De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Executive summary Marketingplan CVO HIK via sociale media

Verwante presentaties


Presentatie over: "Executive summary Marketingplan CVO HIK via sociale media"— Transcript van de presentatie:

1 Executive summary Marketingplan CVO HIK via sociale media
Dries Dams- Kristof Lemmens- Twiggy Van Elven Executive summary

2 Probleemschets Te weinig inschrijvingen Teveel afhakers
Meerwaarde creëren voor het graduaat Marketing Aantal inschrijvingen verhogen Individueel opvolgingsplan

3 Activiteitenterrein (PMC’s)
1. Doelgroepen: Volwassenen die: Zich willen omscholen Omdat ze vroeger de kans niet hebben gehad Andere weg willen inslaan Zich willen bijscholen Om promotie te bekomen (professioneel): op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen, …. Om aanvullend diploma te behalen Een diploma hoger onderwijs willen behalen

4 Activiteitenterrein (PMC’s)
2. Mogelijke Productcombinaties Koppelen van onze opleiding graduaat marketing aan diverse sociale media : Ook andere sociale media kunnen hier nog aan worden gekoppeld: Twitter, Facebook,…

5 Hoofdaandachtspunten uit externe en interne analyse
Marktopportuniteiten: CVO Hik: dé avondschool der Kempen! Volwaardig erkend diploma hoger onderwijs. Meer promotie hier rond voeren. Segmenten: * net afgestudeerden * volwassenen die reeds actief zijn op arbeidsmarkt, maar zich willen bijscholen of willen omscholen * mensen op leeftijd * mensen die een volwaardig diploma willen behalen vereisen allen een andere aanpak!

6 Hoofdaandachtspunten uit externe en interne analyse
Markt- en geografische omvang: Bevolking in België tussen 18-64j: Bevolking in de provincie Antwerpen tussen 18 en 64j: Wij gaan ons vooral focussen op de Kempen : ca personen!!

7 Hoofdaandachtspunten uit externe en interne analyse
Potentiële concurrenten: indirect: werk vrijetijdsbesteding gezinsleven ….. direct: * andere avondopleidingen: CVO Antwerpen Zuid, Syntra,.. * andere hogescholen (de zogenaamde dagscholen): KHK, Hogescholen in Antwerpen, Hasselt en omstreken.

8 Hoofdaandachtspunten uit externe en interne analyse
Er is een goede interne communicatie aanwezig : toledo webmail Wiki …… Al merken we dat dit niet voor 100% wordt gebruikt. CVO HIK heeft wel een website. Deze is wat structuur/ inhoud e.d. betreft wel in orde, maar de site oogt verouderd. Dit kan ook mee opgenomen worden in het marketingplan. Aankaarten bij departementshoofd/directeur: door IT / web design – afdeling een eindwerk laten maken: dé cvo-hik website.

9 SWOT analyse en confrontatie
Sterktes kwalitatieve goede opleidingen Erkend hoger onderwijs Erkend diploma Praktijkgerichte opleidingen Modulair systeem Zwaktes Verouderde website wat looks betreft Weinig naambekendheid Communicatie naar buitenwereld toe Kansen Sociale media Veel potentiële cursisten Bedreigingen Syntra beweringen dat combinatie met werk bijna onhaalbaar is

10 Doelstellingen - Het aantrekkelijk maken van de avondschool, specifiek de richting marketing, naar een groter publiek. - Mensen informeren via een ruimer platform over de mogelijkheden van de richting. - Een Linked – In pagina aanmaken. - Meer waarde creëren omtrent het graduaat marketing. - Mensen informeren over de haalbaarheid van combinatie werk en studie Meer inschrijvingen bekomen Afhakers sterk verminderen Leden van Linked- In pagina sterk vergroten Onze Wikispace zoveel mogelijk actualiseren en leden werven

11 Strategieën, tactiek Voordelen en mogelijkheden van de richting uitlichten! (getuigenissen, interviews, ervaringen,…) De te verwerven competenties duidelijk maken naar buitenwereld/ bedrijfsleven Linked- In pagina opstarten Huidige studenten laten aansluiten Idem voor docenten, oud studenten, …. Actueel houden van de pagina: wie onderhoudt de pagina? Wie bepaalt wat wel /niet mag of kan? bruisend innovatieve pagina! niet laten doodbloeden!

12 Strategieën, tactiek Het aantrekkelijk maken van avondonderwijs, specifiek richting marketing. Voordelen van de richting marketing in de kijker zetten. Dit doen via interviews, getuigenissen, … ervaringen delen met de potentiële studenten. Mensen informeren via een ruimer platform over de mogelijkheden van de richting. Niet enkel de website, ook andere platforms zoals Linked-In, … Mensen informeren over de haalbaarheid van combinatie werk en studeren. De competenties die je kan vergaren linken aan de bedrijfswereld. Werken met getuigenissen van huidige - en oud studenten op de wikispaces. Meer waarde creëren voor graduaat marketing Dit door voorbeelden van oud- en huidige studenten in kaart te brengen alsook de lestijden en het modulair systeem te profileren.

13 PRODUCT Groepswerk: individuele taken vergelijken en dan invoegen op de Linked- In pagina: Meest interessante eruit delen Lesinhouden toelichten Getuigenissen van oud- en huidige studenten

14 PRODUCT MKT- opleiding:
Profileren als een brede basis die een waaier van mogelijkheden biedt op de arbeidsmarkt: inzetbaarheid op de arbeidsmarkt: zeer uiteenlopende functies Toenemen van de commerciële feeling: pluspunt Modulair systeem promoten

15 PRIJS Linked- In: gratis, enkel tijd Prijs van onze opleiding:
Volledig traject ineens: max € 412,00 / jaar (incl Toledo) € 250,00 opleidingscheques Modulair: € 1,00 per lestijd+ € 12,00 voor gebruik Toledo

16 PRIJS Voorstel: lespakketten:
Dit gebeurt nu op het moment voor informatica naar bedrijven toe. Misschien dat dit voor enkele van de modules uit de richting marketing-management ook nuttig kan zijn. Aan deze pakketten kan dan een bepaalde prijspromotie vasthangen.

17 PLAATS Onze informatie op de Linked- In pagina verwerken.
Er voor zorgen dat we een vermelding van onze groep hebben op meerdere Linked – In accounts. Een rechtstreekse link van onze pagina naar de website van het CVO HIK. Een link van onze Linked – In pagina op de website van het CVO HIK. Linken aan wikispace van onze richting. Eventueel ook koppelen aan je andere sociale media- accounts (FB, Twitter, ….)

18 PROMOTIE Up-to-date houden van de Linked-In pagina en onze wikispace: mensen zo ernaartoe trekken. Onze pagina linken aan andere sociale media, websites,…..

19 Evaluatieprocedure Hoeveel inschrijvingen zijn er geweest voor marketing gedurende: Vorig jaar Huidig jaar Volgend jaar Daaropvolgend jaar Bij de inschrijvingen wordt referentie gevraagd Op het inschrijvingsformulier specifiek vragen of ze onze Lined-In pagina bezocht hebben. Het aantal bezoekers bijhouden

20 Budgettering Geldelijk: 0 € Tijdsbesteding: Marktonderzoek: ???? U
Opstellen marketingplan: ????? u Implementeren: Linked- In: ??????? u Wikispace ?????? u Andere: ??????u Dries, Kristof: nog suggesties????

21 Overhandiging project
Accounts/ Usernames Paswoorden Veel succes!!!

22 Nog vragen ?


Download ppt "Executive summary Marketingplan CVO HIK via sociale media"

Verwante presentaties


Ads door Google