De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Ps.105: 2, 3 Ps.65: 1, 2, 3 Lz.1 Tess. 1: 1- 7 Lz.1 Tess. 3: 5- 13 Ps.4: 2 T.1 Tess. 5: 17 Ld.322: 1, 3, 4, 6 Gz.39 Welkom Voorganger:ds. E. Kramer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Ps.105: 2, 3 Ps.65: 1, 2, 3 Lz.1 Tess. 1: 1- 7 Lz.1 Tess. 3: 5- 13 Ps.4: 2 T.1 Tess. 5: 17 Ld.322: 1, 3, 4, 6 Gz.39 Welkom Voorganger:ds. E. Kramer."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Ps.105: 2, 3 Ps.65: 1, 2, 3 Lz.1 Tess. 1: 1- 7 Lz.1 Tess. 3: 5- 13 Ps.4: 2 T.1 Tess. 5: 17 Ld.322: 1, 3, 4, 6 Gz.39 Welkom Voorganger:ds. E. Kramer Organist:br. Beamist:br. O. Spriensma Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Derk Rouwhorst, Dennis Smit, Oebele Spriensma en Pieter Wiltjer. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar: beamer-haulerwijk@hotmail.com.

2 Liturgie Ps.105: 2, 3 Ps.65: 1, 2, 3 Lz.1 Tess. 1: 1- 7 Lz.1 Tess. 3: 5- 13 Ps.4: 2 T.1 Tess. 5: 17 Ld.322: 1, 3, 4, 6 Gz.39 Projectactiviteiten komende week Gehele week: Gebedsweek In uw postvak treft u hiervoor een gebedsrooster aan en voor de kinderen (4-12 jr.) een gebedsdoosje of gebedsdobbelsteen. Act 2 Connect! Kruispuntbijeenkomsten Groep 1: Woensdag om 19:00 uur Groep 2: Woensdag om 19:30 uur

3 Liturgie Ps.105: 2, 3 Ps.65: 1, 2, 3 Lz.1 Tess. 1: 1- 7 Lz.1 Tess. 3: 5- 13 Ps.4: 2 T.1 Tess. 5: 17 Ld.322: 1, 3, 4, 6 Gz.39 Projectactiviteiten komende week Donderdag om 20:00 Open koorrepetities ‘Voices’ Zaterdag om 19:00 Gebedsdienst “Maak mijn hart bereid, Heer”, u wordt hiervoor allen uitgenodigd Bij aanvang van de dienst kunnen gebedspunten worden aangedragen. Mondeling bij Sandra Spriensma of schriftelijk via de blauwe collecteschaal in de hal.

4 De blauwe collecteschaal in de hal Vanuit betrokkenheid ook samen de kosten van het gemeenteproject delen. Ieder naar eigen vermogen vandaar de open opstelling met een collecte-schaal waarin elk zijn of haar bijdrage neer kan leggen (evt. in enveloppe). Ook uw liefdesgave is nodig om het project financieel te dragen.

5 Liturgie Ps.105: 2, 3 Ps.65: 1, 2, 3 Lz.1 Tess. 1: 1- 7 Lz.1 Tess. 3: 5- 13 Ps.4: 2 T.1 Tess. 5: 17 Ld.322: 1, 3, 4, 6 Gz.39 Beste jongelui van 12 tot 18 jaar. We willen jullie vrijdag 19 oktober uitnodigen voor een zwemfeest in de Smelt te Assen, en als we terug zijn is er een gezellige soos. Je kunt je opgeven op de lijst in de hal. De oudercommissie moet weer nieuw leven worden ingeblazen. Daarvoor zoeken we nog enkele enthousiaste mensen. De oudercommissie, Foeke Boonstra en Sieta van den Bosch.

6 www.nabijheid.nl Speciale collecte Diaconie

7 Warme kleding brengen bij een gezin Met 13 kinderen!!

8 De leefomgeving van vele roemenen

9 1 zak kolen kost € 5,00! Per Winter, per gezin zijn 175 kolen zakken nodig Helpt u mee om ze deze winter er warm bij te zitten ?

10 Liturgie Ps.105: 2, 3 Ps.65: 1, 2, 3 Lz.1 Tess. 1: 1- 7 Lz.1 Tess. 3: 5- 13 Ps.4: 2 T.1 Tess. 5: 17 Ld.322: 1, 3, 4, 6 Gz.39

11 Liturgie Ps.105: 2, 3 Ps.65: 1, 2, 3 Lz.1 Tess. 1: 1- 7 Lz.1 Tess. 3: 5- 13 Ps.4: 2 T.1 Tess. 5: 17 Ld.322: 1, 3, 4, 6 Gz.39 Gezang 175b Votum en zegengroet On-zehulpisindenaamvandeHE-RE, diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men.

