De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst NVMO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst NVMO"— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst NVMO
DBC’s op weg naar transparantie (DOT) 17 juni 2009

2 Onderwerpen Principes van DOT Nieuwe zorgproducten (productstructuur)
Registratieregels Schema van invoering DOT Normtijdentraject

3 Onderwerpen Principes van DOT Registratieregels
Schema van invoering DOT Normtijdentraject

4 Plan DOT Het plan DOT (DBC’s Op weg naar Transparantie) van DBC Onderhoud beschrijft de vertaalslag van de DBC-systematiek naar de nieuwe zorgproductenstructuur

5 Van 30.000 DBC’s naar 3.000 zorgproducten
Een zorgproduct is een clustering van verwante diagnoses (op basis van de ICD10-classificatie) en bijbehorende behandelingen. De belangrijkste verschillen tussen zorgproducten en DBC’s zijn: Zorgproducten zijn als gevolg van de clustering medisch herkenbaar en kosten- en werklasthomogeen Zorgproducten worden via een grouper automatisch afgeleid op basis van de diagnose en de geregistreerde zorgactiviteiten (valideren is niet meer nodig) Zorgproducten zijn specialisme-overstijgend (per zorgvraag ontstaat één integraal zorgproduct met één integrale prijs)

6 DBC’s versus zorgproducten
Huidig DI  DBC Zorgproducten (en ‘add ons’) Nieuw Diagnosecodes per specialisme 24 x X Afleiden (via Grouper) Ca DBC Zorgproducten Specialisme overstijgend Medisch herkenbaar (Meer) kostenhomogeen Specifieke afleiding behandeling “vertaling” naar 1 diagnosecode-stelsel (via ICD-10) ZT ZV 24 x 24 x Diagnosecodes per specialisme Diagnosecodes per specialisme Diagnosecodes per specialisme Diagnosecodes per specialisme Diagnosecodes per specialisme Diagnosecodes per specialisme Diagnosecodes per specialisme Behandelcodes per specialisme ZT BE DI ZV = DBC (decl.prod.) Ca DBC’s Specialisme specifiek Beperkt medisch herkenbaar Kostenhomogeen Grofmazige validatie behandeling

7 Basis van specialisme overstijgende producten
Diagnosecodes per specialisme 24 x ‘mapping’ huidige diagnosecodes naar ICD10 hst/-blokken ICD-10 hst ICD-10 hst .. etc.. Blok Blok Blok Blok Blok Blok Zorgproduct groep ZPG’s gebaseerd op ICD10 … etc Totaal 121 ZPG’s

8 Hoofdindeling zorgproducten op basis van ICD-10 classificatie
0 : Pre MDC: Major Diagnostic Categories 2 : Nieuwvormingen (C00-D48) 4 : Endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen 6 : Ziekten van zenuwstelsel (G00-G99) 7 : Ziekten van oog en adnexen (H00-H59) 8 : Ziekten van oor en processus mastoideus (H60-H95) 9 : Ziekten van hart en vaatstelsel (I00-I99) 10: Ziekten van ademhalingsstelsel (J00-J99) 11: Ziekten van spijsverteringsstelsel (K00-K93) 12: Ziekten van huid en subcutis (L00-L99) 13: Ziekten van botspierstelsel en bindweefsel (M00-M99) 14: Ziekten van urogenitaal stelsel (N00-N99) 17: Congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen (Q00-Q99) 18: Symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders geclassificeerd 19: Letsel, vergiftiging en bepaalde andere gevolgen van uitwendige oorzaken (S00-T98) 21: Factoren die de gezondheidstoestand beïnvloeden en contacten met gezondheidszorg (Z00-Z99)

9 ICD-10 hoofdstuk 2 : Nieuwvormingen (C00-D48)
4 Blokken: C00-C97: Maligne neoplasmata D00-D09: Neoplasmata in situ D10-D36: Benigne neoplasmata  D37-D48: Neoplasmata met onzeker of onbekend gedrag

10 C00-C97: Maligne neoplasmata
Zorgproductgroepen / analysegroepen:  20107 : Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata mamma  20108 : Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata vrouwelijke g...  20109 : Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata mannelijke ge...  20110 : Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata nier en urine...  20112 : Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata schildklier e...  20117 : Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata slecht omschr...  28999 : Nieuwvormingen - Maligne- en neoplasmata onzeker/o...  29099 : Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata ademhalingsst...  29199 : Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata spijsverterin...  29299 : Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata lip, mond-, k...  29399 : Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata bot, gewricht...  29499 : Nieuwvormingen - Melanoom, overige maligne neoplas...

