De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Naar een effectief recht op water’ Seminarie 6 juli 2010, Brussel Najoua Batis Henk Van Hootegem.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Naar een effectief recht op water’ Seminarie 6 juli 2010, Brussel Najoua Batis Henk Van Hootegem."— Transcript van de presentatie:

1 ‘Naar een effectief recht op water’ Seminarie 6 juli 2010, Brussel Najoua Batis Henk Van Hootegem

2 Context  Steunpunt = interfederale overheidsinstelling  Overleggroep energie → overleggroep water  Zoektocht naar cijfers en getuigenissen  Bevraging bij de watermaatschappijen in België  Water is bijna puur gewestelijke materie  Ondertussen in Vlaams Gewest: ontwerp van waterverkoopreglement ontwerp van lijst van nodige statistieken

3 ‘Producten’  Hoofdstuk water in tweejaarlijks Verslag  Nota ‘Resultaten bevraging’  Seminarie 6 juli 2010

4 Invalshoek = rechtenbenadering  Samenwerkingsakkoord federale Staat, Gewesten en Gemeenschappen betreffende strijd tegen armoede  Uitgaan van een recht op water  Recente verklaring van de Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken

5 In deze presentatie Mix van:  Korte voorstelling van waterthema en instrumenten voor sociaal beleid in de 3 gewesten  Aanbevelingen van het tweejaarlijks Verslag  Resultaten van de bevraging

6 Betreffende de bevraging (1)  Enquêteformulier in juni 2009 naar de watermaatschappijen in België (in Vlaams Gewest in samenwerking met Vlaamse Milieumaatschappij, VMM)  Respons: alle Vlaamse maatschappijen, 19 van de 53 Waalse maatschappijen (94,4 % van de aansluitingen!), de Brusselse maatschappij  2 bijeenkomsten met Vlaamse maatschappijen en VMM, 1 bijeenkomst met Waalse maatschappijen en Aquawal, 1 ontmoeting met Hydrobru

7 Betreffende de bevraging (2)  Na enquête nog bijkomende informatie (bv. 2009) maar niet altijd volledig.  Alle bedragen zijn zonder BTW (6 %)  Dank aan alle maatschappijen (rapportage was niet eenvoudig)

8 Organisatie van de watersector  Watermaatschappij per regio/gemeente  Aanvankelijk gemeentelijk, maar meer en meer intercommunales  Maar blijft: relatief groot aantal waterbedrijven, en enorme verschillen inzake grootte

9 Aantal aansluitingen Maatschappij2009Aandeel 2009 AWW ,01 % Hoeilaart3.8120,17 % IEPER7.2840,32 % IWM ,73 % IWVA ,04 % IWVB ,77 % Knokke-Heist ,96 % Pidpa ,57 % St-Niklaas ,96 % TMVW ,60 % Vivaqua ,60 % VMW ,28 % TOTAAL ,00 % Tabel 2: Aantal huishoudelijke aansluitingen per watermaatschappij en hun aandeel in het totaal aantal klanten in 2009, Vlaams Gewest

10 Knipperlichten  definitie en mogelijkheden tot registratie huishoudelijke klant  verscheidenheid maatschappijen, maar ook verscheidenheid in praktijk

11 Aanbevelingen  een aansluiting per woongelegenheid  eenvormige en werkbare definitie huishoudelijke klant  harmonisatie van de praktijken en beleid van de maatschappijen

12 Waterfactuur  gemiddelde factuur bij een verbruik van 100 m3 voor een huishouden van 3 personen  verschillende onderdelen van de (integrale) waterfactuur

13 (Niet-gewogen) gemiddelde factuur Evolutie Vlaams Gewest 234,63 267,42 302,99 320, % Waals Gewest 196,64 NG 289, % Brussels Hoofdstedelijk Gewest 194,68 207,12 210,39 204,48+ 5 % Tabel 5 : Niet-gewogen gemiddelde van de gemiddelde factuurbedragen bij een verbruik van 100m3 (3 personen) in de 3 gewesten

