De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanwenden van drijfmest in wintertarwe Mogelijkheden met BDB-net Jan Bries & Inge Hermans Bodemkundige Dienst van België W. de Croylaan 48 3001 Heverlee.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanwenden van drijfmest in wintertarwe Mogelijkheden met BDB-net Jan Bries & Inge Hermans Bodemkundige Dienst van België W. de Croylaan 48 3001 Heverlee."— Transcript van de presentatie:

1 Aanwenden van drijfmest in wintertarwe Mogelijkheden met BDB-net Jan Bries & Inge Hermans Bodemkundige Dienst van België W. de Croylaan 48 3001 Heverlee Tel. 016/31.09.22 Fax 016/22.42.06 Email: info@bdb.be website www.bdb.beinfo@bdb.bewww.bdb.be

2 1.Aanwenden drijfmest in wintertarwe 2.Mogelijkheden met BDBnet Dit demonstratieproject wordt medegefinancierd door de Europese Unie en het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid, afdeling duurzame landbouwontwikkeling In kader van demoproject: Beheersing van het nitraatresidu in de akkerbouw: een permanente uitdaging

3 Proeven in kader van LCG Landbouwcentrum granen prog. 2009 Partners: Linter: Bodemkundige Dienst Tongeren: Pibo Campus Houtave: WPA, Beitem Voorjaarstoediening drijfmest in wintertarwe

4 Bemestingsnormen granen: N-totaal N-dier N-andere N-chemisch P 2 O 5 275 170 170 175 85 Derogatie (200), groenbemester P 2 O 5 uit kunstmest Dure kunstmest Beheersen nitraatresidu Voorjaarstoediening drijfmest in wintertarwe

5 STANDAARDGRONDONTLEDING N-INDEX MESTONTLEDING 1.Bemestingsproeven in wintertarwe Beredeneerde bemesting

6 Nieuwe publicaties BDB

7 STANDAARDGRONDONTLEDING  Vlotte N-opname bij optimale basisbodemvruchtbaarheid P: beworteling, relatie pH K: vochthuishouding Mg: fotosynthese  Goede beworteling, structuur (pH, %C)  Richtinggevend N-advies (teelt(-rotatie), grondsoort en %C) Draag zorg voor bodemvruchtbaarheid: bemesten op advies grondontleding!

8 staalname : Houtave (3 maart 2009) Vb. Bietenblad in rekening brengen

9 pH-hotel

10 BODEMVRUCHTBAARHEIDSTOESTAND 2004 - 2007 Wegwijs in de bodemvruchtbaarheid van het Belgische akkerbouw- en weilandareaal 2004 - 2007

11 Akkerbouw % C GEMEENTENIVEAU 2004 - 2007 Bron: Bodemkundige Dienst

12 BODEMVRUCHTBAARHEIDSTOESTAND 2004-2007 Belang: pH en structuur

13 BODEMVRUCHTBAARHEIDSTOESTAND ’04-’07

14 N-INDEX staalname : Houtave (3 maart 2009) Voorteelt: maïs

15  drijfmest10 april 2009  eerste fractie24 maart 2009  tweede fractie23 april 2009  derde fractie 19 mei 2009

16 UitstoelingOprichtenLaatste blad N-behoefte90-120170-210280-330 0-30x-- 30-60xxx- 60-90-xxx Mineralisatiexxxxxx N-opnamezaaidatum gewasstand VariëteitVermogen uitstoeling Leger- vastheid kwaliteit Legeringxx N-index Totaal N-advies Fractionering

17 N-INDEX staalname : Tongeren (13 februari 2009) Voorteelt: aardappelen

18  drijfmest20 maart 2009  eerste fractie17 maart 2009  tweede fractie21 april 2009  derde fractie 25 mei 2009

19 N-INDEX staalname : Linter (3 maart 2009) Voorteelt: suikerbieten

20  drijfmest18 maart 2009  eerste fractie18 maart 2009  tweede fractie20 april 2009  derde fractie 20 mei 2009

21 Tongeren Varkensdrijfmest Tongeren MESTONTLEDING Varkensdrijfmest Linter

22 Invullen van advies Advies Linter: F1=68 F2=33 F3=64 20 ton VDM/ha 72 N/ha beschikbaar over groeiseizoen

23 Varkensdrijfmest Tongeren MESTONTLEDING In opslag 20/02/09 Bij toediening 20/03/09

24 Varkens Bron: mestwegwijzer

25 Varkensdrijfmest Samenstelling en variatie voor varkensdrijfmest in kg/1000 l (praktijkstalen BDB 2005-2007) (alle voedersystemen samen) Bron: mestwegwijzer

26 Linter maart 2009

27

28

29 Tongeren maart 2009

30 Proefveldwerking Pibo-Campus Drijfmestproef tarwe

31 1.Bemestingsproeven in wintertarwe Proefopzet Vrijstelling uit mest : 72: 43 30 0

