De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Acute pathologie bij de bejaarden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Acute pathologie bij de bejaarden"— Transcript van de presentatie:

1 Acute pathologie bij de bejaarden
Een onvolledig plaatje

2 De veroudering van de bevolking
Een voorbeschouwing De veroudering van de bevolking

3 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Belgische bevolking : prognoses 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

4 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Belgische bevolking: prognoses (%) 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

5 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

6 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

7 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

8 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

9 Acute pathologie bij de bejaarden
Een onvolledig plaatje

10 Het onderwerp is zeer breed
Omvat de hele interne en heelkundige pathologie van de bejaarde Selectie maken ! 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

11 Enkele nota’s bij acute ziekte bij de bejaarde
Atypisch en niet specifiek ziektebeeld. Grotere morbiditeit en mortaliteit. Snellere progressie. Financiële en gezondheidsgevolgen. Ouderen hebben meer voordeel van invasieve behandelingen Neveneffecten waarschijnlijker en ernstiger Investigaties slechter verdragen Co-pathologie Belang van positieve resultaten ? (eg UWI) Trager respons op behandeling. Mineure deterioratie kan leiden tot ernstige ziekte. 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

12 Enkele nota’s bij acute ziekte bij de bejaarde
Atypisch en niet specifiek ziektebeeld. Grotere morbiditeit en mortaliteit. Snellere progressie. Financiële en gezondheidsgevolgen. Ouderen hebben meer voordeel van invasieve behandelingen Neveneffecten waarschijnlijker en ernstiger Investigaties slechter verdragen Co-pathologie Belang van positieve resultaten ? (eg UWI) Trager respons op behandeling. Mineure deterioratie kan leiden tot ernstige ziekte 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

13 Atypische ziektebeeld
Gangmoeilijkheden Failure to thrive (algemene achteruitgang) Delirium Koorts, dyspnee Minder aanwezig Hoesten, thoracale pijn, spierverzet, pollakisurie…. 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

14 Atypische ziektebeeld
Gangmoeilijkheden Failure to thrive (algemene achteruitgang) Delirium Koorts, dyspnee Minder aanwezig Hoesten, thoracale pijn, spierverzet, pollakisurie…. 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

15 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Delirium Verstoord bewustzijn Cognitieve stoornissen Perceptiestoornissen Snel optreden Oorzakelijke aandoening 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

16 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Delirium Verstoord bewustzijn Verandering van niveau van oplettendheid Verstrooibaarheid Duizeligheid Lethargie Subcoma ( hypervigilantie) 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

17 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Delirium Cognitieve stoornissen Geheugenverlies Desoriëntatie Spraak en taalstoornissen Beter dan een formele mentale test : “overall accessibility” en oplettendheid Vorig niveau van functioneren (hetero-anamnese) 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

18 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Delirium Perceptiestoornis Visueel Persoonsverkenning Hallucinaties Auditief Taal 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

19 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Delirium Tijdsverloop Optreden over uren/dagen Duur : dagen/maanden Verergering tegen de avond (cfr dementie: sun downing) Retrograde amnesie 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

20 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Delirium Oorzaken Medicatie en medicatiestop Medische aandoeningen 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

21 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Delirium Oorzaken Medicatie en medicatiestop Medische aandoeningen 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

22 Medicatie en medicatiestop
Anticholinergics* (eg, diphenhydramine), TCAs, (eg, amitriptyline, imipramine), antipsychotics (eg, chlorpromazine, thioridazine) Anti-inflammatory agents, including prednisone Benzodiazepines or alcohol—acute toxicity or withdrawal Cardiovascular (eg, digitalis, antihypertensives) Diuretics GI (eg, cimetidine, ranitidine) Lithium Opioid analgesics (especially meperidine) 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

23 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Delirium Oorzaken Medicatie en medicatiestop Medische aandoeningen 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

24 Medische aandoeningen
Infections Respiratory*, skin*, urinary tract*, and others Metabolic Disorders Acute blood loss, dehydration*, electrolyte imbalance*, end-organ failure (hepatic, renal), hyperglycemia, hypoglycemia*, hypoxia* Cardiovascular Arrhythmia, CHF*, MI*, shock Neurologic Miscellaneous CNS infections, head trauma, seizures, stroke, subdural hematoma, TIAs, tumors Fecal impaction, postoperative state*, sleep deprivation, urinary retention 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