14 (Niet-gewogen) gemiddelde factuur  verschillende bedragen voor 3 gewesten (2009): 204,48 euro in Brussel, 289,22 euro in Wallonië, en 320,36 euro in Vlaanderen  : grote stijgingen in Vlaamse Gewest (37 %) en in Waalse Gewest (47 %)  maar grote verschillen tussen watermaatschappijen onderling

15 (Gewogen) gemiddelde factuur Evolutie Vlaams Gewest 248,41 276,06 309,79 332, % Waals Gewest 250,31 NG 338, % Tabel 9 : Gewogen gemiddelde van de gemiddelde factuurbedragen bij een verbruik van 100 m 3 (3 personen) in het Vlaamse en Waalse Gewest

16 (Gewogen) gemiddelde factuur  houdt rekening met grootte maatschappij  Vlaams Gewest: 332,01 t.o.v. 320,36 euro, stijging van 34 % tussen 2006 en 2009  Waals Gewest: 338,30 t.o. 289,22 euro, stijging van 35 % tussen 2006 en 2009

17 Elementen factuur  productie en levering van water  abonnement  saneringsbijdrage (in Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest: gemeentelijk en bovengemeentelijk)  in Waals Gewest: bijdrage Sociaal Fonds  in Brussels Hoofdstedelijk Gewest: ‘solidariteitsbijdrage’ (nog niet in uitvoering)

18 Vlaams Gewest – productie en levering van water  15 m³ gratis per gedomicilieerd persoon  prijs per maatschappij, bijvoorbeeld (1) AWW : 1,41 euro onafhankelijk van het verbruik Berekening : 1,41 euro x 55 = 77,55 euro voor 100m 3 (2) Hoeilaart (2009) : 1,46 euro voor de schijf 16m 3 -30m 3 per lid van het huishouden, en 1,51 euro voor de schijf > 30m 3 Berekening : (1,46 euro x 45m 3 ) + (1,51 euro x 10m 3 ) = 80,8 euro voor 100m 3

19 Vlaams Gewest – productie en levering van water Maatschappij Evolutie AWW 0,70 0,7710% Hoeilaart 0,81 0% IEPER 0,87 0,91 0,96 10% IWM 0,76 0,88 0,96 26% IWVA 0,81 0,9619% IWVB 1,20 1,23 1,28 7% Knokke-Heist 1,05 1,07 1,08 3% Pidpa 0,67 0,704% St-Niklaas 0,95 0,97 0,983% TMVW 1,09 1,11 1,12 3% Vivaqua 1,14 1,12 -2% VMW 0,85 0,89 0,90 0,9714% Gemiddelde 0,91 0,93 0,98 1,0111% Gewogen gemiddelde0,880,890,900,947% Tabel 10 : Prijs van 1m3 water berekend voor een huishouden van drie personen met een jaarverbruik van 100m 3, waarvan 45m 3 'gratis', per watermaatschappij, Vlaams Gewest

20 Vlaams Gewest – productie en levering van water  prijsverschillen, gemiddeld 1,01 euro per m³  : stijging met 11 %

21 Vlaams Gewest – abonnement  prijs per maatschappij  prijsverschillen, gemiddeld 40,37 euro in 2009 en 40,85 euro in 2010  : stijging met 7 %  PIDPA: lager bedrag voor mensen in schuldbemiddeling of –beheer

22 Vlaams Gewest – gemeentelijke saneringsbijdrage  prijs per gemeente, maximaal 1,4 x bovengemeentelijke saneringsbijdrage  prijsverschillen, gemiddelde van gemiddelden 0,9767 in 2009  : stijging met 122 %  steeds meer gemeenten rekenen bijdrage, en steeds meer het maximale bedrag  Meeste gemeenten: indien vrijstelling bovengemeentelijke saneringsbijdrage ook voor gemeentelijke

23 Vlaams Gewest – bovengemeentelijke saneringsbijdrage  vastgelegd door Vlaamse overheid  0,8720 euro per m3 in 2010  : stijging met 28 %  voor bepaalde groepen (automatische) vrijstelling van deze bijdrage ; financieel voordeel bij verbruik van 100 m 3 is 87,20 euro ,6798 0,7580 0,8465 0,8730 0,8720 Tabel 14 : Bedrag van de bovengemeentelijke saneringsbijdrage in het Vlaamse Gewest