12 Liturgie Ps.105: 2, 3 Ps.65: 1, 2, 3 Lz.1 Tess. 1: 1- 7 Lz.1 Tess. 3: 5- 13 Ps.4: 2 T.1 Tess. 5: 17 Ld.322: 1, 3, 4, 6 Gz.39

13 Liturgie Ps.105: 2, 3 Ps.65: 1, 2, 3 Lz.1 Tess. 1: 1- 7 Lz.1 Tess. 3: 5- 13 Ps.4: 2 T.1 Tess. 5: 17 Ld.322: 1, 3, 4, 6 Gz.39 Psalm 105: 2, 3 2Zingt, zingt de HEER uw vreugdezangen, laat onze God uw lof ontvangen. Beroemt u in zijn heilge naam. Laat wie Hem zoeken nu tezaam hun hart verheffen tot zijn eer en zich verblijden in de HEER.

14 Liturgie Ps.105: 2, 3 Ps.65: 1, 2, 3 Lz.1 Tess. 1: 1- 7 Lz.1 Tess. 3: 5- 13 Ps.4: 2 T.1 Tess. 5: 17 Ld.322: 1, 3, 4, 6 Gz.39 Psalm 105: 2, 3 3Vraagt naar de HEER en naar zijn sterkte, naar Hem die al uw heil bewerkte. Zoekt dagelijks zijn aangezicht, gedenkt al wat Hij heeft verricht. Slaat acht op 't oordeel van zijn mond en vreest Hem, volk van Gods verbond.

15 Liturgie Ps.105: 2, 3 Ps.65: 1, 2, 3 Lz.1 Tess. 1: 1- 7 Lz.1 Tess. 3: 5- 13 Ps.4: 2 T.1 Tess. 5: 17 Ld.322: 1, 3, 4, 6 Gz.39

16 Liturgie Ps.105: 2, 3 Ps.65: 1, 2, 3 Lz.1 Tess. 1: 1- 7 Lz.1 Tess. 3: 5- 13 Ps.4: 2 T.1 Tess. 5: 17 Ld.322: 1, 3, 4, 6 Gz.39 Psalm 65: 1, 2, 3 1De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag. Daar zal men U, o God, betalen geloften dag aan dag. U hoort hen die uw heil verwachten, o Hoorder van 't gebed. Zo naderen al de geslachten tot U, die 't leven redt.

17 Liturgie Ps.105: 2, 3 Ps.65: 1, 2, 3 Lz.1 Tess. 1: 1- 7 Lz.1 Tess. 3: 5- 13 Ps.4: 2 T.1 Tess. 5: 17 Ld.322: 1, 3, 4, 6 Gz.39 Psalm 65: 1, 2, 3 2Een stroom van ongerechtigheden had d' overhand op mij, maar U verzoent ons overtreden en maakt van schuld ons vrij. Welzalig die U hebt verkoren om in uw heilig hof te wonen om uw heil te horen, te zingen tot uw lof.

18 Liturgie Ps.105: 2, 3 Ps.65: 1, 2, 3 Lz.1 Tess. 1: 1- 7 Lz.1 Tess. 3: 5- 13 Ps.4: 2 T.1 Tess. 5: 17 Ld.322: 1, 3, 4, 6 Gz.39 Psalm 65: 1, 2, 3 3Daar worden wij door U verzadigd met heil voor ons bereid. U antwoordt ons met grote daden in uw gerechtigheid. God van ons heil, o vast vertrouwen van ieder volk en land, de verste volkeren aanschouwen de werken van uw hand.

