De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Opwekking 430: Opwekking 580: Matteüs 27: : 20 Opwekking 752: Gezang 58: Gezang 68: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

2 Mededelingen kerkenraad
Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor Gevangenenzorg. De organisatie Gevangenenzorg Nederland is gericht op verzoening en herstel voor de gevangene en zijn relaties in de overtuiging dat de barmhartigheid van God zich ook uitstrekt naar de medemens in de gevangenis.

3 Mededelingen kerkenraad
De kerkenraad heeft ter vervulling van de ontstane vacatures voor ouderling en diaken de volgende broeders kandidaat gesteld: Voor ouderling de broeders: René Braakman, Corné van Driel, Siem Voogt en Gerard Ypma Voor diaken de broeders: Theo Sytsma en Sander Vonk De verkiezing zal DV plaatsvinden op zondag 11 mei. U wordt herinnerd aan de gemeentevergadering op 23 april a.s. Onderwerp op deze avond is: Liturgie.

4 Agenda 23 april 2000 Gemeentevergadering 24 april V.V. “Soli Deo Gloria” Ond: Hand schets 31 27 april 1930 LEF

5 Deze week zijn jarig: 22 april: Miriam Sytsma zr Rijny Westerik-Tromp
23 april: Leonie van Wolfswinkel 24 april: Elke Lukkien Helen Semere 27 april: Aron Geertsema

6 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Opwekking 430: Opwekking 580: Matteüs 27: : 20 Opwekking 752: Gezang 58: Gezang 68: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

7 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Opwekking 430: Opwekking 580: Matteüs 27: : 20 Opwekking 752: Gezang 58: Gezang 68: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

8 175 C

9 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
● Opwekking 430: Opwekking 580: Matteüs 27: : 20 Opwekking 752: Gezang 58: Gezang 68: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

10 Opwekking 430 Heer, ik prijs uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven. Want U bent de weg gegaan die mij redding bracht en leven. U daalde neer van uw troon om mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. Van het kruis naar het graf. Uit het graf weer opgestaan.

11 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Opwekking 430: Opwekking 580: Matteüs 27: : 20 Opwekking 752: Gezang 58: Gezang 68: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

12 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Opwekking 430: ● Opwekking 580: Matteüs 27: : 20 Opwekking 752: Gezang 58: Gezang 68: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

13 Opwekking 580: 1-4 1 Jezus, Hij kwam om ons leven te geven, daarom verliet Hij zijn vaderlijk huis. Hij gaf aan mij het eeuwige leven door te sterven aan het kruis.

14 Opwekking 580: 1-4 2 Ik zie nu zijn tranen en zie nu zijn wonden. Ik zie nu het bloed Dat Hij gaf voor mij. Dat bloed wast mij schoon en bevrijdt van zonde. Prijs de Heer; nu ben ik vrij!

15 Opwekking 580: 1-4 Refrein: Ik ben zo dankbaar, Heer voor wat U heeft gedaan. En heel mijn hart aanbidt uw heil'ge naam. En Heer, ik hou van U, want U hield eerst van mij. Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij.

16 Opwekking 580: 1-4 3 Uit liefde droeg Jezus de straf van mijn zonden. Hij droeg die straf zelfs tot diep in de dood. Nu houdt de dood mij niet langer gebonden, ook al was mijn zonde groot.

17 Opwekking 580: 1-4 4 Want Hij is niet lang in het graf gebleven. De dood kon onmoog'lijk Godsliefde verslaan. Nu troont Hij als Koning en Heer van het leven. Heel de schepping roept zijn naam.

18 Opwekking 580: 1-4 Refrein: Ik ben zo dankbaar, Heer voor wat U heeft gedaan. En heel mijn hart aanbidt uw heil'ge naam. En Heer, ik hou van U, want U hield eerst van mij. Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij.

