De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actieve Bijeenkomst Conditioneren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actieve Bijeenkomst Conditioneren"— Transcript van de presentatie:

1 Actieve Bijeenkomst Conditioneren
Kabels en leidingen Albert de Beijer Projectleider Drinkwaterleiding Rotterdam Projectmanager kabels en leidingen Secretaris Stowa Studiegroep Pijpleidingen Docent Stichting Wateropleidingen Docent Pipeliner

2 ABC kabels en leidingen
Doel van deze bijeenkomst: Kennis halen én brengen Aan de hand van een aantal stellingen en praktijkvoorbeelden.

3 ABC kabels en leidingen
Conditioneren kabels en leidingen start pas op het moment dat het projectplan dijkversterking is vastgesteld.

4 ABC kabels en leidingen
Voor een efficiënte uitvoering van een schaderegeling is het noodzakelijk dat alle waterschappen (sterker: álle overheden) één regeling hanteren.

5 ABC kabels en leidingen
Als een kabel of leiding ten gevolge van de dijkversterking dient te worden aangepast, dient deze: buiten de beschermingszone te worden gelegd buiten de veiligheidszone te worden gelegd op een door de netbeheerder gewenste plek (ook in de kernzone) te worden gelegd

6 ABC kabels en leidingen
Een dijkversterkingsplan heeft een planhorizon van 50 jaar. Daarom moet worden aangetoond (door de netbeheerders) dat hun kabels en leidingen de komende 50 jaar geen afbreuk doen aan de veiligheid van de waterkering. Ook als de kabel of leiding geen impact heeft vanuit dijkversterkingsplan.

7 ABC kabels en leidingen
Samenwerkingsconvenant Aanwezige kabels en leidingen in waterkeringen Gesloten tussen Unie en Platform Netbeheerders 11 december 2012 Regelt samenwerking tussen waterschappen en netbeheerders Deze gebruiken we natuurlijk allemaal!?

8 ABC kabels en leidingen
Herkennen we de volgende niveaus? Strategisch niveau Convenant Unie Tactisch niveau Bv (regionaal) convenant HHNK Operationeel niveau NKL Uitvoeringsprotocol en Uitvoeringsprotocol Telecom

9 ABC kabels en leidingen
De nadeelcompensatieregeling dient niet alleen bij dijkversterkingprojecten te worden toegepast, maar bij alle projecten die door waterschappen worden geïnitieerd.

10 ABC kabels en leidingen
Binnen de waterschappen is onvoldoende kennis voor een juiste uitvoering van de nadeelcompensatieregelingen aanwezig. Bijscholing is gewenst.

11 Vragen?


Download ppt "Actieve Bijeenkomst Conditioneren"

Verwante presentaties


Ads door Google