25 Medische aandoeningen
Infections Respiratory*, skin*, urinary tract*, and others Metabolic Disorders Acute blood loss, dehydration*, electrolyte imbalance*, end-organ failure (hepatic, renal), hyperglycemia, hypoglycemia*, hypoxia* Cardiovascular Arrhythmia, CHF*, MI*, shock Neurologic Miscellaneous CNS infections, head trauma, seizures, stroke, subdural hematoma, TIAs, tumors Fecal impaction, postoperative state*, sleep deprivation, urinary retention 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

26 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Pneumonie “… in old age, pneumonia may be latent, coming on without chills, the cough and expectorations are slight, the physical signs ill-defined and changeable, and the constitutional symptoms out of all proportions…” (W. Osler ) 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

27 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Pneumonie Klassiek Hoest, koorts, rillingen, pleurapijn Crepitaties Bejaarden Weinig respiratoire symptomen Delirium Verergerende chronische verwardheid Vallen (= indicatie dat patiënt ziek is) 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

28 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Pneumonie 6e doodsoorzaak in de VS Verlengd herstel Tot verschillende maanden 25-60 % verminderd fysisch vermogen Risicoverhogend Decubitus Cognitief deficiet Functioneel deficiet Lage sociale activiteit (isolatie) 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

29 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Pneumonie 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

30 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Pneumonie Risicofactoren van de patiënt Dementie Epilepsie Hartdecompensatie CVA COPD Silent aspiration : 71 % van de bejaarden met CAP aspireren in hun slaap. (10 % bij controle) 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

31 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Pneumonie Risicofactoren omgeving Seizoen (winter > zomer) Micro-organisme (S. pneumoniae) PRSP !! 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

32 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Pneumonie Etiologie (CAP) S. pneumoniae (ondergediagnosticeerd) H influenzae Staph. Aureus Chlamydia 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

33 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Pneumonie Etiologie (nursing home) Vooral gram negatieven Proteus, klebsiella,pseudomonas…. Kolonisatie - infectie 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

34 Medische aandoeningen
Infections Respiratory*, skin*, urinary tract*, and others Metabolic Disorders Acute blood loss, dehydration*, electrolyte imbalance*, end-organ failure (hepatic, renal), hyperglycemia, hypoglycemia*, hypoxia* Cardiovascular Arrhythmia, CHF*, MI*, shock Neurologic Miscellaneous CNS infections, head trauma, seizures, stroke, subdural hematoma, TIAs, tumors Fecal impaction, postoperative state*, sleep deprivation, urinary retention 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

35 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Urineweginfectie Klassificatie Naar lokalisatie (urethritis, cystitis, pyelonefritis, prostatitis) Symptomatisch-asymptomatisch Frekwentie van voorkomen Al of niet complicaties Gerelateerd aan katheters. 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

36 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Urineweginfectie Asymptomatische bacteriurie > 105 CFU /ml Is een echte infectie en geen kolonisatie Meestal E.coli die mettertijd minder virulent wordt en gevoeliger aan de bactericide werking van plasma Niet behandelen 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

37 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Urineweginfectie Etiologie Aandeel E. coli zakt naar ongeveer 70 % Meer Klebsiella, Proteus (lithiase), P. vulgaris, Morganella Resistente kiemen bij recurrente infectie 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

38 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Urineweginfectie Pathogenese Vrouw/man verhouding wordt kleiner Factoren die een rol spelen Obstructie Gedaalde sexuele activiteit (gedaalde hormoonspiegels) Meer instrumentatie Gedaalde immuniteit Prolaps, lithiase, maligniteit 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

39 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Urineweginfectie Symptomatologie Klassiek Delirium Zelden enkel en alleen door banale cystitis Eerder door gecompliceerde infecties en sepsis. 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

40 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Urineweginfectie Katheter gerelateerde bacteriurie Asymptomatisch : niet behandelen Antibiotica post plaatsing vertragen het optreden van bacteriurie maar voorkomen het niet Symptomatische bacteriurie behandelen met nauwste spectrum (cfr cultuur) 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