19 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Opwekking 430: Opwekking 580: Matteüs 27: : 20 Opwekking 752: Gezang 58: Gezang 68: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

20 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Opwekking 430: Opwekking 580: ● Matteüs 27: : 20 Opwekking 752: Gezang 58: Gezang 68: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

21 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Opwekking 430: Opwekking 580: Matteüs 27: : 20 ● Opwekking 752: Gezang 58: Gezang 68: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

22 Opwekking 752 1 Geef God alle eer! Wat een wonder dat Hij Zijn enige Zoon gaf voor zondaars als wij. Hij gaf Zich als losprijs en heeft ons gered; De poort naar het leven is opengezet.

23 Opwekking 752 Refrein: Prijs de Heer, prijs de Heer! Wees op aarde Zijn stem. Prijs de Heer, prijs de Heer! En verblijd je in Hem. Kom tot de Vader, door Jezus de Zoon. Zing Hem een loflied; Hij heeft ons genade getoond.

24 Opwekking 752 2 Volmaakte verlossing; gekocht met Zijn bloed, Dat elk die gelooft met de Vader verzoent. Geen zonde te groot, want wie komt in geloof, Ontvangt de vergeving die Jezus belooft.

25 Opwekking 752 Refrein: Prijs de Heer, prijs de Heer! Wees op aarde Zijn stem. Prijs de Heer, prijs de Heer! En verblijd je in Hem. Kom tot de Vader, door Jezus de Zoon. Zing Hem een loflied; Hij heeft ons genade getoond.

26 Opwekking 752 3 Hoe groot is de liefde die God heeft betoond; Hoe groot onze vreugde door Jezus de Zoon. Maar puurder en dieper dan ooit is gezien, Wordt onze aanbidding, als wij Jezus zien.

27 Opwekking 752 Prijs de Heer, prijs de Heer! Wees op aarde Zijn stem. Prijs de Heer, prijs de Heer! En verblijd je in Hem.

28 Opwekking 752 Kom tot de Vader, door Jezus de Zoon. Kom tot de Vader, door Jezus de Zoon. Kom tot de Vader, door Jezus de Zoon. Zing Hem een loflied; Hij heeft ons genade getoond.

29 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Opwekking 430: Opwekking 580: Matteüs 27: : 20 Opwekking 752: Gezang 58: Gezang 68: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

30 1e Dia met datum: zondag 20 april

31 2e Dia Thema: Jezus leeft… en zoekt ons op

32 4e Dia Tonen symbool met uitleg

33 5e Dia Bevestigen symbool op project

34 Samen op weg naar Pasen… 6e Dia Eindoverzicht 8e projectzondag

35 SLOTDIA PAASPROJECT 2014: DELEN IN GODS LIEFDE

36 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Opwekking 430: Opwekking 580: Matteüs 27: : 20 Opwekking 752: Gezang 58: Gezang 68: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

