit van het net Minimale gasvraag van het betreffende net (“zomer-plateau”) Mogelijkheden tot gasopslag © Kiwa 2005

53 Verschil tussen injectie in L-gas resp. H-gas net
L-gas net : Biogas is op te werken tot L-gas kwaliteit H-gas net : Biogas is soms niet op te werken tot H-gas kwaliteit (te lage calorische waarde ) ; evt. LPG toevoegen © Kiwa 2005

54 Status biogasinjectie in aardgasnet
# Huidige situatie : - goede ervaringen met kleinschalige injectie in aardgasnetten - technologie beschikbaar voor opwerken biogas tot aardgaskwaliteit # Toekomst : - groot potentieel om biogas te injecteren - maar, nog veel uitdagingen (toelaatbare gassamenstelling, toelaatbare concentraties sporen-componenten, inpassing in aardgasinfrastructuur, regelgeving, betrouwbaarheid, e.d.) - daarom verder onderzoek nodig © Kiwa 2005

55 BIOGAS + AARDGASINFRASTRUCTUUR = WEG NAAR DUURZAME ENERGIEVOORZIENING
Uitdaging BIOGAS + AARDGASINFRASTRUCTUUR = WEG NAAR DUURZAME ENERGIEVOORZIENING © Kiwa 2005

56 Rol van gasinfrastructuur in een duurzame energievoorziening
Grootschalige inzet van biogas (vergassing biomassa) Waterstofvoorziening # infrastructuur # brandstofcellen # waterstofauto’s © Kiwa 2005

57 SNG van biomassa © Kiwa 2005

58 Implementatie Groen Aardgas
© Kiwa 2005

59 Waterstofvoorziening
© Kiwa 2005

60 Waarom wordt waterstof toegepast ?
Tijdens verbranding (conversie) wordt geen CO2 geproduceerd (“zero emission” ) Er kan direct chemische energie in electrische energie worden omgezet m.b.v. brandstofcellen Potentieel geschikt als opslagmedium voor varierend aanbod van hernieuwbare energie Kan gemaakt worden uit hernieuwbare energiebronnen ( bijv. biomassa, zonlicht ) © Kiwa 2005

61 Bestaande methoden voor de productie van H2
Uit aardgas via steam-reforming : CH4 + 2H2O ® CO2 + 4H2 Uit aardgas via partial oxidation : 2CH4 + O2 ® 2CO + 4H2 Pyrolyse van aardgas : CH4 ® C + 2H2 Electrolyse van water : 2H2O ® 2H2 + O2 © Kiwa 2005

62 Uit Biomassa Syngas productie ® H2, CO and CH4
Water-gas shift reactie : CO + H2O ® CO2 + H2 Gas behandeling (CO2 verwijdering ) © Kiwa 2005

63 Mogelijkheden voor H2 inzet in de gasvoorziening
Als toevoeging aan aardgas ( tot een bepaald maximum percentage) Complete vervanging van aardgas door waterstof © Kiwa 2005

64 Mogelijke effecten van waterstof op de infrastructuur
Distributie materialen Capaciteit van het net Lekkage/permeatie Gas volume meting © Kiwa 2005

65 Gevolgen voor de infrastructuur door inzet H2
Afname van de energietransportcapaciteit van het netwerk, vooral het hogedruktransportnet Er kan waterstofverbrossing van het stalen gastransportnet optreden De integriteit, lekkage en permeatie in distributienetwerken worden slechts beperkt beinvloed © Kiwa 2005

66 Veiligheidsaspecten voor waterstoftransport
Het risico voor brand en explosies is ongeveer gelijk voor transport door pijpleidingen van aardgas en van waterstof De ervaring met waterstoftransport is zeer goed © Kiwa 2005

67 Veiligheidsaspecten van waterstof en aardgas
Ontstekingsgebied H vol% aardgas vol% Ontstekingsenergie H2 ³ 0.02 mJ aardgas ³ 0.20 mJ Diffusie coefficient H2 » 4x Diffusie coefficient CH4 © Kiwa 2005