19 Liturgie Ps.105: 2, 3 Ps.65: 1, 2, 3 Lz.1 Tess. 1: 1- 7 Lz.1 Tess. 3: 5- 13 Ps.4: 2 T.1 Tess. 5: 17 Ld.322: 1, 3, 4, 6 Gz.39

20 Liturgie Ps.105: 2, 3 Ps.65: 1, 2, 3 Lz.1 Tess. 1: 1- 7 Lz.1 Tess. 3: 5- 13 Ps.4: 2 T.1 Tess. 5: 17 Ld.322: 1, 3, 4, 6 Gz.39 1 Tessalonicenzen 1: 1-7 1 Van Paulus, Silvanus en Timoteüs. Aan de gemeente in Tessalonica, die toebehoort aan God, de Vader, en de Heer Jezus Christus. Genade zij u en vrede.2 Wij danken God altijd voor u allen: wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden 3 en gedenken dan voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot stand brengt, hoe krachtig uw liefde is en hoe standvastig u blijft hopen op de komst van Jezus Christus, onze Heer. 4 God heeft u lief, broeders en zusters. Wij weten dat hij u heeft uitgekozen:

21 Liturgie Ps.105: 2, 3 Ps.65: 1, 2, 3 Lz.1 Tess. 1: 1- 7 Lz.1 Tess. 3: 5- 13 Ps.4: 2 T.1 Tess. 5: 17 Ld.322: 1, 3, 4, 6 Gz.39 1 Tessalonicenzen 1: 1-7 5 onze verkondiging aan u overtuigde immers niet alleen door onze woorden, maar ook door de overweldigende kracht van de heilige Geest. U weet hoeveel we voor u hebben betekend toen we in uw midden waren. 6 U hebt ons nagevolgd, en daarmee de Heer: onder zware beproevingen hebt u het woord ontvangen met de vreugde van de heilige Geest. 7 Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden.

22 Liturgie Ps.105: 2, 3 Ps.65: 1, 2, 3 Lz.1 Tess. 1: 1- 7 Lz.1 Tess. 3: 5- 13 Ps.4: 2 T.1 Tess. 5: 17 Ld.322: 1, 3, 4, 6 Gz.39 1 Tessalonicenzen 3: 5-13 5 Ik heb Timoteüs dus gestuurd omdat ik het niet langer kon uithouden. Ik wilde weten of uw geloof standhield, want ik was bang dat de verleider u had verleid en onze inspanningen voor niets waren geweest. 6 Maar nu is Timoteüs teruggekomen met het goede bericht over uw geloof en liefde. Hij heeft ons bovendien verteld hoezeer u ons altijd als voorbeeld neemt en hoe u er even vurig naar verlangt ons te zien als wij u. 7 Daardoor, broeders en zusters, zijn we over u gerustgesteld

23 Liturgie Ps.105: 2, 3 Ps.65: 1, 2, 3 Lz.1 Tess. 1: 1- 7 Lz.1 Tess. 3: 5- 13 Ps.4: 2 T.1 Tess. 5: 17 Ld.322: 1, 3, 4, 6 Gz.39 1 Tessalonicenzen 3: 5-13. In al onze nood en ellende voelen we ons gesterkt door uw geloof, 8 want nu opnieuw blijkt dat de Heer uw fundament is, leven we weer op. 9 Kunnen we God ooit genoeg voor u danken? Kunnen we hem ooit genoeg danken voor de vreugde die hij ons met u geschonken heeft? 10 Wij bidden dag en nacht met volle overgave dat we u weer zullen zien en kunnen aanvullen wat er nog aan uw geloof ontbreekt. 11 Mogen God, onze Vader, en onze Heer Jezus ons pad naar u leiden.

24 Liturgie Ps.105: 2, 3 Ps.65: 1, 2, 3 Lz.1 Tess. 1: 1- 7 Lz.1 Tess. 3: 5- 13 Ps.4: 2 T.1 Tess. 5: 17 Ld.322: 1, 3, 4, 6 Gz.39 1 Tessalonicenzen 3: 5-13 12 Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u. 13 Moge de Heer u door die liefde kracht geven, zodat u zuiver en heilig voor onze God en Vader zult staan wanneer onze Heer Jezus komt met al de zijnen. Amen.

25 Liturgie Ps.105: 2, 3 Ps.65: 1, 2, 3 Lz.1 Tess. 1: 1- 7 Lz.1 Tess. 3: 5- 13 Ps.4: 2 T.1 Tess. 5: 17 Ld.322: 1, 3, 4, 6 Gz.39

26 Liturgie Ps.105: 2, 3 Ps.65: 1, 2, 3 Lz.1 Tess. 1: 1- 7 Lz.1 Tess. 3: 5- 13 Ps.4: 2 T.1 Tess. 5: 17 Ld.322: 1, 3, 4, 6 Gz.39 Psalm 4: 2 2Weet dit: de HERE slaat mij gade, mijn bidden wordt door Hem gehoord. Die mij verkoos in zijn genade, wil mij bewaren voor het kwade. Hij doet mij hopen op zijn woord. Wanneer uw toorn dreigt te ontbranden, ziet toe, dat u geen zonde doet. Legt, als u rust, uw geest aan banden. Brengt, naar de eis, uw offeranden, vertrouwt op God, want Hij is goed.

