De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opwekking430: Opwekking580: Matteüs27:55 - 28: 20 Opwekking752: Gezang58: Gezang68: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Gevangenenzorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opwekking430: Opwekking580: Matteüs27:55 - 28: 20 Opwekking752: Gezang58: Gezang68: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Gevangenenzorg."— Transcript van de presentatie:

1 Opwekking430: Opwekking580: Matteüs27:55 - 28: 20 Opwekking752: Gezang58: Gezang68: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Gevangenenzorg

2 Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij Mededelingen kerkenraad De collecte is bestemd voor Gevangenenzorg. De organisatie Gevangenenzorg Nederland is gericht op verzoening en herstel voor de gevangene en zijn relaties in de overtuiging dat de barmhartigheid van God zich ook uitstrekt naar de medemens in de gevangenis.

3 De kerkenraad heeft ter vervulling van de ontstane vacatures voor ouderling en diaken de volgende broeders kandidaat gesteld: Voor ouderling de broeders: René Braakman, Corné van Driel, Siem Voogt en Gerard Ypma Voor diaken de broeders: Theo Sytsma en Sander Vonk De verkiezing zal DV plaatsvinden op zondag 11 mei. De kerkenraad heeft ter vervulling van de ontstane vacatures voor ouderling en diaken de volgende broeders kandidaat gesteld: Voor ouderling de broeders: René Braakman, Corné van Driel, Siem Voogt en Gerard Ypma Voor diaken de broeders: Theo Sytsma en Sander Vonk De verkiezing zal DV plaatsvinden op zondag 11 mei. Mededelingen kerkenraad U wordt herinnerd aan de gemeentevergadering op 23 april a.s. Onderwerp op deze avond is: Liturgie.

4 Agenda 27 april 19 30 LEF 27 april 19 30 LEF 24 april V.V. “Soli Deo Gloria” Ond: Hand schets 31 24 april V.V. “Soli Deo Gloria” Ond: Hand schets 31 23 april 20 00 Gemeentevergadering 23 april 20 00 Gemeentevergadering

5 22 april:Miriam Sytsma zr Rijny Westerik-Tromp 23 april:Leonie van Wolfswinkel 24 april:Elke Lukkien Helen Semere 27 april:Aron Geertsema 22 april:Miriam Sytsma zr Rijny Westerik-Tromp 23 april:Leonie van Wolfswinkel 24 april:Elke Lukkien Helen Semere 27 april:Aron Geertsema Deze week zijn jarig:

6 Opwekking430: Opwekking580: Matteüs27:55 - 28: 20 Opwekking752: Gezang58: Gezang68: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Gevangenenzorg

7 Opwekking430: Opwekking580: Matteüs27:55 - 28: 20 Opwekking752: Gezang58: Gezang68: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Gevangenenzorg

8 175 C

9 ● Opwekking430: Opwekking580: Matteüs27:55 - 28: 20 Opwekking752: Gezang58: Gezang68: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Gevangenenzorg

10 Opwekking 430 Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik U geven. Want U bent de weg gegaan die mij redding bracht en leven. U daalde neer van uw troon om mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. Van het kruis naar het graf. Uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs uw grote naam.

11 Opwekking430: Opwekking580: Matteüs27:55 - 28: 20 Opwekking752: Gezang58: Gezang68: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Gevangenenzorg

12 Opwekking430: ● Opwekking580: Matteüs27:55 - 28: 20 Opwekking752: Gezang58: Gezang68: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Gevangenenzorg

13 Opwekking 580: 1-4 1 Jezus, Hij kwam om ons leven te geven, daarom verliet Hij zijn vaderlijk huis. Hij gaf aan mij het eeuwige leven door te sterven aan het kruis.

14 Opwekking 580: 1-4 2 Ik zie nu zijn tranen en zie nu zijn wonden. Ik zie nu het bloed Dat Hij gaf voor mij. Dat bloed wast mij schoon en bevrijdt van zonde. Prijs de Heer; nu ben ik vrij!

15 Opwekking 580: 1-4 Refrein: Ik ben zo dankbaar, Heer voor wat U heeft gedaan. En heel mijn hart aanbidt uw heil'ge naam. En Heer, ik hou van U, want U hield eerst van mij. Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij.

16 Opwekking 580: 1-4 3 Uit liefde droeg Jezus de straf van mijn zonden. Hij droeg die straf zelfs tot diep in de dood. Nu houdt de dood mij niet langer gebonden, ook al was mijn zonde groot.

17 Opwekking 580: 1-4 4 Want Hij is niet lang in het graf gebleven. De dood kon onmoog'lijk Godsliefde verslaan. Nu troont Hij als Koning en Heer van het leven. Heel de schepping roept zijn naam.

18 Opwekking 580: 1-4 Refrein: Ik ben zo dankbaar, Heer voor wat U heeft gedaan. En heel mijn hart aanbidt uw heil'ge naam. En Heer, ik hou van U, want U hield eerst van mij. Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij.

19 Opwekking430: Opwekking580: Matteüs27:55 - 28: 20 Opwekking752: Gezang58: Gezang68: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Gevangenenzorg

20 Opwekking430: Opwekking580: ● Matteüs27:55 - 28: 20 Opwekking752: Gezang58: Gezang68: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Gevangenenzorg

21 Opwekking430: Opwekking580: Matteüs27:55 - 28: 20 ● Opwekking752: Gezang58: Gezang68: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Gevangenenzorg

22 Opwekking 752 1 Geef God alle eer! Wat een wonder dat Hij Zijn enige Zoon gaf voor zondaars als wij. Hij gaf Zich als losprijs en heeft ons gered; De poort naar het leven is opengezet.