24 Waals Gewest – productie en levering van water (CVD)  prijs per maatschappij, drie schijven eerste schijf: van 0 tot 30 m 3 tweede schijf: van 30 tot 5000 m 3 derde schijf: boven 5000 m 3

25 Waals Gewest – productie en levering van water (CVD)  Prijsverschillen, (gewogen) gemiddelde van 1,96 euro per m³  : stijging met 12 %

26 Waals Gewest – bovengemeentelijke saneringsbijdrage (CVA)  vastgelegd door Waalse overheid  1,3080 euro per m³ in 2009 en 2010  : stijging met 109 % CVA 0,6250 0,7950 1,0550 1,3080 Tabel 16 : Bedrag van CVA, Waals Gewest

27 Waals Gewest – abonnement  prijs per maatschappij  formule vastgelegd door Gewest: (20 x CVD) + (30 x CVA)  prijsverschillen, (gewogen) gemiddelde van 78,16 euro in 2009  : stijging met 46 %

28 Waals Gewest – bijdrage voor Sociaal Waterfonds  vastgelegd door Waalse overheid  bedraagt 0,0125 euro, voorbije jaren niet veranderd

29 Brussels Hoofdstedelijk Gewest – productie en levering van water  progressieve tarifering, 4 verbruiksschijven eerste schijf – vitaal: van 0 tot 15m³/inw/jaar tweede schijf – sociaal: van 0 tot 15m³/inw/jaar derde schijf – normaal: van 0 tot 15m³/inw/jaar vierde schijf – comfort: van 0 tot 15m³/inw/jaar  er wordt rekening gehouden met aantal gedomicilieerde personen

30 Brussels Hoofdstedelijk Gewest – productie en levering van water Voorbeeld van berekening van de prijs van 1 m 3 voor een Brussels huishouden van drie personen bij een verbruik van 100m 3 (tarief vanaf 1 juli 2010)  Eerste schijf : 0,9280 € x 45m 3 (de 3 leden van het huishouden hebben recht op 15m 3 aan het tarief van de eerste schijf) = 41,76 €  Tweede schijf: 1,6978 € x 45m 3 (de 3 leden van het huishouden hebben recht op 15m 3 aan het tarief van de tweede schijf) = 76,40 €  Derde schijf : 2,5162 € x 10 m 3 (10 m3 om te komen tot 100m 3, aan het tarief van de derde schijf) = 25,16 €  Vierde schijf : 3,7375 € x 0m 3 = 0 € T1 + T2 + T3 + T4 = (41,76 € + 76,40 € + 25,16 € + 0 €) : /100 = 1,43 €

31 Brussels Hoofdstedelijk Gewest – productie en levering van water Productie en levering juli 2010 Prijs / m31,19 € 1,23 €1,43 Tabel 18 : Prijs van 1m3 water in een huishouden van drie personen met een jaarverbruik van 100 m 3, Brussels Hoofdstedelijk Gewest

32 Brussels Hoofdstedelijk Gewest – productie en levering van water  in ,23 euro per m³, in ,43 euro per m³  : stijging met 3 %  juli 2010: stijging met 20 %

33 Brussels Hoofdstedelijk Gewest – abonnement  prijs per gemeente  varieert tussen 11,90 euro en 23,80 euro  gemiddeld 17,85 euro

34 Brussels Hoofdstedelijk Gewest – gemeentelijke saneringsbijdrage  prijs per gemeente, verschilt naargelang gebruik saneringsdiensten  vanaf 1 juli ,52 euro per m³

35 Brussels Hoofdstedelijk Gewest – gewestelijke saneringsbijdrage  vanaf 1 juli ,33 euro per m³ juli 2010 Bedrag 0,35 0,33 0,36 0,30 0,33 Tabel 21 : Bedrag van de gewestelijke saneringsbijdrage, Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