27 Liturgie Ps.105: 2, 3 Ps.65: 1, 2, 3 Lz.1 Tess. 1: 1- 7 Lz.1 Tess. 3: 5- 13 Ps.4: 2 T.1 Tess. 5: 17 Ld.322: 1, 3, 4, 6 Gz.39

28 Liturgie Ps.105: 2, 3 Ps.65: 1, 2, 3 Lz.1 Tess. 1: 1- 7 Lz.1 Tess. 3: 5- 13 Ps.4: 2 T.1 Tess. 5: 17 Ld.322: 1, 3, 4, 6 Gz.39 1Tess. 5:16-18 -Wees altijd verheugd (16) -Bid onophoudelijk (17) -Dank God onder alle omstandigheden (18a) => Want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt (18b)

29 “Bid onophoudelijk”

30 Op vaste tijden Verlangen naar God en passie voor Christus vertaalt zich naar gebed Je verbindt je leven met God Nehemia en (vooral) Jezus als voorbeeld Het christelijke leven wordt biddend geleefd

31 “Bid onophoudelijk” Aansporing die meer in de Bijbel voorkomt Is dat niet heel vermoeiend? Nee, want jij bent één met Christus Jezus Jezus zal niet stoppen met het bidden voor jou

32 Het radicale in de aansporingen Wees altijd verheugd. Bid onophoudelijk. Dank God onder alle omstandigheden. God geeft jou ruimte voor jouw emoties De Geest geeft je meer Paulus en de Tessalonicenzen als voorbeeld Jezus is bij jou. De Geest geeft jou kracht. Dát maakt je blij en dankbaar. Dát maakt dat je bidt.

33 Bid zonder ophouden

34 Liturgie Ps.105: 2, 3 Ps.65: 1, 2, 3 Lz.1 Tess. 1: 1- 7 Lz.1 Tess. 3: 5- 13 Ps.4: 2 T.1 Tess. 5: 17 Ld.322: 1, 3, 4, 6 Gz.39

35 Liturgie Ps.105: 2, 3 Ps.65: 1, 2, 3 Lz.1 Tess. 1: 1- 7 Lz.1 Tess. 3: 5- 13 Ps.4: 2 T.1 Tess. 5: 17 Ld.322: 1, 3, 4, 6 Gz.39 Lied 322: 1, 3, 4, 6 1Hoor Gij ons aan! Wij heffen onze handen, kom Gij tot ons, neem onze offeranden, waarmee wij dankbaar voor U staan. 3Gij ziet en hoort wat onze mond wil spreken, het is een staam'lend, ontoereikend teken, een zwak en machteloos mensenwoord.

36 Liturgie Ps.105: 2, 3 Ps.65: 1, 2, 3 Lz.1 Tess. 1: 1- 7 Lz.1 Tess. 3: 5- 13 Ps.4: 2 T.1 Tess. 5: 17 Ld.322: 1, 3, 4, 6 Gz.39 Lied 322: 1, 3, 4, 6 4In stil ontzag zijn wij voor U getreden. Wend dan uw oor naar onze smeekgebeden, waak met uw ogen nacht en dag! 6O, antwoord Gij, als wij tezamen bidden, daal neder uit uw hoogte in ons midden! In uw vergeving wonen wij.

37 Liturgie Ps.105: 2, 3 Ps.65: 1, 2, 3 Lz.1 Tess. 1: 1- 7 Lz.1 Tess. 3: 5- 13 Ps.4: 2 T.1 Tess. 5: 17 Ld.322: 1, 3, 4, 6 Gz.39

38 Liturgie Ps.105: 2, 3 Ps.65: 1, 2, 3 Lz.1 Tess. 1: 1- 7 Lz.1 Tess. 3: 5- 13 Ps.4: 2 T.1 Tess. 5: 17 Ld.322: 1, 3, 4, 6 Gz.39 Collecte Diaconie speciaal & Rente & aflossing

39 Liturgie Ps.105: 2, 3 Ps.65: 1, 2, 3 Lz.1 Tess. 1: 1- 7 Lz.1 Tess. 3: 5- 13 Ps.4: 2 T.1 Tess. 5: 17 Ld.322: 1, 3, 4, 6 Gz.39

40 Liturgie Ps.105: 2, 3 Ps.65: 1, 2, 3 Lz.1 Tess. 1: 1- 7 Lz.1 Tess. 3: 5- 13 Ps.4: 2 T.1 Tess. 5: 17 Ld.322: 1, 3, 4, 6 Gz.39 Gezang 39: 1-9 1Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde en dieren, weest gerust in bos en weide. Jong gras ontkiemt, de wildernis wordt groen in dit seizoen. 2De wijnstok bloeit, de vijgenboom zal dragen. Dit zal een oogstfeest zijn van welbehagen. Sion, verblijd u, want de Here doet u waarlijk goed.