37 Flits-verschijningen: - Jezus leeft anders dan voor zijn sterven
Matteüs 28: 10 Flits-verschijningen: - Jezus leeft anders dan voor zijn sterven je proeft het verschil in beleving tussen Jezus en zijn leerlingen de jongens zijn moe het is weer een lange dag geweest het was ook wel een bijzondere dag ze konden aan Jezus merken dat er iets groots stond te gebeuren maar wat precies was hun niet duidelijk wat Jezus erover zei klonk nogal raadselachtig het was wel indrukwekkend mooi, aan de Paasmaaltijd samen nu zijn we moe we willen slapen wat zouden we ook anders moeten doen? alles wat we willen, wordt toch weer door Jezus afgestraft want dat kriebelt nog wel: dat Jezus hen steeds aanspreekt op mogelijke ontrouw een van jullie zal mij uitleveren ja, maar ik echt niet! jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen maar ik nooit! deze nacht zul je, voor de haan gekraaid heeft, mij driemaal verloochenen o nee, als het nodig is ga ik voor u door het vuur! we zijn dus best bereid om iets voor hem te doen maar dan moet hij wel duidelijk maken wat nu zegt hij alleen maar dat hij wil gaan bidden ik voel me dodelijk bedroefd en hij vraagt of wij met hem wakker willen blijven maar waarom en waarvoor? je kunt beter gaan slapen, dan ben je morgen weer fris aan de andere kant Jezus die weet waarom ze hier zijn een vertrouwde plek ook Judas weet hiervan een ideale plek om iemand te arresteren ‘van zijn bed gelicht’ ook een ideale tijd ‘ze liggen vast te slapen’ maar Jezus laat zich niet verrassen hij weet het hij bereidt zich voor dat is moeilijk te weten dat ze moordlustig naar je onderweg zijn je hebt de neiging om te vluchten nu kan het nog vooral het wachten is bloednerveus je wil iets doen Jezus waakt en bidt bij zijn Vader voelt hij zich veilig en als zijn jongens toch iets voor hem willen betekenen: blijf dan wakker voor mij en ook: bid voor jezelf want ook voor jullie wordt dit een hele beproeving maar nee, de mannen begrijpen het niet wakker blijven? waarvoor? we zijn moe en willen slapen totdat ze tussen de bomen door opeens iets zien aankomen wat precies, kunnen ze in het donker niet ontdekken een grote groep mensen, zo lijkt het maar gelukkig, het is goed volk een bekende figuur maakt zich los uit het duister Judas o ja, was hij niet weg om een boodschap te doen? nu is hij dus terug ook de begroeting is even hartelijk als altijd met een kus voor Jezus maar waarom heb je zoveel mensen meegebracht, Judas? dat wordt nu snel duidelijk er blikkeren zwaarden en er zwaaien knuppels het zijn bewapende kerels ze springen af op de gestalte die hen door Judas is aangewezen degene die ik kus, die is het die moeten we gevangennemen en dan wordt weer het verschil in beleving pijnlijk duidelijk de jongens denken nu te weten wat hun te doen staat o was dit het, waar Jezus zo bang voor was? maar wij zijn er ook nog! en opeens komt er aan hun kant ook een zwaard tevoorschijn Jezus, we hebben beloofd dat we u nooit zullen afvallen hier zijn we om zo nodig voor u te sterven! ze hakken op de donkere menigte in een schreeuw van pijn laat horen dat het raak is maar dan Jezus weer: ‘ophouden!’ steek je zwaard terug op zijn plaats ik wil niet dat jullie elkaar hier gaan afslachten dat is nergens voor nodig als ik hulp nodig heb kan ik mijn Vader wel vragen die heeft wel meer dan 12 leerlingen die stuurt zo 12 miljoen engelen maar ik vraag die hulp niet want hier gebeurt precies wat al in de Bijbel was aangekondigd dan weten de leerlingen het ook niet meer alles wat ze voor Jezus willen doen is fout maar hier staat wel een dreigende troep kerels om hen kwaad te doen! ze zien nog maar één uitweg: vluchten denk daar eens over na wat zouden wij doen? of beter: wat doen wij nu voor Jezus? het voelt voor een mens goed om iets te kunnen doen niet blijven praten maar aanpakken juist ook als het om ons geloof gaat hé, dominee, maak het eens concreet! hé kerkenraad, kom eens met duidelijke keuzes! en zo niet, dan haken we af dat gevoel is niet fout je mag je irriteren als er in de kerk eindeloos om de zaak heen wordt gedraaid het is zelfs mooi als iemand zegt: ik wil graag iets doen voor God niet alleen theoretisch geloven maar ook praktisch aan de slag alleen: hoe doe je dat want we zien hoe het fout gaat bij de leerlingen van Jezus in hun domme ijver werken ze hem alleen maar tegen ze helpen hem niet maar laten hem in de steek dat gaat vaker zo onder christenen dat ze in hun ijver vooral brokken maken in de kerk en dat ze uiteindelijk verbitterd weglopen hoe voorkom je dat in ieder geval moet je dan weten wat “de Schriften” zeggen Jezus noemt die Schriften tweemaal met nadruk: tegenover de troep die hem gevangenneemt (vs. 56) maar ook tegenover zijn eigen leerlingen (vs. 54) wie de Bijbel kent, begrijpt wat hier gebeurt en begrijpt waarom Jezus reageert zoals hij reageert uit die Bijbel valt uiteraard veel te leren in dit geval gaat het ten minste om twee dingen: ontdek de macht van de duivel ontdek de macht van God