36 Overzicht 3 gewesten: factuur Vlaams GewestWaals GewestBrussels Hoofdstedelijk Gewest Productie en leveringNiet-gewogen1,01 (+ 11 %) 1,55 (+ 8 %) 1,23 (+ 3 %) Gewogen0,94 (+ 7 %) 1,96 (+ 12 %) AbonnementNiet-gewogen40,37 (+ 7 %) 70,29 (+ 83 %) 17,85 (+ 0 %) Gewogen46,93 (+ 1 %) 78,16 (+ 46 %) Gemeentelijke saneringsbijdrage Niet-gewogen0,9767 (+ 122 %) 0,22 Gewogen1,02 (+ 226 %) Bovengemeentelijke saneringsbijdrage 0,8730 (+ 28 %) 1,3080 (+ 109 %) 0,30 Sociaal Fonds0,0125 Gemiddelde factuurNiet-gewogen320,36 (+ 37 %) 289,22 (+ 47 %) 204,48 (+ 5 %) Gewogen332,01 (+ 34 %) 338,30 (+ 35 %)

37 Overzicht 3 gewesten: sociale maatregelen betreffende factuur Vlaams GewestWaals GewestBrussels Hoofdstedelijk Gewest 15 m 3 gratis leveringX (gemiddeld 45,45 euro bij huishouden van 3 personen) Vrijstelling bovengemeentelijke saneringsbijdrage X (bij verbruik van 100 m 3 voordeel van 87,20 euro) Vrijstelling gemeentelijke saneringsbijdrage X (bij verbruik van 100 m 3 gemiddeld voordeel van 97,67 euro) Sociaal WaterfondsX (gemiddeld 175,04 euro) X BetalingsplannenXXX

38 Knipperlichten  stijging facturen, vooral door stijging saneringsbijdragen  grote verschillen tussen watermaatschappijen inzake prijs voor productie en levering  grote verschillen tussen Vlaamse en Waalse gemeenten door gemeentelijke saneringsbijdrage en CVD

39 Aanbevelingen  toegang tot water zonder kosten voor de klant  progressieve tarifering: minimumschijf zonder kosten, ‘normale’ schijf, ‘hoge’ schijf  in combinatie met watermeter en degelijke en waterbesparende installatie per woongelegenheid  beschermd statuut: vrijstelling van saneringsbijdragen voor specifieke groepen (op basis van statuut en inkomen)  solidariteitsbijdrage

40 Betalingsmoeilijkheden Aantal ingebrekestellingen = indicatie voor betalingsmoeilijkheden Maar:  verschillende procedures  niet altijd onderscheid tussen huishoudelijke en niet- huishoudelijke afnemers

41 Ingebrekestellingen  Vlaams Gewest: ingebrekestellingen (7,69 % van aantal aansluitingen)  Waals Gewest: ingebrekestellingen (15,95 %)  Brussels Hoofdstedelijk Gewest: ingebrekestellingen (13,99 %)

42 procedure – Vlaams Gewest  herinneringsbrief, ingebrekestelling  in meeste gevallen mogelijkheid tot afbetalingsplan  incassobureau, vordering voor de rechtbank, vraag tot afsluiting op de lokale adviescommissie (LAC)  afsluiting kan enkel via LAC (bij ‘klaarblijkelijke onwil’ MAAR verschillende praktijken/procedures

43 Betalingsplannen – Vlaamse Gewest Maatschappij AWW HoeilaartNG IEPER NG IWM IWVA IWVB NG Knokke-Heist Pidpa St-NiklaasNG 350 TMVW NG Vivaqua VMWNG 9790NG Totaal Tabel 25 : Aantal toegekende betalingsplannen per watermaatschappij, Vlaams Gewest

44 Betalingsplannen – Vlaams Gewest  in betalingsplannen toegekend  verschillende voorwaarden per maatschappij  meestal te betalen binnen het jaar

45 Oproepen voor de rechtbank – Vlaamse Gewest Maatschappij AWW HoeilaartNG IEPERNG 39NG IWM NG IWVA IWVBNG Knokke-Heist000NG PidpaNG St-Niklaas0000 TMVWNG VivaquaNG VMW NG Totaal Tabel 26 : Aantal oproepen voor de rechtbank, Vlaams Gewest