41 Medische aandoeningen
Infections Respiratory*, skin*, urinary tract*, and others Metabolic Disorders Acute blood loss, dehydration*, electrolyte imbalance*, end-organ failure (hepatic, renal), hyperglycemia, hypoglycemia*, hypoxia* Cardiovascular Arrhythmia, CHF*, MI*, shock Neurologic Miscellaneous CNS infections, head trauma, seizures, stroke, subdural hematoma, TIAs, tumors Fecal impaction, postoperative state*, sleep deprivation, urinary retention 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

42 Urinaire incontinentie
Hangt nauw samen met infectie Dikwijls onderkend 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

43 Urinaire incontinentie
Transiënte incontinentie Chronische incontinentie Urge incontinentie Stress incontinentie Gemengde incontinentie Overflow 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

44 Urinaire incontinentie
Transiënte incontinentie (DIAPPERS) Delirium Infectie Atrofische urethritis en vaginitis Pharmaceuticals (alcohol/medicatie) Psychosomatische stoornissen Excessieve urine-output (diuretica, caffeïne, alcohol, hyperglycemie) Restricted mobility Stool impaction 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

45 Urinaire incontinentie
Detrusor overactiviteit #1 Matige tot grote hoeveelheid Nycturie –nachtelijke incontinentie Geen neurologische afwijkingen DHIC: detrusor hyperactivity impaired contractility 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

46 Urinaire incontinentie
Stress incontinentie Meestal door bekkenbodemlaxiteit (musculair, ligamentair) Intrinsieke sfincterdeficiëntie Urethrale atrofie. 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

47 Urinaire incontinentie
Outlet obstructie 2de meeste frequente oorzaak bij mannen BPH Prostaat CA Urethrastrictuur Obstructie door neurologische oorzaak Altijd ruggemergletsel Detrusor-sfincterdyssynergie 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

48 Urinaire incontinentie
Detrusor onderactiviteit Stoornis van de blaasbezenuwing Autonome neuropathie Parkinson Ethyl CVA 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

49 Urinaire incontinentie
Behandeling Detrusor hyperactiviteit Mictietraining, ditropan, detrusitol,(augmentatiecystoplastie) Outlet incompetentie Bekkenbodemgymnastiek, pessarium, heelkunde Outlet obstructie Alfa blokkers, finasteride, saw palmetto, TURP Detrusor onderactiviteit Katheter 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

50 Medische aandoeningen
Infections Respiratory*, skin*, urinary tract*, and others Metabolic Disorders Acute blood loss, dehydration*, electrolyte imbalance*, end-organ failure (hepatic, renal), hyperglycemia, hypoglycemia*, hypoxia* Cardiovascular Arrhythmia, CHF*, MI*, shock Neurologic Miscellaneous CNS infections, head trauma, seizures, stroke, subdural hematoma, TIAs, tumors Fecal impaction, postoperative state*, sleep deprivation, urinary retention 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

51 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Deshydratatie Vermindering van het totale lichaamswater zonder een even grote vermindering van het lichaamsnatrium Meest voorkomende vocht- en electrolietenstoornis bij bejaarden 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

52 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Deshydratatie Gedaalde homeostase Dorstsensatie verminderd Tgv stoornissen aan de opiaatreceptoren ? Nierlijden Gedaalde concentratiemogelijkheid gecorreleerd aan gedaalde GFR Gedaalde Na excretie (GFR, decompensatio) Veranderingen in het RAA systeem 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

53 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Deshydratatie ADH Verminderde gevoeligheid aan ADH (minder binding aan de V2 receptoren) Diurne variatie (stijging ‘s nachts bij ouderen “blunted” Alzheimer ANP Verminderde respons op stijgen van ANP (minder natriurese) 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

54 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Deshydratatie Oorzaken Infecties (urineweg, long..) zweten en hyperventilatie Excessief urineverlies : diuretica, hyperglycemie, hypercalcemie Laxatieven abusus (incl colonvoorbereiding en diarree) Omgeving (overmatig zweten in de zomer) Verminderde toegang tot H2O Gedaalde vochtinname om nycturie te vermijden Dementie Meestal combinatie van verschillende factoren 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