11 De zorgproducten worden afgeleid door het zorgprofiel uit te vragen
Operatieve/ therapeutische) producten Conser-vatieve klinische producten Ambulante producten

12 Beslisboom: afleiding van Zorgproductgroep tot Zorgproduct

13 Zorgproductenviewer Demonstratie zorgproductenviewer via

14 Onderwerpen Principes van DOT Registratieregels
Schema van invoering DOT Normtijdentraject

15 Nieuwe registratieregels (1)
Een set nieuwe registratieregels voor alle specialismen; er komt een toelichting per specialisme, deze is per in concept beschikbaar Openen zorgtraject: ongewijzigd, parallel traject mag (tenzij …..) Geen ‘echt’ onderscheid meer tussen zorgtype 11 en 21 Sluiten subtraject:  op vaste momenten (42, 90 of 365 dagen) Voor zt 11 staat termijn nog niet geheel vast

16 Nieuwe registratieregels (2)
Klinisch traject met zorgtype 11 en 21: Op de 42e dag na ontslagdatum Niet-klinisch traject met zorgtype 11 en 21: Op 42e dag na operatieve ingreep Op 90e dag na opening (zorgtype 11) Op 365e dag na opening (zorgtype 21) In tempi behandeling (bijvoorbeeld meerdere toedieningen, meerdere ingrepen) afsluiting na afronding van de gehele behandeling. Specifiek voor interne geneeskunde: Bij inhoudelijke wijziging van behandelbeleid bij maligne aandoeningen

17 Nieuwe registratieregels (3)
Zorgtype 13 (intercollegiaal consult): Dag van ontslag Zorgtype 51 (opname op een IC-afdeling, interne doorverwijzing naar ondersteuner, incl. anesthesie als niet-poorter) afsluiten op hetzelfde moment dat het subtraject (met zorgtype 11 of 21) van waaruit is verwezen, wordt afgesloten. Zorgtype 41 ((bij levering van een Overig Product (OVP) door een poorter op verzoek van de de 1e lijn of een andere instelling) wordt afgesloten direct na uitvoering van de (laatste) zorgactiviteit als onderdeel van de OVP

18 Nieuwe registratieregels per 2011
De nieuwe registratieregels gaan per in. Wel worden ziekenhuizen geadviseerd om alvast een start te maken met de registratie van dure/wees geneesmiddelen volgens de nieuwe manier om zo de organisatie te laten wennen aan de nieuwe manier van registreren. : registreren bij het zorgtraject vastleggen van de toegediende hoeveelheid

19 Registratie per 1 juli 2009 Ter voorbereiding op de invoering van de zorgproductenstructuur, zullen ziekenhuizen en medisch specialisten de nieuwe tabel met zorgactiviteiten moeten gaan gebruiken bij de registratie per 1 juli 2009. Om tzt toch tot de juiste zorgproducten te komen, zijn voor de medisch oncologen nieuwe zorgactiviteitencodes vastgesteld die grotendeels overeenkomen met de huidige behandelassen. Een en ander vraagt wel aanpassing van de wijze van registreren.

20 Registratie van chemotherapeutische behandeling
Nieuwe zorgactiviteiten door omgezette behandelas Verstrekking chemotherapie Add on dure geneesmiddelen

21 1. Nieuwe zorgactiviteiten door omgezette behandelas
Het volstaat om per DBC of zorgproduct éénmalig de begeleidingszorgactiviteit te registreren. Bijv Begeleiding van oncologie patiënten tijdens de behandeling met intraveneuze of intrathecale chemotherapie van metastasen. Conclusie: bij patient die 6 kuren krijgt wordt éénmalig vastgelegd.

