De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst."— Transcript van de presentatie:

1 Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst.
Welkom Voorganger: br. E. Wagenaar Organist: br. <naam organist> Beamist: br. T. K. Moes Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar:

2 Agenda aanstaande week
vrijdag, 3. januari :00 Nieuwjaarssoos zondag, 5. januari :15 Oppas (Elise & Geertruida) 09:30 Kerkdienst - ds C. van der Leest (Groningen-Oost) - Heilig anders 14:00 Kerkdienst - ds J.H. Kuiper 15:00 KP-1 (12-15jr.) - Gebedstrap (koek: Karel) 19:45 Gemeentekring zo-1

3 Jarigen rest van het jaar
Vandaag zijn jarig: Milan van den Bos Benthe Hiemstra zr. J.M. Douwsma br. J. van Breden De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan een van de leden van het BeamTeam.

4 Thema: “De Vader van de tijd”.
Hartelijk welkom!

5

6 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

7

8 Psalm 90: 1, 8 1 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen de zekerheid van allen die U vrezen. Geslachten gaan, geslachten zullen komen: wij zijn in uw ontferming opgenomen. Wij mogen bouwen op de vaste grond van uw beloften en van uw verbond.

9 Psalm 90: 1, 8 8 Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven en laat uw glans hun kinderen omgeven. Zie op ons neer met vriendelijke ogen. O God, bescherm ons in ons onvermogen. Bevestig wat de hand heeft opgevat, het werk van onze hand, bevestig dat.

10

11 Lezen Psalm 103 1 Van David. Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam. 2 Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. 3 Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen, 4 hij redt uw leven van het graf, hij kroont u met trouw en liefde, 5 hij overlaadt u met schoonheid en geluk, uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.

12 Lezen Psalm 103 6 De HEER doet wat rechtvaardig is, hij verschaft recht aan de verdrukten. 7 Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend, aan het volk van Israël zijn grootse daden. 8 Liefdevol en genadig is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 9 Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. 10 Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld.

13 Lezen Psalm 103 11 Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. 12 Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. 13 Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.

14 Lezen Psalm 103 14 Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn, hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. 15 De mens – zijn dagen zijn als het gras, hij is als een bloem die bloeit op het veld 16 en verdwijnt zodra de wind hem verzengt; de plek waar hij stond, kent hem niet meer. 17 Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen,

15 Lezen Psalm 103 van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen 18 van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft. 19 De HEER – zijn troon staat vast in de hemel, als koning heerst hij over alles. 20 Prijs de HEER, u die zijn boden bent, sterke helden die doen wat hij zegt, gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt.

16 Lezen Psalm 103 21 Prijs de HEER, hemelse machten, dienaren die doen wat hem behaagt. 22 Prijs de HEER, al zijn schepselen, prijs hem, overal in zijn rijk. Prijs de HEER, mijn ziel.

17

18 Gezang 135: 1, 2 1 Stilte over alle landen in deze nacht. Vouwen wij tezaam de handen voor deze nacht. Welke zonden wij bedreven, wil ze Here, ons vergeven. God, wil goede rust ons geven

19 Gezang 135: 1, 2 2 Stilte over alle landen in deze nacht. Vouwen wij tezaam de handen voor deze nacht. God zal voor ons allen zorgen tot het dagen van de morgen. Veilig en bij Hem geborgen zijn wij vannacht.

20

21 15 De mens – zijn dagen zijn als het gras, hij is als een bloem die bloeit op het veld
16 en verdwijnt zodra de wind hem verzengt; de plek waar hij stond, kent hem niet meer.

22 De tijd gaat voorbij.

23 “Tempus fugit” - de tijd vliegt

24 Eindelijk 16 jaar !

25 En dan eindelijk 18 jaar !

26 David zegt het zo: “De mens – zijn dagen zijn als het gras, Hij is als een bloem, die bloeit in het veld en verdwijnt zodra de wind hem verzegt; de plek waar hij stond, kent hem niet meer.”

27 Waarom is dat zo erg? Waarom verlangen we naar het huis van vroeger? Waarom verlangen we naar de straat waarin we woonden?