32 Uitgevoerde bemesting Houtave

33 1.Bemestingsproeven in wintertarwe Opbrengst Toedieningswijze : zodebemester navelstrengsleepslang

34 Proefveldwerking Pibo-Campus Drijfmestgift 18m³/ha op 20.03.09 Object Drijfmest kg werkzame N/ha 1 e fractie kg N/ha 17.03.09 2 e fractie kg N/ha 21.04.09 3 e fractie kg N/ha 25.05.09 Controle0000 Advies N-index zonder drijfmest664261 Zelfde minerale gift als bij drijfmest toediening 34 29 Drijfmest advies7235062 Drijfmest vertraagde vrijstelling7234 29 Drijfmest vlotte vrijstelling7203562 Drijfmest late vrijstelling MAX N72533242

35 Proefveldwerking Pibo-Campus Drijfmestproef tarwe kg/ha % t.o.v. advies Verschil bem. – advies kg/ha Reststikstof kg/ha Controle10.61393,7- 71722,5 Advies N-index zonder drijfmest 11.329100,0026,6 Zelfde minerale gift als bij drijfmest toediening 10.97696,9- 35353,4 Drijfmest advies10.83995,7- 49121,6 Drijfmest Vertraagde vrijstelling 10.90096,2- 43051,7 Drijfmest vlotte vrijstelling10.98196,9- 34826,4 Drijfmest Late vrijstelling MAX N 10.90696,3- 42318,2

36 1.Bemestingsproeven in wintertarwe Nitraatresidu bij oogst, kg N/ha 0-90 cm

37 Vroegere proefveldervaringen

38 BESLUIT  Opbrengstverhoging door N-bemesting in wintertarwe sterk afhankelijk van N-index perceel  Toepassing van drijfmest in wintertarwe is meerwaarde - respecteren bemestingsnormen - kostenbesparing aan meststoffen - zelfde tarweopbrengst is mogelijk - geen of beperkte invloed op nitraatresidu Let op: - vermijd structuurschade - ken bemestingswaarde drijfmest 1.Bemestingsproeven in wintertarwe

39 een mijlpaal in de communicatie met onze landbouwers Voorstelling van het internetplatform voor de gegevensuitwisseling tussen de land- en tuinbouwer en de Bodemkundige Dienst 2.Mogelijkheden met BDBnet

40 aanvraag staalname inlichtingen stalen en percelen staalname analyse- en adviesverslagen voorlichtingsvergaderingen aanvraag informatie... artikels contacten staalnemer, voorlichter BDBnet COMMUNICATIE BDB – KLANTEN

41 www.BDB.be

42

43 BDBnet COMMUNICATIEPLATFORM KLANTEN - BDB

44 Wat is BDBnet? Gelanceerd begin 2008 Module Bemestingsplan Internet communicatieplatform BDB Informatie-uitwisseling Klanten BDB Via de nieuwe website van de BDB Gebruiksvriendelijke web-toepassingen COMMUNICATIEPLATFORM KLANTEN - BDB

45 BDBnet: doel De klant toelaten om toegang te hebben tot zijn BDB-data zelf gegevens te registreren: Bvb. perceelsregistratie, teeltregistratie,... BDB- en eigen data te gebruiken voor berekeningen en andere nuttige toepassingen: Bvb. bemestingsplan staalnames, analyses, adviezen on-line aan te vragen en op te volgen te beschikken over andere nuttige tools: Bvb. organische-stofbeheer, irrigatiesturing COMMUNICATIEPLATFORM KLANTEN - BDB

46 BDBnet : iets voor u? Voor wie: –Klanten BDB: land- en tuinbouwers,… –Voorlichters –Scholen –… COMMUNICATIEPLATFORM KLANTEN - BDB

47 BDBnet: toegang Aanmelding BDBnet : –Gebruikersnaam –Wachtwoord Registratie BDBnet: –Bestaande BDB-klanten: koppeling klantnummer controle klantnummer –Nieuwe klanten: naam- en adresgegevens COMMUNICATIEPLATFORM KLANTEN - BDB

48

49 BDBnet: raadplegen verslagen Piet De Boer

50 BDBnet: staalname-aanvragen

51 BDBnet: Opvolgen stalen

52 BDBnet: Bemestingsplan Internettoepassing Volgende stap na bemestingsadvies Rekening houden met bemestingsnormen Opstellen van bemestingsplannen –Akkerbouw –Grasland Bijhouden van bemestingsregister Op perceelsniveau

53 BDBnet: Bemestingsplan BDBne t Aanmelden BDBnet Bodemanalyses, mestanalyses Registreren perceelsgegevens Bemestingsnormen Bemestingsadviezen Berekening meststofdosissen Opstellen bemestingsplannen gegevensuitwisseling