22 Nieuwe zorgactiviteiten per 1 juli 2009

23 2. Verstrekking chemotherapie
Registratie per kuur/verstrekking/toediening Bijv Verstrekking van geneesmiddelen voor een oncologische indicatie per infuus of injectie in dagopname

24 3. Add on dure geneesmiddelen
Steeds na iedere kuur per eenheid (bijv mg) verstrekt product Aparte declaratie, naast zorgproduct

25 Beslisbomen Bijv. mammacarcinoom, spijsverteringsstelsel
Afsplitsing inwendige geneeskunde en/of behandelas begeleiding chemotherapie en zorgactiviteit verstrekking (dit in één knooppunt samengevat) Hierna volgt nog apart uitvragen van verschillende soorten begeleiding én verstrekking

26 Wijzigingsvoorstellen ingediend bij DBC Onderhoud
Verzoek om zorgactiviteiten vast te stellen voor: Multidisciplinair overleg Consulten oncologisch verpleegkundige NB: voor second opinion bestaat reeds een zorgactiviteit: , Analyse behandeladvies en/of behandeling elders opgesteld en/of uitgevoerd, in het kader van een second opinion

27 Onderwerpen Principes van DOT Registratieregels
Schema van invoering DOT Normtijdentraject

28 Schema van invoering DOT
Per 1 juli 2009 zijn er al veranderingen in de registratie van zorgactiviteiten. Het normtijdentraject (toedeling van de normtijden aan de verschillende zorgproducten) zal naar verwachting na de zomer starten. Per 1 januari schaduwregistratie Per gelden nieuwe registratieregels Declaratie op basis van de zorgproducten zal plaatsvinden per 1 januari Tevens ziekenhuisbekostiging op basis van DOT (geen FB-budget meer)

29 Onderwerpen Principes van DOT Registratieregels
Schema van invoering DOT Normtijdentraject

30 Uitgangspunten normtijden toedeling aan zorgproducten
Er zijn specialisme-specifieke en specialisme-eigen producten Minuutneutraliteit per specialisme Elk zorgproduct krijgt één normtijd Bestaande productie en normtijden zijn basis voor de bepaling van de beschikbare capaciteit per specialisme NIV heeft eigen simulatietool voor toewijzing normtijden in ontwikkeling

31 Samenvattend Nieuwe productcatalogus (= DBC Zorgproducten)
Ca DBC Zorgproducten, specialisme-overstijgend, medisch beter herkenbaar met andere profielen, kostprijzen, normtijden, verkoopprijzen Verandering in werkproces Afleiden i.p.v. valideren ( geen validatie-controle meer) Andere registratieregels (en afsluitregels) Uitbreiding zorgactiviteiten tabel Registreren dure-/weesgeneesmiddelen Andere techniek Gebruik landelijke Grouper voor ‘afleiden’ Werken met twee systemen (DBC’s en ‘DOT’) gedurende tenminste een jaar

32 Voorstellen ZN productstructuur oncologische diagnosen (1)
De medische herkenbaarheid is onvoldoende voor een gerichte zorginkoop. Daarnaast wil ZN sommige aandoeningen specifiek inkopen in bepaalde centra ZN stelt voor extra knooppunten in verschillende bomen aan te brengen op diagnoseniveau. Hierdoor ontstaan wel meer zorgproducten

33 Voorstellen ZN productstructuur oncologische diagnosen (2)
Aan de basis van de bomen wil ZN dan weer liever clusteren onder andere om perverse prikkels ( alle patiënten iets >3 of iets > 6 dagen opnemen bijvoorbeeld) te verminderen. In de basis van de bomen (borstkanker, dikke darmca, prostaatca, blaasca) kunnen dan producten bijeen worden gevat, al is er minder kostenhomogeniteit. Bijv. mamma chemo: zorgproducten poliklinisch, dagbehandeling en klinisch worden samengevoegd. Daarbinnen dient wel transparantie te bestaan tav onderlinge procentuele verdeling.

