De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Power Analyzer Kew 6310.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Power Analyzer Kew 6310."— Transcript van de presentatie:

1 Power Analyzer Kew 6310

2 Kenmerken LCD kleurenscherm voor duidelijke uitlezing.
Vier (4) stroomingangen voor nauwkeurige TRMS metingen, inclusief lekstroom en stroom door nulgeleider. Verschillende metingen: spanning, stroom, actief vermogen, reactief vermogen, schijnbaar vermogen, vermogenfactor, actieve energie, reactieve energie, schijnbare energie, verbruiksmeting met alarmuitgang. Functie voor het meten van de kwaliteit van het vermogen: tot de 63ste harmonische, spanningspiek, spanningsval, onderbrekingen, korstondige spanningsfenomenen (met snelle sampling op 100µS), inchakelstroom en onbalans. Schakeltoets voor weergave van golfvorm (oscilloscoop) of vectordiagram. Registreerfunctie met interval van 1/2/5/10/15/20/30 seconden en 1/2/5/10/15/20/30 /60 minuten. Dimensioneren van condensatorbanken voor vermogenfactorcorrecties. Twee analoge ingangen voor signaalregistratie van luxmeters, thermometers, hygrometers, anemometers enz. Opslagcapaciteit tot 1GB met compact-flash-kaart. Gegevens downloaden naar PC via USB d.m.v. de bijgeleverde software waarmee men ook de gegevens kan analyseren en de set-up doen. Voeding zowel via het net (AC) als via batterijen met ingebouwde batterijlader. Conform de internationale veiligheidsnorm IEC CAT.III 600V.

3 Vooraanzicht Gebruik Functietoetsen voor “LCD”
LED licht op tijdens het registreren Display-verlichting Functietoetsen Data Hold Registreertoets Aan/uitschakellaar Cursor

4 Zijpaneel & Bovenzijde
Gebruik Zijpaneel & Bovenzijde Spanningsingangsklemmen USB Analoge In/Uitgang CF kaart AC voeding Stroomingangsklemmen

5 Functies(*Details zie verder)
Watt-toets Golfvormtoets Wattuur-toets Toets voor analyse van harmonischen Verbruiktoets Vermogen-kwaliteits-toets Set-uptoets

6 Meten/opslaan van directe waarden
Meet de gemiddelde/max/min waarden van directe stroom en spanning en elektrisch vermogen. Schake-len via cursor Start Enlarge 設定確認 Inst

7 Meten/opslaan van integratiewaarden
Meet elektrische energieën: actieve (kWh), schijnbare (kVAh), reactieve (kVArh) voor elk kanaal (fase) en in totaal. Start W Demand 設定確認 Schakelen via cursor

8 Meten/opslaan van verbruikswaarden
Meet verbruikswaarden op basis van vooraf ingestelde doelwaarden tijdens de metingen. Digitale uitgangssignalen waarschuwen ingeval de voorspelde waarde de doelwaarde kan overschrijden.

9 Meten/opslaan in het WAVE bereik
Geeft vector / golfvorm van spanning en stroom weer per kanaal.

10 Meten/opslaan van harmonischen
Meet / analyseert harmonische componenten van stroom & spanning

11 KWALITEIT Meet spanningspiek, spanningsval, onderbrekingen, kortstondige spanningsfenomenen, inschakelstroom en onbalans. Dimensioneren van condensatorbanken.

12 KWALITEIT Speciale functie voor het dimensioneren van condensatorbanken voor vermogenfactor-correctie

13 KWALITEIT Speciale functie voor het dimensioneren van condensatorbanken voor vermogenfactor-correctie Selectie voor weergave in kvar of Farad

14 Spanningspiek (Surge)
Fenomeen Een directe spanningspiek treedt op als de voedingslijn in- en uitgeschakeld wordt door onweer of grote overbelasting. (swell) Gevolg Een reset van de PC/PLC en de microprocessor. Ook de laspost of een ander toestel wordt stopgezet. Terug naar Power Quality

15 Terug naar Power Quality
Spanningsval (“sag”) Fenomeen Een directe spanningsval treedt op tijdens een grote kortstondige stroompiek door bv. belastingen gegenereerd door een motor. (SAG) Gevolg Een reset van de PC/PLC en de microprocessor. Ook de laspost of een ander toestel wordt stopgezet. Terug naar Power Quality