23 Opwekking 752 Refrein: Prijs de Heer, prijs de Heer! Wees op aarde Zijn stem. Prijs de Heer, prijs de Heer! En verblijd je in Hem. Kom tot de Vader, door Jezus de Zoon. Zing Hem een loflied; Hij heeft ons genade getoond.

24 Opwekking 752 2 Volmaakte verlossing; gekocht met Zijn bloed, Dat elk die gelooft met de Vader verzoent. Geen zonde te groot, want wie komt in geloof, Ontvangt de vergeving die Jezus belooft.

25 Opwekking 752 Refrein: Prijs de Heer, prijs de Heer! Wees op aarde Zijn stem. Prijs de Heer, prijs de Heer! En verblijd je in Hem. Kom tot de Vader, door Jezus de Zoon. Zing Hem een loflied; Hij heeft ons genade getoond.

26 Opwekking 752 3 Hoe groot is de liefde die God heeft betoond; Hoe groot onze vreugde door Jezus de Zoon. Maar puurder en dieper dan ooit is gezien, Wordt onze aanbidding, als wij Jezus zien.

27 Opwekking 752 Prijs de Heer, prijs de Heer! Wees op aarde Zijn stem. Prijs de Heer, prijs de Heer! En verblijd je in Hem.

28 Opwekking 752 Kom tot de Vader, door Jezus de Zoon. Kom tot de Vader, door Jezus de Zoon. Zing Hem een loflied; Hij heeft ons genade getoond.

29 Opwekking430: Opwekking580: Matteüs27:55 - 28: 20 Opwekking752: Gezang58: Gezang68: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Gevangenenzorg

30

31

32

33

34 Samen op weg naar Pasen…

35

36 Opwekking430: Opwekking580: Matteüs27:55 - 28: 20 Opwekking752: Gezang58: Gezang68: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Gevangenenzorg

37 Matteüs 28: 10 Flits-verschijningen: - Jezus leeft anders dan voor zijn sterven

38 Matteüs 28: 10 Flits-verschijningen: - Jezus leeft anders dan voor zijn sterven. Verschijning in Galilea: - Jezus voltooit wat hij deed voor zijn sterven.

39 Opwekking430: Opwekking580: Matteüs27:55 - 28: 20 Opwekking752: ● Gezang58: Gezang68: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Gevangenenzorg

40 Gezang 58: 1, 2, 3 1 Jezus zegt: blijf niet alleen, vergeet je bange dromen. Laat het licht zijn om je heen, de zon is opgekomen. Refrein: Ik ben het licht, Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt ziet het leven.

41 Gezang 58: 1, 2, 3 2 In het donker lopen wij verloren rond te dwalen. Jezus zegt: ga mee met Mij, je ogen zullen stralen. Refrein: Ik ben het licht, Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt ziet het leven.

42 Gezang 58: 1, 2, 3 3 Blinkend als de morgenster die helder staat te schijnen zo is Jezus, onze Heer. Het donker zal verdwijnen. Refrein: Ik ben het licht, Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt ziet het leven.

43 Opwekking430: Opwekking580: Matteüs27:55 - 28: 20 Opwekking752: Gezang58: Gezang68: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Gevangenenzorg

44 Opwekking430: Opwekking580: Matteüs27:55 - 28: 20 Opwekking752: Gezang58: Gezang68: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Gevangenenzorg

45 Opwekking430: Opwekking580: Matteüs27:55 - 28: 20 Opwekking752: Gezang58: ● Gezang68: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Gevangenenzorg

46 Gezang 68, Gz25: 1, 2 1 Wij knielen voor uw zetel neer, wij, Heer, en al uw leden en eren U als onze Heer met liedren en gebeden. Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, voor U, o Godsgetuige, o eerstgeboorne uit de dood, zich diep ootmoedig buige.

47 Gezang 68, Gz25: 1, 2 2 Die ons, gereinigd door uw bloed, tot priesters hebt verheven en ons de hoge rang, de moed van koningen gegeven, U zij de roem, U zij de lof, U d’ eerkroon opgedragen. Geheel de aard’ en ’t hemelhof moet van uw eer gewagen.

48 Gezang 68, Gz25: 3 3 U, die als Heer der heerlijkheid verrees tot heil der volken, verwachten wij in majesteit eens weder op de wolken. Ja, halleluja, zie, Hij komt! Juicht, mensen, englen samen met vreugd, waar alles bij verstomt. Juicht allen! Amen, amen.

49 Opwekking430: Opwekking580: Matteüs27:55 - 28: 20 Opwekking752: Gezang58: Gezang68: ● Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Gevangenenzorg

50 182 E 4-stemmig

51 Opwekking430: Opwekking580: Matteüs27:55 - 28: 20 Opwekking752: Gezang58: Gezang68: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Gevangenenzorg


Download ppt "Opwekking430: Opwekking580: Matteüs27:55 - 28: 20 Opwekking752: Gezang58: Gezang68: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Gevangenenzorg."

Verwante presentaties


Ads door Google