28 Maar hoe weet ik, dat Hij dat ook voor mij is
Maar hoe weet ik, dat Hij dat ook voor mij is? Dat ik bij Hem veilig ben? Dat zie je in vers 13, 14: “Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie Hem vrezen”.

29

30 En dat is de liefde, die God voor jou voelt.

31 Dat zegt David in het begin:
“Prijs de HEER, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden”. Hij vergeeft je schuld en straft je niet om je zonden.

32 Dat zegt David in het begin:
“Prijs de HEER, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden”. Hij vergeeft je schuld en straft je niet om je zonden. Hij geneest je kwalen.

33 Dat zegt David in het begin:
“Prijs de HEER, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden”. Hij vergeeft je schuld en straft je niet om je zonden. Hij geneest je kwalen. Hij redt je leven van het graf.

34 Dat zegt David in het begin:
“Prijs de HEER, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden”. Hij vergeeft je schuld en straft je niet om je zonden. Hij geneest je kwalen. Hij redt je leven van het graf. Hij kroont je met trouw en met liefde.

35 Dat zegt David in het begin:
“Prijs de HEER, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden”. Hij vergeeft je schuld en straft je niet om je zonden. Hij geneest je kwalen. Hij redt je leven van het graf. Hij kroont je met trouw en met liefde. Hij overlaadt je met schoonheid en geluk.

36 Dat zegt David in het begin:
“Prijs de HEER, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden”. Hij vergeeft je schuld en straft je niet om je zonden. Hij geneest je kwalen. Hij redt je leven van het graf. Hij kroont je met trouw en met liefde. Hij overlaadt je met schoonheid en geluk. Hij vernieuwt je jeugd als die van een adelaar.

37 Dat zegt David in het begin:
“Prijs de HEER, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden”. Hij vergeeft je schuld en straft je niet om je zonden. Hij geneest je kwalen. Hij redt je leven van het graf. Hij kroont je met trouw en met liefde. Hij overlaadt je met schoonheid en geluk. Hij vernieuwt je jeugd als die van een adelaar. Hij geeft verdrukten hun recht.

38 Dat zegt David in het begin:
“Prijs de HEER, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden”. Hij vergeeft je schuld en straft je niet om je zonden. Hij geneest je kwalen. Hij redt je leven van het graf. Hij kroont je met trouw en met liefde. Hij overlaadt je met schoonheid en geluk. Hij vernieuwt je jeugd als die van een adelaar. Hij geeft verdrukten hun recht. Hij kijkt liefdevol op zijn kinderen neer.

39 David zegt tegen zichzelf:
“Vergeet Gods weldaden niet!. Niet één!”.

40 Een goede vraag als we terug kijken op het oude jaar:
Wat dreef mij vooral?

41 Een goede vraag als we terug kijken op het oude jaar:
Wat dreef mij vooral? Wat zat er in het hart van mijn hart?

42 Een goede vraag als we terug kijken op het oude jaar:
Wat dreef mij vooral? Wat zat er in het hart van mijn hart? In mijn denken?

43 Een goede vraag als we terug kijken op het oude jaar:
Wat dreef mij vooral? Wat zat er in het hart van mijn hart? In mijn denken? Wat controleerde mij?

44 Een goede vraag als we terug kijken op het oude jaar:
Wat dreef mij vooral? Wat zat er in het hart van mijn hart? In mijn denken? Wat controleerde mij? Was dat het waard?

45 Een goede vraag als we terug kijken op het oude jaar:
Wat dreef mij vooral? Wat zat er in het hart van mijn hart? In mijn denken? Wat controleerde mij? Was dat het waard? Of was het ijdel, stof?

46 Een goede vraag als we terug kijken op het oude jaar:
Wat dreef mij vooral? Wat zat er in het hart van mijn hart? In mijn denken? Wat controleerde mij? Was dat het waard? Of was het ijdel, stof? Had God daar een plek of was dat alleen maar plicht?

47 Hoe kun je daarin groeien?
Hoe kun je daarin groeien? Dan moet je doen wat David doet. Hoe kun je daarin groeien? Dan moet je doen wat David doet.