68 Ongevallen in de stadsgasperiode (Stadsgas bevatte ca. 50 vol% H2 en ca. 10% CO)
Ongevallen t.g.v. onverbrand gas # Vergiftiging (veroorzaakt door CO) ca. 88% # Explosies en vuur ca. 2% Ongevallen veroorzaakt door verbrandingsgassen ca. 10% © Kiwa 2005

69 Conclusies m.b.t. veiligheid inzet H2
Vroeger gebruik van waterstof in stadsgas (wat tot ca. 50% H2 bevatte) was veilig, afgezien van slachtoffers tgv CO in het stadsgas © Kiwa 2005

70 Gevolgen voor gebruikstoestellen
Het gedrag van de meeste toestellen (bijv. gasmotoren, turbines, cv-ketels) wordt sterk beinvloed door toevoeging van waterstof aan aardgas Aanpassing van de toestellen is echter in principe mogelijk © Kiwa 2005

71 Conclusies voor inzet van H2 in de gasvoorziening (IEA studie)
Veiligheid wordt niet significant verlaagd Tot 3% toevoeging van H2 aan aardgas zijn nauwelijks aanpassingen nodig Toevoeging van H2 tot percentages van ca. 12% vereist serieuze aanpassingen (gasmotoren, turbines, gastransportnetwerken) Voor nog hogere H2 percentages zijn over de gehele gasketen aanzienlijke aanpassingen nodig De kosten voor aanpassing van de infrastructuur zijn (nog) tamelijk hoog vergeleken met andere opties om de CO2 emissies te verlagen © Kiwa 2005

72 Brandstofcellen # PEM # SOFC © Kiwa 2005

73 Werkingprincipe PEM brandstofcell
© Kiwa N.V. Nieuwegein, 4/4/17 Elektrochemisch omzetting van waterstof in elektriciteit en warmte © Kiwa 2005

74 Brandstofcel voorbeelden
© Kiwa N.V. Nieuwegein, 4/4/17 Vaillant (Duitsland) © Kiwa 2005

75 SOFC brandstofcel Hexis
© Kiwa 2005

76 Rijden op waterstof © Kiwa 2005

77 Kiwa Gastec Technology – Gas Appliances: Laboratorium voor waterstofonderzoek, productontwikkeling voor o.a. BMW (1) BMW ontwikkelt een waterstofauto (7 Serie, verbrandingsmotor) Waterstof wordt in vloeibare vorm getankt (LH2) Op dit moment: één pomp voor vloeibaar waterstof in Berlijn en één in München Langs de snelweg Berlijn – München worden op korte termijn pompen voor vloeibaar waterstof gebouwd © Kiwa 2005

78 Kiwa Gastec Technology – Gas Appliances: Laboratorium voor waterstofonderzoek, productontwikkeling voor o.a. BMW (2) Kiwa Gastec Technology heeft een Waterstof Boil Off Systeem voor BMW ontwikkeld BMW gaat eind 2006 in serieproductie met de waterstofauto (ongeveer 100 auto’s in 2006 en 2007) Nieuw ontwikkelingsprogramma bij BMW vanaf 2007: Clean Energy 2010 © Kiwa 2005

79 Andere automobielmerken op waterstof
Opel (GM): aandrijving auto met brandstofcel alleen LH2 als brandstof Mercedes, Volkswagen: aandrijving auto met brandstofcel reformer: Benzine =>waterstofgas Gecomprimeerd waterstofgas © Kiwa 2005

80 Conclusies Aardgas blijft een van de belangrijkste energiebronnen voor de komende decades ; veilig, betrouwbaar, schoon en goedkoop De bestaande (aard)gasinfrastructuur maakt een geleidelijke en probleemloze overgang naar een duurzame energievoorziening mogelijk Belangrijke stappen in de weg naar een meer duurzame energievoorziening : energiebesparing, en toevoeging duurzame energiebronnen aan de gasvoorziening © Kiwa 2005

81 Aardgas, de schakel naar een duurzame energiehuishouding !
© Kiwa 2005


Download ppt "© Kiwa N.V. Nieuwegein, 4/4/17 12 October 2006; KIVI NIRIA Smart Energy Mix Congres Aardgas, de schakel naar een duurzame energiehuishouding Prof.dr.ir."

Verwante presentaties


Ads door Google