De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regionaal Verloskundig Consortium Noordelijk Zuid-Holland Evelien Kabel - Savenije.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regionaal Verloskundig Consortium Noordelijk Zuid-Holland Evelien Kabel - Savenije."— Transcript van de presentatie:

1 Regionaal Verloskundig Consortium Noordelijk Zuid-Holland Evelien Kabel - Savenije

2 Huidige infrastructuur Verloskundige kringen / coöperatie VSV's Academische werkplaats (GGD/CJG/GGZ/public health) Landelijk verloskundig consortium Regionaal gynaecologen overleg Perinatale sterft audit Haags platform perinatale sterfte

3 Public health & verloskundige zorg Moeder & kind 'Gezond oud worden, begint al in de baarmoeder' Preconceptiezorg / goed geïnformeerde zwangere Aandacht voor vrouwen uit achterstandswijken Geïntegreerde zorg

4 Consortium "Een organisatorische bundeling van diverse kennis en krachten om een groot organisatie-overstijgend of gebiedsgericht project te realiseren."

5 Doelstelling: Het verbeteren en ondersteunen van een integrale benadering van de zorg rondom zwangerschap en geboorte. Ondersteunen van praktijken, ziekenhuizen en JGZ bij initiatieven en activiteiten passend bij de geïntegreerde aanpak van de zorg rondom zwangerschap en geboorte.

6 Doel = gezondheidswinst Perinatale & maternale morbiditeit & mortaliteit -5% Binnen achterstandswijken zelfs -10% Substandard care -20% Niet goede zwangerschapsbeleving -30%

7 Perinatale sterfte (2007) Zuid - Holland 8.6 / 1000 Den Haag 11.2 / 1000 Niet - westerse populatie 13.7 / 1000 Creolen 22.8 / 1000 Lage SES 14.4 / 1000

8 Noordelijk Zuid-Holland Leiden Leiderdorp Gouda Den Haag MCH & Haga Zoetermeer

9

10 Thema's Gezamenlijk zorgen Gezamenlijk kwaliteitsbeleid Gezamenlijk opleiden Gezamenlijk onderzoek -> CenteringPregnancy

11 Gezamenlijk Zorgen JGZ betrekken Preconceptie - zwangerschap - geboorte - kraamzorg - CB - CJG Zichtbaar maken van risicofactoren, uitkomsten & organisatie Zorgpaden ontwikkelen

12 Gezamenlijk kwaliteitsbeleid Verzamelen van cijfers Beschrijven van de cijfers voor de subregio's Uitkomsten zichtbaar & evalueerbaar maken Substandard care zichtbaar & evalueerbaar maken Kwaliteitscyclus ontwikkelen

13 Gezamenlijk kwaliteitsbeleid Interactief implementatie- & onderwijsnetwerk / platform voor kennis uitwisseling Nieuwe infrastructuur creëren / onderzoeksresultaten verspreiden nieuwe inzichten implementeren

14 Gezamenlijk onderzoeken CenteringPregnancy Preconceptiezorg

15 Jaarplan Jaar 1: structuur & communicatie Jaar 2: Richtlijn, onderzoek & clientperspectief Jaar 3: Audit & evaluatie Jaar 4: Bijstellen & verankeren

16 Kenmerken van dit VSV Doelstelling & inhoud Proceskenmerken Structuur & organisatie Overige

17 Positieve kenmerken van dit VSV

18 Stokpaardje van dit VSV Wat gaat goed in dit VSV? Wat zouden andere VSV’s kunnen overnemen?

19 Regionale bijeenkomst RVC-NZH 28 maart 2013 TNO Leiden Interactieve kleine groepen Onderwerpen per VSV & organisatie ingebracht Hoe is de organisatie binnen de andere VSV's? Netwerken

20 Rondvraag Volg ons ook op twitter: @RVC_NZH

21 CenteringPregnancy Birgit van Zwicht

22 Regionaal Verloskundig Consortium Noordelijk Zuid-Holland Samenwerkingsverband tussen

23 Wat is CenteringPregnancy™? Groepsconsulten in plaats van individuele consulten Veel aandacht voor: zelfmanagement, kennisontwikkeling, ondersteuning 10 sessies, groepen van 8-12 zwangeren van gelijke zws-duur Zws-controle & voorlichting & interactieve leermethoden & wat houdt vrouwen bezig Uniek = groepsdynamiek!

24 Waarom CenteringPregnancy™? Langere interactietijd zwangere hulpverlener Meer verdieping, meer educatie = betere preventie negatieve zwangerschapsuitkomsten Bereiken zwangeren uit achterstandssituaties Leuker Betere zwangerschapsuitkomsten

25 Doel effectstudie CenteringPregnancy™ Bereiken we hier dezelfde positieve uitkomsten? Wat veroorzaakt de gevonden effecten? Hoe verloopt de implementatie in NL, wat kost het? In hoeverre worden ketenpartners betrokken? Aanbevelingen voor landelijke implementatie

26 Hoe ziet de effectstudie eruit? 14-15 verloskundigenpraktijken 3 klinieken Voorjaar 2013 randomisatie  welke praktijk start wanneer? (eerste 3 in december 2013) Controleperiode & interventieperiode Zoveel mogelijk participatie CP binnen praktijk Duur van de studie: zomer/najaar 2013 – najaar 2015

27 Wat wordt er van mij(n praktijk) gevraagd? CenteringPregnancy™ implementeren: training en intervisie Aanleveren data tijdens controle- en interventieperiode: - PRN data - dossiers (anoniem), goede registratie - vragenlijsten zorgverleners en clienten Inzet om CenteringPregnancy™ te promoten onder clienten! Doorzettingsvermogen NB: praktijkgrootte van minimaal 200 zorgeenheden, zonodig door samenwerking 2 kleinere praktijken

28 Vergoedingen bij deelname Training groepsleiders en co-facilitators Materialen: zwangerschapsboeken Financiële tegemoetkoming aanlevering data

29 Ja, ik wil meedoen! En nu? Nu, door invullen deelnameformulier. Zo snel mogelijk via: birgit.vanzwicht@tno.nl Tel: 088 866 62 82 (Marlies Rijnders, mede-projectleider) 088 866 61 53(secretariaat TNO) Graag met naam en contactgegevens van de praktijk Meer informatie?: via bovenstaande contactgegevens en bezoek onze website! www.centeringhealthcare.nl


Download ppt "Regionaal Verloskundig Consortium Noordelijk Zuid-Holland Evelien Kabel - Savenije."

Verwante presentaties


Ads door Google