34 Voorstellen ZN: maligne nieuwvormingen
Maligne neoplasmata mamma Maligne neoplasmata spijsverteringsstelsel Melanoom, overige maligne neoplasmata huid en premaligne dermatosen Maligne neoplasmata nier- en urinewegen Maligne neoplasmata mannelijke geslachtsorganen en prostaat

35 1. Maligne neoplasmata mamma
Geen verschil tussen oud en nieuw Geen belemmering tav medische herkenbaarheid om in B-segment te blijven Voorstel samenvoegen zorgproducten borstkanker: ….

36 Zorgproducten Maligne neoplasmata mamma interne geneeskunde, voorstel ZN K=klinisch, D=dagopname, P=poliklinisch Chemo immunotherapie K, D, P Chemotherapie gemetastaseerd K, D, P Chemotherapie adjuvant K, D, P Hormonale ther gemetastaseerd K, D, P Hormonale therapie adjuvant K, D, P Pall/ Supportive care zwaar K,D>1, uitz. Licht ambulant Pall/ Supportive care K,D=1 Algemeen K,D Algemeen ov diagn/beeldvorming D,P>1 Licht ambulant P

37 Samengevat, ipv 29 producten
3 producten waarin chemotherapie 2 producten waarin hormonale therapie Hierin zitten alle vormen van toediening Binnen producten % verpleegdagen, opname , dagopname etc. Bij rest van zorg klinisch en dagopname>1 in een product

38 2. Maligne neoplasmata spijsverteringsstelsel
Diagnoseknooppunt maken op slokdarm/cardia, maag, colerectaal, lever/galwegen, pancreas Dan geschikt voor B-segment Voorstel samenvoegen zorgproducten dikke darmkanker: ….ipv 26 producten

39 Zorgproducten Maligne neoplasmata colon interne geneeskunde, voorstel ZN K=klinisch, D=dagopname, P=poliklinisch Chemo immunotherapie K, D, P Chemotherapie gemetastaseerd K, D, P Chemotherapie adjuvant K, D, P voorstel NVMO Pall/ Supportive care zwaar K,D>1, uitz. Licht ambulant Pall/ Supportive care K,D=1 Algemeen K,D Algemeen ov diagn/beeldvorming D,P>1 Licht ambulant P

40 3. Melanoom, overige maligne neoplasmata huid en premaligne dermatosen
Knooppunten maken op maligne en premaligne, vanwege onvoldoende medische herkenbaarheid van maligne tumoren onderling en tov premaligne Vervolgens in ontwikkeltraject voor inkoop onderscheid in basaalcelca, plaveiselcelcarc en melanoom

41 4. Maligne neoplasmata nier- en urinewegen
Voldoende medisch herkenbaar om als analysegroep in B-segment te houden Voorstel samenvoegen zorgproducten blaaskanker: ….

42 5. Maligne neoplasmata mannelijke geslachtsorganen en prostaat
Deel boom akkoord, prostaat is apart onderscheiden Testis en penis knooppunt maken (penis alleen in AvL) Voorstel samenvoegen zorgproducten prostaatkanker: …

43 Gevolgen van voorstellen ZN
Meer medische herkenbaarheid Meer producten onderscheiden op diagnoseniveau Minder producten op ZA/ behandelniveau Minder kostenhomogeniteit

44 Negatieve gevolgen voor segment A en B
Voor zh en specialist intensieve patienten worden % onderdeel van groter, goedkoper product Dit eist inzicht in de samenstelling van de eigen productenmix op zh niveau De prikkel is, om patienten korter of niet op te nemen Geen prikkel om minder kuren te geven

45 Positief voor segment A en B
Zorginkoopproces eenvoudiger Doelmatigheidsprikkel: kan ook negatief uitvallen Innovatie bevorderd indien kosten dalen Innovatie geremd indien kosten van ZA stijgen Afhankelijk van onderhandeling: Deel van doelmatigheidsverbetering kan ten goede komen aan eigen organisatie: segment B Gehele doelmatigheidsverbetering komt ten goede aan eigen organisatie: Segment A

46 … vragen ?


Download ppt "Informatiebijeenkomst NVMO"

Verwante presentaties


Ads door Google