54 nitraatvoorraad voorjaar nitraatresidu (1/10 - 15/11) oogst organische bemesting minerale bemesting N-mineralisatie voorjaar N-mineralisatie najaar vrijstelling uit oogstresten organische bemesting vervluchtigingen denitrificatie N-opname doorgewas N-opnamedoor groenbemester N-uitspoeling N-uitspoeling en denitrificatie BDB-net Bemestingsplannen opstellen

55 BDBnet: voor een verfijnde bemesting Perceelsgegevens: - Perceelnummer - Bodemtype - Ligging - Oppervlakte Teeltgegevens: - Teelt - Seizoen - Voorziene zaai-/plantdatum Bemestingsadviezen: - N-index - standaard Bemestingsnormen, ifv: - MAP-gebied - Bemestingsregime - Fosfaatverzadiging - Beheerovereenkomst - Derogatie Mestanalyses: - Samenstelling - Werkzame samenstelling Opstellen bemestingsplannen 2.BDBnet-Bemestingsplan

56 BDBnet: voor een verfijnde bemesting Werkwijze: 1. Perceelsregistratie 2.BDBnet-Bemestingsplan

57 BDBnet: voor een verfijnde bemesting 2.BDBnet-Bemestingsplan

58 BDBnet: voor een verfijnde bemesting Werkwijze: 1. Perceelsregistratie 2. Koppeling bodemanalyses aan percelen 2.BDBnet-Bemestingsplan

59 BDBnet: voor een verfijnde bemesting 2.BDBnet-Bemestingsplan

60 BDBnet: voor een verfijnde bemesting Werkwijze: 1. Perceelsregistratie 2. Koppeling bodemanalyses aan percelen 3. Bepaling van de bemestingsbehoeften: - advies wordt automatisch ingelezen: - op basis van de gekoppelde bodemanalyses - i.f.v. perceel, teeltseizoen en voorziene teelt 2.BDBnet-Bemestingsplan

61 BDBnet: voor een verfijnde bemesting 2.BDBnet-Bemestingsplan

62 BDBnet: voor een verfijnde bemesting Werkwijze: 1. Perceelsregistratie 2. Koppeling bodemanalyses aan percelen 3. Bepaling van de bemestingsbehoeften: - advies wordt automatisch ingelezen: - op basis van de gekoppelde bodemanalyses - i.f.v. perceel, teeltseizoen en voorziene teelt 4. Bepaling van de bemestingsnormen: - automatisch ingelezen op basis van: - perceelsgegevens (MAP-gebied, regime, bodemtype) - teeltgroep - eventuele derogatie of beheerovereenkomst. 2.BDBnet-Bemestingsplan

63 BDBnet: voor een verfijnde bemesting 2.BDBnet-Bemestingsplan

64 BDBnet: voor een verfijnde bemesting Werkwijze: 1. Perceelsregistratie 2. Koppeling bodemanalyses aan percelen 3. Bepaling van de bemestingsbehoeften: - advies wordt automatisch ingelezen: - op basis van de gekoppelde bodemanalyses - i.f.v. perceel, teeltseizoen en voorziene teelt 4. Bepaling van de bemestingsnormen: - automatisch ingelezen op basis van: - perceelsgegevens (MAP-gebied, regime, bodemtype) - teeltgroep - eventuele derogatie of beheerovereenkomst. 5. Invullen van geplande bemestingen: - invullen van geplande datum, meststof en dosis - berekening dosissen en bepaling toegediende voedingselementen: automatisch inlezen mestsamenstelling - berekenen van balans t.o.v. bemestingsbehoefte - berekenen van balans t.o.v. bemestingsnormen 2.BDBnet-Bemestingsplan

65 BDBnet: voor een verfijnde bemesting 2.BDBnet-Bemestingsplan

66

67

68 BDBnet: voor een verfijnde bemesting 2.BDBnet-Bemestingsplan

69 BDBnet: voor een verfijnde bemesting 2.BDBnet-Bemestingsplan

70 BDBnet: voor een verfijnde bemesting 2.BDBnet-Bemestingsplan

71 Meer info: Wenst u ook bemestingsplannen op te stellen met BDBnet-Bemestingsplan? Stuur dan een mail naar info@bdb.beinfo@bdb.be Vermeld hierbij de volgende gegevens: aanvraag login en paswoord voor BDBnet-Bemestingsplan naam, klantnummer, adres en telefoonnummer BDBnet: voor een verfijnde bemesting 2.BDBnet-Bemestingsplan


Download ppt "Aanwenden van drijfmest in wintertarwe Mogelijkheden met BDB-net Jan Bries & Inge Hermans Bodemkundige Dienst van België W. de Croylaan 48 3001 Heverlee."

Verwante presentaties


Ads door Google