38 Flits-verschijningen: - Jezus leeft anders dan voor zijn sterven.
Matteüs 28: 10 Flits-verschijningen: - Jezus leeft anders dan voor zijn sterven. Verschijning in Galilea: - Jezus voltooit wat hij deed voor zijn sterven. je proeft het verschil in beleving tussen Jezus en zijn leerlingen de jongens zijn moe het is weer een lange dag geweest het was ook wel een bijzondere dag ze konden aan Jezus merken dat er iets groots stond te gebeuren maar wat precies was hun niet duidelijk wat Jezus erover zei klonk nogal raadselachtig het was wel indrukwekkend mooi, aan de Paasmaaltijd samen nu zijn we moe we willen slapen wat zouden we ook anders moeten doen? alles wat we willen, wordt toch weer door Jezus afgestraft want dat kriebelt nog wel: dat Jezus hen steeds aanspreekt op mogelijke ontrouw een van jullie zal mij uitleveren ja, maar ik echt niet! jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen maar ik nooit! deze nacht zul je, voor de haan gekraaid heeft, mij driemaal verloochenen o nee, als het nodig is ga ik voor u door het vuur! we zijn dus best bereid om iets voor hem te doen maar dan moet hij wel duidelijk maken wat nu zegt hij alleen maar dat hij wil gaan bidden ik voel me dodelijk bedroefd en hij vraagt of wij met hem wakker willen blijven maar waarom en waarvoor? je kunt beter gaan slapen, dan ben je morgen weer fris aan de andere kant Jezus die weet waarom ze hier zijn een vertrouwde plek ook Judas weet hiervan een ideale plek om iemand te arresteren ‘van zijn bed gelicht’ ook een ideale tijd ‘ze liggen vast te slapen’ maar Jezus laat zich niet verrassen hij weet het hij bereidt zich voor dat is moeilijk te weten dat ze moordlustig naar je onderweg zijn je hebt de neiging om te vluchten nu kan het nog vooral het wachten is bloednerveus je wil iets doen Jezus waakt en bidt bij zijn Vader voelt hij zich veilig en als zijn jongens toch iets voor hem willen betekenen: blijf dan wakker voor mij en ook: bid voor jezelf want ook voor jullie wordt dit een hele beproeving maar nee, de mannen begrijpen het niet wakker blijven? waarvoor? we zijn moe en willen slapen totdat ze tussen de bomen door opeens iets zien aankomen wat precies, kunnen ze in het donker niet ontdekken een grote groep mensen, zo lijkt het maar gelukkig, het is goed volk een bekende figuur maakt zich los uit het duister Judas o ja, was hij niet weg om een boodschap te doen? nu is hij dus terug ook de begroeting is even hartelijk als altijd met een kus voor Jezus maar waarom heb je zoveel mensen meegebracht, Judas? dat wordt nu snel duidelijk er blikkeren zwaarden en er zwaaien knuppels het zijn bewapende kerels ze springen af op de gestalte die hen door Judas is aangewezen degene die ik kus, die is het die moeten we gevangennemen en dan wordt weer het verschil in beleving pijnlijk duidelijk de jongens denken nu te weten wat hun te doen staat o was dit het, waar Jezus zo bang voor was? maar wij zijn er ook nog! en opeens komt er aan hun kant ook een zwaard tevoorschijn Jezus, we hebben beloofd dat we u nooit zullen afvallen hier zijn we om zo nodig voor u te sterven! ze hakken op de donkere menigte in een schreeuw van pijn laat horen dat het raak is maar dan Jezus weer: ‘ophouden!’ steek je zwaard terug op zijn plaats ik wil niet dat jullie elkaar hier gaan afslachten dat is nergens voor nodig als ik hulp nodig heb kan ik mijn Vader wel vragen die heeft wel meer dan 12 leerlingen die stuurt zo 12 miljoen engelen maar ik vraag die hulp niet want hier gebeurt precies wat al in de Bijbel was aangekondigd dan weten de leerlingen het ook niet meer alles wat ze voor Jezus willen doen is fout maar hier staat wel een dreigende troep kerels om hen kwaad te doen! ze zien nog maar één uitweg: vluchten denk daar eens over na wat zouden wij doen? of beter: wat doen wij nu voor Jezus? het voelt voor een mens goed om iets te kunnen doen niet blijven praten maar aanpakken juist ook als het om ons geloof gaat hé, dominee, maak het eens concreet! hé kerkenraad, kom eens met duidelijke keuzes! en zo niet, dan haken we af dat gevoel is niet fout je mag je irriteren als er in de kerk eindeloos om de zaak heen wordt gedraaid het is zelfs mooi als iemand zegt: ik wil graag iets doen voor God niet alleen theoretisch geloven maar ook praktisch aan de slag alleen: hoe doe je dat want we zien hoe het fout gaat bij de leerlingen van Jezus in hun domme ijver werken ze hem alleen maar tegen ze helpen hem niet maar laten hem in de steek dat gaat vaker zo onder christenen dat ze in hun ijver vooral brokken maken in de kerk en dat ze uiteindelijk verbitterd weglopen hoe voorkom je dat in ieder geval moet je dan weten wat “de Schriften” zeggen Jezus noemt die Schriften tweemaal met nadruk: tegenover de troep die hem gevangenneemt (vs. 56) maar ook tegenover zijn eigen leerlingen (vs. 54) wie de Bijbel kent, begrijpt wat hier gebeurt en begrijpt waarom Jezus reageert zoals hij reageert uit die Bijbel valt uiteraard veel te leren in dit geval gaat het ten minste om twee dingen: ontdek de macht van de duivel ontdek de macht van God