16 Kortstondige stroompanne
Fenomeen Een plotse stroompanne van korte of lange duur is doorgaans te wijten aan een incident bij de stroomleverancier, zoals een stroomonderbreking veroorzaakt door onweer e.d., maar ook een stroomafschakeling door de zekering omwille van kortsluiting van de voeding enz. >1sec Gevolg Een reset van de PC/PLC en de microprocessor. Ook de laspost of een ander toestel wordt stopgezet. Terug naar Power Quality

17 Tijdelijke overspanning (Impuls)
Fenomeen Deze overspanningen kunnen gegenereerd worden door: - het schakelen van grote belastingen zoals zware motors, condensatorbanken voor vermogenfactorcorrectie, snelheidsregelaars e.d. - de bliksem die een kabel met middelmatige/hoge spanning raakt, zelfs of kilometers afstand. Gevolg De vernieling van apparatuur aangesloten op de voeding evenals een reset als gevolg van de zeer hoge spanning in de nabijheid van de stroombron. Terug naar Power Quality

18 Terug naar Power Quality
Onbalans Fenomeen Een vervormde spannings- of stroomgolfvorm, een spanningsval en een omgekeerde fase kunnen zich voordoen bij een zware belasting op een specifieke fase door verhoging en vermindering van de belasting verbonden met het net in elke fase of door het bedienen van een ongebalanceerde installatie. Gevolg Onregelmatige rotatie van een motor, afschakelen van een zekering en oververhitting van de transformator als gevolg van een ongebalanceerde spanning, omgekeerde fasespanning en harmonischen. Terug naar Power Quality

19 Set-up (voor Kwaliteit)

20 Bedrading (Systeem) Men heeft de keuze tussen minstens
12 verschillende bedradings-systemen.

21 Voornaamste bedradingssystemen
Gebruik Voornaamste bedradingssystemen 1φ2W = 1 fase met 2 draden. 3φ3W = 3 fasen met 3 draden. 3φ4W = 3 fasen met 4 draden. 3φ4W = 3 fasen met 4 draden + stroomtang voor nulgeleider. 3φ4W = 3 fasen met 4 draden + lekstroomtang.

22 1φ2W = 1 fase, 2 draden L Voeding Belasting N

23 3φ3W = 3 fasen, 3 draden L3 Voeding Belasting L2 L1

24 3φ4W = 3 fasen, 4 draden Opmerking:
Voeding L3 Belasting L2 L1 N Opmerking: De stroom van de nulgeleider wordt berekend.

25 3φ4W = 3 fasen, 4 draden + tang voor N
L3 Voeding Belasting L2 L1 N Opmerking: De stroom van de nulgeleider wordt nauwkeurig gemeten met de 4de tang.

26 3φ4W = 3 fasen, 4 draden + lekstr.tang
Voeding Belasting L2 L1 N Lek Opmerking: De lekstroom wordt gemeten met de 4de tang.

27 Voeding van Kew 6310 Van AC 100V tot 240V 50/60 Hz via AC netsnoer.
Batterijen: -Alkalische batterijen: 6 st. AA (bijgeleverd) -Herlaadbare batterijen 6 st. AA (ingebouwde batterijlader) * Let wel: 1. Gebruik niet gelijktijdig alkalische en herlaadbare batterijen tijdens het opladen. 2. De herlaadbare batterijen zijn niet bijgeleverd.

28 Draagtas met magneet MODEL 9132
Optie Draagtas met magneet MODEL 9132

29 Voedingsadapter MODEL 8312
Optie Voedingsadapter MODEL 8312 Als er geen 230V stopcontact voorhanden is om de Kew 6310 aan te sluiten, kan men de optie Kew 8312 bestellen. Via deze adapter kan men de Kew 6310 rechtstreeks voeden vanaf de te testen lijn wanneer er een spanning van max. 230V beschikbaar is (tussen één van de fasen en de nulgeleider).