46 Oproepen voor de rechtbank – Vlaams Gewest  in oproepen voor de rechtbank  veroordelingen, maar inhoud niet bekend  geen onderscheid huishoudelijke en niet-huishoudelijke klanten

47 LAC-bijeenkomsten en dossiers – Vlaams Gewest  diversiteit tussen maatschappijen en gemeenten  209 bijeenkomsten in 2008, met totaal van dossiers  aantal dossiers varieert tussen 0 en 203  in 9 gemeenten geen LAC- bijeenkomst water

48 Vragen tot afsluiting – Vlaams Gewest Maatschappij AWW0000 Hoeilaart IEPER IWM7361 IWVA IWVB Knokke-Heist Pidpa St-NiklaasNG TMVWNG Vivaqua VMW Totaal Tabel 28 : Aantal vragen tot afsluiting in de lokale adviescommissies per watermaatschappij, Vlaams Gewest

49 Besluiten tot afsluiting – Vlaams Gewest Maatschappij AWW0000 Hoeilaart IEPERNG 33 IWM2061 IWVA IWVB Knokke-Heist PidpaNG St-NiklaasNG TMVWNG Vivaqua VMWNG975NG900 Totaal Tabel 29 : Aantal besluiten tot afsluiting door de lokale adviescommissies per watermaatschappij, Vlaams Gewest

50 Effectieve afsluitingen – Vlaams Gewest Maatschappij AWW0000 Hoeilaart IEPER666NG IWM2061 IWVA IWVB Knokke-Heist Pidpa St-NiklaasNG TMVWNG 1519 Vivaqua VMWNG 0300 Totaal Tabel 30 : Aantal effectieve afsluitingen per watermaatschappij, Vlaams Gewest

51 Afsluitingen – Vlaams Gewest Over periode  vragen tot afsluiting  besluiten tot afsluiting  1926 effectieve afsluitingen (= 8,6 procent van gevraagde afsluitingen) Gemiddeld bedrag bij afsluiting is 499,26 euro in 2008

52 procedure – Waals Gewest  herinneringsbrief, met vermelding van mogelijkheid Sociaal Waterfonds  ingebrekestelling  in meeste gevallen mogelijkheid tot afbetalingsplan  vordering voor de rechtbank  vraag tot afsluiting bij de rechter MAAR toch verschillende praktijken/procedures

53 Betalingsplannen – Waals Gewest Maatschappij AIEC CIESAC CILE IDEN [1] [1] 30 NG IECBW IEG [2] [2] INASEP NG SWDE Communales Tabel 32 : Aantal toegekende betalingsplannen per watermaatschappij, Waals Gewest

54 Betalingsplannen – Waals Gewest  in betalingsplannen toegekend  verschillende voorwaarden per maatschappij  meestal te betalen binnen het jaar

55 Sociaal Waterfonds – Waals Gewest Aantal klanten met betalingsmoeilijkheden Aantal tussenkomsten van het Fonds Gemiddeld bedrag van de tussenkomsten143,49152,5159,08175,04 Totaalbedrag van de interventies , , ,77 Tabel 33 : Klanten met betalingsmoeilijkheden en tussenkomsten van het Sociaal Waterfonds, Waals Gewest [1] [1]

56 Sociaal Waterfonds – Waals Gewest  OCMW kan gebruik maken van fonds om factuur te betalen  met maxima voor tussenkomsten  Opmerkelijk verschil tussen aantal klanten met betalingsmoeilijkheden en aantal tussenkomsten van het fonds

57 Oproepen voor de rechtbank – Waals Gewest Maatschappij AIEC00027 CIESACNG 10 CILE IDEN000NG IECBWNG 14 IEG0000 INASEPNG SWDE Communales Tabel 34 : Aantal oproepen voor de rechter, Waals Gewest

58 Besluiten tot afsluiting – Waals Gewest Maatschappij AIEC000 4 CIESAC000 0 CILE IDEN000NG IECBW IEG0000 INASEP0100 SWDE0000 Communales Tabel 35 : Aantal beslissingen tot afsluiting wegens wanbetaling, Waals Gewest