55 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Deshydratatie Kliniek Gewichtsverlies (acuut) van > 3 % Ouderen hebben een lagere lean body mass Verhoogde ureum/creatinine ratio Lage urine Na Droge tong, gedaalde turgor, spierzwakte, confusie, sufheid. 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

56 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Deshydratatie Risicofactoren Vrouwen >85 jaar > 4 chronische aandoeningen > 4 medicaties Bedlegerig Laxativa abusus Chronische infecties 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

57 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Deshydratatie Behandeling Oraal Indien Na verhoogd Water Dranken laag in natrium (fruitsap…) Normaal natrium Water met wat zout (bouillon…) Laag natrium Isotonische oplossingen (ORS) IV Bij hemodynamisch onstabiele patiënten 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

58 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Hypernatremie Meestal relatief deficiet van water tov oplossing Preventie : waterinname verbeteren 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

59 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Hypernatremie Voorbeschikkende factoren Koorts, bedlegerigheid, heelkunde, voedingssupplementen, IV oplossingen, diabetes, diarree, GI bloeding, diuretica, diabetes insipidus, dialyse. Dementie Door verschillende onderliggende aandoeningen Gedaald dorstmechanisme Verminderd vermogen om aan water te geraken Lage spiegels vasopressine 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

60 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Hyponatremie Inname en Retentie van water door Daling van het effectief circulerend volume Syndroom van inappropriate ADH secretie 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

61 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Hyponatremie Oorzaken Thiazide diuretica (in combinaties) SIADH Infecties Letsels centrale zenuwstelsel Medicatie (SSRI !) Longlijden Maligniteit Hartfalen (lage cardiac output, relatieve hypovolemie, waterretentie) 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

62 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Hyponatremie Symptomen Lethargie Delier Agitatie Oedemen Diagnose Plasma en urine osmolaliteit Evaluatie vulling 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

63 Medische aandoeningen
Infections Respiratory*, skin*, urinary tract*, and others Metabolic Disorders Acute blood loss, dehydration*, electrolyte imbalance*, end-organ failure (hepatic, renal), hyperglycemia, hypoglycemia*, hypoxia* Cardiovascular Arrhythmia, CHF*, MI*, shock Neurologic Miscellaneous CNS infections, head trauma, seizures, stroke, subdural hematoma, TIAs, tumors Fecal impaction, postoperative state*, sleep deprivation, urinary retention 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

64 Fecale impactie en obstipatie
“De ingewanden worden luier bij het ouder worden” Hippocrates 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

65 Fecale impactie en obstipatie
Voorkomen 26 % van de mannen > 65 jaar 34 % van de vrouwen > 65 jaar 75 % van de patiënten in rusthuizen neemt laxativa 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

66 Fecale impactie en obstipatie
Definitie Functionele obstipatie Persen > 25 % van de tijd Harde stoelgang > 25 % van de tijd Onvolledige evacuatie > 25 % van de tijd Minder dan 2 stoelgangen per week Rectale dyschezie Anale blokkage > 25 % van de tijd Langdurige defecatie en manuele desimpactie. 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

67 Fecale impactie en obstipatie
Oorzaken Terminal reservoir syndroom (vertraagde transit in distaal colon en rectum) Gedaalde anale sfincterdruk Minder compliant rectum 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

68 Fecale impactie en obstipatie
Complicaties Fecale impactie Intestinale subobstructie Stercoraal ulcus Mentale stoornissen Urineretentie Overloopdiarree 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

69 Fecale impactie en obstipatie
Complicaties Fecale impactie Gevolg van mentale en fysische achteruitgang Fysiologische veranderingen ten gevolge van impactie Gedaalde rectale, anale en perineale gevoeligheid zodat grotere rectumvolumes nodig zijn om de defecatie in gang te zetten. 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

70 Fecale impactie en obstipatie
Behandeling Vezels :slechte compliantie Lactulose : bloating PEG : minder bloating , cave electrolieten Lavementen (microlax, norgalax, fleet….) Stimulantia Vermijdt minerale oliën ! 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