48

49 Het is waar, de dood kunnen wij niet ontgaan.
Dat is zo erg niet. Want dan begint de grote logeerpartij bij een Gastheer, die zo boeiend is, dat de tijd volledig stil zal staan. En eeuwig wordt.

50

51 Psalm 103: 1, 6, 7 1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, laat al wat binnen in mij is Hem eren, vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid, gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, die u geneest, die uit het graf uw leven verlost en kroont met goedertierenheid.

52 Psalm 103: 1, 6, 7 6 De mens is aan het sterven prijsgegeven, gelijk het gras kortstondig is zijn leven, en als een bloem die naar de zon zich keert, maar die ten prooi valt aan de barre winden, en knakt en sterft, en is niet meer te vinden. Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer.

53 Psalm 103: 1, 6, 7 7 Maar 's HEREN gunst zal over die Hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, en zijn gerechtigheid de eeuwen door. Zijn heil omsluit de komende geslachten; zo volgen zij die zijn verbond betrachten, van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

54

55 reasons. redenen. Maar:

56 Er zijn veel meer dan redenen om GOD te loven

57 De redenen om God te loven en te prijzen zijn zo groots en prachtig dat we vanaf nu tot in eeuwigheid door kunnen zingen zonder dat onze inspiratie uitgeput raakt. Kijk eens naar ons eigen leven De talloze zegeningen in ons leven van elke dag en het wonder van het leven zelf. Families en sociale verbanden, denk aan hoe er voor ons wordt gezorgd.  En als je het moeilijk hebt?

58 Kijk eens naar de natuur.
Ik denk dat we gerust kunnen stellen dat elke soort plant, dier of levend schepsel een reden is om hem te prijzen. Als we ons even beperken tot de 1,7 miljoen nu bekende soorten, hebben we zo maar 1,7 miljoen redenen om God te aanbidden. Opnieuw heel veel redenen om God te prijzen, telkens opnieuw. En wat zegt een van de psalmen erover.

59 Aan het eind van Psalm 30: “Mijn ziel zal voor u zingen en niet zwijgen. HEER, mijn God, u wil ik eeuwig loven.” (Psalm 30:13, NBV)  De psalmist heeft enorm veel redenen om God te loven en te Prijzen. En hij heeft geen enkele reden om het niet te doen. Hij weet niet één motief te bedenken om stil te blijven. Dat geldt ook voor onze eigen levens. De aanbidding van Jezus wordt levendig, creatief en kleurrijk als we onze harten openen in lofprijzing. En dat blijft doorgaan: want vóór ons ligt  een eeuwigheid aan redenen om hem te aanbidden te loven en te prijzen.

60 10.000 reasons

61 Zegen de Heer, o mijn ziel,
Bless the Lord, o my soul, o my soul, Zegen de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,

62 aanbid Zijn heilige naam.
worship His holy name. aanbid Zijn heilige naam.

63 Sing like never before, o my soul, Zing als nooit te voren, o mijn ziel,

64 I'll worship Your holy name.
ik zal Uw heilige naam aanbidden.

65 een nieuwe dag breekt aan;
The sun comes up, it's a new day dawning; De zon komt op, een nieuwe dag breekt aan;

66 it's time to sing Your song again.
het is tijd om weer te gaan zingen.

67 and whatever lies before me,
Whatever may pass, and whatever lies before me, Wat er ook mag gebeuren, en wat er ook voor mij ligt,

68 Laat me nog steeds zingen
Let me be singing when the evening comes. Laat me nog steeds zingen als de avond valt.

69 Zegen de Heer, o mijn ziel,
Bless the Lord, o my soul, o my soul, Zegen de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,

70 aanbid Zijn heilige naam.
worship His holy name. aanbid Zijn heilige naam.

71 Sing like never before, o my soul, Zing als nooit te voren, o mijn ziel,

72 I'll worship Your holy name.
ik zal Uw heilige naam aanbidden.

73 en u bent geduldig in uw toorn.
You're rich in love, and You're slow to anger. U bent rijk in liefde, en u bent geduldig in uw toorn.