59 Effectieve afsluitingen – Waals Gewest Maatschappij AIEC0000 CIESAC0000 CILE IDEN000NG IECBWNG 104 IEG0000 INASEP010NG SWDE000NG Communales Tabel 36 : Aantal effectieve afsluitingen, Waals Gewest

60 Afsluitingen – Waals Gewest Over periode  oproepen voor de rechter  besluiten tot afsluiting  effectieve afsluitingen

61 procedure – Brussels Hoofdstedelijk Gewest  herinneringsbrief, met vermelding van mogelijkheid Sociaal Waterfonds  ingebrekestelling (aangetekend schrijven)  in meeste gevallen mogelijkheid tot afbetalingsplan  individuele meter, naar rechter met vraag tot afsluiting na akkoord burgemeester/OCMW- voorzitter  collectieve meter, naar rechtbank ter vordering van het bedrag (geen afsluiting)  tijdens winter en zomer is er geen mogelijkheid tot afsluiten

62 Betalingsplannen – Brussels Hoofdstedelijk Gewest Hydrobru Tabel 37 : Aantal toegestane betalingsplannen, Brussels Hoofdstedelijk Gewest

63 Betalingsplannen – Brussels Hoofdstedelijk Gewest  in betalingsplannen toegekend  te betalen binnen het jaar

64 Sociaal Waterfonds – Brussels Hoofdstedelijk Gewest  OCMW kan gebruik maken van fonds om factuur te betalen, of om technische verbeteringen aan de installatie te laten uitvoeren

65 Oproepen voor de rechtbank en afsluitingen– Brussels Hoofdstedelijk Gewest Invorderingsprocedure Afsluitingsprocedure Tabel 39 : Aantal oproepen voor de rechtbank, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Hydrobru Tabel 40 : Aantal beslissingen tot afsluiting, Brussels Hoofdstedelijk Gewest Hydrobru Tabel 41 : Aantal effectieve afsluitingen, Brussels Hoofdstedelijk Gewest

66 Afsluitingen – Brussels Hoofdstedelijk Gewest Over periode  2536 juridische procedures ter vordering  4568 procedures ter afsluiting  601 effectieve afsluitingen Gemiddeld bedrag bij afsluiting is 638,50 euro in 2009

67 Overzicht 3 gewesten Vlaams Gewest ( huishoudelijke aansluitingen) Waals Gewest ( aansluitingen) Brussels Hoofdstedelijk Gewest ( huishoudelijke aansluitingen) Ingebrekestellingen (7,69 %) (15,95 %) (13,99 %) Toegestane betalingsplannen (2008 !) (1,44 %) (4,02 %) (5,14 %) Oproepen voor de rechtbank8.968 (2008 !) (0,39 %) (1,64 %) (0,84 %) Vragen tot afsluiting7.646 (0,33 %) (1,37 %) Besluiten tot afsluiting1.527 (0,07 %) (0,31 %) 257 (0,10 %) Effectieve afsluitingen781 (0,03 %) 674 (0,05 %) 257 (0,10 %)

68 Knipperlichten  verschillende procedures en praktijken in de omgang met betalingsmoeilijkheden (bv. ingebrekestellingen, vordering rechtbank of vraag afsluiting, LAC- bijeenkomsten)  geen eenvormige cijfers  stijgend aantal afsluitingen  relatief laag bedrag bij afsluiting

69 Aanbevelingen  geen afsluitingen in het kader van betalingsmoeilijkheden  achterstallige waterfacturen behandelen in aanpak van schuldbemiddeling: uitgebouwde en degelijke begeleiding tussenkomst van sociaal fonds, na een sociaal onderzoek ondersteuning en begeleiding in duurzaam omgaan met water  beslissing door vrederechter, verbeteren van de werking van de LAC’s inzake water

70 Relatie met de klanten  Verschillende facturen  Gratis telefoonnummer? Bij helft Vlaamse maatschappijen Bij 11 van de 19 Waalse maatschappijen die hebben geantwoord