41 Liturgie Ps.105: 2, 3 Ps.65: 1, 2, 3 Lz.1 Tess. 1: 1- 7 Lz.1 Tess. 3: 5- 13 Ps.4: 2 T.1 Tess. 5: 17 Ld.322: 1, 3, 4, 6 Gz.39 Gezang 39: 1-9 3De regen zal, de vroege en de spade, u teken zijn van goedheid en genade. De beken zwellen en de vijvers zijn weer koel en rein. 4Daarna doet God de hoge hemel open en antwoordt op uw bidden en uw hopen. Hij giet zijn eigen Geest in overvloed op vlees en bloed.

42 Liturgie Ps.105: 2, 3 Ps.65: 1, 2, 3 Lz.1 Tess. 1: 1- 7 Lz.1 Tess. 3: 5- 13 Ps.4: 2 T.1 Tess. 5: 17 Ld.322: 1, 3, 4, 6 Gz.39 Gezang 39: 1-9 5Die Geest geeft 's Heren woord in kindermonden. De oude mannen dromen onomwonden. De jongelingen zien een vergezicht van vrede en licht. 6Ja ook op wie de vrijheid niet genieten, op slaven zal de Heer zijn Geest uitgieten. Zij krijgen deel aan een vernieuwd bestaan in 's Heren naam.

43 Liturgie Ps.105: 2, 3 Ps.65: 1, 2, 3 Lz.1 Tess. 1: 1- 7 Lz.1 Tess. 3: 5- 13 Ps.4: 2 T.1 Tess. 5: 17 Ld.322: 1, 3, 4, 6 Gz.39 Gezang 39: 1-9 7Zij zullen allen op de dag des Heren, de grote, de geduchte, profeteren, zij zien de tekens van het naad'rend uur: bloed, rook en vuur. 8De geestesstorm zal door de wereld varen. God zal zijn volle glorie openbaren. In bloed en duister zal het licht vergaan van zon en maan.

44 Liturgie Ps.105: 2, 3 Ps.65: 1, 2, 3 Lz.1 Tess. 1: 1- 7 Lz.1 Tess. 3: 5- 13 Ps.4: 2 T.1 Tess. 5: 17 Ld.322: 1, 3, 4, 6 Gz.39 Gezang 39: 1-9 9En allen die naar 's Heren wegen vragen, die van zijn grote naam het zegel dragen, vieren in 't nieuw Jeruzalem het feest van Woord en Geest.

45 Liturgie Ps.105: 2, 3 Ps.65: 1, 2, 3 Lz.1 Tess. 1: 1- 7 Lz.1 Tess. 3: 5- 13 Ps.4: 2 T.1 Tess. 5: 17 Ld.322: 1, 3, 4, 6 Gz.39

46 Liturgie Ps.105: 2, 3 Ps.65: 1, 2, 3 Lz.1 Tess. 1: 1- 7 Lz.1 Tess. 3: 5- 13 Ps.4: 2 T.1 Tess. 5: 17 Ld.322: 1, 3, 4, 6 Gz.39 Gezang 182d Amen A-men,a-men,a-men.

47 Liturgie Ps.105: 2, 3 Ps.65: 1, 2, 3 Lz.1 Tess. 1: 1- 7 Lz.1 Tess. 3: 5- 13 Ps.4: 2 T.1 Tess. 5: 17 Ld.322: 1, 3, 4, 6 Gz.39


Download ppt "Liturgie Ps.105: 2, 3 Ps.65: 1, 2, 3 Lz.1 Tess. 1: 1- 7 Lz.1 Tess. 3: 5- 13 Ps.4: 2 T.1 Tess. 5: 17 Ld.322: 1, 3, 4, 6 Gz.39 Welkom Voorganger:ds. E. Kramer."

Verwante presentaties


Ads door Google