74 en Uw hart is vriendelijk.
Your name is great, and Your heart is kind. Uw naam is groot, en Uw hart is vriendelijk.

75 For all Your goodness, I will keep on singing; Vanwege al Uw goedheid blijf ik zingen;

76 tienduizend redenen bedenken.
Ten thousand reasons for my heart to find. Mijn hart kan wel tienduizend redenen bedenken.

77 Zegen de Heer, o mijn ziel,
Bless the Lord, o my soul, o my soul, Zegen de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,

78 aanbid Zijn heilige naam.
worship His holy name. aanbid Zijn heilige naam.

79 Sing like never before, o my soul, Zing als nooit te voren, o mijn ziel,

80 I'll worship Your holy name.
ik zal Uw heilige naam aanbidden.

81 when my strength is failing,
And on that day when my strength is failing, En op de dag dat mijn kracht faalt,

82 en mijn tijd is gekomen;
The end draws near, and my time has come; Het einde nadert, en mijn tijd is gekomen;

83 still my soul will sing Your praise unending: toch blijft mijn ziel U prijzen voor altijd:

84 Ten thousand years and then forever more! tot in alle eeuwigheid!

85 Zegen de Heer, o mijn ziel,
Bless the Lord, o my soul, o my soul, Zegen de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,

86 aanbid Zijn heilige naam.
worship His holy name. aanbid Zijn heilige naam.

87 Sing like never before, o my soul, Zing als nooit te voren, o mijn ziel,

88 I'll worship Your holy name.
ik zal Uw heilige naam aanbidden.

89 I'll worship Your holy name.
Ik zal Uw heilige naam aanbidden.

90 LORD, we I'll worship Your holy name.
GOD wij zullen Uw heilige naam aanbidden.

91

92  Met lege handen 8 Liefdevol en genadig is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 9 Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. 10 Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 11 Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Verhaal n.a.v. 'Jezus, de man die je niet kunt negeren' door Ds. Gert Hutten

93 Opwekking 580 1 Jezus, Hij kwam om ons leven te geven, daarom verliet Hij zijn vaderlijk huis. Hij gaf aan mij het eeuwige leven door te sterven aan het kruis. Ik zie nu zijn tranen en zie nu zijn wonden. Ik zie nu het bloed Dat Hij gaf voor mij. Dat bloed wast mij schoon en bevrijdt van zonde. Prijs de Heer; nu ben ik vrij!

94 Opwekking 580 Refrein:  Ik ben zo dankbaar, Heer  voor wat U heeft gedaan.  En heel mijn hart aanbidt  uw heil'ge naam.  En Heer, ik hou van U,  want U hield eerst van mij.  Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij.   

95 Opwekking 580 2 Uit liefde droeg Jezus  de straf van mijn zonden.  Hij droeg die straf  zelfs tot diep in de dood.  Nu houdt de dood  mij niet langer gebonden,  ook al was mijn zonde groot.  Want Hij is niet lang  in het graf gebleven.  De dood kon onmoog'lijk  Godsliefde verslaan.  Nu troont Hij als Koning  en Heer van het leven.  Heel de schepping roept zijn naam.

96

97

98 Collecte Zending

99

100 Gezang 137: 1, 2 1 'k Wil U, o God, mijn dank betalen, U prijzen in mijn avondlied. Het zonlicht moge nederdalen, maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet. Gij woudt mij met uw gunst omringen, meer dan een vader zorgdet Gij. Gij, milde bron van zegeningen, zulk een ontfermer waart Gij mij.

101 Gezang 137: 1, 2 2 Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe, al wisselen ook dag en nacht. Ik ken de rots waarop ik bouwe: Hij feilt niet, die uw heil verwacht. Ook aan de avond van mijn leven breng ik, van zorg en strijden moe, voor elke dag, mij hier gegeven, U nog een dankbaar loflied toe.

102

103 Amen A - men, a - men, a - men.

104


Download ppt "Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst."

Verwante presentaties


Ads door Google