71 Kosten  In het Vlaamse Gewest: 9 van de 12 maatschappijen geen kosten bij herinneringsbrief. De maximale kost bedraagt 5 euro. De kost van een ingebrekestelling varieert van 4,96 € tot 42,10 €. Eén maatschappij rekent geen kosten aan voor een ingebrekestelling. Heraansluiting is gratis bij 4 maatschappijen. Bij de andere maatschappijen variatie tussen 41 en 148,75 €. Bij heraansluiting op straat, varieert kost tussen 121 en 600 €.  In het Waalse Gewest: 13 van de 19 maatschappijen die op de enquête geantwoord geen kosten voor een herinneringsbrief. Andere maatschappijen gemiddeld 5 €. 10 van de 19 maatschappijen geen kosten aan voor een ingebrekestelling. Bij de andere maatschappijen varieert kost tussen 4 en 10€. 8 van de 19 maatschappijen factureren de heraansluiting van de meter niet. Vijf gemeentelijke maatschappijen hebben nooit een concreet geval van afsluiting meegemaakt, en hebben dus ook geen bedrag vooropgesteld. Bij de andere maatschappijen varieert het bedrag tussen 25 € en 196,70 €. Heraansluiting gebeurt op straat kost meer, namelijk tussen 600 en 1043,74 €..  Hydrobru: zowel voor een herinneringsbrief als voor een ingebrekestelling 4 euro aan. Voor een heraansluitng 60,22 euro.

72 Knipperlichten  Grote verschillen in procedures en kosten

73 Aanbevelingen  voorzien van een aantal verplichtingen voor kwaliteitsvolle klantendienst en dienstverlening  voorzien van bemiddelingsinstantie, regulator en toezichthouder  uitwerken van openbare dienstverplichtingen

74 Conclusies (1) Er kan een duidelijk stijgende tendens vastgesteld worden betreffende het bedrag van de waterfacturen, die vooral te wijten is aan de gestegen saneringskosten.

75 Conclusies (2) De bevraging maakte duidelijk dat betreffende het sociale luik van watervoorziening gegevens te weinig systematisch worden geregistreerd, verwerkt en gecommuniceerd. Het is dan ook bijzonder belangrijk in een voldoende registratie, verwerking en communicatie te voorzien inzake het sociaal aspect van watervoorziening.

76 Conclusies We stellen voor volgende gegevens systematisch te voorzien:  aantal huishoudelijke afnemers  aantal klanten met vrijstelling van saneringsbijdrage  aantal ingebrekestellingen, per dossier  aantal aangevraagde betalingsplannen  aantal toegestane betalingsplannen  aantal vergaderingen van de LAC per jaar per gemeente, met aantal dossiers  aantal aangevraagde waterafsluitingen  aantal besluiten inzake waterafsluiting  aantal effectieve afsluitingen, met duur  gemiddeld bedrag van het dossier bij een afsluiting  aantal oproepen voor de rechtbank, met opsplitsing huishoudelijke afnemers en andere  aantal veroordelingen door de rechtbank en de inhoud ervan, met opsplitsing huishoudelijke afnemers en andere  aantal gevraagde minnelijke schikkingen  aantal toegestane minnelijke schikkingen  aantal interventies met behulp van het Sociaal Fonds, en gemiddeld bedrag

77 Conclusies (3) We kunnen voorzichtig concluderen dat cijfers betreffende de verschillende aspecten die verwijzen naar betalingsmoeilijkheden (ingebrekestellingen, toegestane afbetalingsplannen, oproepen voor de rechtbank, vragen tot afsluiting, besluiten tot afsluiting, effectieve afsluitingen, interventies sociaal fonds) een stijgende tendens vertonen. Maar de onvolledigheid van deze cijfers speelt ons dus parten.

78 Tot slot… Dank u voor uw interesse en aandacht !!!


Download ppt "‘Naar een effectief recht op water’ Seminarie 6 juli 2010, Brussel Najoua Batis Henk Van Hootegem."

Verwante presentaties


Ads door Google