30 Vermogenstroomtangen
Optie Vermogenstroomtangen MODEL (1ch) (2ch) (3ch) 8128 Afbeelding Geleiderdiameter Ф150 Ф24 Nominale spanning AC30/1000/3000A AC5A Uitgangsspanning 300A:AC500mV/300A 1000A:AC500mV/1000A 3000A:AC500mV/3000A AC50mV/5A [Max.500mV/50A] Nauwkeurigheid ±1.0% uitl. (45~65Hz) ±0.5% uitl.±0.1mV (50/60Hz) ±1.0% uitl.±0.2mV(40~1kHz) Faseverschuiving Binnen ±1.0° (45~65Hz) Binnen ±2.0° (45~65Hz) Uitgangsimpedantie Minder dan 100Ω Circa 190Ω Kabellengte Stroomtangzijde: circa 2m, uitgangskabel: circa 1m Circa 3m Afmetingen 111x61x43mm 100x60x26mm Gewicht Circa 410g Circa 680g Circa 950g Circa 160g Toegepaste norm IEC , IEC CATⅢ 600V Vervuilingsgraad 2 IEC , IEC CATⅢ 300V Vervuilingsgraad 2

31 Vermogenstroomtangen
Optie Vermogenstroomtangen MODEL 8127 8126 8125 8124 Afbeelding Geleiderdiameter Ф24 Ф40 Ф68 Nominale stroom AC100A AC200A AC500A AC1000A Uitgangsspanning AC500mV/100A AC500mV/200A AC500mV/500A AC500mV/1000A Nauwkeurigheid ±0.5%uitl.±0.1mV (50/60Hz) ±1.0%uitl.±0.2mV (40~1kHz) ±0.5%uitl.±0.1mV (50/60Hz) ±1.0%uitl.±0.2mV (40~1kHz) ±0.5%uitl.±0.2mV (50/60Hz) ±1.5%uitl.±0.4mV (40~1kHz) Faseverschuiving Binnen ±2.0° (45~65Hz) Binnen ±1.0° (45~65Hz) Uitgangs-impedantie Circa 11Ω Circa 5Ω Circa 2Ω Circa 1Ω Kabellengte Circa 3m Afmetingen 100x60x26mm 128x81x36mm 186x129x53mm Gewicht Circa 160g Circa 260g Circa 510g Toegepaste norm IEC , IEC CATⅢ 300V Vervuilingsgraad 2 IEC , IEC CATⅢ 600V Vervuilingsgraad 2

32 Lek- & Vermogenstroomtangen
Optie Lek- & Vermogenstroomtangen MODEL 8146 8147 8148 Afbeelding Geleiderdiameter φ24 φ40 φ68 Nominale stroom AC 30A AC 70A AC 100A Uitgangsspanning AC 1500mV/30A AC 3500mV/70A AC 5000mV/100A Nauwkeurigheid 0~15A ±1.0%uitl.±0.1mV (50/60Hz) ±2.0%uitl.±0.2mV (40Hz~1kHz) 15~30A ±5.0%uitl.(50/60Hz) ±10.0%uitl.(45Hz~1kHz) 0~40A ±1.0%uitl.±0.1mV (50/60Hz) 40~70A ±5.0%uitl.(50/60Hz) 0~80A ±1.0%uitl.±0.1mV (50/60Hz) 80~100A ±5.0%uitl.(50/60Hz) Uitgangs-impedantie Circa 90Ω Circa 100Ω Circa 60Ω Kabellengte Circa 2m Afmetingen 100x60x26mm 128x81x36mm 186x129x53mm Gewicht Circa 150g Circa 240g Circa 510g Toegepaste norm IEC , IEC CATⅢ 300V Vervuilingsgraad 2

33 Lekstroomtangen Optie MODEL 8141 8142 8143 Afbeelding Geleiderdiameter
φ24 φ40 φ68 Nominale stroom AC 1000mA Uitgangsspanning AC 100mV/1000mA Nauwkeurigheid ±1.0%uitl.±0.1mV (50/60Hz) ±2.0%uitl.±0.1mV (40Hz~1kHz) Uitgangs-impedantie Circa 180Ω Circa 200Ω Circa 120Ω Kabellengte Circa 2m Afmetingen 100x60x26mm 128x81x36mm 186x129x53mm Gewicht Circa 150g Circa 240g Circa 490g Toegepaste norm IEC , IEC CATⅢ 300V Vervuilingsgraad 2

34 EINDE


Download ppt "Power Analyzer Kew 6310."

Verwante presentaties


Ads door Google