39 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Opwekking 430: Opwekking 580: Matteüs 27: : 20 Opwekking 752: ● Gezang 58: Gezang 68: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

40 Gezang 58: 1, 2, 3 1 Jezus zegt: blijf niet alleen, vergeet je bange dromen. Laat het licht zijn om je heen, de zon is opgekomen. Refrein: Ik ben het licht, Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt ziet het leven.

41 Gezang 58: 1, 2, 3 2 In het donker lopen wij verloren rond te dwalen. Jezus zegt: ga mee met Mij, je ogen zullen stralen. Refrein: Ik ben het licht, Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt ziet het leven.

42 Gezang 58: 1, 2, 3 3 Blinkend als de morgenster die helder staat te schijnen zo is Jezus, onze Heer. Het donker zal verdwijnen. Refrein: Ik ben het licht, Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt ziet het leven.

43 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Opwekking 430: Opwekking 580: Matteüs 27: : 20 Opwekking 752: Gezang 58: Gezang 68: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

44 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Opwekking 430: Opwekking 580: Matteüs 27: : 20 Opwekking 752: Gezang 58: Gezang 68: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

45 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Opwekking 430: Opwekking 580: Matteüs 27: : 20 Opwekking 752: Gezang 58: ● Gezang 68: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

46 Gezang 68, Gz25: 1, 2 1 Wij knielen voor uw zetel neer, wij, Heer, en al uw leden en eren U als onze Heer met liedren en gebeden. Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, voor U, o Godsgetuige, o eerstgeboorne uit de dood, zich diep ootmoedig buige.

47 Gezang 68, Gz25: 1, 2 2 Die ons, gereinigd door uw bloed, tot priesters hebt verheven en ons de hoge rang, de moed van koningen gegeven, U zij de roem, U zij de lof, U d’ eerkroon opgedragen. Geheel de aard’ en ’t hemelhof moet van uw eer gewagen.

48 Gezang 68, Gz25: 3 3 U, die als Heer der heerlijkheid verrees tot heil der volken, verwachten wij in majesteit eens weder op de wolken. Ja, halleluja, zie, Hij komt! Juicht, mensen, englen samen met vreugd, waar alles bij verstomt. Juicht allen! Amen, amen.

49 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Opwekking 430: Opwekking 580: Matteüs 27: : 20 Opwekking 752: Gezang 58: Gezang 68: ● Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg

50 182 E 4-stemmig

51 Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best
Opwekking 430: Opwekking 580: Matteüs 27: : 20 Opwekking 752: Gezang 58: Gezang 68: Gezang 182E: Amen Collecte: Gevangenenzorg


Download ppt "Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best"

Verwante presentaties


Ads door Google