71 Medische aandoeningen
Infections Respiratory*, skin*, urinary tract*, and others Metabolic Disorders Acute blood loss, dehydration*, electrolyte imbalance*, end-organ failure (hepatic, renal), hyperglycemia, hypoglycemia*, hypoxia* Cardiovascular Arrhythmia, CHF*, MI*, shock Neurologic Miscellaneous CNS infections, head trauma, seizures, stroke, subdural hematoma, TIAs, tumors Fecal impaction, postoperative state*, sleep deprivation, urinary retention 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

72 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Longembool Etiologie Bedrust, inactiviteit, DVT Traumata (heupfracturen) Zeldzaam (proteine S, protein C, antitrombine III deficiëntie, antiphospholipid…. 90 % van de longembolen ontstaan in de onderste ledematen. 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

73 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Longembool Kliniek Tachypnee, verwardheid, koorts, wheezing, aritmieën, hartfalen… Transiënte dyspnee Longinfarct Rechtsfalen Cardiovasculaire collaps Slechts 33 % heeft symptomen van DVT 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

74 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Longembool Diagnose Kliniek Labo: arteriële bloedgassen, D-dimeren Ventilatie perfusiescan (lage, midden en hoge probabiliteit) CT scan van de thorax (+ contrast) 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

75 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Longembool De mythe van de D-dimeren Worden heel veel bepaald Zijn heel dikwijls aspecifiek verhoogd (trauma, operatie, infectie, systeemlijden….) Hebben enkel nut om longembool uit te sluiten 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

76 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Longembool Behandeling Heparine LMWH Orale antico Trombolyse V. cavafilter 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

77 Medische aandoeningen
Infections Respiratory*, skin*, urinary tract*, and others Metabolic Disorders Acute blood loss, dehydration*, electrolyte imbalance*, end-organ failure (hepatic, renal), hyperglycemia, hypoglycemia*, hypoxia* Cardiovascular Arrhythmia, CHF*, MI*, shock Neurologic Miscellaneous CNS infections, head trauma, seizures, stroke, subdural hematoma, TIAs, tumors Fecal impaction, postoperative state*, sleep deprivation, urinary retention 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

78 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Hartfalen Etiologie Ischemisch hartlijden Hypertensief hartlijden Kleplijden Cardiomyopathie 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

79 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Hartfalen Systolisch vs diastolisch hartfalen Diastolisch hartfalen goedaardiger Behandeling enigszins anders Systolisch hartfalen : lage EF Dikwijls geprecipiteerd door infectie, VKF 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

80 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Hartfalen Symptomen Delirium Oedeem Gestegen centraal veneuze druk Reutels Dyspnee, vermoeibaarheid T4, souffles, T3 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

81 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Hartfalen Diagnose EKG : linker kamerhypertrofie Thorax Echocardio 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

82 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Hartfalen Behandeling ACE of ATII Diuretica = symptomatisch Digitalis ?? Beta blokkers Aldactone Calciumantagonisten. 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

83 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Terug naar delirium 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

84 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Delirium Risicofactoren Ouderen Zwaar zieken Dementerenden Frail Infectie, deshydratatie Visusstoornissen Polyfarmacie Alcohol 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

85 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Delirium Oorzaken Infectie Neurologisch (CVA, SD hematoom) Cardiaal (infarct, hartfalen) Respiratoir (longembool, hypoxie) Electrolietenstoornissen Endocrien en metabool Medicatie 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

86 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Delirium Anticholinergics* (eg, diphenhydramine), TCAs, (eg, amitriptyline, imipramine), antipsychotics (eg, chlorpromazine, thioridazine) Anti-inflammatory agents, including prednisone Benzodiazepines or alcohol—acute toxicity or withdrawal Cardiovascular (eg, digitalis, antihypertensives) Diuretics GI (eg, cimetidine, ranitidine) Lithium Opioid analgesics (especially meperidine) 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

87 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Delirium Behandeling Onderliggende oorzaak wegnemen Supportieve maatregelen Omgeving Activiteiten overdag stimuleren Correctie visus, gehoor, …. Maatregelen om de slaap te bevorderen Preventie deshydratatie Fixatie (noodoplossing) 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer

88 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer
Delirium Behandeling Haldol Risperdal Zyprexa 10 juni 2004 Acute pathologie bij bejaarden - D. Demeyer


Download ppt "Acute pathologie bij de bejaarden"

Verwante presentaties


Ads door Google